Říjen 2008

U hejtmana

23. října 2008 v 17:59 | Jiří Polánský
Dne 14. října 2008 přijal zástupce důchodců z Jihočeského kraje jihočeský hejtman Jan Zahradník. Neděláme si iluze, že hlavním důvodem přijetí u hejtmana nebyly blížící se krajské volby, ale zájem o problémy důchodců. Přesto jsme ocenili, že pan hejtman během hodinového setkání, při kterém důchodci dostali i drobný dárek - upomínkové předměty, neprováděl nějakou výraznou předvolební masáž, ale celkem podrobně informoval o práci krajského zastupitelstva. Zvláště nás potěšilo, že krajské zastupitelstvo pod jeho vedením se snaží jednat věcně, bez politického fanatismu a rozdělování stran na hodné a zlé. Zhruba po půl hodině se dostalo i na připomínky a dotazy seniorů. Dostalo se přirozeně jen na ty nejrychlejší a nejpřipravenější. Je škoda, že na nás pan hejtman neměl více času.
V této souvislosti je třeba připomenout, že Městská organizace Svazu důchodců pozvala na svou schůzi zástupce ČSSD a KDU-ČSL, kteří představili své volební programy do krajských voleb. Bylo by jen dobře, kdyby si politické orgány našly pro důchodce čas nejen před volbami, ale i v mezivolebním období. Vždyť jestli vázne dialog mezi voliči a zvolenými, pak pro voliče - důchodce to platí dvojnásob. Až z toho někdy vzniká dojem, že důchodce je občanem druhé kategorie.
Na závěr setkání s hejtmanem jsme si mohli prohlédnout pracovnu hejtmana, zasedací místnost rady kraje a zasedací místnost "secese", která slouží reprezentativním účelům. Za setkání s důchodci za nás všechny poděkoval panu hejtmanovi předseda Jihočeské krajské rady Svazu důchodců pan Václav Minařík.

Pár rad pro spotřebitele

23. října 2008 v 17:56 | Eva Vejrostková
Podnětnou a hlavně poučnou přednášku měla 14. října v klubu českobudějovického Svazu důchodců v ulici Roháče z Dubé paní Libuše Oulehlová ze Sdružení obrany spotřebitelů.
Tato organizace pořádá osvětovou činnost hlavně pro starší a zdravotně postižené občany, kteří jsou častěji oklamáni při nákupu různých výrobků.
Spotřebitel si musí dát hlavně pozor na:
· Značení cen v supermarketech na regálech
· Na bezpečnost výrobků a také na označení (textil - kůže)
· Nechat si podepsat záruční list až po předvedení zboží či vyzkoušení
· Zodpovědně vybírat veškeré zboží.
Také se musí bránit nezodpovědným prodejcům. Záruky na zboží jsou od roku 2003 dva roky.
Bude-li spotřebitel reklamovat zakoupený výrobek nebo zboží, musí být reklamace vyřízena nebo zamítnuta písemně do 30 kalendářních dnů. Musí-li si zákazník nechat udělat znalecký posudek na zakoupenou věc a je-li vše vyřízeno v jeho prospěch, pak má nárok na všechny výdaje (znalecký posudek i cestovné).
Dále hovořila p. Oulehlová o zásilkových obchodech, možnost odstoupení od smlouvy je do 14 dnů. Je třeba si též dávat pozor na podomní prodejce, reklamní zájezdy, tržiště a stánky (tam trvat na vydání paragonu) a také šetřit svým podpisem na eventuálních smlouvách bez důkladného pročtení. Většinou se jedná o klamání spotřebitele.
Autorka pořadu se ještě zmínila o cestování s cestovní kanceláří. Nejprve si zájemce musí zjistit, jestli je CK pojištěna. Pečlivě si pročíst cestovní smlouvu, neboť dle smlouvy je CK zodpovědná za stravování, ubytování i ztrátu zavazadel.
U oprav je záruka 3 měsíce (na auto 6 měsíců) a je třeba si vyžádat opravný list. Na zakázkové práce je záruční doba 6 měsíců.
Sdružení obrany spotřebitelů sídlí v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí č. 13, úřední hodiny v pondělí a ve čtvrtek od 10 do 14 hodin, telefon 608 032 385.
Upřímný dík patří paní Oulehlové za dobré rady od všech účastníků.

Zájezd do Pasova

13. října 2008 v 8:37 | Eva Vejrostková
Členové českobudějovického Svazu důchodců odjeli 8. října ráno do Pasova, kde je přivítala prezidentka Bavorsko-české společnosti paní Brigitte Kohl, pan Konvalin a představitel pasovského magistrátu pan Dupper. Setkání se též zúčastnil náměstek primátora města České Budějovice, pan Mgr. Rudolf Vodička. Ve Starém pivovaru čekal účastníky od magistrátu Pasov dobrý oběd. Zážitkem pak byla dvouhodinová projíždka po Dunaji za 11 eur modení lodí Krystal.
Odpoledné se pak všichni sešli společně s členy společnosti v útulném penzionu v městečku Kellberg na přátelské besedě. Večer se pak vrátili domů. Překrásné počasí ještě znásobilo radost s dobře prožitého dne.
Zajímavý klubový pořad Svazu důchodců byl opět 7. října, kdy pan předseda Ing. Rudolf Řežábek pozval pana Ing. Václava Kříže, aby seznámil členy s včelařstvím.
Jak řekl autor hned ze začátku přednášky,že kdyby nebyli včelaři, tak by včely vyhynuly. A přitom je to hmyz užitečný a pro lidstvo i přírodu důležitý. Činnost včelaře je nákladná a hlavně náročná na čas. Ale tím, že včely dávají med, tím včelaře inspirují k další práci a musí to být svým způsobem koníček. Med je jedná z nejkvalitnějších potravin a proto se včelařství ve světě udržuje.
V další části své přednášky pan inženýr vyprávěl vše o životě včel, jak je vše důmyslně organizováno. Bylo to pěkné odpoledne.

Den seniorů

11. října 2008 v 10:02 | Eva Vejrostková
Dne 1. října se konalo v DK Roudné setkání členů Svazu důchodců ke Dni seniorů. Pořad zahájil předseda městské organizace Ing. Rudolf Řežábek krátkým proslovem, kde popřál všem přítomným zdraví a pohodu. V dalším programu vystoupil náš ženský pěvecký soubor Rozmarýn se svými pěknými písničkami, tentokrát pod vedením paní Anny Postlové.
Pozvaný pan Mgr. Rudolf Vodička, náměstek primátora, poděkoval souboru za jeho vystoupení a popřál všem seniorům k jejich svátku pěkné pobavení. Pan náměstek pochválil výstavku
ručních prací, jak členek Českého Červeného Kříže z Vrcova u Borovan, tak i našich šikovných členek. Hovořil též o důležitosti pečovatelské služby, kterou provozuje magistrát i další organizace. Potom již zahrála a zazpívala k poslechu i tanci oblíbená dvojice H+H - Honza a Hanka.
Představitelé Českého Červeného kříže Vracov - Borovany se zúčastnili na pozvání také tohoto setkání. ČČK Vracov má celkem 54 členů a členek. Předsedkyně paní Marie Donátová a členka p. Zdenka Pavelcová hovořily, že jejich členky zpracovávají zdarma např. ponožky pro mentálně a zdravotně postižené v Raby u Pardubic, malé bačkůrky a čepičky pro kojenecký ústav Svitavy. Dále šijí pro kojenecké oddělení českobudějovické nemocnice podložky do inkubátorů , jakož i malé bačkůrky a čepičky. Mimoto vyrobily 110 panenek (cena jedné 600 Kč) a výnos věnovaly na očkovací látky pro děti do rozvojových zemí Afriky. Je otázkou, zda by nebylo načase začít shromažďovat peníze na očkovací látky pro děti v Česku. To vše dělají úplně zdarma, za což jim patří dík.
Pointou oslav Dne seniorů byla cesta městskou hromadnou dopravou z Roudného. Rozveselení senioři a hlavně seniorky zpívali celou cestu až na nádraží v Českých Budějovicích. Vědět to pan ministr Nečas, snad nám sebere i těch 470 Kč, které nám v srpnu přidal.

Zájezd a beseda

11. října 2008 v 10:01 | Eva Vejrostková
28. září 2008 uspořádal českobudějovický Svaz důchodců ČR pro své aktivní členy úspěšný zájezd do Prahy. Dopoledne navštívili účastníci Vyšehrad, kde jsme si prohlédli kostel sv. Petra a Pavla a Slavín. Tam jsme se fundovaně pohádali o významu husitství v našich dějinách. Odpoledne nás čekalo v Národním divadle představení opery "Prodaná nevěsta" v moderním pojetí. Nejvíce se líbila scéna s komedianty, kde své živé kolegy úspěšně zastoupili hadrový paňácové.
30. září byla v klubu Roháče z Dubé beseda s politiky na předvolební téma. V první části se představili se svým programem členové ČSSD - poslankyně p. Vlasta Bohdalová, starosta Nové Bystřice p. Mgr. Jiří Zimola, který kandiduje na funkci hejtmana, a místostarostka Milevska p. Ivana Stránská. V druhé části hovořil o své činnosti p. Mgr. Rudolf Vodička, člen KDU-ČSL a náměstek primátora Českých Budějovic pro ekonomiku, školství a sociální oblast. Informoval, co všechno zařizuje magistrát pro seniory. Následovala rušná beseda s přítomnými členy.

Odpoledne s vůní máty

11. října 2008 v 9:59 | Eva Vejrostková
Odbor kultury Magistrátu města České Budějovice uspořádal pro seniory v kulturním domě Slavie 25. září od 14,30 tradiční pořad pro seniory "Odpoledne s vůní máty", kterého se zúčastnil i větší počet členů městské organizace Svazu důchodců ČR.
Celým programem provázel jako každoročně pan Stanislav Kahuda. Jeho hosté byli etnograf Jihočeského muzea p. Dr. Krejča a novinář a spisovatel Hynek Klimek. Pan Dr. Krejča hovořil o díle spisovatele Karla Klostermana, od jehož narození uplynulo 160 let a 85 let od jeho smrti. Při této příležitosti pozval přítomné na výstavu "Šumava Karla Klostermana", která bude v muzeu otevřena od 26. září. Pan Klimek vyprávěl o knihách, které napsal a představil svou poslední knihu o Šumavě "Tajemství stezky". Je jen škoda, že oba pozvaní fundovaní odborníci nejsou stejně zdatní řečníci, byl pro ně problém mluvit na mikrofon a i se srozumitelností projevu byli někdy na štíru. Součástí programu byla i písemná soutěž účastníků o K. Klostermanovi. Bohužel, byla vyhlášena až po skončení oficiální části a tím utrpěla její úroveň. Měla být vyhlášena hned na začátku a na závěr oficiální části vyhodnocena. Přesto náš člen pan Zdeněk Škoda zabodoval a získal CD s lidovými písničkami. V průběhu odpoledne vystoupili též českobudějovický pěvecký sbor Canzonetta a taneční soubor MOVE 21. K poslechu a v neoficiální části i k tanci hrál Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče.

Program na říjen

5. října 2008 v 19:18 | Jiří Polánský
Klubové úterky
7. 10. Zajímavosti o včelách - Ing. Václav Kříž
14. 10. Ochrana spotřebitelů - p. Ouloehlová
21. 10. Zážitky z pobytu v Americe p. Marta Špatná
28. 10. Klub je zavřený - státní svátek
Rekondiční vycházky
2. 10. Horní Dvořiště - Mlýnce - Vyšší Brod. Trasa 14 km, odjezd vlakem v 8,25. Vede pan Nýdl.
2. 10. Vrbenské rybníky. Trasa 8 km. Sraz v Českém Vrbném na konečné MHD v 10 hod. Vede p. Burešová
9. 10. Štěpánovice - Dunajovická hora - Břílice - Třeboň. Trasa 12 km, odjezd autobusem v 8,50 ze stanoviště č. 26. Vede p. Johnová
16. 10. Petříkov - Buková - Hrádek - Trhové Sviny. Trasa 11 km, odjezd vlakem v 8,01. Vede p. Nýdl.
16. 10. Zlatá Koruna - Srnín - domoradice - Č. Krumlov. Trasa 6 km, odjezd vlakem v 10,34. Vede p. Krausová.
23. 10. Bavorov - Pražák - Vodňany. Trasa 12 km., odjezd vlakem v 8,02. Vede p. Antonová.
30. 10. Majdalena - Barbora - Braná - Domanín. Trasa 10 km, odjezd vlakem v 8,01. Vede p. Nýdl.
Výlety
4. 10. Švihov - Chudenice - Klatovy. Odjezd v 7,00 z Mariánského náměstí
8. 10. Pasov. Odjezd v 8,00 z Mariánského náměstí. Zájezd je pořádán k pátému výročí družby s pasovskými seniory. Atraktivní projížďka lodí (10 EURO).