Červen 2010

Přednáška o Evropské unii

29. června 2010 v 11:57 | Eva Vejrostková
V úterý 22.června 2010 v klubu SD přednášel p. Ing.Dr.Jiří Dušek, předseda a tajemník akademického senátu Vysoké školy evropských a regionálních studií v ČB o Evropské unii v dnešní době. Velmi srozumitelnou formou přiblížil klady a zápory EU,
Po přednášce ochotně odpovídal na řadu otázek účastníků.


Důchodci a finance

29. června 2010 v 11:51 | Eva Vejrostková
Na přednášku o financích přišel mezi členy SD pan Dr.Kolář ze Sdružení obrany spotřebitelů.
Jak řekl,v životě člověka je otázka peněz a správného zacházení s nimi pro každého člověka důležitá.
Proto je potřeba,abychom se s nimi dobře hospodařili.
Rady pana přednášejícího se týkaly účtů v bankách,poplatků,platebních karet(pozor na zneužití!),pojištění vkladů. Hovořil také  podílových fondech,stavebním, důchodovém a životním pojištění.  Je dobré mít určitou pojistku,když je potřeba.
Nakonec pan doktor hlavně kladl přítomným na srdce:"Pokud nemusíte, žádné peníze si nepůjčujte!                                           

Asertivita a seberealizace ve starším věku

29. června 2010 v 11:41 | Eva Vejrostková
8.června 2010 hovořil v klubu důchodců pan Mgr. Josef Havlík,odborný asistent Zdravotně sociální fakulty Jihočeské university na téma" Asertivita a seberealizace ve starším věku".
Nové podmínky v nynější době jsou již pro staršího člověka vesměs cizí a někdy i těžké, ale je třeba se stále o něco snažit,hledat inspiraci v každém dění i uplatňovat své životní zkušeosti a předávat je druhým.
Cílem života každého z nás je být sám sebou, prosazovat se ve stáří v rodině i ve společnosti,ale také žít pro ostatní.
Hlavně se v každé situaci snažit dosáhnout alespoň malý cíl,žít bez depresí a vzpomínat na vše krásné v životě,co jsme prožili. Neboť vzpomínky jsou to, co nám nikdo nemůže vzít ...


Slavnostní setkání členů SD

29. června 2010 v 11:29 | Eva Vejrostková
Krajská rada Svazu důchodců ČR Č.Budějovice uspořádala k dvacátému výročí svého založení slavnostní setkání členů SD,které se uskutečnilo v sále penzionu v Nerudově ulici dne 23.6.2010 od 9,00 hod.
Slavnostní proslov měl  předseda KR p.Václav Minařík a následně čestný předseda KR p.Oldřich Mikula.
Pozvaní hosté kladně hodnotili aktivitu seniorů a činnost Svazu důchodců.
Dlouholetým a zasloužilým členům ze všech pozvaných organizací SD předal p.předseda Minařík čestná uznání.
Na závěr zazněly v podání p.Miloslava Smyčka  oblíbené  písně T.G.Masaryka.   

Pohybové potíže v seniorském věku

29. června 2010 v 11:16 | Eva Vejrostková
Pan MUDr. Vl. Bydžovský přijal naše pozvání a přišel přítomným členům poradit jak zvládat nejen pohybové potíže v seniorském věku.
Nejdříve hovořil o svých poznatcích z kongresu v Hongkongu,kde ho zaujalo to, jak staří lidé každý den cvičí společně a jak jsou ve všech směrech aktivní.
Pan doktor doporučuje seniorů,aby se stále udržovali jak fyzicky -jezdit na kole či rotopedu, cvičit, plavat, chodit na vycházky, tak psychicky - stále se o něco starat a zajímat. Chválil také univerzitu třetího věku,kde se senior obohatí různými směry-npř. hudbou,dejinami,uměním, ale hlavně cvičí mozek.
Také je nutná pravidelnost udržovat mozek čtením,hraním různých her a společenským životem.
Ale nenechat ztuhnout ani klouby,procvičovat je i přes mírnou bolest.
Hlavně je třeba žít bez stresů a depresí, snažit se každý den prožít příjemně, neboť jen tak se udržíme dlouho fyzicky a psychicky aktivní.

Důchodci a stolní tenis

29. června 2010 v 11:02 | Eva Vejrostková
Náš seniorský oddíl v rámci městské organizace svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích má 18 členů a scházíme se jednou týdně. Věková hranice je od 63 do 81 let a je radostné a povzbuzující dívat se s jakou vehemencí a touhou po vítězství někteří hráči i po sedmdesátce hrají.Je to i forma zábavy , zejména při čtyřhře. Ale o tom to je, abychom se pobavili a mnohdy při odpočinku či čekání na vystřídání sdělili mezi sebou své radosti i strasti.
Začínali jsme hrát v roce 2008 v bývalé školce v Čéčově ulici, dnes využíváme volné dny v prostorách klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé.
Náš stolní tenis patří do kategorie"rekreačních" sportů,každý se mu věnuje nahodile, příležitostně.T
Trénink úderů a stylu hry nemáme žádný, ale přesto se úroveň hlavně těch začínajících zvyšuje.
Je povzbudivé a příjemné to sledovat, protože je to jeden ze způsobů jak zapojit a povzbudit aktivitu seniorů nejen ve sportu, ale i pro jejich duševní a společenský život.

Vyprávění o cestě přes Atlantik

1. června 2010 v 11:20 | Eva Vejrostková
Dne 18.května v Klubu Roháč z Dubé vyprávěl pan Zdeněk Novotný o svých zážitcích při cestování lodí přes Atlantik. 30.5.2001 se vypravil spolu se třemi nadšenci na velké laminátové plachetnici přes Bermudy, Azorské ostrovy, Korfu až do Chorvatska. Cesta trvala celkem tři měsíce a byly to dny veselé i krušné, mnoho prožili a viděli.

Senior a bezpečí

1. června 2010 v 11:16 | Eva Vejrostková
Úterní klubový pořad  25.května byl opět pro členy SD poučný. Paní Marie Tichánková měla  přednášku "Senior a bezpečí"
Podrobně poradila přítomným jak zabránit úrazům v domácnosti. Musíme si uvědomit,že na nás seniory číhá nebezpečí skoro na každém kroku a proto je třeba mít se stále na pozoru,neboť většinou nehoda není náhoda.