Červen 2011

Jak šetřit energií

24. června 2011 v 9:50 | Jiří Polánský
To nám přišel povědět 21. 6. 2011 pan Mgr. Karel Murtinger. Úvodem promluvil o tom, že je nutné energií šetřit obecně - spotřebováním energie se planeta ohřívá, vyčerpávají se přírodní zdroje a v neposlední řadě energie je čím dál dražší. Na úsporu energie je nutné myslet už při stavbě. Paní Petříková upozornila, že my už asi stavět nebudeme a proto se pan Murtinger zaměřil na úsporu energie v domácnosti, v prvé řadě tepla. Je nutná tepelná izolace obvodového pláště, nejlépe cestou vnější izolace polystyrenovými deskami. Vnitřní izolaci nedoporučuje kvůli vlhkosti. Ale i vnější izolace má svou slabinu - v polystyrenu si rádi dělají ptáci hnízda. S tím je nutno se smířit.
Komu se i toto opatření zdá příliš drahé, doporučuje důkladnou izolaci oken a dveří. Tudy nejvíce utíká teplo z bytu. Dnes se používá dvoj až trojsklo, ale i důkladné těsnění oken a dveří, používání rolet přináší úsporu tepla. Roleta v okně vlastně vytváří další vzduchovou komoru, která je izolační vrstvou. Na noc se to rozhodně vyplatí. Dále věnoval pozornost úsporám elektrické energie. Nejvíce se ušetří ekonomickým užíváním spotřebičů, které produkují teplo - zejména pračky, ale i další. Z toho plyne doporučení - prát, mýt, vařit při co nejnižších teplotách. Samozřejmé je používání úsporných žárovek, dneska už úsporné žárovky, ve skutečnosti zářivky, energii skutečně šetří. První generace těchto zářivek měla nižší jen spotřebu, ale při běžném provozu - vypínání a zapínání úsporná nebyla.
Úsporu energie představuje i vypínaní spotřebičů v režimu stand by, který spotřebovává energie víc, než si myslíme. Při nákupu nových elektrospotřebičů je nutné kupovat ty, co mají nejnižší energetickou náročnost. Je toho hodně, čím můžeme přispět k úsporám energie a tím i svojí kapsy.

Cesta na Balkán

24. června 2011 v 9:28 | Jiří Polánský
O své cestě na Balkán nám přišel vyprávět 7. 6. 2011 pan Josef Jirátko. Pan Josef Jirátko je důchodce a nadšený cestovatel. Cestuje s cestovními kancelářemi, ale jeho zážitky tím nejsou nijak chudší. Tentokrát vyprávěl o své cestě do Albánie přes země bývalé Jugoslávie - Chorvatsko a zejména Bosnu a Hercegovinu. Stopy války jsou v Bosně a Hercegovině stále živé. Jak se ale zdá, čas rány hojí i v bývalé Jugoslávii. Cíl cesty byla Albánie. Nejintenzivnějším zážitkem z Albánie byla spousta betonových bunkrů podél celého pobřeží na obranu proti imperialistické agresi. Nakonec ale největší nebezpečí pro režim číhalo uvnitř. Albánská města jsou prostě albánská. Nejrychleji se rozvíjí přístavní město Durrës. Zklamáním pro našeho cestovatele bylo Skadarské jezero. Je to sice přírodní rezervace, ale jezero je mělké a z velké části zarostlé vodní vegetací.
Na zpáteční cestě jeli přes samostatnou republiku Černá Hora. I ona vznikla po rozpadu Jugoslávie. Zajímavé na této republice je, že je vlastně neformální součástí eurozóny. Po svém osamostatnění přijala jako měnu německou marku a po přijetí eura přešla na euro. Černá Hora při tom nemusela plnit žádná kriteria pro jeho přijetí. Je vidět, že na osamostatnění Černé Hory byl politický zájem. Čas ukáže, nakolik je tento státní útvar životaschopný. Přednáška pana Jirátka byla nabita pro nás novými poznatky.

Grilování v lomu u Kosova

22. června 2011 v 14:49 | Jiří Polánský
Vzhledem k tomu, že bavorská strana účast v lomu odřekla, se grilování v lomu ruší. Samozřejmě, grilovat je možné, ale už by to nebyla organizovaná akce.

SENIORSKÁ PÍSEŇ

20. června 2011 v 10:57 | Jaroslava Studená
Již potřetí zazněly písně seniorů v Českých Budějovicích. V pátek 17.června 2011 v Gerbeře se sešlo 140 účinkujících ze šesti pěveckých a tanečních souborů z různých koutů české republiky, aby svým vrstevníkům předvedlo,jak je možné dobře a účelně se bavit.
Svaz důchodců,občanské sdružení, MěO České Budějovice byl organizátorem již 3. ročníku Seniorské písně Akce byla pod záštivou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, primátora Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy a s finanční účastí statutárního města .
Program zahájil a staral se i o doprovodné slovo pan Dr. Stanislav Štádler. Soubory a hosty přivítal pan Ing. Jiří Polanský, předseda MěO SD.
Jako první vystoupil českobudějovický ženský pěvecký sbor MěO SD ROZMARÝN pod taktovkou dirigentky paní Mgr. Anny Postlové. Soubor v letošním roce oslavil 15. výročí svého založení.
Dále se programu představil pěvecký a taneční soubor SKŘIVÁNEK ze Skřivan s dirigentem panem Václavem Ondráčkem s pásmem " Vítáme jaro. "
RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ z Prachatic pod taktovkou paní Mgr.Emilie Popelové uvedlo pásmo Hašlerových skladeb, které uváděl pan Jaromír Popiel a manažerka souboru paní Jarmila Kadlecová. Hostem souboru byly dvě slepé dívky Jarmilka a Maruška Šímovy. Jejich vystoupení bylo báječné a sklidilo velký potlesk u diváků.
Dalším souborem z Prachatic byl SENIOR COUNTRY CLUB, který předvedl jak se tančí country tance.
BÁBINKY z Dobřan u Plzně se Seniorské písně zúčastnily potřetí. Pod vedením pana Ing.Františka Boučka soubor uvedl směs písní Karla Hašlera. Další v programu bylo pěvecké a taneční vystoupení "Dobřanské bábinky zpívají a tančí Staropražské písničky". Soubor na počest Seniorské písně složil písničku na melodii písně k Budějicům cesta, kterou společně s účastníky ostatních souborů a diváky zazpíval. Pro všechny v sále to bylo milé a příjemné překvapení.
Novým účastníkem, na který jsme se velice těšili, byl mužský pěvecký sbor SMETANA SLOVANKA z Kladna pod vedením sbormistra pana Jana Duška.Sbor byl založen v r. 1912 a v roce 2012 oslaví 100. výročí založení. Sbor má opravdu velice dlouholetou a úspěšnou tradici. Hostoval v Rakousku, Holandsku, Německu, Velké Británii, Francii, Estonsku, Slovinsku atd. Vystoupení sboru bylo opravdu velkým uměleckým zážitkem Seniorské písně.
Na závěr vystoupil Skřivánek, který zazpíval tři autorské hymny na počest konání Seniorské písně.
Předseda organizace pan Ing. Jiří Polánský všem účinkujícím souborům za jejich nádherná vystoupení poděkoval a předal jejich vedoucím upomínkové keramické dárky. Zároveň poděkoval za záštitu a finanční podporu celé akce hejtmanovi panu Mg. Jiřímu Zimolovi a primátoru města České Budějovice panu Juraji Thomovi.
Českobudějovičtí senioři, kteří se tento den vydali do Gerbery na akci, určitě nelitovali, prožili krásné odpoledne plné písní a tanců. Litovat mohou jedině ti, kteří tento den zůstali doma.
3. ročník Seniorské písně skončil a mi se budeme těšit na další ročník, na další setkání seniorských souborů.
Foto Jaroslava Studená
Vystoupení souboru SMETANA SLOVANKA z Kladna

Soubor SMETANA SLOVANKA po vystoupení

Předávání ocenění

Grilování na Spoláku

15. června 2011 v 14:11 | Jiří Polánský
Na ukončení vycházek v 1. pololetí 2011 opět zneužijeme pohostinnosti pana Václava Nýdla a sejdeme se na jeho chatě u Spolského rybníka u společného táboráku a opékání buřtů. Koná se 7. 7. 2011, odjezd v 8,50 ze stanoviště č. 26 autobusového nádraží do zastávky Vranín. Odtud pěšky ke Spolskému rybníku.

Rozvojový plán sociálních služeb

14. června 2011 v 14:24 | Jiří Polánský
Setkání členů pracovní skupiny Služby pro seniory, která se podílí na aktualizaci návrhové části Rozvojového plánu sociálních služeb v Českých Budějovicích do roku 2013 se konalo 9. 6. 2011 na Městském úřadě.
Složení skupiny je následující:
Mgr. Ludmila Kubelová
ředitelka/DS Hvízdal
Mgr. Iva Jirovská
ředitelka/CSS Staromestska
Ing. Pavel Janda
ředitel/DS Máj
Mgr. Lenka Kubátová
vedoucí sociálního úseku/CSS Staroměstská
Bc. Zuzana Černá
manažerka komplexní domácí péče + zástupce ředitele/MCHCB
Bc. Tereza Nosková
vedoucí sociální pracovník/MCHCB
Ing. Karel Chalupa
ředitel PS/LX
Ivana Maznová
vedoucí střediska PS ČB/LX
Mgr. Lenka Motlová
PATUP
Bc. František Kaiseršot
Koníček o.s.
Ing. Jiří Polánský
předseda Městské organizace Svazu důchodců ČB
Mgr. Ing. Jana Kropílková
zástupce ředitele/DD U Zlatého kohouta
Bc. Jan Rada
ředitel/Česká maltézská pomoc
Jaroslava Nováková
Uživatelka SS, DPS Plzeňská
paní Gallová
ČČK ČB
Bc.Zdeňka Perníková
vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Lišov
Ing. Irena Lavická
ředitelka/Ledax o.p.s.
Na jednání jsem pracovní skupinu informoval o činnosti Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích. Zdůraznil jsem, že prioritou naší organizace je aktivní trávení volného času a tím prodloužení aktivního stáří. V rámci tohoto zaměření jsem tlumočil požadavek na zřízení "seniorského hřiště" v Českých Budějovicích.

Vítkův Hrádek 2011

8. června 2011 v 14:31 | Jiří Polánský
Dne 2. 7. 2011 se bude slavit 6. výročí otevření hradu s celodenním programem. Začíná se v 10,00 hodin mší na Sv. Tomáši, pokračuje jízda krále na hrad, šermíři, středověká řemesla. O občerstvení po celý den je postaráno.

O rybách doma i na Aljašce

8. června 2011 v 8:24 | Eva Vejrostková
Dne 24. května vyprávěl v klubu ul. Roháče z Dubé pan Ing. Josef Pokorný o ochraně přírody, o rybářství i rybách. Jeho odborný výklad všechny přítomné velmi zaujal.
Také úterní odpoledne 31. 5. obohatil pozvaný pan Ing. Jiří Leipert "cestováním po Aljašce". Autor mimo své povolání profesora je též průvodcem cestovní kanceláře a mimo jiných zemí byl též se zájemci 3x na Aljašce.
Na pěkných snímcích si účastníci v klubu prohlédli zajímavé snímky z přírody i historie této země, z oblasti polárního kruhu a také ukázky těžby zlata i stavby ropovodu. Zajímavá byla fotka "rybího žebříku", který nejen že umožňuje překonat táhnoucím lososům jinak nepřekonatelnou překážkou, ale ještě je přitom fotobuňka i spočítá. Dočkají se i naši lososi?
Ing. Jiří Leipert

I senioři pracují v územních komisích

4. června 2011 v 9:40 | Jiří Polánský
Rada města Českých Budějovic (RM) zřídila na území Českých Budějovic místní části Územní komise. Činnost těchto komisí zastřešuje jako předsedkyně Územní komise paní radní Eva Hajerová. Do těchto místních částí Územní komise se zapojili i naši členové (červeně).
Č.
Oblasti (dle ÚpnM)
Pracoviště a termín zasedání
Členové Místních částí ÚK

4
II Suché Vrbné - předm.
II Mladé
II Vrbenské předměstí
III Světlická
III Nové Hodějovice
ZŠ V. Rady
1. čtvrtek v měsíci 18.00 až 20.00 h
Marie Simotová - vedoucí
František Jelen
Ing. Martin Předota
Jan Bonesch
Mgr. Olga Mrázová
Martina Johnová
Iveta Duchoňová
Petr Jaroš
Ing. Jiří Polánský
Alice Rothbauerová, DiS.
V komisi č. 4. jsme se sešli a dohodli jsme se, že další jednání komise bude až v září, po prázdninách a že jako první bod našeho programu bude zpracování připomínek k novému systému městské hromadné dopravy tak, aby do prosincového jízdního řádu už mohly být tyto připomínky zapracovány.
5
II Vltava
III Vrbenské rybníky
ZŠ Bezdrevská
1. středa v měsíci 17.00 až 19.00 h
Lenka Kaprálová - vedoucí
Mgr. Miroslav Bína
Jitka Arndtová
Josef Šikýř
Ing. Vítězslav Ilko
Marie Watzková
Zdeněk Škoda
Karel Strnádek
Josef Bohdal
Jaroslav Klíma
Petr Cozl

O práci místních komisí a v nich řešené problematice budeme naše čtenáře průběžně informovat.