Říjen 2009

Členská schůze 2. 10. 2009

13. října 2009 v 9:21 | Eva Vejrostková
Městská organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice pořádala 2. října 2009 od 15 hodin v restauraci na Borku členskou schůzi ke Dni seniorů.
Místopředseda Zdeněk Škoda přivítal účastníky a uvedl ženský pěvecký soubor Rozmarýn pod vedením Anny Postlové, který přítomné potěšil pěknými lidovými písničkami.
Předseda Ing. Rudolf Řežábek podrobně informoval o činnosti organizace. Jsou to oblíbené vycházky i zájezdy, kondiční cvičení, jóga a stolní tenis. V klubu Roháče z Dubé se členové scházejíod pondělí do čtvrtka odpoledne. V úterý jsou v klubu zajímavé a hodnotné přednášky, ve středu zajímavé hudební odpoledne. Významná hudební akce byla v září přehlídka seniorských souborů nazvaná Seniorská píseň. Svaz důchodců vydává měsíční Zpravodaj o akcích a plánech organizace.
Hospodářka Marie Sýkorová podala zprávu o hospodaření MěO SD. Předseda návrhové komise p. Václav Vítů přečetl návrh na usnesení, které bylo všemi hlasy odsouhlaseno.
Nakonec byla volná zábava a k tanci a poslechu hrála hudební skupina H+H.

Kdo říká, že se s francouzskou holí nedá tančit? Zleva Míla Bursíková a Marie Bromová.

Z říjnového Zpravodaje

4. října 2009 v 10:21 | Jiří Polánský
Klubové pořady (úterý 14 hodin)

6. 10. Ochrana spotřebitele podle norem EU - Ing. Oulehlová
13. 10. Rehabilitační pomůcky - Veronika Jirešová
20. 10. Beseda se zástupcem České spořitelny o platebních kartách a produktech pro seniory -

Seniorská občanská společnost
27. 10. Kulturní program - zpěvák Richard Adam. Vstupné 20,- Kč.

Informace k zájezdu do Beskyd

Doplatek Kč 2 000,- bude vybírán 5. a 6. 10. v kanceláři Lidická 7 a pak 7. 10. od 13 do 14 hodin v Klubu Roháče z Dubé

Informace MěO SD Prachatice

MěO SD Prachatice pořádá v termínu 10. 17. 10. zájezd na jižní Moravu (hotel Radějov v podhůří Bílých Karpat). Má ještě několik míst volných. Zájemci se mohou přihlásit na telefonech 607 607 010 nebo 721 965 075. Přistoupit by mohli na parkovišti Peugeutu v Českých Budějovicích v 8,45 - 9,00. Cena je 3 650,- Kč s polopenzí.

Okénko do Venezuely

4. října 2009 v 9:57 | Eva Vejrostková
V úterý 29. září 2009 byl v klubu zajímavý pořad o Venezuele. Studentka biologické fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Alena Kobelková uvedla cestopisný program s krásnými snímky. Zúčastnila se s dalšími dvěma studenty od 25. 2. do 31. 3. 2004 putování po Venezuele.
Nejdříve nás autorka seznámila se zemí, kterou navštívili. Hlavní město Venezuely je Caracas, rozloha země je 916 000 km2, počet obyvatel 26,7 milionů a oficiální jazyk je španělština. Venezuela byla španělskou kolonií do roku 1822, osvoboditel byl Simón Bolivar.
Přistání letadlem byla v Caracasu, což je prý velmi nebezpečné místo, takže se tam skupina dlouho nezdržela.
Mgr. Kubelková nám pak ukázala na mapě, kudy putovali. Uprostřed And se podívali do zvláštní jeskyně Cueva del Guácharo, která je velká přes 10 km. Potom se již skupina ocitla v deštném pralese, kde chytali do sítí tamní faunu například netopýry, což je nejpočetnější skupiny savců. Mají zajímavé znaky od barvy bílé přes zrzavou až po pruhované. Také jsou tam mimo jiné krásní modří motýli.
Další zastávka byla u řeky Orinoco, je to třetí největší řeka Jižní Ameriky (měří přes 2 740 km) a má červenou barvu. Skupina se ubytovala ve stanu na jedné zahradě a pořádala vyjížďky do okolí.
Potom v této oblasti navštívili malé místo Las Charita, které je na náhorní plošině Stolové hory a zůstali tam 3 dny, aby probádali okolí. Žije tam velké množství mravenců rodu Atta, kteří lezou po stromech a živí se listím.
Podívali se také na vrchol La Gran Sebana, kde jsou velké vodopády na náhorních plošinách. V této oblasti lovili ryby a dokonce chytili i kajmana. Pirana jim prý překousla lano.
Dále se účastníci přesunuli do And zpět do města Korida, kde je vysokohorská univerzita. Zajímavá je tam lanovka dlouhá přes 12,5 km. Vede z města nahoru (stavbu provedli Francouzi) a jízda lanovkou byl prý velmi silný zážitek, neboť byly
odtud nádherné výhledy do hor (hora Pico Bolivar 5 007 m).
V Andách rostou zvláštní rostliny s chlupatými listy, podobné naší pampelišce, ovšem tato rostlina dosahuje výšky až 2 m.
V deštném tropickém pralese je mnoho různých rostlin, ale těžko se tam chodí,
Poslední zastávka studentů byla na ostrově Sombrero, kde je Národní park Morrocoy, kde si prohlédli faunu i flóru.
To již byla poslední zastávka putování tří studentů, kteří si přivezli domů nehen různý biologický materiál, ale i krásné zážitky.
Byl to zajímavý i poučný pořad a dík patří naší kulturní Janě Petříkové, která zařizuje tyto přednášky a úterní programy.

Nečeská etnika v Českých Budějovicích

1. října 2009 v 16:57 | Eva Vejrostková
Dne 22. září přivítala Jana Petříková v našem klubu PhDr. Jiřího Chvojku, který si připravil přednášku "Nečeská etnika v historii našeho města". Nejdříve věnova pozornost soužití Čechů a Němců, neboť od založení města České Budějovice to byli většinou Bavoři, kteří se u nás usadili. Jak autor vyprávěl,, např. v letech 1396 - 1416 bylo ve městě zaznamenáno 87 jmen majitelů domů a z toho byly dvě třetiny německých. České menšiny si navzájem pomáhaly, ale většinou to byli Němci, kdo měl ve městě slovo. V husitských dobách mělo město cca 4 000 obyvatel, z toho dvě třetiny německé národnosti, ale prakticky obě skupiny znaly základy obou jazyků. Většinou bylo soužití dost spokojené, o když Češi vykonávali podřadnější práce. Ve městě byli vždy dva písaři a to jeden Čech a jeden Němec. České Budějovice se dále dost počešťovaly, neboť vyrůstal průmysl (např. Hardmuth, Tabáková továrna, Gama) a přicházeli z venkova další obyvatelé. Mluvčí Čechů byli významní lidé - Jirsík, Zátka a další. Čechů ve městě stále přibývalo, neboť v r. 1880 bylo v Č. Budějovicích 23 000 obyvatel - z toho 11 829 Němců a 1 812 Čechů. V roce 1890 to již bylo 27 000 obyvatel - z toho 11 117
Němců a 16 216 Čechů. Na radnici byl tenkrát Taschek, ale v roce 1918 musel, ač nerad. odstoupit.
Ovšem v době okupace bylo zase vše jinak. Zavládl nacionalismus a antisemitismus, ale všichni Němci se k nacistům nedali. Zato někteří Češi se dali k Němcům a udávali lidi, aby pak někteří v roce 1945 převlékli kabát. Tenkrát bylo z Českých Budějovic vysídleno 125 Němců, 45 bylo zabitých, ovšem většinou to bylo zabití v rodině. Německý otec neunesl porážku, tak postřílel rodinu, aby nakonec spáchal sebevraždu.
Dále se Dr. Chvojka vrátil k dalším etnikům. Za prvé to byli Židé, kteří v historii se oblibě obyvatel netěšili, neboť měli jiné zvyky (šábes, nejedli vepřové) a také mluvili německy a také při volbách volili Němce. V r. 1942 bylo 900 židů odvezeno do Terezína nebo do koncentračních táborů.
Dále ve městě žijí Cikáni (Romové), kteří mají původ v Indii. První zmínka je z r. 1399, že již žili v jižních Čechách. Po druhé světové válce přišli do Čech hlavně ze Slovenska nebo z Balkánu.
Autor se dále zmínil o Bulharech, kteří přišli do Čech v 19. století a vesměs se živili jako zahradníci. Za posledních dvacet let se usadili v naší zemi ještě Ukrajinci, Vietnamci, kteří jsou pracovití, schopní asimilace a jejich děti zde i studují.
Jak řekl na závěr pan doktor Chvojka: musíme se naučit žít v Evropě navzájem, jiná cesta není…