Září 2009

Seniorská píseň

23. září 2009 v 9:50 | Eva Vejrostková
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a s finančním přispěním Magistrátu města České Budějovice uspořádala Městská organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích v 18. září 2009 od 14 hodin v Gerbeře přehlídku pěveckých seniorských sborů Seniorská píseň.
Pozvaní hosté - náměstkyně krajského hejtmana Mgr. Ivana Stráská a náměstek primátora Českých Budějovic Mgr. Rudolf Vodička pronesli na úvod pár pochvalných slov k aktivitě seniorů. Pořad uváděl PhDr. Stanislav Štádler.
První bylo vystoupení našeho ženského souboru Rozmarýn pod vedením Anny Postlové. Hana Makovičková uvedla, že v první části zazpívá soubor písně k poctě Antonína Dvořáka a Emy Destinové. V druhé části to byly pěkné lidové písničky a sóla zazpívaly Ludmila Fridrichová, Jaroslava Králová a Hana Makovičková.
Dáke se představil se svým repertoárem soubor ze západočeských Dobřan s názvem "Dobřanské bábinky" s vedoucí Magdou Vozárovou a hudebním doprovodem Jana Vozára. Pěkné povídání o souboru si pro diváky připravila Zdena Blažková.
Po krátké přestávce zahájil vesele druhou část programu soubor "Skřivánek" ze Skřivan u Nového Bydžova. Sbormistr byl Václav Ondráček, na harmoniku zahrál Karel Přibyl. Členka souboru Hana Svobodová uvedla, že v souboru zpívá čtrnáct žen a tři muži a v pořadu zazpívali též tři písně vlastní tvorby, kde hudbu složil V. Ondráček a slova K. Přibyl.
Poslední číslo pořadu bylo taneční vystoupení dvanácti krojovaných členek souboru Dobřanské bábinky, ostatní členky a jeden člen souboru do tance zpívali veselé písničky. Na heligonku hrál František Bouček.
Účinkující obdrželi upomínkové dárky, které Městské organizaci SD daroval kraj, magistrát a firma Koh-i-noor. Po programu byla společná večeře, při které nebyla nouze o pěknou písničku, ale i neformální výměnu zkušeností. Našim účinkujícím jsme se věnovali i následující den, kdy Dobřanské bábinky provedly po městě s fundovaným výkladem členky výboru Jana Petříková a Ivana Johnová. Soubor Skřivánek se jel podívat do Českého Krumlova.
Pan předseda Ing. Rudolf Řežábek na závěr zhodnotil kladně celé setkání a poděkoval všem, kteří přispěli ke konání této zdařilé akce a pronesl, že se snad sejdeme opět za rok.
V zaplněném sále odměnili posluchači výkony souborů potleskem. Celý program byl ukázkou dobré zábavy a strhujících výkonů zúčastněných souborů.

Výživa seniorů

20. září 2009 v 16:30 | Eva Vejrostková
V úterý 8. září 2009 přišla do klubu mezi seniory již podruhé p. Marie Svobodová, bylinkářka a poradkyně na výživu.
Seznámila přítomné s racionální výživou. V seniorské věku je již organismus opotřebovaný a tak je třeba si dávat na výživu pozor. Hlavně kdo má nadváhu, cukrovku i další zdravotní problémy.
V jídelníčku jsou nutné všechny živiny (bílkoviny, tuky, cukry, stopové prvky, vláknina i voda). a má se jíst hlavně s rozumem a nejlépe 5x denně malé porce.
Jak řekla autorka přednášky, výživa má mít 5 P:
  1. pitný režim
  2. pestrá strava
  3. potravinové doplňky (např. jogurty, ořechy, semínka)
  4. pravidelný každodenní pohyb (chůze a cvičení)
  5. pozitivní myšlení (pohoda, radost ze života)
Přednáška byla zajímavá a podnětná pro každého z nás.

Vydařený zájezd

4. září 2009 v 10:09 | Ivana Johnová
Na zájezdu do Středočeského kraje jsme si prohlédli hrad Český Šternberk (viz galerie), který se již více než 760 let dívá z mohutné skály do sázavského údolí. Hrad byl založen původně na obranu proti Tatarům a postupně rozšiřován a přestavován. Jako na každém správném hradě se zde našel v r. 1976 pod hromadou uhlí ve sklepě poklad - miniatury z holandského stříbra.
Po prohlídce hradunám přestalo přát počasí a tak za deště jsme pokračovali na zámek Vrchotovy Janovice. Zámeček byl postaven počátkem 14- století jako vodní tvrz. Po různých úpravách má novogotickou podobu od r. 1858. Stojí v unikátním anglickém parku. Poslední majitelkou byla známá hraběnka Sidonie Nádherná.
Za tento hezký výlet a jeho perfektní přípravu a organizaci patří dík paní Cimbálníkové, paní Holubové a paní Sýkorové.
Děkujeme.

Ze zářijového Zpravodaje

4. září 2009 v 9:59 | Jiří Polánský
Úterní besedy:
1. 9. "Film o synovi Hašlera" - Ing. Řežábek
8. 9. "O výživě" - Mirka Svobodová, bylinkářka a odborný poradce pro výživu
15. 9. "Santorini a Kréta" - Ivana Johnová
22. 9. "Nečeská etnika v historii našeho města" - Dr. Chvojka
29. 9. "Vyprávění o Venezuele" - Alena Kobelková

Světový den seniorů
Každým rokem se stává první říjnový den - Den seniorů - příležitostí k setkání a zhodnocení situace a postavení důchodců po celém světě. Naše městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích proto pořádá

2. října 2009 (pátek)

od 15 hodin členskou schůzi v restauraci na Borku spojenou s chvilkou tanečního odpoledne. Na programu schůze bude zpráva o činnosti a hospodaření za prvé pololetí t.r. a další informace.

Inzerce
Městská organizace Svazu důchodců a Seniorská občanská společnost chtějí v říjnu ppět uspořádat přehlídku "Jak se oblékají senioři". Kdo chcete pomoci předváděním modelů nebo při organizaci, hlaste se prosím u paní Petrové v klubu Roháče z Dubé.

Nekrolog
Dne 14. 7. 2009 zemřel náš nejstarší člen pan František Monhart. Dožil se krásných 92 let také díky svému aktivnímu způsobu života. Věnujeme mu upřímnou vzpomínku.

Opět začínáme

4. září 2009 v 9:32 | Eva Vejrostková
Českobudějovický svaz důchodců ČR opět zahájil 1.září svou činnost zajímavým pořadem v klubu Roháče z Dubé. Pan předseda Ing. Řežábek předvedl na videu zajímavý film o synovi písničkáře Karla Hašlera. Spisovatel Arnošt Lustig provázel Thomase Haslera (který žije v cizině) po Praze, kde se setkali s pamětníky i přáteli této známé osobnosti a prohlédli si historické památky. Pořad byl obohacen známými Hašlerovými písněmi.
2.září se sešli v klubu příznivci dobré hudby, aby si zazpívali a poslechli si při harmonice známé melodie. Středeční odpoledne jsou stále velmi oblíbená, kde se pravidelně schází senioři, aby si nejen zazpívali, ale společně se i pobavili.
Také skkupiny kondičního cvičení a jógy zahájily svou činnost. Od září se cvičí v penzionu Nerudova ulice místo v centru Čéčova ul.
Každý čtvrtek se opět schází vycházkáři a navštěvují s námi jihočeská místa. Podle zdatnosti se většinou dle scénáře rozdělí na tři skupiny.
Senioři, vyberte si některou z těchto aktivit pro své zdraví i psychickou pohodu. Informace je možno získat ve Zpravodaji SD ČR - buď každé pondělí dopoledne v kanceláři svazu Lidická 7, nebo v klubu Roháče z Dubé od pondělí do čtvrtka vždy od 13 do 17 hodin.


Setkání s hejtmanem

4. září 2009 v 9:30 | Jiří Polánský
Dne 20. 8. 2009 se sešli zástupci Jihočeské krajské organizace Svazu důchodců s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Setkání se konalo v Domově pro seniory v Nerudově ulici v Českých Budějovicích. Setkání zahájil předseda Jihočeské krajské rady p. Václav Minařík a pak už se rozproudila čilá diskuse. Ing. Jiří Polánský informoval Mgr. Zimolu o absenci rozpracování programu přípravy na stáří na úrovni kraje. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na roky 2008 - 2010, se kterým operoval při posledním setkání se zástupci důchodců tehdejší hejtman Mgr. Jan Zahradník, nemůže tento program nahradit, protože není zaměřen jen na důchodce a navíc objektem jeho zájmu jsou sociální případy, nikoliv aktivní senioři. Upozornil rovněž, jak málo se v současném sytému samosprávy může uplatnit názor občana, důchodce nevyjímaje, a tak řada problémů se neřeší nebo jejich řešení se odsouvá. Závěrem upozornil na to, jak málo se přihlíží k potřebám starých lidí. Jako příklad uvedl domy s pečovatelskou službou, které vůbec nepočítají s tím, že jejich uživatelé mohou být nepohybliví a odkázáni na vozík. Pak se dům s pečovatelskou službou stává pro člověka vězením.
Na to navázal předseda Městské organizace v Českých Budějovicích Ing. Rudolf Řežábek. Uvedl, jak jsou českobudějovickým seniorům házeny klacky pod nohy při využívání klubu v ulici Jana Roháče z Dubé. Majitelé domu, skrze který se do klubu přichází, dokonce vyhrožují, že zavezou průjezd hlínou, aby se nežádoucího věcného břemene zbavili. Zároveň informoval přítomné, že Městská organizace v Českých Budějovicích pořádá 18. 9. 2009 celostátní přehlídku seniorských pěveckých souborů se zahraniční účastí, na kterou všechny přítomné, včetně pana hejtmana, pozval.
Členky Městské organizace z Třeboně požádaly pana hejtmana o intervenci ve věci městské dopravy v Třeboni. Třeboň nemá městský dopravní podnik a tak dopravu po městě zajišťuje normální linka ČSAD, jehož zřizovatelem je kraj. Členky požádaly, zda by pro tyto potřeby nemohl být vyčleněn mikrobus, do kterého by se nastupovalo snáze než do normálního autobusu a i kapacitně by stačil.
Předseda Městské organizace v Prachaticích a člen Jihočeské krajské rady Mgr. Jiří Dolejš seznámil pana hejtmana seznámil s programovými prioritami a dalšími úkoly Rady seniorů na období let 2009 až 2013.
Hejtman Jihočeského kraje na připomínky zúčastněných v rámci možností reagoval a přislíbil, že se o problematiku seniorů bude trvale zajímat. Informoval zároveň o založení center pro komunitární práci, kde se budou moci senioři uplatnit.