Červen 2009

Klubová setkání seniorů

17. června 2009 v 17:26 | Jaroslava Studená
O stáří a stárnutí se hodně píše a diskutuje. Lidé se ptají, jak je možné stárnutí oddálit. V Klubu důchodců Roháče z Dubé naleznete odpověď. Českobudějovická MěO Svazu důchodců ČR zde připravuje pro seniory celou řadu zajímavých akcí, např.pondělní trénování paměti formou stolních a společenských her. Úterky jsou věnovány přednáškám a besedám z různých oborů, např. zdravovědy, cestování, kultury, zajímavostem českobudějovického kráje.
Určitě nádherná je muzikoterapie neboli středeční posezení při hudbě a zpěvu za doprovodu harmoniky ing.Rudy Řežábka a kytary pana Josefa Jakla.Jako hosté zde také vystupují harmonikářky paní Pavla Pelantová a paní Marie Ehrenbergerová. Dále je to hudební skupina pana Jaroslava Diviše.
Proč se stala středeční odpoledne tak oblíbená?
Největší obtíží stáří není mnohdy nemoc nebo úbytek sil, ale samota a prázdnota. Senioři se scházejí, aby si při harmonice a kytaře zazpívali lidové a staré české a moravské písničky. Zavzpomínali na svoje mládí, porozprávěli s přáteli, sdělili si prožitky a dojmy uplynulých dnů. Tato setkání jsou krásná a dodávají každému hodně sil a radosti. Skvělá je i tradice oslav narozenin a svátků. Blahopřání, popřípadě básnička je mnohdy pro některé jediné, co ke svému výročí uslyší. Úsměvy a potlesk je výrazem díků.
Další zajímavou aktivitou, při které má každý možnost protáhnout své tělo je pravidelné cvičení pod vedením paní Aničky Vrchotové.
Muzikoterapie, doplněna těmito aktivitami pro účastníky Klubu znamená hodně.
Starý člověk, který nemá vlastní rodinu, nachází zde v kruhu přátel, hodně sil a optimismu pro další příjemné prožití stáří.
Člověk nikdy nemůže být příliš starý na život! Čekat na vlastní stáří se nevyplácí. A co poradit všem seniorům, kteří si ještě nenašli cestu ze své osamělosti... vyberte si některou z aktivit Klubu důchodců Roháče z Dubé.
Přejeme všem seniorům oceán zdraví, moře lásky, řeku štěstí, potok úspěchů a jen pramen všedních událostí...


Výlet do Průhonic

9. června 2009 v 16:13 | Eva Vejrostková
V sobotu 6. června 2009 se uskutečnil autobusový zájezd členů Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích.
Cílem výletu byly Průhonice, kde si senioři prohlédli krásný průhonický park. Do Průhonic se jezdí za kvetoucími rododendrony, ty už jsme nestihli, přesto nás zaujaly skalničky, další květena i krása přírody v celém areálu. Průhonický park je vrcholným krajinářským dílem v Evropě (viz naše Galerie).
Po prohlídce odjel autobus do Velkých Popovic na plánovanou prohlídku popovického pivovaru. Zmínka o této malé obci nedaleko Prahy je již ze 16. století a původně patřily Popovice strahovskému klášteru.
V roce 1870 koupil panství František Ringhofer, zakladatel světoznámých průmyslových závodů a postavil v Popovicích nový pivovar, který vybavil nejmodernější technologií. V r. 1874 byla uvařena první várka a v dalším roce již bylo uvařeno a prodáno 18 tisíc hl piva. V roce 1994 byl dosažen rekordní výsledek a to 931 tisíc hl. Více než 10 % produkce jde na export a roku 1999 získal Kozel zlatou medaili na Pivním mistrovství světa v Chicagu. Toho roku také oslavil pivovar 125 let od svého založení. Prohlídka pivovaru byla velmi zajímavá, neboť v celém pivovaru je plně automatizovaný provoz. Účastníci ochutnali i třetinku piva Kozel.
Dík patří paní Cimbálníkové za perfektní vedení celého zájezdu.

Z historie Vltavotýnska

3. června 2009 v 18:40 | Eva Vejrostková
Dne 2. června 2009 měl zajímavou přednášku v klubu českobudějovického Svazu důchodců ČR učitel pan Mgr. Jan Bartuška.
Jak řekl v úbodu, domov pro něho znamenal mnoho a proto, když se jeho rodina musela kvůli stavbě elektrárny vystěhovat v r. 1985 z Březí (jako mnoho dalších lidí z okolí Temelína), věnoval se historii i současnosti těchto míst.
Po památkách a údajích pátral v Okresním archivu i jinde a napsal o všem knihu "Vybledlé kontury", kterou vydal vlastním nákladem.
Autor nám o všem poutavě vyprávěl, ukázal různé fotografie a také četl některé pasáže ze své knihy.
Všem seiorům se pořad líbil.


Provoz klubu

2. června 2009 v 15:12 | Jiří Polánský
Upozorňujeme, že provoz klubu končí dnem 25. 6. a začíná po prázdninách 1. 9. 2009.
Cvičení v rehabilitačním středisku v Čéčově ulici končí 30. května. Od 1. 9. 2009 se bude opět cvičit, ale v Nerudově ulici č. 2.

Nekrolog

2. června 2009 v 15:08
Dne 1. května t.r. náš soubor Rozmarýn navždy opustila naše dlouholetá zpěvačka paní Marie Krejčíková ve věku 87 let.
Loučíme se se smutkem v srdci. Děkujeme za dlouholeté vedení naší skromné pokladničky a působení mezi námi. Ať je ti země lehká.

Za celý soubor Rozmarýn Míla Bursíková

Srpnový zájezd

2. června 2009 v 15:03 | Jiří Polánský
22. srpna 2009 pořádáme zájezd do Českého Šternberka a Vrchotových Janovic. Odjezd je v 7,00 z Mariánského náměstí. Cena zájezdu je 200,00 Kč. Přihlášky a výběr peněz u p. Holubové a p. Sýkorové ve dnech 9. a 10. června v klubu Roháče z Dubé (odpoledne).

Z Budějovic do Vladivostoku

2. června 2009 v 14:59 | Eva Vejrostková
"Cesta z Budějovic do Vladivostoku" - takový byl název klubové přednášky pana Ing. Vlastimila Müllera a pana Jana Fibingera dne 19. května 2009.
23 účastníků zájezdu odjelo vlakem na Dálný Východ a jejich putování trvalo 24 dní od 4. do 28. 10. 2007.
Vyprávění autorů i s ukázkami na videu bylo opravdu velmi poutavé. Prohlídka Kyjeva, Moskvy, jezera Bajkal, Vladivostoku i dalších zajímavostí se přítomným seniorům líbila.