Listopad 2011

Beseda se spisovatelkou

23. listopadu 2011 v 18:56 | Jiří Polánský
Klub v ulici Roháče z Dubé je opět v provozu, o čemž se můžete přesvědčit příští úterý 29.11. kdy nám paní Blanka Klimešová bude vyprávět o své knize, kterou si můžeme zakoupit s předvánoční slevou.

Otevření klubu

22. listopadu 2011 v 10:10 | Jiří Polánský
Klub v ulici Roháče z Dubé bude znovu otevřen v úterý 22. 11. 2011. Program bude zatím improvizovaný, zejména co se přednášek týče, protože jsme je nestačili připravit. Novinkou je otevření klubu i ve čtvrtek, protože už v něm nebudou diabetici, zatím bez nějakého předem stanoveného programu. Náplň jednotlivých dnů v týdnu se nemění.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORů

20. listopadu 2011 v 15:37 | Jaroslava Studená
Klub vojenských důchodců České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou krajskou radou seniorů ČR připravili na 11. listopadu 2011 oslavu Mezinárodního dne seniorů. Akce se konala od 16.00 hodin ve společenském sále budovy kasáren v Žižkově ulici v Českých Budějovicích.
Přítomné seniory přivítal zástupce Klubu vojenských důchodců pan Svoboda a za Jč.krajskou radu seniorů ČR její předseda pan Václav Minařík. Oba pánové popřáli přítomným seniorům hodně zdaru v jejich osobním životě, zdraví a spokojenost příjemnou zábavu na dnešní slavnostní akci.
Jako první v programu vystoupil soubor pod taktovkou dirigentky paní Miloslavy Malé, ROZMARÝN z MěO SD ČR České Budějovice. Písničky souboru byly krásné a milé. Obecenstvo si se zpěvačkami také zazpívalo. V repertoáru nechyběl ani soubor písní v vojenskou tématikou, který byl zároveň poděkováním Klubu vojenských důchodců za organizaci výše uvedené akce.
V programu vystoupil také taneční soubor z Pištína .
Dále následovala volná zábava, ve které k tanci a poslechu zahrál orchestr ZELENÁ MEDODIE . V programu nechyběla ani tombola. Bylo provedeno slosování vstupenek.
Pro přítomné seniory bylo také podáváno občerstvení.
Celá akce byla vedena v duchu příjemné a milé atmosféry Přítomní senioři se dobře pobavili a zároveň nabrali hodně toho správného optimismu pro svoje další životní období. Určitě by bylo dobré a správné podobných akcí realizovat pro občany dříve narozené více.
Za MěO SD České Budějovice akce přítomná Jaroslava Studená.
Foto Jaroslava Studená

Pohled do sálu se slavícími seniory

Na oslavě vystupoval i náš pěvecký soubor Rozmarýn

Rozmarýn nejen vystupoval, ale také se dobře bavil


Mezi vystupující patřily i Pionýrky z Pištína

Do adventního Pasova

15. listopadu 2011 v 11:13 | Jiří Polánský
Naši členové se mohou zúčastnit zájezdu do Pasova s Občasnkým sdružením České Budějovice - Pasov, který se koná 3. 12. 2011. Na programu je i setkání s partnery z Pasova. Zájemci, přihlašte se na tel. 603 534 725 - p. Polák.

Eurozóna a ekonomické vládnutí

12. listopadu 2011 v 9:32 | Eva Vejrostková
V sále Jihočeského krajského úřadu byla dne 2. listopadu 2011 zajímavá přednáška pana Jana Macháčka, novináře a komentátora na téma "Eurozóna a ekonomické vládnutí". Této přednášky se zúčastnili i naši členové. Jeho komentáře je možno shlédnout na ČT 24.
V úvodu pronesl pár slov o celé této problematice, že aktuální problémy a krátkodobé cíle se jen těžko dosáhnou. Na grafech pak přítomným informace o tomto problému a podrobně o všem hovořil.
 • Eurozóna - dlouhodobá vize. Lidé chtějí vědět, co bude dál.
 • První pomoc ve světové krizi. Život na dluh - nad poměry.
 • Evropské bankovní dlouhodobé krize a život na dluh
 • Krize soukromých dluhů
 • Různé krize najednou - jeden pól Řecko - druhý pól Irsko
 • Institucionální krize eurozóny
Institucionální krize eurozóny a EU
(nejde jen o ekonomické téma a nejde primárně o téma pro ekonomy)
 • všechny státy jsou nestabilní, nejisté, nepříkiš funkční mezistavy
 • Evropa půjde buď směrem k federaci nebo se bude rozpadat
 • historické stabilní útvary - unitární stát, konfederace, federace
Společný evropský dluhopis
 • Společný dluhopis bude financovat dluhy do výše 40 % HDP
 • Nad tuto hranici se budou státy financovat skrze vlastní dluhopisy
 • V okamžicích "stoleté" krize bude vše financováno společným dluhopisem
 • Evropský měnový fond, Evropská dluhová agentura, Evropské ministerstvo financí
Co je potřeba:
 • Panevropské bankovnictví a finančnictví
 • Panevropská bankovní regulace
 • Pružnější trh práce
 • Odstranění bariér na společném trhu
 • Německo-francouzské návrhy vůbec nesouvisí s krizí
Co potřeba není:
 • Daňová harmonizace v přímých daních
 • "evropské" bankovnictví
 1. Německo bude akceptovat navýšení svých závazků
 2. Současné závazky budou stačit
 3. Nakonec bude rozhodnuta úspěšná restrukturalizace dluhu
 4. Evropští lídři se vzdají závazku, že "udělají cokoliv" pro záchranu eurozóny - to znamená její rozpad. Nelze býti i proti pomoci i proti bankrotu.
Nakonec pronesl pan Macháček, že snad všechno ještě dobře dopadne. Následovala diskuze přednášejícího s přítomnými účastníky.

Za zdravím do Bad Füssingu

11. listopadu 2011 v 16:17 | Jiří Polánský
Českobudějovická organizace Svazu důchodců se už podruhé 10. 11. 2011 vydala za přispění Společnosti 3 zemí za poznáním života našich sousedů v Dolním Bavorsku. Volba tentokrát padla na Bad Füssing. Termální lázně Bad Füssing nedaleko Pasova si mezi jihočeskou veřejností získávají stále větší oblibu. Z Českých Budějovic je to jen 176 km, to je méně než do Karlových Varů. A to nejsou zdaleka tak snobské a s ohledem na nabízené možnosti ani tak drahé jako Karlovy Vary. Pramen, který vyvěrá z hloubky 1 000 m o teplotě 56 stupňů léčí hlavě pohybové potíže, ale prospívá i celému organismu. I jednodenní návštěva je znát. My jsme si ze tří lázní, které dnes v Bad Füssingu jsou, vybrali ty nejstarší - Therme Eins.
Ještě předtím jsme se ale zastavili na malý předvánoční nákup v městečku Pocking, od Bad Füssingu co by kamenem dohodil, u kterého je rozlehlý nákupní areál s řadou supermarketů. My jsme navštívili supermarket Aldi. Nákup některých vánočních dárků se tam skutečně vyplatí, ať už se jedná o suché plody, čokoládu, sýry, chemii do domácnosti nebo kosmetiku. Vše v příznivé ceně a v řadě případů i vyšší kvalitě. Je známo, že supermarkety v Česku prodávají zboží v kvalitě, která by na západ od našich hranic neobstála. Vymlouvají se přitom na návyky českého spotřebitele. Rádi si zvykneme na vyšší kvalitu, jen když k tomu budeme mít dostatek příležitostí.
Pak už jsme si mohli vybrat, do kterého z devíti bazénů, pokud jsem dobře počítal, vstoupíme. Některé jsou pod střechou, některé jsou venku. Využívali jsem samozřejmě především ty pod střechou, ale nevyhýbali se ani těm venkovním. Teplota vody se pohybuje od třiceti stupňů - venkovní bazén pro kondiční plavání do čtyřicetitří. Tento bazén nese název medicinální a i ten je otevřený. Všeobecně se dá říci, že využívat vodní lázeň venku lze i v podzimním počasí, chce to ale koupací čepici, pantofle nebo jinou vhodnou obuv, popřípadě župan, o osušce nemluvě. Pak se můžeme směle koupat venku i v mrazu. bazény však nejsou jedinou možností, jak lázních Therme Eins pečovat o tělo. K dispozici je i solárium, parní lázeň a sauna. Mně osobně byla velice sympatická relaxační místnost, kde si návštěvník může během pětihodinového pobytu odpočinout na lehátku. Ocenil jsem i přesnou digitální váhu, kde si každý může ověřit, jak na tom vlastně je.
Abych ale nehovořil jen o samých kladech. I tyto lázně mají některé své mouchy. Prospělo by jim vydláždění protismykovými dlaždičkami nejen kolem bazénů, ale ve všech společných prostorách. Proto je tak důležitá volba vhodné obuvi. Také jsem postrádal nějaký gastronomický provoz typu fast food. Pět hodin je dost dlouhá doba a člověk by během ní rád něco pojedl a popil. Já jsem alespoň na nějaké občerstvení nenarazil nebo je možná otevřené jen v létě. Asi byly stavěné pro klientelu, která se chodí najíst do vedle stojícího hotelu, spojeného s lázněmi krytým koridorem. Pro návštěvníky z Česka to není nejvhodnější řešení.
Výlet do Bad Füssingu se nám líbil. K jeho úspěchu přispěl nejen zmíněný příspěvek, ale také cestovatelské zkušenosti našeho tajemníka, ing. Milana Prášila, který z velké části výlet organizoval. Patří mu za to náš dík. Jeho zkušeností jsme jistě nevyužili naposledy. Už nyní se těšíme na další výlety.

VIII.sjezd SD ČR

7. listopadu 2011 v 20:44 | Jiří Polánský
8. sjezd Svazu důchodců ČR se konal 2. 11. 2011 v budově Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze. Za naši organizaci se ho zúčastnili Ing. Jiří Polánský, předseda a Zdeněk Škoda, místopředseda. Dopolední jednání, které začalo v 10 hodin, bylo kromě zahájení a voleb věnováno vystoupení hostů. Jednání sjezdu zahájil předseda Ústřední rady SD Ing. Oldřich Pospíšil, který také přednesl zprávu o činnosti od 7. sjezdu. Konstatoval, že ÚR hospodařila v letech 2008 a 2009 se ztrátou, teprve v roce 2010 byla ÚR v plusu. Je předpoklad, že i rok 2011 bude v plusu, především zásluhou darů politických stran. Věnoval se i loňským oslavám 20. výročí založení SD. Ocenění členů při příležitosti tohoto výročí bylo na základě návrhů z krajů, protože ÚR nemá archiv. Vzpomněl i zásluh otců - zakladatelů SD, z jižních Čech nebyl jmenován nikdo. Uvedl, že ve Svazu dochází ke generační obměně, kdy otec zakladatele střídá nová generace svazových funkcionářů. Dále se věnoval vývoji členské základny Svazu, vzhledem k rychlosti projevu nebylo možné zaznamenat přesná čísla členů a žádné písemné podklady jsme nedostali. Vývoj členské základny je však pozitivní, v roce 2008 bylo 93 organizací, v roce 2011 jich bylo 131. V jižních Čechách za toto období zanikly dvě organizace. Dále v projevu vzpomněl dobré práce některých organizací, z jižních Čech byly vzpomenuty organizace České Budějovice a Prachatice.
Dále vystoupila předsedkyně Ústřední kontrolní a revizní komise Ing. Libuše Donátová, která mimo jiné hovořila i o provedené revizi činnosti Jihočeské krajské rady SD dne 10. 10. 2011. Konstatovala, že hospodaření Jihočeské krajské rady nebylo v rozporu se zákonem o účetnictví, ale postup Jihočeské krajské rady hodnotila jako amorální.
Dále bylo přečten pozdrav předsedkyně poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové. Ze své práce ve Sněmovně přijel na jednání 8. sjezdu SD ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek (TOP09). Hovořil o postavení důchodců v ČR. Uvedl, že postavení důchodců v ČR je dobré, jen 8 - 9 % českých seniorů je v pásmu chudoby, což je po Lucembursku nejlepší postavení v rámci Evropské unie. Roste rovněž reálná hodnota důchodů v ČR.
Další vystoupení byla věnována zástupcům politických stran. Vystoupila Jana Bobošíková, předsedkyně strany Suverenita, která uvedla, že je připravena předat Svazu důchodců dar ve výši 50 000 Kč, jakmile bude podepsána dohoda o spolupráci mezi stranou Suverenita a ÚR SD. Dále vystoupil Ing. Martin Starec, místopředseda ČSSD, který kritizoval sociální politiku současné vlády. ČSSD má smlouvu o spolupráci s ÚR SD. Mgr. Milan Bičík, místopředseda KSČM, vystoupil s prakticky obsahově stejným projevem, snad jen o trochu mírnějším. I KSČM připravuje dohodu o spolupráci se SD. Vystoupení představitelů všech politických stran byla neúměrně dlouhá a všichni si z jednání sjezdu udělali svoje předvolební shromáždění. Odpoledne pak vystoupení delegátů byla limitována 3 minutami, protože sjezdový čas zaplnilo vystoupení zástupců politických stran a na svazovou problematiku nezbyl čas. Dále vystoupil předseda Jednoty důchodců na Slovensku, který hovořil o postavení důchodců na Slovensku a dále předseda Rady seniorů ČR, poradního orgánu vlády, Dr. Zdeněk Pernes, který se dlouhodobě zabývá sociálním postavením seniorů. S panem Pernesem jsme si domluvili, že ho pozveme k nám do klubu na besedu k této problematice.
Ještě v dopoledním jednání jsme byli seznámeni s návrhem nových stanov SD. Některé naše připomínky byly do návrhu zapracovány. V předloženém znění byly stanovy odsouhlaseny. Dále byly provedeny volby do ústřední rady a ústřední kontrolní a revizní komise. Oba orgány se volili veřejným hlasováním en bloc. Tento způsob hlasování považuji za pozůstatek demokratického centralismu, hlasoval jsem proti němu, ale byl jsem přehlasován. Do ústřední rady byl zvolen za náš kraj pan Mgr. Jiří Dolejš, předsednické křeslo obhájil Ing. Jiří Pospíšil. Do ústřední kontrolní a revizní komise jsme navrhli našeho člena Ing. Milana Prášila a i on byl zvolen s jediným hlasem proti a to pana Minaříka. Ústřední kontrolní a revizní komise předsedu nevolila, protože nebyli přítomni všichni členové.
Po přestávce probíhala diskuse. Vystoupili jsme v ní oba, jak já, tak pan Škoda. O našem vystoupení bude samostatná informace. Nebylo nám umožněno přednést celé příspěvky, ale předal jsem příspěvek v plném znění písemně. Pan Škoda vystupoval především k problematice stanov. Dále z jihočeské delegace vystoupil pan Minařík. Obsahem jeho vystoupení byl návrh na zvýšení členského příspěvku na 70 - 100 Kč. Tento návrh byl zamítnut. Dále si stěžoval, že je terčem napadání ze strany českobudějovické organizace a požadoval vytvoření komise, která by tuto věc vyšetřila. Byl odkázán na rozhodnutí budoucího vedení. I já jsem při loučení s předsedou ÚR podpořil požadavek pana Minaříka, protože jestli se pan Minařík cítí napadán, pak my se zase cítíme okrádáni.
Sjezd skončil přijetím programového prohlášení, do kterého byla na návrh pana Škody zařazena pasáž, která posiluje postavení kontrolní a revizní komise. Delegace naší organizace byla jen dvoučlenná, ale vystupovala aktivně a sebevědomě. S odvoláním na slova předsedy ÚR ing. Pospíšila o obměně funkcionářů mohu říci, že jak se chová odcházející generace ke generaci nastupující, tak se bude nastupující generace chovat k nim.

Den pro Vaše zdraví

3. listopadu 2011 v 16:10 | Společnost Ledax o. p. s.
Společnost Ledax o.p.s.
Vás zve na
Den pro Vaše zdraví
v rámci VI. ročníku konference SENIOR LIVING
úterý 8. listopad 2011
9,00 - 12,00 hod.
13,00 - 16,00 hod.
Bezplatné orientační vyšetření pro seniory
 • Měření hladiny cholesterolu v krvi
 • Měření krevního tlaku a pulzu
 • Vyšetření procenta tělesného tuku a spočítání BMI
 • Vyhodnocení vyšetření
Kde? Dům kultury Metropol
Senovážné náměstí 2, České Budějovice
2. patro, přístup výtahem