Prosinec 2010

Z naší činnosti - říjen až listopad 2010

12. prosince 2010 v 15:56 | Eva Vejrostková
Z naší činnosti

        V
úterý odpoledne 26. října měla v klubu Roháče z Dubé zajímavou přednášku paní Ing. Marcela Juraszková o emancipaci ve vyspělých společnostech. Na grafech přítomným ukázala statistické údaje o postavení žen ve světě, o zaměstnanosti žen i rozdílech ve mzdách. Dále kde ženy nejvíce pracují a za jakých podmínek, jaké je jejich zastoupení v politice i v zastupitelských orgánech. Ještě se zmínila o násilí na ženách, porodnosti ve světě a proč jsou interupce.
*
         Další zajímavá přednáška byla v klubu 2. listopadu. Paní Šašková z Českého červeného kříže hovořila o zdravotní prevenci u seniorů.
Přednáška se týkala úrazů, srdečních potíží, selhání krevního oběhu, problémů s dechem, mozkové mrtvice, kolapsu, cukrovky nebo popálení. Autorka názorně ukázala, jak provádět první pomoc a podrobně vysvětlila účastníkům, jak nejlépe pomoci postiženému.


Setkání členů Svazu důchodců v KD Slávie

         V pátek 12. listopadu se od 14 hodin konala ve Slávii kulturně společenská akce naší organizace v Českých Budějovicích u příležitosti 20. výročí založení Svazu důchodců ČR.
         Setkání členů zahájil místopředseda Zdeněk Škoda, který přivítal přítomné a předal slovo předsedovi Ing. Polánskému, který měl proslov k
20.
výročí založení SD.
         O organizaci akce se postarala členka výboru paní Jaroslava Studená, která zajistila vystoupení folklorního souboru Malý furiant. Tato mládež ve věku od 6 do 25 let úspěšně vystupuje u nás i v zahraničí. V krásném pořadu v krojích soubor zazpíval a zatančil
jihočeské písně a tance. Pak hrála oblíbená Ševětínka.
         Všem se program moc líbil.

                                                                           Eva Vejrostková
                                                                              (upraveno)