Listopad 2009

Stáří je nejlepší věk?

24. listopadu 2009 v 18:42 | Eva Vejrostková
V úterý 10.listopadu přišla na pozvání Jany Petříkové do klubu MěO SD ČR jihočeská spisovatelka p. Hana Marounková, aby seznámila přítomné členy se svou novou knihou "Cesta do hlubin psí duše", kterou vydala v r. 2008 vlastním nákladem a v únoru 2009 knihu pokřtila herečka Lenka Termanová. Obsah je o soužití lidí se psem a autorka nám přečetla některé kapitoly.
Dále se ještě spisovatelka vrátila ke své předešlé knize "Stáří je nejlepší věk". V následující besedě se pak hovořilo, že je třeba být ve stáří aktivní, oddalovat stárnutí životem plných zájmů a radovat se z každého dne.
Nakonec nám ještě p. Marounková přednesla svou báseň o podzimu

Hana Marounková

Přírodní léčba bolestí zad, svalů a kloubů

24. listopadu 2009 v 18:29 | Jiří Polánský
Na toto téma se konala dne 24. listopadu 2009 v klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé přednáška odbornice na výživu a bylinkářky paní Mirky Svobodové. Vedle přednášky nám ukázala některé přípravky na přírodní bázi, které lze k léčbě využít. Svoji přednášku rozdělila na několik tématických celků. První by se dal nazvat Když bolí nohy.
Nejnižší stupeň by se dal nazvat unavené nohy. Hned nás upozornila, že o svoje nohy musíme pečovat, aby nás nenechaly na holičkách. A to jak správnou masáží, tak koupelí, léky působícími vnitřně i zevně. Druhý stupeň by se dal nazvat oteklé nohy, kde upozornila zejména na nutnost dodržování pitného režimu a očištění organismu. Přitom jsme se hodně dozvěděli o oběhovém systému a látkové výměně. A konečně třetí stupeň byl křečové žíly. I při tomto postižení pro sebe můžeme hodně udělat, pokud máme pevnou vůli. Autorka neopomenula ani problematiku dny, což je vlastně také nemoc látkové výměny.
Druhý tématický celek se týkal postižení zad a kloubů. Autorka vysvětlila mechanismus páteře a velkých kloubů, zejména kolenních a kyčelních a význam meziobratlových plotének a jak máme chránit jedno i druhé. Opět nám doporučila řada bylinných přípravků, které mohou pomoci. A zcela na závěr se věnovala nastupující chřipkové epidemii a jak se proti ní chránit. bylo to velmi podnětné, i když vyčerpávající odpoledne.

Mirka Svobodová, mobil 604 418 471

Bavíme se sami

17. listopadu 2009 v 12:57 | Eva Vejrostková
V penzionu Nerudova ulice bylo odpoledne 9.listopadu veselo. Seniorská občanská společnost s Městskou organizací Svazu důchodců České Budějovice uspořádaly přehlídku "Jak se oblékají senioři".
V zaplněném společenském sále se pak nejprve představily tři turistky - do pěkného počasí, do deště i na pláž, dále na vycházku i do společnosti a veselost způsobili lázeňští hosté v širákách. Potom přijely seniorky na kole i na tříkolce a také zacvičilo pět seniorek v cvičebních úborech s míči. Legrace byla, když jeden člen byl za kuchařku a nabízel "své" upečené koláče a druhý se promenádoval v tričku s nápisem "Nás krásných je málo". Dokonce se i objevil jeden pankáč. S vozíkem také přijeli tři chudí důchodci s žádostí o vyšší důchod.
Zlatý hřeb bylo vystoupení šesti "moskevských" baletek, které zatančily na melodii P.I.Čajkovského z Labutího jezera. Za báječné vystoupení obdržely od jednoho ctitele kytici.
Pak se ještě objevila uklízecí četa, jedna zahradnice a také nám dvě seniorky ukázaly své noční košilky.
Na konci programu si ještě "holčička s chlapečkem" zahráli s bábovičkami a jedna "lehká děva"zatančila u tyče.
Celý pořad uváděla vedoucí Seniorské společnosti paní Blažena Frcalová.
Program se opravdu povedl, což přítomní odměnili velkým potleskem.
V penzionu Nerudova ulice bylo odpoledne 9.listopadu veselo. Seniorská občanská společnost s Městskou organizací Svazu důchodců České Budějovice uspořádaly přehlídku "Jak se oblékají senioři".
V zaplněném společenském sále se pak nejprve představily tři turistky - do pěkného počasí, do deště i na pláž, dále na vycházku i do společnosti a veselost způsobili lázeňští hosté v širákách. Potom přijely seniorky na kole i na tříkolce a také zacvičilo pět seniorek v cvičebních úborech s míči. Legrace byla, když jeden člen byl za kuchařku a nabízel "své" upečené koláče a druhý se promenádoval v tričku s nápisem "Nás krásných je málo". Dokonce se i objevil jeden pankáč. S vozíkem také přijeli tři chudí důchodci s žádostí o vyšší důchod.
Zlatý hřeb bylo vystoupení šesti "moskevských" baletek, které zatančily na melodii P.I.Čajkovského z Labutího jezera. Za báječné vystoupení obdržely od jednoho ctitele kytici.
Pak se ještě objevila uklízecí četa, jedna zahradnice a také nám dvě seniorky ukázaly své noční košilky.
Na konci programu si ještě "holčička s chlapečkem" zahráli s bábovičkami a jedna "lehká děva"zatančila u tyče.
Celý pořad uváděla vedoucí Seniorské společnosti paní Blažena Frcalová.
Program se opravdu povedl, což přítomní odměnili velkým potleskem.

SENIOR LIVING

11. listopadu 2009 v 21:53 | Jiří Polánský
Ve dnech 10. a 11. listopadu 2009 hostily České Budějovice v Domě kultury Metropol IV. ročník konference SENIOR LIVING. Pořadateli konference byly: Ledax, obecně prospěšná společnost, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakulta stavební ČVUT v Praze. Konference SENIOR LIVING pořádá společnost Ledax ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou v Českých Budějovicích od roku 2006. Společnost Ledax patří do skupiny DfK Group. DfK Group je skupina společností, zaměřených na seniorskou problematiku, regionální rozvoj a rozvoj lidských zdrojů, působící v celé České republice. Jejím posláním je podpora aktivního a důstojného života seniorů v České republice prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství. V jižních Čechách má Ledax, s. p. o., střediska pečovatelské služby v Českých Budějovicích, Dačicích, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Trhových Svinech, Třeboni a Týně nad Vltavou. Na jednání konference, na kterém vystoupili zástupci státní správy a samosprávy, vysokých škol a poskytovatelů sociálních služeb, byli pozváni i zástupci Městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích.

V jednání konference byly patrné dva tématické okruhy: poskytování rezidenčních služeb (domy pro seniory a domy s pečovatelskou službou) a pečovatelská služba v terénu. S určitou dávkou zjednodušení lze říci, že rezidenční služby jsou a ještě více budou určeny pro seniory, kteří pobírají příspěvek na péči 3. a 4. stupně, který také hraje nezanedbatelnou roli ve financování těchto zařízení. Česká republika s počtem 474 těchto zařízení s kapacitou 37 733 lůžek je plně srovnatelná s okolními státy. Přesto je zhruba 53 000 nevyřízených žádostí. Je to dáno tím, že senioři zcela nedostatečně využívají druhé možnosti, a to jsou pečovatelské služby v terénu. V tom naopak za okolními státy zaostáváme. Stát poskytuje na příspěvky na péči 18 mld Kč ze státního rozpočtu. Zejména příspěvky 1. a 2. stupně se však do systému sociální péče nevrací a jsou vnímány jako přilepšení
k důchodu. A tak poskytovatelé sociálních služeb bijí na poplach, že nemají peníze. Lze se tedy domnívat, že poskytování příspěvku na péči bud striktně vázáno na to, že jeho adresát bude sociální služby skutečně čerpat a tím se také tyto organizace ufinancují.
Konečně je tu třetí skupina seniorů, kteří žádné příspěvky nedostávají a kteří chtějí prožít aktivní a v rámci možností plnohodnotný život. Jejich problematikou se konference zabývala jen okrajově. Přesto účast zástupců MěO SD na této konferenci měla svůj smysl. Především snad pomohla překonat některé názory, že organizace důchodců budou poskytovat sociální služby důchodcům. Poskytování sociálních služeb je vysoce kvalifikovaná činnost, pro kterou Svaz důchodců nemá ani personální, ani materiální předpoklady. Naším posláním je vytvořit prostor právě pro tento aktivní život seniorů a v neposlední řadě hájit jejich zájmy. Čím více bude společnost vynakládat prostředků na aktivní prožití důchodového věku, tím méně jich bude muset vkládat do drahé sociální péče. V neposlední řadě nás některé příspěvky inspirovali k obohacení činnosti naší základní organizace; možná zkusíme v příštím roce jakousi miniuniverzitu 3. věku, ovšem v aktivní, nikoliv pasivní formě.

Jak se dělá opera

10. listopadu 2009 v 18:01 | Eva Vejrostková
Dne 3. listopadu 2009 přivítali členové Městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích v klubu Roháče z Dubé
paní profesorku Inge Švandovou-Kouteckou, operní režisérku.
Její podrobné vyprávění od dětství bylo velmi zajímavé, na její vývoj a budoucí profesi měli hlavně velký vliv její rodiče, neboť matka byla ak. malířka a otec ak. architekt a stavební inženýr.
Autorka přednášky po maturitě na gymnáziu studovala zpěv u Blahoslava Uřidila. Po roce na konzervatoři byla paní Švandová přijata na Akademii múzických umění a pod vedením profesora Ferdinanda Pujmana, manžela Marie Pujmanové, studovala operní režii. V posledním ročníku AMU obdržela pozvání k hostování v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a od roku 1960 byla členkou zdejší opery. V roce 1966 se paní Inge provdala za architekta a scénografa Vlastimila Pouteckého a až do roku 1970 žili manželé v Českých Budějovicích a působili v Jihočeském divadle.
V sedmdesátých letech byla paní Švandová - Koutecká jmenována zasloužilou umělkyní a v roce 2004 obdržela "Cenu Thálie", jakož i další ocenění v Gruzii i v Německu. Svého času byla též první operní režisérkou v historické budově Národního divadla v Praze. Režírovala též opery v plzeňském divadle i v Opavě a hlavně v Jihočeském divadle, kde podle jejích slov prožila krásné roky života.
Nakonec paní profesorka ukázala přítomným seniorům krásné návrhy kostýmů v různých operách. Pronesla, v čem vlastně operní režie spočívá, že se hlavně projevuje na motivy hudby.
Dík za krásný pořad.

Inge Švandová - Koutecká

Richard Adam

2. listopadu 2009 v 9:54 | Jiří Polánský
V úterý 27. 10. se klubový pořad vymykal obvyklému rámci. Místo obvyklé přednášky spojené s besedou jsme si pozvali zpěváka Richarda Adama (79).
Richard Adam


Přijel se svým týmem - o zvuk se staral Václav Stach, jinak též majitel agentury Ariana a pěvecký repertoár doplňovala Dana Chytilová

Václav Stach

Po instalaci zvukové aparatury jsme se mohli zaposlouchat do melodií našeho mládí. Začala to Kristýnka, kterou Richard Adam nazpíval jako první, přes Suliku, Vlak jede krajinou a další. Svoje písničky prokládal informacemi, jak která písnička vznikala a jak se k ní dostal. Zmínil se i o knížce, kterou napsal, ale která už je beznadějně vyprodaná. Svůj prostor dostala i Dana Chytilová. Před besedou ještě zazněla Cikánka ve swingové úpravě.
Pak se Richard Adam rozhovořil o své umělecké dráze, odpovídal na dotazy posluchačů a hlavně posluchaček. Vzpomenul některé umělce, hlavně textaře a skladatele, se kterými spolupracoval a někteří už nejsou mezi námi. Pochlubil se i vlastní tvorbou - např. písnička Pampelišky vznikla na jeho melodii a původně se jmenovala Ztracené hvězdy. Byla mu však ukradena a uvedena pod názvem Pampelišky. A sám autor ji nám hned zazpíval. Závěrečného Cestáře už jsme zpívali všichni. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Z listopadového zpravodaje

1. listopadu 2009 v 18:33 | Jiří Polánský
Úterní odpoledne
3.11. "Jak se dělá opera" prof. Inge Švandová, operní režisérka a profesorka
10.11. "Autorské čtení z vlastních knih" spisovatelka Hana Marounková
17.11. Klub je zavřený - státní svátek
24. 11. "Přírodní léčba bolestí zad, svalů a kloubů" paní Mirka Svobodová

Módní přehlídka
se bude konat 9. 11. 2009 v penziony Nerudova v 15 hodin. Měla by být zaměřena na vážně i nevážně pojaté tyti tématické okruhy:
  • jak se oblékáme doma
  • do práce, na nákupy a podobně
  • na vycházky a sportování
  • do společnosti.
Hlaste se v klubu u paní Nataši Petrové. Neváhejte.

Zájezd do Mnichova
pořádaný Občanskou společností České Budějovice - Pasov se bude konat 28. 11. 2009. Odjezd je v 5,30 hod z Mariánského náměstí, cena 250 Kč. Jsou ještě nějaká volná místa, je možné se přihlásit v Klubu v ul. Roháče z Dubé a zároveň uhradit cenu.

Životní jubileum
slaví paní Eva Tomášková, naše dlouholetá členka, které blahopřejeme a děkujeme za obětavou práci při cvičení seniorů. Přejeme jí, kromě ostatních dobrých věcí, aby byla stále fit.

Eva Tomášková (75)