Září 2011

Zájezdy na říjen a listopad

21. září 2011 v 10:12 | Milan Prášil
Na uvedené měsíce připravujeme tyto jednodenní zájezdy :

1) Na den 6.10.2011 - čtvrtek - zájezd do NP Bavorský les - Neuschőnau
..........
.
.
Přihlášky, prodej lístků : Marie Sýkorová, mobil 728 012 519 "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn. Text tohoto zájezdu zůstává stejný jako je ve Zpravodaji
č. 9/2011, str. 4, ad 1), změna je ve způsobu prodeje
z důvodu dočasného uzavření Klubu R. z Dubé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Na den 10.11.2011 - čtvrtek - zájezd do termálních lázní Bad Fűssing
(pobyt v lázních je omezen na 5 hod),
Odjezd : v 6:30 hod z Mariánského náměstí (MHD), ČB,
Cena : 180,- Kč, vstupné : 9 EUR, bude vybíráno v autobuse,
cestou zastavíme na nákup v obci Pocking v marketu Aldi,
doporučení : boty do lázní (pantofle), 2 plavky (na převlečení),
případně župan, ručník,
Pojištění : Každý účastník zájezdu je povinen si zajistit pojištění
samostatně !!! Při nástupu bude provedene kontrola.

Přihlášky, prodej lístků : Marie Sýkorová, mobil 728 012 519

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rubrika - ostatní - tanec

" Čaje jako za mlada "

Místo : Centrum sociálních služeb, Staroměstská 27, jídelna
od 15 hodin, vstupné 35 Kč,

Termíny : úterky 4.10., 15.10., 1.11., 15.11., 29.11.

ROZMARÝN rozdával radost

17. září 2011 v 10:23 | Míla Bursíková
Ženský pěvecký sbor ROZMARÝN byl pozván na 27.6.2011 do Domova důchodců ve Vodňanech.
Na nádraží nás přivítala ředitelka tohoto zařízení p. Davidová. V hale domova nás již všichni očekávali. Byly jsme moc mile přijaty. Jednadvaceti členný sbor vedla naše dirigentka p. Anna Postlová. Program uvedla p. Jarka Michalcová. Byl složen ze známých lidových písní. Všichni přítomní byli vyzváni, aby si s námi zazpívali. Sóla zpívaly: p. Hanka Makovičková. Jarka Králová a Lída Fridrichová.
Na konci hodinového programu jsme každá dostala milý rukodělný dáreček. Naše činnost za 1.pololetí t.r. byla zakončena skvělým ohlasem všech přítomných a pozváním na další vystoupení.
V druhém pololetí nás čeká vystoupení již 3. září na Rudolfově. Byly jsme pozvány od místních hasičů k pietnímu aktu na hřbitově u památníku padlých.

Informace z jednání Jihočeské krajské rady SD

12. září 2011 v 15:44 | Zdeněk Škoda
Informaci přednesl na jednání výboru MěO SD dne 29. 8. 2011 pan Škoda
Jednání rady dne 21. 7. 2011
Po volbách na konferenci 21. 7. 2011 byl předsedou nové KR na funkční období 2011 - 14 zvolen Mgr. Dolejš (Prachatice)
Jednání rady dne 25.8.2011
  • Byl zvolen nový výkonný výbor ve složení Mgr. Dolejš, Mgr. Tesařová, Škoda, Minařík, Nováková. P. Škoda přednesl námitky a nesouhlas s volbou pana Minaříka do výkonného výboru, ale byl přehlasován 5:1.
  • Zvolenými místopředsedy jsou: 1. Mgr. Tesařová
2. Škoda
  • Za naší organizaci podal p. Škoda oficielní žádost na KR a to ve věci zrušení výpovědi z cvičebních prostorů Nerudova 2a včetně odůvodnění žádosti. KR žádost odmítla 6:1 a usnesla se obnovit "Středisko sociálních služeb" pod KR. Pověřený vedoucí p. Petrová.
  • Jihočeská org. SD ČR má 1 211 členů a 4 organizace, z nichž MěO Č. Budějovice má 665 členů a je největší.
  • Je důležité zjistit skutečnosti majetkových poměrů inventáře ve cvičebních prostorech Nerudova 2a vzhledem k tvrzení býv. předsedy pana Minaříka, který oficielně 25. 8. 2011 na jednání KR uvedl, že vše je majetkem KR. Zde došlo k rozporu stanovisek KR a MěO Č. B.
  • Oslavy dne seniorů, které organizuje Rada seniorů Jč. kraje, se konají 11. 11. 2011 od 16. hod. ve voj. objektu Žižkových kasáren u Merkury v Č. B. Přijde pozvánka včetně org. záležitostí.
  • Měst. organizace mají předložit vzhledem k blížícímu se sjezdu SD ČR 2. 11. 2011 v Praze připomínky k normativním aktům SD ČR.
  • Pan Mikula byl krajskou radou zvolen čestným předsedou krajské rady s právem účastnit se jednání krajské rady s hlasem poradním.
Závěr: Výbor bere zprávu na vědomí bez připomínek a schvaluje postup a argumentaci pana
Škody na jednání KR dne 25. 8. 2011.

Vybírání na zájezdy

11. září 2011 v 19:27 | Jiří Polánský
Vzhledem k uzavření klubu se bude na zájezdy vybírat 13. 9. od 13 hodin v restauraci U Havlíčka - na křižovatce u klubu.Vybírá se jak na zájezd do Karlovy Studánky, tak do Neuschönau i Bad Füssingu.

Zájezd s OS České Budějovice - Pasov

9. září 2011 v 9:39 | Jiří Polánský

PÁLAVA, JIŽNÍ MORAVA, památky UNESCO
Program jižní Morava, vinný sklípek, památky Unesco, historie a současnost - program společně s přáteli z Pasova BBG (organizuje Gerhard Fröhlich a pomáhá Martin Polák s dopravou pro budějovickou stranu)
…………………………………………………………………………………………………..
PÁTEK 23.9.2011
14:00 odjezd z Českých Budějovic přes malebné Rakousko a vinicemi oblasti Weinviertel
18:00 příjezd do Mikulova, ubytování v hotelu (penzionu)
19:00 večeře, setkání s pasovskými přáteli
20:00 po večeři program, např. ochutnávka vína, večerní procházka (Lednický zámecký park nebo večerní výšlap na Svatý Kopeček podle počasí)
SOBOTA 24.9.2011
08:00 snídaně
09:00 prohlídka zámku Valtice
10:00 následně procházka k vyhlídce stavba Lichtenstejnů "Rajstna" na hranicích
10:45 odjezd do Mikulova na oběd přes neobyčejnou vyhlídku "Jihomoravský kříž"
12:30 oběd v Mikulově
14:00 prohlídka zámku Mikulov (historie Ditrichštejnů), následně prohlídka města, židovského hřbitova případně hrobky Ditrichštejnů
16:00 Velké Věstnice - muzeum perhistorie, Mušov, římský tábor, přejezd Pavlovských vrchů
18:00 návrat do Mikulova/Lednice. Večeře cestou v Klentici, nebo Mikulově. Večer volný program, lze využít některý z nápadů předešlého večera, na který nezbyl čas, nebo nebylo počasí
NEDĚLE 25.09.2011
07:00 snídaně
08:30 odjezd do Brna, cestou zastávka v klášteře Rajhrad
10:00 Brno, prohlídka Špilberku - nově opravený, monumentální hrad, muzeum, pevnost
http://www.virtualtravel.cz/brno/hrad-spilberk.html Případně klášter na Starém Brně. Následně prohlídka města a pauza na oběd. Podle možností (zatím v jednání) možnost porohlídky vily Tugendhat (Unesco), nebo odjezd směr Moravský Krumlov - prohlídka Muchova díla "Slovanská epopej" . Z 20 obrazů zůstalo 15. Rozloučení s přáteli z BBG a odjezd přes Moravské do Č.Budějovic. Každý z programů jednotlivých dnů lze ještě upravit. Jedná se o návrhy, stejně jako i cena zájezdu.
Při zájezdu lze nakoupit víno, počínaje sklepy ve Valticích, konče kvalitními víny v Rakousku (5 až 6€ láhev).
Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji bez snídaně, včetně dopravy a průvodce 1795,- Kč. V ceně nejsou prohlídky zámku a muzeí ani další vstupy ani cestovní pojištění. Příplatek na jednolůžkový pokoj je 385,- Kč.
Kdo má zájem, ozvěte se prosím co nejdříve na telefon 603-534725 nebo na e-mail martin@radwandern.cz

Co jsem řekl na krajské konferenci SD

3. září 2011 v 9:41 | Jiří Polánský
Krajská organizace SD je rozdělená na dva tábory - "my" a "oni", které spolu nemohou najít společnou řeč. Je personofikována i dvěma osobami - předsedou Jihočeské krajské rady SD panem Minaříkem na jedné straně a předsedou MěO SD v Českých Budějovicích Jiřím Polánským na straně druhé. Naše členky říkají: dva dědkové se neumí dohodnout. A mají pravdu. Co je třeba k dohodě? Sednout za jeden stůl a jednat s respektem ke stanovisku toho druhého. Naposledy jsem měl možnost jednat s krajskou radou 15. prosince 2010 na jejím zasedání, kam jsem byl pozván. Nejsem členem krajské rady a po svém zvolení předsedou městské organizace jsem kooptaci do této rady odmítl. Už můj předchůdce ve funkci, ing. Řežábek, na funkci v krajské radě rezignoval a následně i na funkci předsedy organizace. I mě bylo jasné, že proti bloku reprezentovanému pětičlenným výkonným výborem a ovládaném dvojicí Minařík - Mikula nemám šanci v devítičlenné radě cokoliv prosadit. Proto jsem odmítl kooptaci, protože jsem takovou politiku nemohl ovlivnit a nést svým členstvím v radě za ni odpovědnost by znamenalo dělat pánům Minaříkovi a Mikulovi kašpárka. A to jsem dělat nemínil.
Ať jsem řekl, co jsem řekl, pánové Minařík a Mikula měli vždycky pravdu. Příklad: oba pánové si vzali do hlavy, že uvnitř Městské organizace České Budějovice byla v Suchém Vrbném ještě další organizace a ta že se mou vinou rozpadla. Už sama myšlenka, že uvnitř jedné organizace je ještě další organizace je blbost, byla tam místní skupina, kterou jsme pro její neefektivnost rozpustili, ale pánové Minařík a Mikula potřebovali nějak rozmělnit fakt, že během jejich šafářování zanikly organizace v Jindřichově Hradci a v Suchdole nad Lužnicí a tak se jim Suché Vrbné hodilo. A hlavně na mě potřebovali hodit špínu. V Českých Budějovicích jim totiž vidíme do karet a i když oba pánové dělají co mohou, aby před námi fakta zatajily, přece jen část jejich špinavých praktik prosákne. Zase příklad: toto pondělí jsem se na výboru paní Petrové, členky výkonného výboru a členky našeho výboru zeptal, jaká je kandidátka do krajské rady. Odpověděla mi, že neví. Teprve tady se dovídám, že lhala.
V krajské radě byly převrácené poměry. Krajská rada, která by měla být orgánem rozhodování, v podstatě brala na vědomí rozhodnutí výkonného výboru a rozhodoval výkonný výbor, který měl rozhodnutí rady vykonávat. Oba orgány byly v podstatě koncipovány tak, aby poskytovaly neomezený prostor pro rozhodování Minaříka a Mikuly. Už samotný fakt, že se ve výkonném výboru nenašlo místo pro předsedu největší organizace v kraji svědčí o mnohém. Samozřejmě, že tam nemohl být předseda z Č. B., protože tam musel být pan Mikula a pan Minařík je bez pana Mikuly jako bezruký. No a teď přijde Polánský a další členové vedení naší organizace a ono se to začne hroutit. Chápu, že nás oba pánové nemají rádi.
Krajská organizace má dneska jen čtyři organizace. Stojí za úvahu, zda při tomto počtu organizací vůbec vytvářet a udržovat tak rozsáhlou krajskou radu a zda vytvářet výkonný výbor. Vždyť je nás jako do mariáše. Podle mého názoru by úplně stačila pětičlenná rada - 4 předsedové + 1 člen, a to tím spíše, že práce jí ubude. Vznikem krajské rady seniorů, kam se pánové Minařík a Mikula pohotově přesunuli, totiž krajská rada Svazu důchodců přestala být partnerem územních orgánů samosprávy a tato kompetence přešla na radu seniorů. To jsme si ovšem měli vydiskutovat před krajskou konferencí, kdyby taková diskuse byla vůbec připuštěna.
Na závěr se chci zmínit o jedné problematice, kterou jsem nazval "náklady integrace". Jsou to náklady, které stojí vydržování krajské rady a následně i ústřední rady. Platíme je všichni. Známky kupujeme za 20 Kč, prodáváme je za 50 Kč. 10 Kč z toho má kraj, 10 ústředí. Krajská organizace má 1211 členů, z toho Č. Budějovice 665 členů. To znamená 12 110 Kč. Docela chápu, že je to málo. A tak krajská rada šla nejjednodušší cestou - vezmeme peníze tam, kde údajně jsou - v Českých Budějovicích. My se na ty peníze, které máme, dost nadřeme. O tom, jaký rozsah činnosti tomu odpovídá, vidíte z našeho Zpravodaje, který jsem přespolním delegátům rozdal. První příležitostí, jak získat peníze z Č. B. byl podpronájem suterénních místností tady v Nerudově ul., kde jsme organizovali rekondiční cvičení pro naše členky. Krajská rada tyto místnosti získala a pronajala nám je za několikanásobně vyšší nájemné, než jaké platila Správě domů. Když nám magistrát řekl, že nám takové nájemné nebude uznávat jako uznatelný náklad při vyúčtování dotací, protože to je vlastně převod dotace na jiný subjekt, a když jsme krajskou radu vyzvali, aby nám účtovala nájemné ve správné výši, tak nám pronájem zrušila.
Naše cvičenky se tak ocitly bez přístřeší. Začaly jsme pro ně shánět přístřeší jiné. Jinam se jim nechtělo. Jsou tam zvyklé. Nedivím se jim. Každý se snaží jít cestou nejmenšího odporu. Toho pan Minařík využil a nabídl jim - tak cvičte dál, ale bude to v režii krajské rady. My budeme vybírat poplatky za cvičení. A tak nás pan Minařík okradl nejen o peníze a činnost, ale i o lidi. Pochybuji, zda krajská rada má vůbec právo zasahovat tak hrubým způsobem do záležitostí jedné z organizací. Samozřejmě, že se nám to nelíbí. Rozhodně se tímto stavem nehodláme smířit. Jestli si někdo myslí, že nám dá výpověď a pak s ním budeme družně spolupracovat, tak to je na hlubokém omylu. K této situaci se nově zvolená krajská rada musí vrátit a řešit ji čestným a zásadním způsobem.