Leden 2009

Norsko a Vitorazsko

21. ledna 2009 v 9:23 | Eva Vejrostková
Naše organizace připravuje zásluhou členky výboru paní Jany Petříkové pro své členy v klubu Roháče z Dubé i v roce 2009 hodnotné pořady nejen pro pobavení, ale i poučení. Na první lednové úterní odpoledne byl pozván pan Ing. Milan Břeský, který poutavě vyprávěl, co vše s manželkou prožili při svém putování po Norsku a na diapozitivech ukázal krásné přírodní snímky a zajímavosti z této severské země.
Dne 12. ledna měl v klubu neobyčejně zajímavou přednášku pan Pavel Mörtl na téma "Připojení Vitorazska v roce 1920 k ČR". Dozvěděli jsme se, jak se na tohoto území pravděpodobně žilo od ranného středověku po další staletí. V době před 11. stoletím měla v tomto kraji velký vliv katolická církev, v zemi se střídali panovníci a hlavně se mluvilo německy. V druhé polovině 19. století, kdy byla Česká země pod Rakouskem - Uherskem, sehrála zde významnou úlohu Národní jednota pošumavská, Matice školská i Sokol a Baráčníci. Na tomto území žili Češi i Němci společně vesměs tvrdým životem, neboť zde nebyl žádný průmysl. Lidé pracovali v zemědělství a lesnictví a také jezdili pracovat do Vídně.
Po první světové válce, kdy bylo Rakousko poraženo, byla 28. 10. 1918 vyhlášena první Československá republika. V Paříži byla vytvořena Rada deseti a na mezinárodní konferenci bylo rozhodnuto, že k ČSR bude připojeno 13 obcí na území cca 118 km čtverečních s více než 11 tisíci obyvateli, z toho asi 7 tisíc české národnosti. U nově vytvořené hranice je jeden mezník u říčky Dračice, druhý pak u Nových Hradů.
Pan Mörtl přinesl s sebou nejen mapu s vyznačeným územím, ale i různé fotografie, články i písemnosti, které si přítomní senioři se zájmem prohlédli. Po přednášce byla ještě rušná beseda o tomto tématu a všichni se shodli, že to byl nesmírně zajímavý pořad.

Otevřený dopis MěÚ České Budějovice

11. ledna 2009 v 11:45 | Ing. Rudolf Řežábek
Městskému úřadu v Českých Budějovicích

I my, důchodci, jsme si v Novinách českobudějovické radnice č. 10/2008 s potěšením přečetli, že bude vybudován Freetime park Stromovka, za supermarketem Kaufland. Freetime park bude z jedné strany napojen na cyklostezku, z druhé k němu bude možné přijet autem. Tady jsme u kořene věci: a jaká bude dosažitelnost městskou dopravou? S tím, jak se zdá, si nikdo hlavu neláme. Už dávno měla být u Kauflandu /a městské sportovní haly/ zastávka městské hromadné dopravy. My důchodci totiž vzhledem k výši našich důchodů jsme nuceni nakupovat v akcích a supermarketech, které mají nízkou cenovou hladinu a Kaufland je jedním z nich. Na to, abychom jezdili nakupovat autem, už nám moc nezbývá. Proto jeho dosažitelnost MHD je víc než potřebná.
Podobné je to i s prodejnou Lidl v Mánesově ulici. Na straně k Lidlu chybí chodník. Brání tomu budova Muzea Koněspřežky, které stojí těsně u vozovky. Zatím to tak nevadilo, kolem Lidlu vedl chodník, který otvorem ve zdi vedl do ulice L. Svobody a odtud byla přístupná zastávka MHD Ludvíka Svobody. Teď ovšem je ten otvor ve zdi zahrazen plechem a návštěvníci Lidlu se mohou dostat na zastávku L. Svobody jen když dvakrát přejdou Mánesovu ulici. Tak pochopitelně nikdo nechodí a tak se prosmykávají kolem Muzea Koněspřežky ke kýžené zastávce. Samozřejmě vstupují do vozovky a pošlapávají trávník u parkoviště Lidlu. Naprosto nechápeme, kdo přišel na ten nápad průchod zahradit. Tím se přímo přivolává, aby někdo v zimním období skončil pod koly aut.
K tomu, aby se ve městě omezila individuální doprava a naopak více využívala městská hromadná doprava je třeba dbát na to, jak jsou rozmístěny zastávky MHD a také jak jsou dostupné. My důchodci toho po městě auty už moc nenajezdíme a proto nás tyto otázky zvlášť zajímají. Vyhlašovat jednou za rok den bez aut je sice efektní, ale efekt to nepřináší žádný. Proto očekáváme, že radnice bude více přihlížet ke skutečným potřebám zákazníků městské hromadné dopravy.


Program na leden 2009

11. ledna 2009 v 10:59 | Jiří Polánský
Klubová odpoledne

Pondělky 9 hodin MUZIKOTERAPIE - neveřejné zkoušky pěveckého sboru
Rozmarýn
14 hodin TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - formou stolních a společenských her
Úterky 14 hodin PŘEDNÁŠKY, BESEDA A VIDEA na různá témata
6.1. "Norsko" Ing. Milan Břeský
13.1. "Připojení Velenicka k ČSR v r. 1920" Pavel Mertl
20.1. "Energie, civilizace a udržitelný rozvoj" Mgr. Pavel
Murtinger
27.1. "Církve v postkomunistické éře - projevy v životě EU" -
Prof. Dr. Josef Dolista
Středy 14 hodin MUZIKOTERAPIE - posezení při hudbě a zpěvu s harmonikou
a kytarou - Ing. Řežábek, p. Jakl a p. Diviš se svou skupinou
Čtvrtky SVAZ DIABETIKŮ - měření glykémie, které mohou využít i
členové SD

Rekondiční vycházky

8.1. 1. skupina: Hluboká nad Vltavou - České Vrbné, cca 6 km. Odjezd vlakem v 10,09. Vede p. Johnová.
2. a 3. skupina: Těšín - Borek, cca 3 km. Sraz na Senovážném nám. , odjezd MHD č. 6 ve 12,27. Vedou p.Krausová a p. Zítková.
15.1. 1. skupina: Dasný - Máj, cca 9 km, cca 9 km. Odjezd busem z aut. nádraží v 9,00. Vede p. Antonová.
2. skupina: Dasný - Třebín , cca 5 km. Odjezd v 90,00 z aut. nádraží. Vede p. Krausová.
3. skupina: Borek - Hrdějovice, cca 4 km. Odjezd v 11,38 MHD č. 2 od nádraží. Vede p. Zítková.
22.1. 1. skupina: Plešovice - Holubov, cca 10 km. Odjezd vlakem v 10,34 , jízdenka Plešovice zpáteční. Vede p. Nýdl.
3. skupina: Holubov, cca 4 km. Odjezd dtto. vede p. Zítková.
29.1. 1. skupina: Zbudov - Zliv, cca 9 km. Odjezd v 10,11 vlakem, jízdenka Zbudov zpáteční, vede p. Johnová.
2. skupina: Veselí nad Lužnicí zastávka, cca 4 km. Odjezd vlakem v 11,14, vede p. Krausová.
3. skupina: Zbudov - Dívčice, cca 4 km. Odjezd vlakem v 10,11. Vede p. Zítková.

Poslední šlápota 2008

11. ledna 2009 v 10:13 | Eva Vejrostková
Slunečné zimní odpoledne 30 prosince 2008 zlákalo početnou skupinu 60 turistů k výletu do Holubova. Podle zdatnosti se vydali někteří na Dívčí kámen, ostatní se prošli zimní přírodou po okolí.
Všichni se pak sešli v holubovské restauraci, aby zhodnotili své aktivity za uplynulý rok. Pan Ing. Řežábek MO SD a vedoucí seniorských turistů pan Nýdl poděkovali všem členům a hlavně členkám - pp. Johnové, Krausové, Zítkové, Antonové a Burešové, které přispěly ke zdárnému vývoji rekondičních vycházek.
Potom si účastníci společně zazpívali při harmonice členky Pavly Pelantové veselé písničky.