Duben 2011

Dopis Jihočeské krajské rady Svazu důchodců

29. dubna 2011 v 8:26 | Jiří Polánský
Dostali jsem dopis Jihočeské krajské rady SD, datovaný 11. dubna 2011

Věc: Vyúčtování nákladů za užívané prostory v Penzionu v Nerudově ulici a výpověď v roce 2009 uzavřené "Dohody o občasném užívání místností"

V příloze Vám zasíláme 2 faktury, kterými vám vyúčtováváme náklady za užívané prostory v Penzionu v Nerudově ul. v Č. Budějovicích a to:
- fa č. 1/2011 znějící na částku 4.800 Kč = náklady za 1. čtvrtletí 2011
- fa č. 2/2011 znějící na částku 1.653 Kč = náklady za 2. čtvrtletí 2011
s tím, že případný rozdíl v cenách za služby = teplo, elektřina, voda, Vám doúčtujeme v roce 2012.
Dle bodu 5) uzavřené "Dohody o občasném užívání místností" z 1. 5. 2009 Vám dáváme z rozhodnutí výkonného výboru Jihočeské krajské rady SD ČR k 1. 7. 2011 v ý p o v ě ď. Prostory vykliďte do týdne, tj. do 8. 7. 2011, tzn. že 8. 7. 2011 v 9,00 hod. od Vás vyklizené prostory převezmeme.
Prostory budou využity pro aktivity Jihočeské krajské rady Svazu důchodců ČR.

Podepsán: Václav Minařík, předseda JčKR SD

Prostory v Nerudově ulici č. 2, ve kterých cvičíme, budeme tedy muset opustit. Sehnat nové prostory není snadné. Obracím se proto na všechny naše členy s žádostí o pomoc při hledání nových prostor tak, abychom mohli po prázdninách opět začít cvičit.

Oslava u primátora

15. dubna 2011 v 9:08 | Míla Bursíková
Ženský pěvecký soubor ROZMARÝN byl pozván dne 14.4.2011 primátorem města Č.Budějovic p. Jurajem Thomou do obřadní síně na radnici. Pan primátor nás srdečně přivítal a vyjádřil díky za naši patnáctiletou práci v souboru. Všem členkám souboru, které byly přítomny každé zvlášť předal krásnou růži.
Za celý sbor p. primátorovi poděkovala naše dirigentka p. Mgr. Anna Postlová za to, že nám magistrát města poskytuje prostory na zkoužky i za finanční pomoc. Také za jeho hezká a upřímná slova.
Po společném fotografování jsme panu primátorovi zazpívaly, popřály zdraví a hodně úspěchů v jeho nelehké práci.Národnostní menšiny v Jihočeském kraji

11. dubna 2011 v 11:35 | Eva Vejrostková
Úterní přednáška 11. 1. 2011 v klubu českobudějovického Svazu důchodců byla zajímavá. Pan doc. Dr. Lubomír Pána z Vysoké školy evropských a regionálních studií hovořil o národnostních menšinách v jihočeském kraji i celé republice.
Na grafech, které uvedla asistentka p. Píchová, byly vidět počty menšin u nás. Žijí u nás Poláci, Slováci, Němci, Ukrajinci, Vietnamci i Romové, kterých je nejvíce.
Autor hovořil o postoji příslušníků těchto menšin k vzájemnému soužití. Po roce 1989 byla miígrace cizinců hlavně ekonomická. Přistěhovalectví je pro Českou republiku spíše pozitivní a stále se zvyšuje.
Nakonec hovořil pan docent ještě o Vietnamcích, že pro ně je nejdůležitější rodina, vzdělání a jsou velmi pracovití.

Máme se bát eura?

11. dubna 2011 v 11:27 | Eva Vejrostková
Na klubový pořad Městské organizace Svazu důchodců Č. Budějovice pozvala členka výboru Jana Petříková 4. ledna 2011 pana Ing. Jiřího Duška, PhDr. z Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.
V odborné přednášce vysvětlil autor, jestli se má naše republika obávat eura. Na grafech si mohli přítomní senioři prohlédnout různé vysvětlivky ke vzniku a historii eura. A také kolik je členů Evropské unie, jaké jsou podmínky, klady i zápory.

Veselé odpoledne

11. dubna 2011 v 11:20 | Eva Vejrostková
V pátek 18. února odpoledne byla v klubovně penzionu Nerudova ulice pěkná akce. Seniorská občanská společnost ve spolupráci s Městskou organizací Svazu důchodců ČR České Budějovice uspořádala "veselou módní přehlídku", které se zúčastnili aktivní senioři.
Předsedkyně SOS Blažena Frcalová pozdravila přítomné a přivítala všechny přítomné a přivítala čestného předsedu MěO SD p. Oldřicha Mikulu. Předala slovo moderátorce Nataše Petrové, která představila jednotlivé účinkující.
Nejdříve vesele zatančily čtyři legrační zpěvačky se zpěvem "Bejvávalo". Dále to byla jedna manželská dvojice, která neví jak vyjít, bohatý důchodce, který se z tolika peněz zbláznil, dáma v klobouku, břišní tanečnice se zdravou výživou, doprovázená samurajem. Také scénka lékařky v ordinaci s pacientem, vystoupení Hurvínka s Máničkou jakož i další vystoupení byly veselé.
Dobrou náladu ještě zvýšili hrou na harmoniku Marie Ehrenbergová se Zdeňkem Čertíkem a účastníci si s nimi rádi zazpívali.
Fotoreportáž z této akce je v Galerii pod názvem Veselé odpoledne v Nerudovce 2011.

Zájezd do Prachatic.

6. dubna 2011 v 9:18 | Marie Sýkorová
26. dubna se pojede do Prachatic do muzea na výstavu, kde bude nainstalována maketa přibližující Zlatou stezku, s výkladem. Současně bychom navštívili prachatické seniorské sportoviště v přírodě, které město Prachatice vybavilo sportovními pomůckami. Při příznivém počasí by bylo na programu opékání buřtů. Cena zájezdu je opět 110,- Kč. Přihlášky přijímá paní Sýkorová ve všech výše uvedených dnech přihlašování na ostatní zájezdy.

Jednodenní zájezd do Hoštic.

6. dubna 2011 v 9:17 | Marie Sýkorová
Zájezd do místa natáčení filmu Slunce, seno, jahody bude dne 26. května, odjezd z Mariánského náměstí v 8.30. Cena zájezdu je 110,- Kč, které se budou vybírat jako u předchozího zájezdu 13. a 20. dubna v Roháči z Dubé. Bude se jednat o zájezd veselý, kde bude možno se v restauraci naobědvat a budou nám v odpoledních hodinách hrát harmonikáři, saxofon a klávesy. Protože současně s námi přijedou do Hoštic také členové SD z Prachatic, uvidíme i ukázky prachatického souboru country tanců. Bude i veselá soutěž o "nejhezčí Kelišku" nebo "pana faráře Otíka". (Blíže informovala na VČS ve Slávii paní Hrůzová z Prachatic. ) Takže vezměte s sebou i příležitostné převleky.

Jednodenní zájezd do okolí Karlštejna.

6. dubna 2011 v 9:15 | Jiří Polánský
(Informace na výr. členské schůzi)
Zájezd bude uskutečněn dne 19.5.2011. Odjezd bude v 7 hodin z Mariánského náměstí. Průvodcem bude paní Jana Antonová. Navštívena budou tato místa : Svatý Jan pod Skalou, Velká Amerika, Točník, Žebrák, Příbram. Cena zájezdu bude 300,- Kč, přijímat přihlášky bude ve středu 13. dubna a další středu 20. dubna od 13 do 14 hodin v Klubu Roháče z Dubé opět paní Sýkorová. Bližší informace o navštívených místech budou poskytnuty při cestě v autobuse.