Červen 2008

Výhody přicházejícího stáří

30. června 2008 v 11:22 | Neznámý
1. Budeš mít moře času, ale žádný nápad, c s ním.
2. Posadíš-li se někde na lavičku, aby ses kochal přírodou, usneš.
3. Když budeš chtít něco nového na sebe, budeš poslouchat řeči, že to neunosíš.
4. Pán Bůh ti síly vezme, ale chuť nechá.
5. Začnou ti říkat pamětník právě v době, kdy začneš zapomínat.
6. Budou ti říkat, jak krásně vypadáš, jakoby nevěděli, že máš doma zrcadlo.
7. Budeš víc číst, ale na konci stránky bebudeš vědět, o co na ní šlo.
8. Vlasů budeš mít dost, ale čím dál víc na menší hlavu.

Když je hezky

24. června 2008 v 9:45 | Eva Vejrostková
Na rozloučení s půlroční klubovou činností českobudějovického Svazu důchodců pozvala členka výboru Jaroslave Studená k vystoupení soubor Úsviťáček. Třináctičlenný soubor s vedoucí Hanou Štecherovou a Janou Janůvkovou potěšil v zaplněném klubu všechny přítomné seniory. Jejich veselé písničky tanečky i sólová vystoupení, která provázel na dudy pan Štecher se svým mladým kolegou, byly prostě nádherné a všichni jsme si rádi společně zazpívali.
Nakonec ještě zahrál i zazpíval sólo pan Štecher a slíbil, že na podzim přijdou rádi opět mezi nás. Za báječné úterní odpoledne ještě jednou děkujeme.
Ve čtvrtek 19. června odjela desetičlenná skupina méně zdatných turistů Svazu důchodců do Vrábče, kde se prošli lesem i rozkvetlými loukami. Houby však ještě nebyly.
Také v sbotu 21. června byl krásný slunečný den a členové Svazu důchodců se zúčastnili zájezdu s klubem Exod na Šumavu. Zdatní se vydali na Poledník a okolí, ostatní navštívili v Prášilech krásnou botanickou zahradu, skanzen i farmu koníčků.

Sociální pomoc

18. června 2008 v 10:17 | Eva Vejrostková
Mezi členy Svazu důchodců přišla paní Hana Sochorovská, referentka oddělení sociální pomici Magistrátu České Budějovice, aby informovala seniory o změně zákona o sociálních službách, platným od 1.1.2007.
Toto oddělení odboru sociálních služeb poskytuje zdarma poradenskou činnost i pomoc v sociálních problémech. Pokud je občan zdravotně postižený, může obdržet od státu příspěvek na péči podle stupně postižení. Když nemocný zůstává ve svém domácím prostředí, může si sjednat pomoc např. s hygienou, oblékáním, podáváním léků, nákupem atd. Takové asistenční služby za úplatu poskytuje například Charita, Červený Křít, Krajská pečovatelská služba a další, ale také mohou pomáhat rodinní příslušníci nebo známí lidé. Klient o tyto služby požádá a vše se děje na základě dohody.
Dále hovořila paní Sochorovská o domovech pro seniory ve městě, jaké jsou podmínky pro umístění i jaké jsou také změny podle nového zákona. V těchto objektech se také poskytují za úplatu tzv. odlehčovací služby, kde je buď klient od rána do odpoledne, nebo eventuelně na více dní (maximálně na 3 měsíce - podle kapacit domova).
Ještě se autorka přednášky zmínila, že na úřadě Jihočekého kraje je zdarma právní poradna, která je pro klienty otevřena každou středu v 1.patře od 14-18 hodin.
Následovala rušná beseda o bydlení, stravování i dalších službách se zvýšením cen v nynějších penzionech s pečovatelskou službou a co vše se má změnit do 3 let přijetím nového zákona.

Rekondiční pobyt

13. června 2008 v 9:18 | Eva Vejrostková
Jako každoročně, tak i letos uspořádal Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v Českých Budějovicích pro své členy jarní zdravotní rekondici, které se zúčastnilo i 15 členů Svazu důchodců.
Dvacetjedna kardiaků s vedoucím Liborem Knépkem a dvacetjedna diabetiků, které vedla Ing. Marie Chromá, strávilo od 26. května 11 dní v hotelu Bohemia v šumavskémm Zdíkově.
Slunečné počasí ještě znásobilo radost z vycházek do krásné okolní přírody i společné cvičení pod vedením cvičitelek Olgy Mikuláškové a Marie Marešové. Na programu byla také nejen zdravotnická přednáška pana MUDr. Štěpánka, beseda o správné výživě, poetické pásmo k otevírání studánek i vyprávění jedné členky o návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jedno odpoledne jsme měli též veselé "trénování paměti" z materiálů od Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, za což děkujeme lektorce Mgr. Lence Motlové.
Spokojeni jsme se vraceli plni dojmů a dík patří vedoucím i cvičitelkám za perfektní scénář celého pobytu.

Program na červen

1. června 2008 v 14:06 | Jiří Polánský
Vycházky
5. 6. Třeboňsko
odjezd v 8,50 z autobusového nádraží do stanice Vranín pro obě skupiny
12. 6.
1. skupina odjezd osobním vlakem v 7,09 do st. Kubova Huť, výstup na Boubín
2. skupina odjezd osobním vlakem v 11,09 do st. Pražák, odtud do Vodňan
19. 6. Pískovna Suchdol - Chlum
obě skupiny odjezd osobním vlakem v 8,01 do Č. Velenic s přestupem do Suchdola. Podle počasí i koupání.
28. 6. Veselské pískárny
Odjezd pro obě skupiny vlakem v 9,21 st. Veselí nad Lužnicí zastávka. Opékání buřtů, případně koupání. Buřty, event. plavky s sebou.
Výlet
25. 6. Lipensko
Odjezd v 7,00 z Mariánského náměstí - parkoviště. Trasa: Malšín - Svatý Tomáš - Gugelwald - Přední Výtoň.
Klubové úterky
3. 6. Afrika - Mgr. Měrotská
10. 6. Rusalka - promítnutí z DVD
17. 6. Vystoupení souboru Úsviťáček
24. 6. Ryby a rybářství v České republice - Ing. Pokorný