Březen 2009

O Egyptě

31. března 2009 v 16:57 | Eva Vejrostková
Dne 24. března byl opět v úplně zaplněném klubu českobudějovického Svazu důchodců pěkný a zajímavý program.
Členka výboru Jana Petříková již po druhé přivítala mezi seniory pana Ing. Břeského, který tentokrát připravil pořad "O Egyptě".
Úvodem autor přítomné členy podrobně seznámil s historií Egypta a potom předvedl na diapozitivech krásy i zajímavosti této země. Všichni jsme si se zájmem prohlíželi pyramidy, chrámy, minarety, mausolea, Asuánskou přehradu i Nubijskou poušť.
Poslední zastávka byla v Káhiře, v ohromném muslimském městě s 19 miliony obyvatel, kde jsou nádherné historické stavby, ale i ohromná bída. Nakonec nám ještě pan inženýr ukázal sochu faraona i další sošky a také různé historické sbírky.

Sklářství

17. března 2009 v 17:42 | Eva Vejrostková
V úterý 10. března 2009 se konal v klubu Roháče z Dubé opět zajímavý pořad "O sklářství". Pozvaná paní PhDr. Nora Jelínková, kurátorka sbírky užitého umění Jihočeského muzea přiblížila přítomným členům vyprávěním i ukázkami vývoj sklářství na Šumavě. od 14. století. Názorně vysvětlila, že v tomto lesnatém území, kde byl dostatek dřeva na potaš, křemenu i vody, byly dost ideální podmínky na výrobu skla. Potaš, vyrobená ze dřeva, dodávala sklu dobrou kvalitu.
Ukázky nádherných skleněných výrobků buď barevných (hyalit) nebo křišťálových byly jedinečné a jak řekla autorka přednášky, vyvážely se do celého světa. Sklárny byly hlavně na rožmberském panství a tomuto výtvarnému řemeslu se věnovaly úspěšně celé rody. Je škoda, že tyto šumavské sklárny již zanikly. Klubové pořady SD jsou nyní velmi hodnotné a zásluhu na těchto akcích mají členky výboru Jana Petříková a Jaroslava Studená.

Výroční členská schůze

9. března 2009 v 19:35 | Eva Vejrostková
V pátek 6. března 2009 se sešli členové českobudějovické organizace Svazu důchodců v restauraci U Malše v Roudném na výroční členské schůzi, aby bilancovali celoroční činnost za rok 2008.
Člen výboru Ing. Jiří Polánský přivítal účastníky i hosty - náměstka primátora Mgr. Rudolfa Vodičku a předsedu Krajské rady SD ČR Václava Minaříka a přečetl program setkání.
Hana Makovičková uvedla ženský pěvecký soubor Rozmarýn pod vedením Anetky Postlové, který vystoupil s veselými písničkami.
Pozvaný Mgr. Vodička pochválil činnost SD v minulém roce, popřál i úspěšný rok 2009 a také blahopřál všem ženám k jejich svátku.
Dále se ujal slova předseda MO SD Ing. Rudolf Řežábek, který poděkoval členům za dobrovolnou práci pro organizaci. Popřál také vše nejlepší našim ženám, bez kterých by nebyla radost ze života. Poté podal podrobnou zprávu o činnosti MO SD za rok 2008. Cílem všech aktivit bylo umožnit seniorům zapojit se do různých forem aktivního života v zájmových skupinách, zpomalit projevy stárnutí a také se vyhnout osamění. Tuto rozsáhlou činnost ve prospěch členů realizoval Svaz důchodců s finanční podporou Magistrátu města České Budějovice i Krajského úřadu a je třeba uvést, že bez této opdpory by nemohla organizace SD ralizovat ani polovinu uvedeného porgramu.
Hospodářka Marie Sýkorová informovala přítomné o celkovém hospodaření organizace v m.r. a předsedkyně revizní komise Jana Holubová uvedla, že byly provedeny revize hospodaření a nebyly shledány žádné závady.
Místopředseda Zdeněk Škoda ve svém proslovu hovořil o důležitém programu vlády tj. "Národnímu programu přípravy na stárnutí na léta 2008 - 2012".
Poslední slovo měl předseda Krajské rady SD ČR Václav Minařík, který též popřál dobrý den všem členům, poděkoval výboru za výsledky v činnosti a také souboru Rozmarýn za dobrou reprezentaci Svazu důchodců.
Nakonec seznámil předseda návrhové komise Václav Vítů přítomné s usnesením, které bylo všemi členy schváleno a poděkoval za účast.
Potom se již rozproudila veselá zábava s tancem a hudbou, kterou zajistila skupina H+H.


Lovili rybáři...

3. března 2009 v 9:53 | Eva Vejrostková
V klubu Městské organizace Svazu důchodců byl 24. února pěkný pořad. Pozvaný odborník pan Ing. Josef Pokorný měl přednášku "Úloha rybníků, nové poznatky v rybářství".
Nejdříve si přítomní prohlédli veselý videoklip "Mokrá maturita", dále pak to byly filmy "Jak se rybníky loví" a Český kapr". Dále se účastníci dozvěděli, že v Rybářském sdružení České republiky je celkem 2 000 profesních rybářů a v republice je cca 300 000 sportovních rybářů. Ve Vodňanech je Střední i Vyšší rybářská škola a v budoucnu se uvažuje o zřízení Rybářské fakulty.
První zmínka o rybářství je z 10. století. V 16. století vybudoval Krčín i další rybnikáři důležité rybníky. V dalším století se počet rybníků zmenšil (snad kvůli velkému válčení) a teprve v dalších stoletích se začaly rybníky rozšiřovat.
Autor pořadu také vysvětlil, proč jsou ryby zdravé, že jsou krmeny ze tří čtvrtin obilovinami, kukuřicí i luštěninami. Každý z nás by měl spotřebovat alespoň 1 porci ryby týdně kvůli omega 3 mastným kyselinám, které mají blahodárný vliv na naše zdraví. Informoval nás též, že např. amur nebo bílý i pestrý tolstolobik jsou levnější než kapr a jsou stejně chutné. K nahlédnutí přinesl pan Ing. Pokorný časopis "Rybářství", brožuru "Český kapr na grilu" i mapu rybářských revírů Jižní Čechy.
V následné besedě se hovořilo o kormoránech i vydrách, které likvidují rybí chov - o tom, že snad o kapru se ví od dob Římanů i o osazování kaprů a dalších ryb.