Duben 2009

O Řecku a Izraeli

17. dubna 2009 v 18:50 | Eva Vejrostková
V úterý 14. dubna byl v klubu Roháče z Dubé zajímavý pořad. Členka výboru SD a vedoucí turistů Ivanka Johnová připravila pěkné zážitky přítomným členům na videu ze svých zájezdů do Řecka a Izraele.
V Řecku jsme obdivovali přírodní krásy, řeky i pohoří Pinios a také klášter, který je vystavěn ve velké výšce. Mniši si nahoře pěstovali na umně vytvořených zahrádkách zeleninu i olivy a vyráběli olivový olej. Klášter je těžko přístupný a je s podivem, jak byl vlastně vybudován.
Potom to již byly Athény s historickými stavbami, olympijským stadionem a také jsme viděli, jak se střídá stráž před prezidentským palácem.
Dále nám Ivanka ukázala loď Poseidon, s kterou se účastníci zájezdu plavili na ostrov Rhodos, kde je tamní město obehnáno hradbami. Výletníci ještě odjeli na Kypr do města Nikózie, kde byla prohlídka biskupského paláce i zajímavých historických staveb.

V další části pořadu jsme se podívali do Izraele. První ukázka bylo město Haifa s moderními stavbami. Odtud odjel zájezd do Nazaretu, kde byly opět krásné historické památky i starodávné nazaretské domy. Krásné snímky byly z Galileje, od řeky Jordán i z města Tiberius.
Potom jsme již zase s obdivem sledovali snímky z Jeruzaléma - křížovou cestu, zeď nářků, chrámy i náboženská historická místa. Posledním pohledem na Jeruzalém jsme se s tímto městem rozloučili. Další putování zájezdu byla cesta do hor, kde byly opět historické vykopávky i zbytky staveb.
Ještě jsme se podívali, jak se účastníci vykoupali v Mrtvém moři a pak to byl již jen pohled na kraj pouště a bylo zde již loučení nejen s Izraelem, ale i poděkování Ivance Johnové za velmi pěkný klubový pořad.


Krize sem, krize tam, Rozmarýn zpívá dál

9. dubna 2009 v 17:43 | Eva Vejrostková
V úterý 7. dubna měl v klubu českobudějovického Svazu důchodců velmi zajímavou přednášku s ukázkami různých grafů pan Ing. Jiří Dušek, tajemník Katedry evropských studií a veřejné správy na téma "Finanční krize a její dopady".
V následné besedě pak autor odpovídal na různé dotazy seniorů ohledně Evropské Unie, zavedení eura, o úrokových sazbách, půjčkách i celosvětové krizi.

V ten den se také představil ženský pěvecký soubor SD Rozmarýn na společném zasedání členů Jednoty SD České Budějovice v 16 hodin v restauraci Sparta.
Rozmarýn pod vedením Anny Postlové uvedl veselé písničky a sóla zazpívaly Jaroslava Králová a Hana Makovičková. Během tohoto pořadu přečetla báseň "Úsměv" dlouholetá členka svazu Vlasta Slivková. Nakonec si ještě se souborem zazpívali i účastníci setkání.


Co znamená kurz paměti pro nás seniory

1. dubna 2009 v 18:10 | Eva Vejrostková
Když přemýšlím, co pro mne kurz cvičení paměti znamená, tak upřímně říkám, že mně hlavně dává uspokojení z toho, že se po několik let mohu tohoto cvičení paměti účastnit.
Lektorka p. Mgr. Lenka Motlová nám vždy připraví každé úterý nejen přátelské ovzduší, ale také stále nové podněty pro přemýšlení. I domácí úkoly jsou zajímavé a většinou pak o všem hovoříme při setkání.
Další důležitá věc je, že v našem věku nejsme osamělé, neboť společné setkávání v kurzu nám umožňuje se přátelit a ovlivňovat vzájemně pozitivně život. Toto přátelství je také důležité, neboť naše motto ve Svazu důchodců je: "aby člověk nebyl nikdy sám"…
Já sama se snažila cvičit paměť také tím, že zpracovávám již 10 let kroniku Svazu důchodců a píši za naši organizaci články do Jihočeského deníku, aby se veřejnost dozvěděla, jaké akce pro členy pořádáme.
Kamarádky z našeho společného kroužku mě pověřily, abych také za ně přečetla jejich názory a myšlenky, co pro ně tento výborný kurz znamená.
Jana Jiránková začala chodit do kurzu cvičení paměti již před několika lety, když ho vedl nepravidelně p. Mgr. Jiří Beran. Jakmile se tohoto kurzu ujala paní Mgr. Lenka Motlová, účastní se Jana úterků pravidelně a chválí, co všechno pro nás p. Lenka vymýšlí a jaké zajímavé i poučné věci probíráme a cvičíme tím paměť i mozek. Připomněla, že jsme zpracovaly vzpomínky na mládí a fotodokumentaci. Jana pracovala dlouhá léta jako cvičitelka v turistickém oddílu a následně pak jako vedoucí turistů ve Svazu důchodců. Na všechno má krásné vzpomínky a nyní je ráda, že může stále alespoň pokračovat ve cvičení paměti.
Další účastnice Blanka Šedivá je též ráda, že může být pravidelně ve společnosti vrstevnic a účastnit se aktivně těchto setkání. Říká, že je pak třeba dbát o dobrý zevnějšek a účast v kurzu jí pomáhá potlačovat stres. Je přesvědčená, že když senioři pokračují v duševní činnosti, ovlivňuje to jejich paměť. Také Blanka se snaží ještě cvičit paměť křížovkami, pexesoem i hrou scrabble.
Kamarádka Helenka Pírková navštěvuje také kurz pravidelně a hovoří, jak je nám spolu dobře, jsme všechny členky Svazu důchodců. Také upřímně chválí p. Lenku, která má pochopení pro naše starosti i radosti. Helenka také zdůrazňuje, jak je důležitá komunikace s lidmi, jak je třeba reagovat na vnější okolí a snažit se pomáhat ostatním. Účastní se též všech akcí ve Svazu, kde si nejen cvičí paměť, ale je přesvědčená, že je to dobré i pro psychiku osobnosti. Sama také trénuje paměť luštěním křížovek a hraje ráda scrabble.
Také naše další kamarádka Alenka Jeníčková se zúčastňuje společného setkání velmi ráda - i když, jak říká, není soutěživý typ. Ale mohu říci, že má dobré výsledky ve veškeré činnosti. Alenka také hovoří, že cvičení paměti posiluje naše sebevědomí , směřuje ke stále aktivní činnosti a nenechá člověka upadat v beznaděj seniorského věku.
Nakonec uvedu slova z písničky Zdeňka Svěráka, jak je Alenka zaznamenala:
"Dělání, dělání, všechny smutky zahání,
dělání, dělání je lék!"
A to se týká činnosti všeho druhu.