Květen 2011

Grilování v Kosovu

31. května 2011 v 22:33 | Jiří Polánský
Už tradiční grilování v lomu u Kosova s bavorskými přáteli se koná dne 25. 6. 2011 ve 14 hodin. Odjezdy z Českých Budějovic jsou ve 12,02 hod vlakem do zastávky Chlumec nebo autobusem ve 12,35 hod do Kosova. Tímto se uvádí na pravou míru údaje uvedené ve Zpravodaji č. 6/8.

Na návštěvě v Hošticích

27. května 2011 v 9:29 | Jiří Polánský
Partnerská organizace SD v Prachaticích pro nás zorganizovala 26. 5. 2011 v Hošticích u Volyně, kde se natáčela filmová serie Slunce, seno … a tam jsme se s členy prachatické organizace také setkali a společně se pobavili. Jeli jsme tentokrát autobusem CK Máj, který nás zavezl až před Filmovou hospůdku, která byla naším hlavním stanem. Krátce po nás přijel autobus z Prachatic a už se nás ujala paní Zdena Hrůzová z prachatické organizace, která nás krátce seznámila s historií Hoštic a natáčení filmů. Hoštice jsou malá vesnice, žije v ní 155 obyvatel, ale mají tam velice aktivní Sbor dobrovolných hasičů, kterých je 69 a pořádají, když zrovna nehoří, různé recesistické akce.
Režisér Zdeněk Troška je hoštickým rodákem a proto si místo pro natáčení svých filmů nevybral náhodou. Na návsi stojí jeho rodný dům, kde se v roce 1953 narodil. Ale to už jsme byli na procházce po Hošticích. Na hoštické návsi nestojí jen rodný dům Zdeňka Trošky, ten už si mezitím postavil dům na jiném místě, kde žije jeho matka, za kterou často jezdí, ale má tam chalupu i zpěvák Tomáš Linka a vdova po Michalu Tučném, která v Hošticích žije trvale. Navštívili jsme hřbitov kolem kostela Narození Panny Marie, kde úřadoval farář Otík a na kterém má svůj hrob Michal Tučný a rodina Trošků.
Ještě jsme se podívali na nový rodinný domek Zdeňka Trošky a louku, na které se každoročně pořádá country festival Stodola Michala Tučného a na který se sjíždí až 10 000 návštěvníků. Prošli jsme kolem zchátralé fary, která je na prodej a zakončili jsme prohlídku Hoštic u bývalého areálu JZD, dnes ranče a penzionu Šimona Pláničky, i když zemědělské družstvo v Hošticích dále existuje. Pak jsme se vrátili do hospody, kde už na nás čekal oběd.
Už při obědě se rozproudila čilá zábava, jak by také ne, když nás obsluhovaly dvě Kelišky, jedna z nich opět paní Hrůzová, která během celého odpoledne podala obdivuhodný výkon. Nebyla to totiž její poslední role, ještě tančila se souborem country tanců. Už během oběda nám k poslechu hrála naše harmonikářka paní Marie Ehrenbergová a také prachatičtí si přivezli své muzikanty.
P obědě opět pod taktovkou paní Hrůzové proběhla vědomostní soutěž ve znalosti Troškových filmů, ve které Budějovice "o prsa" porazily Prachatice, především díky encyklopedickým znalostem Zdeňka Škody. Pak už to šlo v rychlém sledu. Vystoupil kulturní výsadek našeho souboru Rozmarýn, zatančil soubor country tanců z Prachatic, ale troufnu si říci, že největší úspěch měla kankánová tanečnice Jaromíra Freyová z Budějovic. Nakonec nás navštívil farář Otík s kuchařkou Cecilkou v podání Zdeňka Škody a Marie Sýkorové, který pronesl krátké kázání o potřebě sexuální zdrženlivosti.
Bylo to krásné odpoledne, při kterém jsme se všichni pobavili. Dík patří manželům Hrůzovým, který program připravovali i našim aktérům. Máme prachatickým co oplácet. S příslibem další vzájemné spolupráce jsme se rozloučili a ještě celou cestu jsme si v autobuse zpívali. Zájemci o obrazovou reportáž ji najdou v Galerii pod názvem Setkání v Hošticích na tomto blogu.

Do Velkých Losin

26. května 2011 v 20:14 | Jiří Polánský
Městská osrganizace SD v Prachaticích má ještě pár míst volných v zájezdu do Velkých Losin ve dnech 3. - 10. září 2011. Zájezd bude ubytovaný v areálu Losinka ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí, odkud se bude vyrážet na hvězdicové zájezdy. Cena zájezdu je 3 700 Kč včetně dopravy. Zájemci z Budějovic by mohly přistoupit na dohodnutém místě. Přihlásit se je možno na telefonních číslech: 388 310 239, 721 965 075 a 607 607 010 u manželů Hrůzových.

Na skok do Číny

24. května 2011 v 9:48 | Eva Vejrostková
Členka klubu Jana Petříková připravuje pro členy stále hodnotné úterní klubové pořady.
Ing. Jaroslav Machovec 3. května vyprávěl o svém putování po daleké Číně - co vše tam viděl a prožil. Čínu navštívil už několikrát, nebyl to tedy žádný povrchní pohled. Za zmínku stojí, že v Číně je ¼ obyvatel celé naší planety a že se tam hovoří 65 jazyky. Seznámil nás i se situací v Tibetu a s terorizováním tamního obyvatelstva lámaistickými mnichy. Bouřlivý hospodářský rozvoj Číny dokumentoval celou řadu promítnutých fotografií.
Náš člen JUDr. Pavel Chalupný připravil 10. května pro naše členy přednášku o majetkovém, hospodářském i trestním právu. Vysvětlil též podrobně, že darování majetku ve prospěch přímých příbuzných je zatím bezplatné.
V následující besedě se účastníci hlavně ptali na darování bytů a nemovitostí.
Ing. Jaroslav Machovec

Výlet na Berounsko

20. května 2011 v 10:57 | Jiří Polánský
Místo tradiční vycházky jsme se ve čtvrtek 19. 5. 2011 vydali na autobusový zájezd na Berounsko. Cílem naší cesty byla Svatá Hora u Příbrami, lom Amerika u Mořiny, Svatý Jan pod Skalou a hrady Točník a Žebrák. Náš první etapový cíl byla Svatá hora. Svatá Hora patří mezi naše přední mariánská poutní místa. První údajný zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a od tohoto roku začíná budování poutního místa až do dnešní podoby. Být poutním místem bylo docela výhodné, znamenalo to příliv peněz do takového místa, podobně jako je dneska zapsání do seznamu UNESCO. Museli jsme s prohlídkou počkat až skončí mše, zatím jsme si prohlédli muzeum Svaté Hory a pak jsme se vydali na prohlídku s průvodkyní. Provedla nás nejen ambitem kolem basiliky s výkladem k jednotlivým obrazům a kaplím, ale podívali jsme se i dovnitř na stříbrný oltář. Výklad byl velice fundovaný a poskytl nám zajímavé informace.
Další zastávkou byl lom Amerika u Mořiny. Péčí společnosti Lomy Mořina je vybudována naučná stezka, dlouhá asi 5 km, na které se mohou návštěvníci seznámit s lomy Velká Amerika, Malá Amerika a Mexiko. Na celou stezku jsme neměli čas a tak jsme se jen podívali do opuštěného lomu Velká Amerika s jezírkem na dně. Lom je hluboký téměř 70 m a na jeho stěnách jsou jeskyně se zimovišti netopýrů. Dnes je lom nepřístupný právě pro jeho přírodní hodnoty. Využili ho i filmaři jako kulisu při natáčení filmu Limonádový Joe.
Pokračovali jsem do Svatého Jana pod Skalou. Historie Sv. Jana pod Skalou sahá až do 9. století. Tehdy žil v aragonitové jeskyni pod vysokou skalní stěnou první český poustevník Ivan. Svým okolím byl uctíván jako svatý. Tady ho po mnoha letech náhodně objevil český kníže Bořivoj, první křesťanský panovník České země. K přirozené jeskyni, stavebně upravené, přiléhá kostel Narození svatého Jana Křtitele, ve kterém je i socha poustevníka. Prohlédli jsme si obojí, opět s odborným výkladem, napili jsme se z léčivého pramene Ivanka, který vyvěrá z boku kostela a ještě jsme stihli oběd v restauraci Obecná škola. Vedle kostela je budova kláštera, zrušeného císařem Josefem II. v roce 1785, ve které je dnes soukromá církevní Vyšší pedagogická škola.
Další a poslední zastávkou bylo dvojhradí Točník a Žebrák. Věnovali jsme se hlavně Točníku, většímu a stavebně zachovalejšímu. Byl to oblíbený hrad Václava IV., který ho také vybudoval a rád zde pobýval. Okolní křivoklátské lesy mu totiž poskytovaly spoustu loveckých příležitostí, kterým se věnoval i na úkor vladařských povinností. Zájemci se zastavili i u zřícenin hradu Žebrák, ze kterého se kromě válcovité věže zachovaly jen zbytky zdí. Hrady leží asi půl km od sebe, ale je mezi nimi značný výškový rozdíl.
Výlet byl velice vydařený, přispělo k tomu krásné letní počasí, ale především byl výsledek dílem velké obětavosti členky výboru paní Marie Sýkorové, která výlet organizovala a také paní Jany Antonové, naší vycházkářky, která nás výletem provázela a měla ho velice dobře připravený. Dík patří oběma.

Zastavení u lomu Velká Amerika

Svatý Jan pod Skalou má turistům co nabídnout
Pramen Ivanka z boku kostela. Napít se je možné z hydrantu vlevo.
Naše výprava na Točníku, poslední zastávce naší cesty. V pozadí Královský palác.
Foto (4) Marie Doležalová

Oslava Svátku matek

18. května 2011 v 15:02 | Jiří Polánský
Oslava Svátku matek se v naší organizaci konala 17. 5. 2011 v klubu v ulici Roháče z Dubé. Našim členkám přišel na pozvání paní Natálie Petrové poblahopřát soubor z Mateřské školy Zeyerova pod vedením paní učitelky Zuntové. Soubor byl ze třídy Žabek, což jsou, jak jsme se od paní učitelky dozvěděli, předškoláci. Děti nám za hudebního doprovodu paní učitelky na klávesy zazpívaly, zatančily a zarecitovaly. Písničky byly vesměs z filmů pro děti. Oblečeny byly do působivých kostýmů. A tak jsme viděli loupežníky v okrese, žabky s vodníkem a jiné postavy. Děti nepřišly s prázdnem, přinesly našim členkám vlastnoručně vyrobená přáníčka k jejich svátku. A také s prázdnem neodešly. Paní Petrová mezi ně rozdala drobné pamlsky zakoupené Magistrátem.
Po vystoupení dětiček předala paní Jana Petříková, která pořad organizovala taktovku paní Pavle Pelantové, také naší člence, která nám zahrála na harmoniku. Při jejích písničkách jsme si mohli nejen zavzpomínat na mládí, ale i zazpívat. Bylo to vydařené odpoledne a dík za ně patří všem jeho aktérům.
Malí umělci

Paní učitelka Zuntová
Pro dobrou náladu hraje paní Pavla Pelantová

Setkání v Prachaticích

4. května 2011 v 11:17 | Eva Vejrostková
Na pozvání prachatické organizace Svazu důchodců ČR odjela autobusem do Prachatic 26. dubna 2011 skupina členů českobudějovického Svazu důchodců, kterou vedla Marie Sýkorová.
Ve městě všechny přivítala předsedkyně SD Mgr. Hana Tesařová a p. Zdeňka Hrůzová. Nejdříve nás zavedly na neziskové mezigenerační sportovní hřiště PARKU MLÁDÍ, kde jsme si zacvičili na zajímavých nářadích. Paní Hrůzová podrobně vyprávěla o historii i současnosti města a pak nás zavedla do Prachatického muzea na prohlídku stálé expozice "Zlatá stezka".
Ve 13 hodin jsme se opět všichni sešli na prohlídku města a zastavili jsme se v parku u sochy sv. Jana Nepomuka Neumanna, kde paní Hrůzová měla přednášku o jeho neúnavné činnosti v Americe. V tomto roce se oslavuje 200 let od výročí narození tohoto významného křesťana, v Prachaticích bude 19. 6. celonárodní pouť, přenášená i televizí.
Při zpáteční cestě byla ještě zastávka v Mariánském poutním místě v Lomci u Vodňan, kde se nám v kostele věnovala jedna abatyše.

Hned po příjezdu se nás ujala paní Hrůzová z prachatické organizace a zavedla nás na hřiště.

Hřiště si také vyzkoušíme. Nejdříve procvičíme klouby na rukou.

Pak si namasírujeme záda.

Nakonec procvičíme nohy.

Na procházce městem u hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna se sochou světce v životní velikosti.
Končíme v poutním kostele na Lomci s unikátním interiérem.

Návštěva Hvězdárny a planetária

4. května 2011 v 11:05 | Eva Vejrostková
Početná skupina našich členů navštívila v úterý 12. dubna 2011, přesně na den 50. výročí letu Gagarina do vesmíru, českobudějovickou Hvězdárnu a planetárium.
Paní Faltusová všechny srdečně přivítala malým proslovem a dále promítla filmy "Současnost a budoucnost" a "Vesmírné obzory". Nakonec byl obsáhlý program v planetáriu, kde paní Faltusová podrobně hovořila o slunci, měsíci, planetkách i kometách.
Hvězdárna byla založena v r. 1937 a planetárium v r. 1970. Sem patří také Observatoř Kleť, vzdálená cca 30 km od Českých Budějovic. Astronomická tradice Kleti sahá až do první poloviny 19. století, kdy byla z kleťské rozhledny prováděna agronomicko-geodetická měření pro mapování království českého. Kleť patří k nejúspěšnějším profesionálním programům v Evropě i ve světě.

Pořad o Vietnamu

4. května 2011 v 11:04 | Eva Vejrostková
V úterý 19. dubna 2011 připravila v klubu Roháče z Dubé pozvaná Bc. Eva Havlová přednášku s obrázky o Vietnamu.
Minulý rok tam autorka strávila měsíc , najezdila cca 4.000 km a podrobně seznámila účastníky se svými zážitky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z historie i současnosti této vzdálené země.

Výlet do Bavorska

3. května 2011 v 10:11 | Jiří Polánský
S Občanským sdružením České Budějovie - Pasov se můžeme dne 14. 5. 2011 v 8 hodin vydat na výlet do Bavorska do Neuschönau (stezka v korunách stromů) a Finsterau (skanzen). Cena je 350 Kč + vstupné do obou objektů, cca 15 €. Odjíždí se z Mariánského náměstí. Přihlášky na tel. 603 534 725 - pan Polák.