Únor 2009

Tajemství českobudějovických kopulí

17. února 2009 v 9:30 | Eva Vejrostková
V úterý odpoledne 10. února přivítala v klubu členka výboru Jana Petříková pana PhDr. Jiřího Chvojku, který měl pro členy připravenou přednášku "Tajemství českobudějovických kopulí".
Nejdříve to bylo o Černé věži. Když se v letech 1982-85 opravovala, nechal Městský národní výbor otevřít kopuli a tam bylo nalezeno pouzdro, které vyrobil kovotepec pan Oswald a bylo vodotěsné, takže uložené věci byly zachovány v dobrém stavu. A když se vezme, že se Černá věž začala stavět v roce 1549 a dokončena byla r. 1577, tak je to unikum. Pan doktor též vysvětlil,proč stavba Černé věže trvala tak dlouho. Město se stavělo na měkkém podloží a jelikož Černá věž vážila 11.500 t, tak se musely do velké hloubky dát masivní dřevěné piloty a na nich je věž postavena. V listině z r. 1577 bylo uvedeno, že Č. Budějovice byly královské katolické město. Na Rudolfově se tenkrát těžilo stříbro, takže byla ve městě královská mincovna. Když se v roce 1697 Černá věž opět opravovala, byly dány do kopule různé dokumenty i peníze. Další oprava byla roku 1809. Po druhé světové válce se věž znovu opravovala a do kopule byly vloženy ukázky výrobků i vinět, jakož i současná platidla. Pro zajímavost jsme se od autora ještě dozvěděli, že ve věži, která má 220 schodů, bydlel věžní s rodinou i zvířecím hospodářstvím.
Dále pan doktor vyprávěl, že když se předělával kostel sv. Anny na koncertní síň O. Jeremiáše, tak se při rekonstrukci našla též skříňka s různými dokumenty o této historické době. Kostel z r. 1615 - 1621 byl majetek řádu kapucínů. V kostele byla nalezena krypta s velkým množstvím kostí.
Další zajímavé vyprávění bylo o českobudějovické radnici, která má tři věžičky a byla postavena roku 1725. . Byly tam též uloženy různé listiny z té doby, např. že v r. 1726 byl ve městě velký požár. Roku 1878 byla radnice opět opravována a byly tam uloženy dokumenty, např. že ve městě žilo tenkrát 52 % Němců a 48 % Čechů. V roce 1970 byla další oprava a do kopule byly uloženy dokumenty poplatné té době i některé peníze z té doby.
Autor Ještě hovořil o synagoze, která byla postavena roku 1888. V základním kamenuje našly důležité židovské listiny, které jsou uloženy v Jihočeském muzeu.
Přednáška i následná beseda byly, jako vždy, velmi zajímavé i poučné. Pan PhDr. Jiří Chvojka pracoval čtvrt století v Jihočeském muzeu jako numismatik a jeho zálibou je histori města. Napsal působivou knihu "Město pod Černou věží". Přinesl nám na ukázku jednu historickou bankovku tzv. "Banco-Cettel". Bylo to pěkné odpoledně a bylo nám slíbeno, že na jaře přijde pan doktor opět mezi nás a bude nám vyprávět …

Lednová vycházka

8. února 2009 v 8:44 | Eva Vejrostková
Příznivé lednové počasí zlákalo velké skupiny členů Svazu důchodců k rehabibitačním vycházkám - jak pro zlepšení zdravotního stavu, tak i k přátelskému setkání.
Vedoucí turistů opět připravili pěkný scénář tras, které jsou vždy plánovány podle zdatnosti do tří skupin.
Trasy byly v lednu následující: Hluboká nad Vltavou - Dasný - Holubov - Zbudov - Veselí nad Lužnicí - Zlatá Koruna - Staré Hodějovice - Nová Ves.
Že je o tyto vycházky stále velký zájem, dokazuje to, že se hlásí stále více seniorů o členství.


Vzpomínkový pořad

8. února 2009 v 8:43 | Eva Vejrostková
V úterý 3. února 2009 připravil v klubu Roháče z Dubé dlouholetý člen Svazu důchodců pan Dr. Erich Marko pěkný, vlastně již skoro historický pořad z autobsového zájezdu členek ženského pěveckého souboru Rozmarýn i ostatních členů svazu.
Brzo ráno 23. 6. 2005 odjeli autobusem pod vedením Boženky Krausové do krásné šumavské přírody kolem Prachatic.
Dr. Erich Marko nejprve seznámil přítomné v klubu s historií tohoto malebného městečka a potom se již všichni rádi podívali na video s hudebním doprovodem.
Zdatní turisté vystoupili cca 4 km před Prachaticemi a při jejich putování je čekaly nádherné výhledy na město. Veměstě si všichni prohlédli Píseckou i Horní pasovskou bránu, dále děkanský kostel sv. Jakuba, Heydlův dům z r. 1557, starou i novou radnici a na náměstí se zastavili u Sochy spravedlnosti.
Potom se odjelo k památné Husově lípě, staré cca 650 let, kde soubor Rozmarýn zazpíval veselou písničku.
Další zastávka byla v Záblatí, kde si účastníci pochutnali v hospůdce "U Pepíka" na dobrém obědě. Také si prohlédli kostel sv. Jana Křtitele, kde se konají koncerty a tam opět Rozmarýn zazpíval písničky ze svého repertoáru.
V Křišťanovicích si senioři odpočinuli u rybníka a někteří se dokonce vykoupali zaplavali si.
Na zpáteční cestě byla ještě zastávka na Kuklově (Kegelweit), kde se turisté prošli kolem zříceniny.
Byla to pěkná vzpomínka na dobu před 4 lety i na členy, kteří již mezi námi nejsou.


Program na únor

2. února 2009 v 17:35 | Jiří Polánský
Klubové pořady

3. 2.
"Historie Evropského společenství a EU" - PhDr. Murad
10. 2. "Tajemství českobudějovických kopulí" - Dr. Chvojka
17. 2. "Vztah EU a Ruska" - RNDr. Kostka
24. 2. "Úloha rybníku. Nové poznatky v rybářství" - Ing. Pokorný


Vycházky

3. 2. 1. skupina: Zlatá Koruna - Č. Krumlov, cca 10 km, odjezd vlakem v 10,34. Vede

p.
Nýdl
2. skupina: Staré Hodějovice - Nová Ves, cca 5 km. Odjezd MHD č. 11 v 10,10 od
nádraží. Vede p. Krausová
3. skupina: Nová Ves - Borovnice - Vidov, Odjezd vlakem v 11,45, vede p. Zítková. 12. 2. 1. skupina: Protivín zastávka - naučná stezka, odjezd vlakem v 10,11. Vede p.
Antonová.
2. a 3. skupina: Protivín zastávka - okolo Velké Rabyně. Odjezd vlakem v 10,11,
vedou p. Krausová a Zítková
19. 2. 1. skupina: Rudolfov - Mrhal - Listenem - Vráto. Odjezd MHD č. 1 od nádraží. Vede
p. Johnová.
2. skupina: Hosín - Opatovice - Zámostí. Odjezd vlakem v 11,14. Vede p. Krausová
3. skupina: Dobrá Voda - Dusičné - Rudolfov. Odjezd MHD č. 19 v 11,36 od nádraží.
Vede p. Zítková.
26. 2. 1. skupina: Hradce - Závraty - Šindlovy Dvory - Litvínovice. Odjezd vlakem v 10,34,
vede p. Nýdl.
3. skupina: Litvínovice - Mokré - Čtyři Dvory. Odjezd MHD č. 16 v 12,32 od nádraží.
Vede p. Zítková.