Březen 2008

Program na duben

31. března 2008 v 10:50 | Jiří Polánský
Klub v ulici Roháče z Dubé
1. 4. Linka důvěry je tady i pro Vás - paní Mgr. Veselá
8. 4. Co je nového v lékárnách - paní Mgr. Helmannová
15. 4. Zdravotnické pomůcky - firma RICO - Hartman Brno
22. 4. Vědomostní soutěž - moderuje p. Petříková
29. 4. Vztah mládeže a seniorů - výsledky ankety
Vycházky
3. 4. Čertova stěna - Loučovice, odjezd vlaku v 8,25 směr Dolní Dvořiště
10. 4. Kolem Veselských jezer, odjezd vlaku v 9,21 směr Praha
17. 4. Do Putimi za Švejkem, odjezd vlaku v 10,09 směr Plzeň
Autobusový zájezd
24. 4. Za krásami Pomalší a Novohradských hor, odjezd autobusu v 7,00 z Mariánského nám. parkoviště. Cena zájezdu 200 Kč.

Výroční členská schůze

31. března 2008 v 8:05 | Eva Vejrostková
Dne 7. března 2008 se konala v Kulturním domě v Roudném od 14 hodin výroční členská schůze Městské organizace Svazu důchodců ČR. Předseda MěO pan Ing. Rudolf Řežábek přivítal hosty: náměstka primátora Českých Budějovic pana Mgr. Rudolfa Vodičku a předsedu Krajské rady SD pana Václava Minaříka. Dále přivítal i všechny přítomné členy.
Úvodem programu zazpíval pozvaný pan Smyčka za klavírního doprovodu pana Dr. Třísky tři písně ze svého repertoáru, které věnoval ženám k nadcházejícímu Mezinárodnímu dni žen. Byl to krásný zážitek a po vystoupení předala paní Marie Sýkorová umělcům květiny.
Dále vystoupil pěvecký soubor MěO SD Rozmarýn, který pod vedením paní Makovičkové zazpíval několik lidových písniček a poslední z nich, "K Budějicům cesta", už zpívali všichni.
Pan předseda podal zevrubnou zprávu zevrubnou zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2007 a plnění rozpočtu. Městská organizace SD sdružuje kolem 1 000 členů, kteří mohou využívat jednak klubové zařízení v ulici Jana Roháče z Dubé, kde jsou kromě prázdninových měsíců organizovány pořady od pondělí do čtvrtka. V pondělí jsou to zkoušky pěveckého souboru Rozmarýn a stolní hry, v úterý přednášky, výstavy, besedy a promítání, ve středu posezení s písničkou, ve čtvrtek mají členové i nečlenové možnost nechat si změřit hladinu cukru a krevní tlak. V rehabilitačním středisku v Čéčově ulici se cvičí od pondělí do pátku, v pátek a v sobotu ještě k tomu přistupuje stolní tenis. Členové Svazu důchodců v Českých Budějovicích chodí celoročně ve čtvrtek na vycházky, rozdělené na dvě výkonnostní kategorie, pokud nejedou na nějaký výlet, a v sobotu v cyklistické sezoně jezdí na cyklistické výlety. Činnost v roce 2008 bude vycházet z osvědčených aktivit z minulosti, ale městská organizace chce zlepšit informovanost veřejnosti o své činnosti.
Poté pan předseda předal slovo Mgr. Vodičkovi , který poděkoval za pozvání a popřál vše dobré nejen členkám k svátku, ale celé organizaci. Řekl, že Magistrát města nepodceňuje činnost Svazu důchodců, bude se snažit pomáhat, neboť senioři mají ve společnosti důležité místo.
Předseda Krajské rady SD pan Minařík popřál všem zdraví a spokojenost. Uvedl, že Svaz důchodců hájí prostřednictvím Rady seniorů zájmy všech seniorů v České republice. Zmínil se o jejich zhoršující se finanční situaci důchodců, na kterou Svaz důchodců upozorňuje prostřednictvím petice Parlament. ČR. Svaz důchodců musí hledat východisko z této neutěšené situace a proto Rada seniorů jedná s vládou o zlepšení materiálního postavení seniorů. Senioři by měli být zastoupeni i v místních a krajských orgánech. Jihočeská krajská rada nabízí spolupráci ve všech směrech.
Následovaly volby do výboru Městské organizace, byli zvoleni delegáti na krajskou konferenci SD i na podzimní pražský sjezd.
Nakonec zahrála k poslechu i tanci hudební skupina h + h.