Listopad 2008

Klubový pořad o Izraeli

24. listopadu 2008 v 11:39 | Eva Vejrostková
18. listopadu byl klub zaplněn do posledního místečka. Členové si přišli poslechnout vyprávění naší členky Jaroslavy Šlechtové o její cestě do Izraele.
Jana Petříková pozdravila přítomné a zahájila pořad předáním slova autorce přednášky.
A pak jsme již dychtivě naslouchali poutavému vyprávění Jarušky, jak se vůbec na zájezd dostala. Byla to skupina přes 40 lidí (snad nějakého náboženského vyznání) a před odjezdem dostali za úkol všichni si tykat. Jak dále řekla Jaruška, všichni se k sobě po celou dobu chovali skvěle. Každý obdržel zpěvníček s izraelskými písničkami, které již po cestě autobusem zpívali. Skupinu vedla p. Kellerová, prý asi 80letá paní. První cíl byl Tel Aviv a pak bydleli v Haifě v tzv. "Domě pokoje", což byl rodinný podnik majitele p. Winklera.
První den odjela skupina na horu "Blahoslavení" u Genezaretského jezera, zastavili se též mimo jiné u synagogy, kde podle legendy bydlel Pán Ježíš s Petrem.
Druhý den odjeli na Golanské výšiny. Prohlédli si pohoří Hermon, kde je zdroj pitné vody (v zimě je tam prý až 10 m sněhu). Podél řeky Jordán, kde se křtilo, jsou nádrže s pitnou vodou.
Další den se výletníci podívali do Jordánska, spali v Ammánu, hlavním městě Jordánska. Jelikož je v zemi více žen než mužů, má muž většinou 2 manželky. Žije tam asi pětina křesťanů, ostatní věří v islám. Z 80 % je v zemi poušť, je tam též málo vody. Následovalo pak vyprávění historických míst i tržišť.
V Jordánsku ještě měla možnost skupina podívat se do světoznámého místa Petra. Je to staré skalní město, kde je pískovcový chrám i další pískovcové stavby. Nyní zde žijí beduini, kteří vozí turisty, neboť pěší túra do Petry je 12 kilometrová.
Z Petry pak všichni odjeli do Akaby k Rudému moři. Navštívili také izraelské město Eilat s velkým "Oceánmuzeem". Ve městě je také známá brusírna diamantů.
Až do konce pobytu pak byli účastníci v Jeruzalémě, kde si prohlédli známá historická místa a zastavili se u "Zdi nářků" a navštívili muzeum holocaustu.
Autorka pořadu nás ještě informovala, že Izrael získal samostatnost 13. 5. 1948. První osadníci tam začali zakládat "kibuci", kde měli všichni vše společné a žádný osobní majetek. Nyní prý zakládají tzv. "Morava". Před odjezdem si Jaruška přečetla knihu Exodus, která právě vše o židovské otázce. Vřele nám doporučila přečtení této zajímavé knihy.
Na ukázku přinesla Jaruška kámen z Mrtvého moře, skleničku písku z pouště a také krásné fotografie z dobře prožitého zájezdu.
Byl to pěkný úterní pořad a všem se líbil.

Zasedání Jihočeské krajské rady Svazu důchodců ČR

17. listopadu 2008 v 10:02 | Eva Vejrostková
6. listopadu 2008 se konalo v penzionu Nerudova ulice zasedání Krajské rady Svazu důchodců ČR, České Budějovice.
Program řídil pan předseda Václav Minařík. Přítomní byli místopředsedové pan Mikula, pan Mgr. Dolejš, členové KR pan Ing. Řežábek, předseda MěO Č. Budějovice, paní Nováková, paní Petrová, z Prachatic paní Hrůzová, z Třeboně paní Bašková a ze Suchdola paní Benešová. Za revizní a kontrolní komisi předsedkyně paní Sýkorová a členky paní Tampírová a paní Kadlecová.
Na zasedání byly též pozvány k vyznamenání dlouholeté členky SD paní Ing Zítková, paní Korecká, paní Jiránková, paní Tomášková a paní Vejrostková.
Pan Minařík privítal přítomné a předal slovo paní Novákové, která informovala o programu dne a přečetla zápis z minulého zasedání. Poté pozval pan Minařík významenané členky a s panem Mikulou a panem Mgr Dolejšem jim předal čestné uznání s kytičkou za dlouholetou a dobrovolnou práci pro seniory. Zároveň pan Minařík poděkoval panu Mikulovi a panu Mgr. Dolejšovi za záslužnou práci a veškerou činnost pro SD. Vyznamenané byly mimo shora uvedené členky též paní Kadlecová a paní Benešová.
Následoval další bod programu, ve kterém informoval pan Minařík o volbách, setkání u jihočeského hejtmana a podrobně hovořil o celostátním sjezdu Svazu důchodců v Praze. Předsedou SD ČR byl zvolen pan Ing Pospíšil z Frýdku-Místku a místopředsedkyní paní Hana Němcová.
V dalším proslovu hovořil pan Mikula o založení naší organizace, o činnosti ve prospěch členů, o legislativních záležitostech, o spolupráci s ostatními organizacemi a zamyslel se i nad nynější situací. Musíme reagovat na dnešní podmínky a snažit se pracovat co nejlépe.
Pan Mgr. Dolejš také informoval o jednání na pražském sjezdu i o stávající situaci. Mimo jiné řekl, že si váží práce všech členů, kteří dobrovolně něco dělají pro SD a také že je třeba úcta člověka k člověku!
V diskuzi pak promluvily paní Jiránková, paní Vejrostková, paní Hrůzová, paní Benešová co vše jim členství ve Svazu důchodců poskytlo. Také pan předseda MěO Č. Budějovice hovořil o činnosti pro Svaz.

Beseda s letcem

17. listopadu 2008 v 10:00 | Eva Vejrostková
Zajímavá a veselá byla přednáška 11. listopadu v klubu Roháče z Dubé. Pozvaný pam Miloslav Martenek, letec - plukovník v.v., předseda odbočky Svazu letců České republiky v Českých Budějovicích a také hlavně významný krešlíř. Ilustroval pro nakladatelství DONA 120 kuchařek, omalovánky pro děti a vydal i několik pohlednic. V roce 1992 vydal též vlastní knihu "Kreslený letecký humor". Hlavním tématem jeho tvorby je život na letišti i humor všedních dnů.
S velkým zájmem sei přítomní senioři vyslechli poutavé vyprávění pana Martenka o zkušenostech i příhodách v jeho plodném životě.

Program na listopad

2. listopadu 2008 v 15:05 | Jiří Polánský
Klubová odpoledne


Pondělky: 9 hodin MUZIKOTERAPIE - neveřejné zkoušky pěveckého sboru Rozmarýn
14 hodin TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - formou stolních a společenských her

Úterky: 14 hodin PŘEDNÁŠKY, BESEDY A VIDEA
na různá témata
4.11. Zahrádka na podzim - pan Miroslav Ladman
11.11. Létání a kreslený humor - pan Miroslav Martenek
18.11. Vyprávění o Izraeli - paní J. Šlechtová
25.11. Racionální výživa - pan Miroslav Šenkýř

Středy: 14 hodin MUZIKOTERAPIE - posezení při hudbě a zpěvu s harmonikou a
kytarou - Ing. Řežábek, p. Jakl a p. Diviš se svou skupinou

Čtvrtky: 14,00 - 14,30 SVAZ DIABETIKŮ - měření glykémie, které mohou využít i členové
SD (10 Kč)

Rekondiční vycházky


6.11. Návštěva informačního střediska v Temelíně. Odjezd v 8,30 autobusem. Skupina 1
vedená p. Nýdlem dojde až do Purkarce - cca 8 km
13.11. 1. skupina: České Velenice - Gmünd - Blockheide. Odjezd vlakem v 8,01. OP nebo
pas sebou. Vede paní Johnová, trasa cca 10 km.
2. skupina: v 10,00 od radnice okolo Vltavy směr České Vrbné. Vede p. Burešová,
trasa 5 km.
3. skupina: České Velenice, odjezd vlakem v 8,01, okruh městem. Vede p. Zítková
20.11. 1. skupina: České Budějovice - Netolice - Hrbov - Netolice. Odjezd busem v 9,00,
trasa 10 km, vede p. Antonová.
2. skupina: na Včelnou busem od polikliniky JIH v 10,51. Asi 4 km. Vede
p. Burešová.
3. skupina: Netolice - malý okruh městem s návštěvou muzea. Odjezd busem v 9,00,
vede p. Krausová
27.11. 1. skupina: České Budějovice - Nové Hrady - rašeliniště Červené Blato - Petříkov.
Odjezd vlakem v 8,01, vede p. Johnová.
2. a 3. skupina - vlakem v 10,34 do Hradců, odtud do Vrábče. Vede p. Zítková

Pietní akt

1. listopadu 2008 v 11:51 | Eva Vejrostková
Dne 28. října ve 12 hodin se konal u památníku první světové války na hřbitově Otýlie pietní akt ke vzniku naší vlasti, kterého se též zúčastnil primátor města České Budějovice pan Jaraj Thoma.
Při této příležitosti vystoupil ženský pěvecký soubor Svazu důchodců ČR Rozmarýn pod vedením paní Anny Postlové. Krásnou píseň od Karla Hašlera "U Zborova" obohatily básněmi paní Vlasta Slivková a Jaroslava Šlechtová. Následovala píseň "Ej přeletěl ptáček" a program byl ukončen naší hymnou.
Pan primátor položil k památníku květiny a poděkoval přítomným za účast. Obřadu se také zúčastnili zástupce jihočeského hejtmana, Českého svazu bojovníků za svobodu i Krajského vojenského velitelství.

Poznámky ze 7. celostátního sjezdu Svazu důchodců ČR

1. listopadu 2008 v 11:48 | Ing. Rudolf Řežábek
Dne 16. října se konal v Praze 7. celostátní sjezd Svazu důchodců, na kterém se za naši organizaci zúčastnil předseda Ing. Rudolf Řežábek, Dále za Jižní Čechy se zúčastnil předseda Krajské rady pan Václav Minařík a zástupci dalších organizací v kraji.

Sjezd řešil řadu zásadních problémů jak předpisových, tak personálních a po bouřlivých diskusích:
a) schválil stanovy Svazu důchodců se změnou znění paragrafu 13
b) rozhodl o zeštíhlení Ústřední rady z 29 na 15 členů
c) schválil Jednací řád a Organizační strukturu Svazu
d) schválil Zásady hospodaření Ústřední rady
e) schválil složení Ústřední rady a Ústřední kontrolní a revizní komise
f) schválil Zprávu o činnosti od 6. sjezdu a Zprávu Revizní komise
g) předal předsedům krajských rad diplomy pro oceněné pracovníky
h) schválil Zásady programového prohlášení na období let 2008-2011
ch) schválil Statut Ústřední kontrolní a revizní komise

Předsedou Ústřední rady byl zvolen Ing. Oldřich Pospíšil z Moravskoslezského kraje, radu tvoří jen předsedové krajských rad. Předsedkyní Ústřední kontrolní a revizní komise se stala paní Libuše Donátová z Prahy.

Jako hosté vystoupili zástupci slovenských důchodců, europoslanec p. Maštálka a byly přečteny zdravice omluvených hostů.

Byl kritizován malý počet členů - v ČR je to pouze necelých 25 tisíc z více jak dvoumilionového počtu důchodců, což snižuje naši vyjednávací pozici v Radě vlády a v Radě seniorů. Je třeba přijímat i mladší generaci, ale zejména zakládat nové organizace. Jsou kraje s daleko větším počtem organizací než má Jihočeský kraj.

Dále je hlavně kritizován soustavný pokles životní úrovně důchodců ve srovnání s průměrnými platy, což dosavadní vláda neřeší. Požadujeme daleko rasantnější valorizaci důchodů a pravidelnou kontrolu Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 - 2011.

Jednou ze změn ve Stanovách je zkrácení lhůty k vyškrtnutí člena pro neplacení členského příspěvku ze dvou na jeden rok! Na to upozorňujeme ty členy, kteří nenavštěvují naše akce, ani si pro známky nejdou do kanceláře (pondělí dopoledne). Neradi vyškrtneme zapomnětlivce nebo nemocné, proto budeme potřebovat obvodních důvěrníků k návštěvě neplatičů v bytě.

Závěrem lze konstatovat, že sjezd proběhl v pracovní atmosféře. Svou předsednickou funkci ukončil Prof. Solich, který popřál nové Ústřední radě a krajům lepší úspěchy v dalším období.