Březen 2010

Babka Ťapka na kraji světa

29. března 2010 v 17:14 | Vejrostková Eva
V úterním pořadu 23.března v klubu ul Roháče z Dubé měla přednášku o své knize " Babka Ťabka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky" spisovatelka paní Johana Nyklová.
V úvodu všehny přítomné     seznámila se svým dětstvím, mládím i dalším životem,který nebyl jistě jednoduchý. Po smrti manžela se starala 14 let o svou tchyni a po ní zdědila krásný byt v Praze a po jeho prodeji získala finance na cestu.
Cestování měla paní Nyklová usnadněno tím, že známí manželé ze Sydney ji poslali celý itinerář cesty,takže si vše pak objednala přes cestovní agenturu, která jí cestu perfektně zajistila.
Už jen načasování cesty byl dobrý tip. Poradili jí, aby cestu zahájila v únoru, což je na Novém Zélandě první podzimní měsíc a jsou nižší ceny a aby cestu zahájila na Jižním ostrově a pak před zimou ujížděla na teplý sever.
Potom nám autorka vyprávěla zážitky z celého putování. Velká škoda bylo, že jsme nemohli vidět snímky z cest na DVD přehrávači, protože paní Nyklová neměla CD do DVD přehrávače.
Přesto to byl zajímavý pořad.


Proti stárnutí mysli

23. března 2010 v 11:28 | Eva Vejrostková
16. března 2010 přišel mezi členy českobudějovického Svazu důchodců Jan Pilarčík, Student Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzita , který zpracovává bakalářskou práci na téma: Vliv přírodních zvuků a meditační hudby na volnočasové aktivity seniorů ve zdravotně-sociálních zařízeních."
Seznámil přítomné v klubu u. Roháče z Dubé se zvláštními hudebními nástroji - tibetskou mísou (původem snad z Nepálu nebo Tibetu), která je používaná k různým meditacím i k léčení neduhů těla i mysli. Dále to byla zajímavá dutá větev, nazvaná didjeridoo, hudební nástroj australských domorodců. Oba nástroje vyluzují alikvotní harmonické tóny, které působí blahodárně na lidskou psychiku.
Na oba nástroje předvedl pan Pilarčík meditativní koncert a následně pak přítomní senioři vyplnili dotazník, jak na ně tato hudba působila.
Toto je didjeridoo
A toto tibetská  mísa
17 března od 9. hodin v budově ZSF JU (Uran) uspořádala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity "Den trénování paměti" v rámci celonárodního týdne.
Přednášku o problémech s pamětí v pokročilém věku i s následným cvičením vedla paní Mgr. Lenka Motlová se svými asistentkami. Pani Magistra hovořila také o Alzheimerově nemoci, jak ji předcházet i léčit.
Setkání se aktivně zúčastnili senioři i seniorky z různých krzů paměti z Českých Budějovic i Rudolfova. Také skupina členek SD ČR byla přítomna

V zemi trollů

17. března 2010 v 10:22 | Eva Vejrostková
Pozvaná paní Martina Křížová, která žije ½ roku v Norsku a půl roku u nás, nám 9. 3. 2010 nám podrobně vyprávěla, jak vidí ze svého pohledu důležité věci v této zemi.
Nejdříve hovořila, že Norsko je nádherná neznečistěná země bez kriminality, nepatří do Evropské unie, neboť při referendu v roce 1995 vstup občané odmítli. Norsko má měnu korunu a díky naftě, rybolovu, lesnictví a potravinářskému průmyslu má vysokou životní úroveň. Ovšem pro nás je tam draho, kurs je 1:3. V politice je činných 50% žen.
Sociální politika je poměrně dobrá, stát přispívá např. velké příspěvky na děti, snad proto má obvykle norská rodina 3 děti. Senioři mají vysokou penzi - až 80% z platu, ale do důchodu chodí muži i ženy až v 67 letech. Jídlo i oblečení je levnější než u nás, ale alkohol je drahý.
Dále autorka přednášky hovořila podrobně o zdravotnictví, školství i počasí v této zemi.
Nakonec nám paní Křížová ještě ukázala na videu krásné snímky z Norska.

Výroční členská schůze

17. března 2010 v 10:06 | Eva Vejrostková
5. března se konala od 14 hodin v sále Gerbera výroční členská schůze Městské organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice.
Místopředseda Zdeněk Škoda, který celou schůzi řídil. přivítal náměstka primátora Mgr. Rudolfa Vodičku, předsedu Krajské rady SD ČR pana Václava Minaříka i všechny přítomné a předal slovo panu Mgr. Vodičkovi.
V krátkém projevu pan Mgr. Vodička hovořil o dobré spolupráci SD a Magistrátem. Dále uvedl, že v minulém roce věnoval Magistrát na sociální účely 6 milionů a letos to bude 5 milionů. podrobně pak hovořil o penzionech pro seniory, odlehčovacích službách i dalších zařízeních. Na závěr popřál účastníkům úspěch ve všech aktivitách.
Dále promluvil předseda JčKR SD ČR pan Václav Minařík, který popřál ženám vše nejlepší k MDŽ a také při této příležitosti poděkoval vedení města za veškerou péči, věnovanou naší organizaci. Nakonec ještě předal pozdrav všem účastníkům od čestného předsedy MěO SD pana Oldřicha Mikuly.
Mezi pracovní částí vystoupila se svým scénickým tancem skupina dívek s názvem Čmeláci z Domu dětí a mládeže v Č. Budějovicích.
Zdeněk Škoda pak zahájil pak zahájil pracovní část výroční členské schůze , kde v úvodu řekl, že pan Ing. Rudolf Řežábek požádal ke konci února 2010 o uvolnění z funkce předsedy MěO SD v Českých Budějovicích ze zdravotních a rodinných důvodů a výborem byl zvolen předsedou pan Ing. Jiří Polánský. Marie Sýkorová a nový předseda poděkovali jménem všech odstupujícímu předsedovi veškerou práci pro Svaz důchodců a předali mu malý dárek s květinami.
Následovala zpráva o činnosti o činnosti naší v roce 2009, kterou přednesl pan Ing. Řežábek. Podrobný popis hospodaření v roce 2009 uvedla Marie Sýkorová. Za revizní komisi pak hovořila předsedkyně RK Jana Holubová. Revize byla několikrát v roce provedena a nebyly shledány žádné závady.
Potom předal Zdeněk Škoda slovo novému předsedovi Ing. Jiřímu Polánskému, který doufá, že získá důvěru všech členů a že bude co nejlépe pracovat pro členskou základnu. Smysl svého snažení vidí v zajišťování nabídky široké palety volnočasových aktivit pro seniory a prosazování jejich zájmů ve společnosti, zejména ve vztahu k Magistrátu. Na závěr uvedl tři informace. První se týkala informace z ÚR, která žádá členskou základnu o příspěvky do vzpomínkové publikace k 65. výročí osvobození. Druhé dvě informace předal p. Minaříkovi a požádal ho o projednání v Krajské radě a předání ÚR. První se týkala osudu hymny seniorů, pro kterou složila jednu verzi textu naše členka paní Milena Bursíková. Druhá se týkala návrhu na soutěž webových stránek základních organizací SD, popřípadě jejich Krajských rad. I tento podnět vzešel z naší organizace, ale o jeho osudu není nic známo. Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2010.
V následující diskusi pan Minařík odpověděl, že hymna seniorů se netýká jen Svazu důchodců, že bude o tomto tématu hovořit v dubnu v Praze s představiteli Rady seniorů. Pan Minařík ještě připomenul, že je třeba propagovat časopis Doba seniorů, ale to v naší organizaci propagujeme a tento časopis odebírá více našich členů.
Ještě si vzal slovo pan Ing. Řežábek a požádal přítomné o pomoc při hledání pracovnice pro funkci hospodářky v pondělí a v úterý v kanceláři na Lidické. Marie Sýkorová končí s funkcí hospodářky ze zdravotních důvodů k 31. 3. 2010.
Potom předseda návrhové komise pan Vítů přečetl návrh usnesení členské schůze. Usnesení bylo jednomyslně schváleno. Schůze se zúčastnilo 140 členů.
Po pracovní části zazpívaly ještě pěkné písničky členky souboru Rozmarýn pod vedením Anny Postlové. Dále ještě předvedl výrazový tanec dvacetičlenný dívčí soubor pod vedením Jany Svobodové , rovněž z Domu dětí a mládeže.
Nakonec pak hrála k tanci a poslechu Ševětínka.

Oblíbení herci přišli mezi nás

8. března 2010 v 10:17 | Eva Vejrostková
2. března přivítala Jana Petříková v klubu SD milé hosty - oblíbené herce paní Hanu Bauerovou a pana Josefa Bulíka a jejich kamaráda p. Miloše Dědiče, který připravil pořad formou veselých otázek.
Nejdříve byla na řadě paní Hanička, která vyprávěla o svém dětství v Praze, že již v 5 letech začala chodit do baletní školy a po 2 letech již účinkovala v dětských rolích v Národním divadle. Po absolvování AMU si měla vybrat mezi Libercem a Budějovicemi. Vyhrály to České Budějovice, které se jí staly domovem a kde si zahrála v Jihočeském divadle pěkné role. Poté zábavnou formou vyprávěl pan Bulík o svém dětství v Čimicícch, že také jako chlapec hrával u ochotníků. V r. 1945 nastoupil na vojnu, kde účinkoval ve vojenském uměleckém souboru, který vedl A. Dvořák, pozdější ředitel ND. Tam si p. Bulík zahrál v Jánošíkovi se známými herci Horníčkem, Kopeckým, Vojtou i Pivcem. Potom se dostal do divadla v Plzni, , kde poznal Oldřicha Nového, který mu říkal Bulíčku.
Také byl asi dva roky v Mladé Boleslavi a zahrál si s Helenou Růžičkovou i s jejím manželem. Nakonec ho pozval režisér Macháček do Jihočeskho divadla a tady již p. Bulík zůstal a seznámil se s Haničkou.
Společně pak všichni ještě vzpomínali na herce a muzikanta Jiřího Cízlera, co všechno společně prožili.
Nedá se všechno zapsat, na co všechno si manželé Bulíkovi vzpomněli. Byl to báječný pořad a všem přítomným se moc líbil.

Na pořadu bylo Thajsko

6. března 2010 v 17:57 | Eva Vejrostková
Dne 16. února se opět klub Svazu důchodců zaplnil do posledního místa, neboť členy lákal název přednášky "Thajsko".
Pozvaná paní Mgr. Eva Polánská vyprávěla o čtrnáctidenním putování po Thajsku a ukázala nám na videu krásné snímky z této vzdálené země. Přinesla též na ukázku nejen pohledy a tiskoviny, ale i některé zvláštní upomínkové předměty.
Thajsko je království a vládne tam král, který je i s rodinou všemi uctíván.. Prohlédli jsme si lavní město Bangkok, které je velké asi jako Praha, ale má cca 7 milionů obyvatel. Samozné město je velmi rušné, jsou tam krásné paláce se zahradami. V chrámech se musí každý návštěvník zout, nesmí se tam fotografovat ani hlučet. Všude je nepřeberné množství zboží, ovoce i jídlo je velmi levné. K pití jsou různé ovocné koktejly. Také jsou oblíbené "thajské masáže". Uctívaný je tam Budha, každým rokem má jiný oděv. V ulicích jsou též vidět mniši v oranžových hábitech. Zdravotní péče je tam velmi drahá, ale na druhé straně má vysokou úroveň. V některém období dosahuje teplota až 40°C, ale v monzunových obdobích je velmi chladno.
Autorka přednášky nám pak ještě ukázala nádherné ostrovy s plážemi, s vpencovými ostrůvky i krásné národní parky. Tam prožila paní Polánská při svatební cestě v červenci a srpnu krásné dna. Ochutnala i dobré suši, ale nenadchly ji sušené kobylky a larvy.
Nakonec ještě autorka odpovídala na četné dotazy účastníků besedy ohledně této země. Členka výboru Jana Petříková jí poděkovala za pěkný a veselý program.

Blahopřání

2. března 2010 v 15:35 | Eva Vejrostková

Ve středu 17. února bylo v klubu veselo, protože zde oslavil své 77. narozeniny náš pan předseda Ing. Rudolf Řežábek. Všichni přítomní mu blahopřáli a zahrát mu přišli i jeho přátelé. K blahopřání a poděkování se připojil také výbor organizace


Caorle

2. března 2010 v 15:30
I v letošním roce budeme mít možnost se v létě rekreovat v oblíbeném italském středisku Caorle, a to v těchto termínech:
od 4. 6 do 13. 6 a
od 3. 9. do 12. 9
Přihlásit se a získat další informace je možné na telefonu 606 368 290 nebo v klubu Roháče z Dubé u paní Nataši Petrové.

Klubové pořady

2. března 2010 v 15:25
Klub Roháče z Dubé č. 11

Pondělky
9 hodin MUZIKOTERAPIE - neveřejné zkoušky pěveckého sboru Rozmarýn

14 hodin TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - formou společenských a stolních her

Úterky 14 hodin PŘEDNÁŠKY, BESEDY, VIDEA na různá témata
2. 3. "Vyprávění o divadle" manželé Bulíkovi
9. 3. "O Norsku" bude vyprávět průvodkyně B. Křížová
15. 3. "Koncert meditativní hudby" na tibetské mísy bude hrát Jan

Pilarčík
23. 3. "Babka Tapka na kraji světa" spisovatelka Anna Johana Nyklová
bude vyprávět o svém cestopisu z Nového Zélandu
30. 3. "Jihoafrická republika" vypráví Mgr. Kobelková

Středy 14 hodin MUZIKOTERAPIE - posezení při hudbě a zpěvu s harmonikou a kytarou
- Ing. Řežábek, p. Jakl a Pavla Pelantová

Čtvrtky SVAZ DIABETIKŮ - měření glykémie, které mohou využít i členové SD

Pátky 14 - 17 hodin Stolní tenis

Výroční členská konference

2. března 2010 v 14:59
Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích vás zve na svou Výroční členskou konferenci, kterou svolává


na 5. března 2010 do sálu GERBERY

od 14 hodin s tímto programem:
  1. vystoupení dvou dětských souborů
  2. zahájení konference, přivítání hostů, schválení programu
  3. zpráva o činnosti za r. 2009 a o plnění rozpočtu
  4. plán činnosti a rozpočet na rok 2010
  5. rozprava a schválení usnesení

Po programu zahraje k poslechu i k tanci Ševětínka.

Účast na konferenci je povinná, svazové legitimace s sebou.

Za výbor: Ing. Řežábek

O krumlovských Vejrech

2. března 2010 v 14:49 | Eva Vejrostková
9. února přivítala v klubu členky výboru Jana Petříková spisovatele pana Jana Vaněčka z Českého Krumlova, který napsal 4 knihy a dvě přinesl na ukázku - "Běžecké závody" a "Povídky z krumlovského Česka".
Pan Vaněček v úvodu hovořil o kulturnosti Českého Krumlova, o otáčivém hledišti divadla, které je symbolikou města a snad tam zůstane i nadále. Autor vzpomenul i na režisérku Inge Švandovou, která žije v Českém Krumlově a je stále aktivní (a také u nás měla klubový pořad). Také jmenoval kreslíře pana Martenka, který ilustroval humorné knihy pana Vaněčka a "humor je koření života".
Poté si přítomní členové poslechli některé statě z obou přinesených knih. . Obě spojuje vyprávění o krumlovské pánské stolní společnosti zvané "Vejři", založené v roce 1968, která se scházela se scházela v tzv. Vejrovně hostince U Dušků. Měla různá ustanovení, např. že o politice se může hovořit až po 3. pivu a nebo že se každý člen musí naučit legrační písně. Jejich vedoucím byl Oberveir a byla to sehraná veselá parta. Autor nám také přečetl několik horoskopů.
Pan Vaněček nejen rád píše, ale také má rád hudbu. Zpestřil celý pořad hraním na kytaru a zpěvem melodiíz filmu "Dívka v modrém" i písní, které zpíval L. Armstrong.
Na závěr jsme si ještě poslechli povídku "Ze života starého důchodce Vejra".

Lékařská prevence

2. března 2010 v 14:48 | Eva Vejrostková
2. února hovořil pozvaný MUDr. Kolář o ochraně pacientů i jaké jsou problémy ve zdravotnictví. Zmínil se o poplatcích u lékařů i v lékárnách a také kdy mají pacienti nárok na bezplatné preventivní prohlídky.
Také nabádal přítomné, aby si při cestě do zahraničí pořídili připojištění. Dále hovořil, že je třeba, aby ženy chodily 1x za 2 roky na gynekologické prohlídky i na mamograf. Též je třeba hlídat cukrovku, neboť tato nemoc nebolí, ale člověk je unavený, má žízeň. Může to být rodinná dispozice.