Prosinec 2008

Bavíme se sami

16. prosince 2008 v 9:17 | Eva Vejrostková
9. prosince připravil v klubu náš člen p. Dr. Erich Marko báječný pořad, který pojmenoval "Vzpomínky na putování po slunné Itálii". Jak řekl úvodem, chtěl umožnit všem v přeplněném klubu procvičit si paměť pozorným posloucháním co vyprávěl o historii i současnosti Itálie. Autor nám pak umožnil prohlédnout si na videu historické i přírodní zajímavosti a dozvědět se důležitá data ze všech oblastí této země. Promítání se sestávalo ze dvou částí.
Na závěr pak byla soutěž, co vše si přítomní zapamatovali a výherci obdrželi od autora sladkou odměnu.
Připravený pořad se všem účastníkům líbila dík patří Erichovi za výborný a poučný pořad.

Další pěkný pořad se konal 10. prosince odpoledne ve společenském sále penzionu v Nerudově ulici.
Seniorská občanská společnost, zastoupená Blaženou Frcalovou, připravila společně s naší organizací "Veselou módní přehlídku". Moderátorkou tohoto zábavného pořadu byla asistentka Jihočeské univerzity Mgr. Monika Měrotská, která vtipně uvedla všechny "modely". Nejprve se představily seniorky, jak se oblékat na rekondiční vycházky, do města, s pejskem na vycházku, na odpolední čaj.
Potom to bylo již jen veselé a velmi vtipné. Pan předseda jako vrchní, další dvojice předvedla seniora v kuchyni s tričkem "dědeček na scestí", zasmáli jsme se "veselé seniorce s malou kabelkou a parukou", zmatenému důchodci, honěnému přísnou manželkou. Také pohádkový výjev červenou karkulkou a vlkem a jak dopadla světová krize na dvojici českobudějovických seniorů - to bylo prostě k popukání. Ještě se nám představil senior s cigárem, jak si vykračuje v županu v lázních.
Celý pořad hudebně doprovázeli pan. Ing. Řežábek na harmoniku a pan Josef Jakl na kytaru. Přítomní si nejen zazpívali pěkné písničky, ale někteří si také zatancovali. Bylo to veselé odpoledne.

Pouť do Santiaga

9. prosince 2008 v 17:46 | Eva Vejrostková
Začátkem prosince byl v klubu českobudějovického Svazu důchodců ČR opět zajímavý úterní pořad. V obvyklém "Setkání s osobností" představil pan Josef Jakl muzikanta, písničkáře i fotografa pana Jiřího Kršku, který se stal na 27 dnů poutníkem. Se svým kamarádem se vydal 20. 4. 2008 do známého legendárního místa Camino de Santiago ve Španělsku. Celková vzdálenost byla přes 800 km a ušli celkem 1,393.575 kroků. Na tuto poutní cestu, jejíž symbol je "mušle", se chodí po celý rok a pro poutníky jsou všude po trase připraveny ubytovny.
Autor poutavě vyprávěl o této nesnadné, ale zajímavé cestě, kde se setkal s různými lidmi i jejich osudy, poznal krásná místa i přírodu, ale i nepřízeň počasí. Přítomní senioři si měli možnost prohlédnout pěkné velké fotografie, které cestou pořídil.
Jak řekl při svém vyprávění pan Krška: "Při této příležitosti má člověk dost času zamyslet se, co je v životě důležité a vzpomenout si na všechny ty, kteří nasměrovali jeho životní pou%t a ovlivnili jeho život. Bylo to dobré rozhodnutí vydat se na tuto cestu."
Celý pořad doprovázel pan Jakl zpěvem a hudbou.

Program na prosinec

9. prosince 2008 v 12:31 | Jiří Polánský
Klubová odpoledne

Pondělky 9 hodin MUZIKOTERAPIE - neveřejné zkoušky pěveckého sboru

Rozmarýn
14 hodin TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - formou stolních a společenských her
Úterky 14 hodin PŘEDNÁŠKY, BESEDY, VIDEA
na různá témata
2.12. "Poutníkem na cestě do Santiaga" povídání s Jiřím Krškou
uvádí Josef Jakl
9.12. Erik Marko "Vzpomínky z putování po slunečné Itálii" s
promítáním
16.12. Vystoupení dětí z MŠ Vrchlického uvede Nataša Petrová
Prodejní výstava vitráží technikou Tiffany - Renáta
Kuchtová
Středy 14 hodin MUZIKOTERAPIE - posezení při hudbě a zpěvu s harmonikou
a kytarou - Ing. Řežábek, p. Jakl a p. Diviš se svou skupinou
Ve středu 10. 12. nebude odpolední program v klubu důchodců
Roháče z Dubé 11, ale v penzionu Nerudova. Kromě hudby
bude k vidění módní přehlídka seniorů, kterou ve spolupráci
s naší městskou organizací SD pořádá Seniorská občanská
společnost.
Čtvrtky 14 hodin SVAZ DIABETIKŮ měření glykémie, které mohou využít i
členové SD

Klub důchodců Roháče z Dubé končí 18. 12. a provoz opět začíná dne 5. 1. 2009.

Rekondiční vycházky

4.12. - 1. skupina: Trocnov - Nová ves, cca 10 km. Odjezd vlakem v 11,32 - lístek do

Trocnova jen tam, zpět z Nové Vsi. Vede pan Nýdl.
11.12. - 1. skupina: Boršov - České Budějovice, cca 6 km. Odjezd
vlakem v 10,34 - lístek
jen do Boršova. Vede paní Johnová.
2. skupina: Homole - Včelná, cca 5 km. Sraz v 11,05 na Senovážném náměstí -
pošta, zpět MHD č. 7. Vede p. Krausová.
3. skupina: Kamenný Újezd - Boršov, cca 5 km. Odjezd vlakem v 10,10. Vede

p. Zítková
18.12. 1. skupina: Chlumec - Kamenný Újezd, cca 10 km. Odjezd vlakem z Č. Budějovic
v 10,10. Vede p. Nýdl.

2. skupina: Máj - Zavadila. Sraz v 10,10 u Multikina na Máji. Vede p. Burešová.

3. skupina: Srubec - Dobrá voda, cca 4 km. MHD č. 13 od nádraží ve 12,41. Vede
p. Zítková.
30.12. úterý - všechny skupiny: Holubov, cca 5 km. Odjezd vlakem v 10,34 - lístek zpáteční
do Třísova. Poslední Šlápota 2008.

Dobrá hodinka

6. prosince 2008 v 19:12 | Eva Vejrostková
V pondělí odpoledne 1. prosince 2008 bylo v sále restaurace Slavie rušno a veselo.
Odbor kultury Magistrátu města České Budějovice uspořádal předvánoční pořad pro seiory s názvem "Dobrá hodinka - setkání s folkórem". Celým pořadem provázel pan Standa Kahuda a jeho hostem byl mistr mluveného slova, bývalý rozhlasový řežisér, pedagog a pracovník AJG pan Ota Bílek, který vzpomínal nejen na svou aktivní činnost, ale i na bývalé spolupracovníky a herce. Závěrem přečetl pan Bílek úryvek z básnického pojednání Seneky " narodil se 4 roky před naším letopočtem), kdy jeho slova o moudrosti, dobru, lásce a jak je dobře žít, platí dodnes!
Báječný byl třídílný pořad Dětského folkórního souboru Bárováček ZŠ J.Š. Baara, ve kterém mládež zahrála na dudy i housle, děti nadšeně tančily, zpívaly, přednášely básničky i veselé scénky.
Také ženský pěvecky soubor městské organizace Svazu důchodců Rozmarýn pod vedením paní Anetky Postlové vystoupil s pěknými adventními i vánočními písničkami a dvě členky obohatily pořad básněmi.
Na závěr programu vyhodnotil pan Kahuda soutěž, při které měli přítomní senioři uhodnout čtyři otázky, týkající se adventu a vánoc. Lístečky byly předtím připraveny na stolech. Výherci pak obdrželi Kroniku Českých Budějovic 2007 a CD Borovanské zvonky.
Dík patří všem pořadatelům, neboť tentokrát byl program vynikajíci!