Květen 2008

Co jsme se dozvěděli nového

18. května 2008 v 9:09 | Eva Vejrostková
Poučnou přednášku přednesla 13. května v klubu českobudějovického Svazu důchodců paní Mgr. L. Švehlová z Jihočeského krajského úřadu. Seznámila přítomné členy s poskytováním služeb zdravotně postižených občanů o se změnami, které nastaly přijetím zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách. Mimo jiné informovala paní magistra seniory o pomoci v hmotné nouzi, proč byl zrušen příspěvek na kompenzační zdravotní pomůcky, jaký může zdravotně postižený obdržet příspěvek na péči i jak žádat o umístění v domově pro seniory.
V dalším pořadu dne měla ještě v klubu zajímavou a poučnou přednášku krajská koordinátorka Sdružení obrany spotřebitelů paní L. Ouhelová. Toto združení, které hájí oprávněné zájmy spotřebitelů sídlí v Českých Budějovicích, Senovážném nám. č. 13, telefon 608032385. Autorka přednášky poradila přítomným jak dobře nakupovat, na co si dávat pozor při nákupu i jak postupovat při eventuelní reklamaci zboží. Následovala beseda o různých případech.


Při zahájení jarního HOBBY na výstavišti dne 24:5: vystoupil se svým repertoárem peknách jihočeských písní ženský pěvěcký soubor Rozmarýn SD pod vedením paní Z. Machovcové. Sóla zazpívaly H. Makovičková, J. Králová, L. Fridrichová a M. Metličková.
U příležitosti stého výročí narození básníka a spisovatele Ladislava Stehlíka přednesla V. Slivková báseň "Očima rybníků", J. Šlechtová " Maminka peče chleba" a M. Pájková přečetla úryvek z básníkova života i jeho tvorby.
Následoval proslov pana předsedy Ing. R. Řežábka o činnosti i aktivitách městské organizace SD.
Odpoledne soubor Rozmarýn zazpíval ještě v domově pro seniory Hvízdal.
Pořad se přítomným líbil a společně si pak všichni ještě zazpívali " Pod našimi okny".

Klubové úterky

12. května 2008 v 16:36 | Eva Vejrostková
22. dubna přišla na pozvání do Klubu v ulici Jana Roháče z Dubé paní Blažena Frcalová ze Seniorské občanské společnosti, aby informovala přítomné členy o výsledku ankety "Vztah mládeže a seniorů". Vyprávěla o setkání se studenty Biskupského Gymnázia v Českých Budějovicích, kde s nimi besedovala o těchto vztazích i problémech.
Ke Dni matek měly v klubu dne 6. května vystoupení dětičky z mateřských škol Vrchlického nábřeží pod vedením paní učitelky Ilkové Zeyerova ulice pod vedením paní učitelky Zuntové a Kyndlové. Jejich veselé písničky, scénky i básničkypotěšily všechny přítomné. Dík patří paní Nataše Petrové, že MŠ pozvala a obstarala malé dárečky.