Září 2008

Jižní Afrika

11. září 2008 v 16:52 | Jiří Polánský
Dne 9. 9. 2008 už po několikáté přednášela v našem klubu Mgr. Monika Měrotská, asistentka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Mgr. Měrotská jezdí už pět let nepravidelně do Afriky, tentokrát se s námi rozdělila o své zážitky ze svého tříměsíčního dobrovolnického pobytu v Jihoafrické republice. Pracovala v jednom zařízení pro mentálně postižené dvě hodiny jízdy severně od Kapského města. Zařízení spravují Němci, kteří pro něj i velice zdatně shání finanční prostředky. Na úrovni zařízení je to znát. Zařízení s kapacitou asi 80 osob vedle ubytovacích a terapeutických prostor vlastní i farmu, kde zaměstnanci a chovanci zařízení společně pracují. Právě na zapojování chovanců do praktické činnosti, kontakt se zvířaty nevyjímaje, se velice dbá. Součástí farmy je i mlékárna, pekárna, svíčkárna a pěstování bylinek, chov krav a koní, které se využívají k hipoterapii a pochopitelně řemeslná dílna. Díky zařazování postižených do pracovního procesu se u nich neprojevuje tak markantně pocit sociálního vyloučení. Z celkového počtu asi 10 chovanců zůstane v zařízení nadosmrti, ostatní se připravují na zapojení, byť omezené, do praktického života. V tom může být africký příklad inspirativní i pro nás.
Zařízení bylo izolované v neosídlené krajině a práce i pobyt v něm byly velice náročné. Navíc tam nebylo ani úplně bezpečno. Jedinými chvílemi oddechu bylo koupání v Indickém oceánu, kam bylo ovšem třeba dojet, jen vyjímečně návštěva Kapského města. Kapské město je velice atraktivní, říká se o něm, že to je Amerika v Africe. K jeho atraktivnosti přispívá unikátní poloha na styku dvou oceánů, krajina i příjemné podnebí. Žije v něm i určitý počet Čechů a Slováků. Podle informací Mgr. Měrotské však žádný z nic nechce zůstat v Jižní Africe natrvalo. Po skončení apartheidu se vztahy černošského a bělošského obyvatelstva přiostřují a domy bělochů připomínají pevnosti. A to je situace v Kapském městě ještě relativně dobrá ve srovnání s Johanesburgem.
Mgr. Měrotské jsme za její zajímavou přednášku, doplněnou DVD, poděkovali. Přislíbila, že se s námi rozdělí i o další cestovatelské zážitky. Chystá se na Haiti.

Program na září

7. září 2008 v 11:48 | Jiří Polánský
Vycházky
4. 9. Pěčín, Žumber, Rychnov u N. Hradů - 11 km
Odjezd v 6,50 z autobusového nádraží. Vede pan Nýdl.
11. 9. Mříčí, Bohouškovice, Křemže, Holubov (občerstvení) - 6 km
Odjezd vlakem v 10,34 do Křemže. Vede paní Krausová.
18. 9. Branišov, Zabadilka - 6 km
Sraz v 10 hodin u Multikina na Máji. Vede paní Burešová.
Zájezdy
13. 9. Znojmo - historické vinobraní
Odjezd v 6,00 z autobusového nádraží č. 12. Návrat ve 23,00.
Cena zájezdu 300,- Kč, prodej v klubu 3. 9. od 13,00 hod
20. 9 Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou
Odjezd v 7,00 z Mariánského náměstí. Cena zájezdu 100,- Kč. Prodej v klubu 10. 9. od
13,00 hod - p. Sýkorová.
28. 9. Praha Národní divadlo
Odjezd v 8,00 z Mariánského náměstí. Zájezd je přednostně určen pro členky pěveckého
souboru.
4. 10. Švihov, Chudenice, Klatovy
Odjezd v 7,00 z Mariánského náměstí. Cena zájezdu 100,- Kč. Prodej v klubu 24. 9.
p. Sýkorová a Cimbálníková
8. 10. Pasov
Odjezd v 8,00 z Mariánského náměstí. Cena zájezdu 200,- Kč. Projížďka lodí 10 Euro.
Prodej v klubu 23. a 24. 9. paní Petrová.
Klubové úterky
2. 9. Tísňová péče v Č. Budějovicích
9. 9. Afrika slovem i obrazem - Mgr. Měrotská
16. 9. Beseda s náčelníkem a tiskovou mluvčí městské policie
23. 9. Péče o zdraví v Č. Budějovicích - Dr. Hlach
30. 9. Beseda s politiky na předvolební témata - příslib účasti V. Bohdalová, J. Zimota
Den seniorů
1. 10. ve 14 hodin v Roudném s hudbou a tancem.