Prosinec 2011

Kurs drhání

31. prosince 2011 v 11:01 | Jana Prášilová
Městská organizace SD České Budějovice
Vás zve na kurs DRHÁNÍ
Termín zahájení : čtvrtek 19. ledna 2012,
Ve 14 hod
Místo : klubovna MO SD, ul.
J. Roháče z Dubé
Náplň kurzu : základní uzly drhání,
výroba drhaných
předmětů
Přihlášky předejte :
a) pí N. Petrové, mobil 606 368 290
b) pí J. Prášilové,mobil 608 615 987
při přihlášení nahlašte : Jméno, příjmení, mobil,
případně mail
Ing. Jana Prášilová
lektorka

Koníček, občanské sdružení

30. prosince 2011 v 16:03 | Jitka Kroupová
KONÍČEK, občanské sdružení
NABÍDKAVOLNOČASOVÝCH AKTIVIT na měsíc
LEDEN 2012
PROVOZNÍ DOBA: 8:00 - 16:00 (po, út, čt), 8:00 - 17:30 (st), 8:00 - 15:00 (pá)
AKTIVITY: Aktivity jsou určeny dětem a dospělým se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným znevýhodněním, seniorům.
PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
10.00 - 11.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
Pondělí
CVIČÍME
SI PAMĚŤ
NEBOJTE SE POČÍTAČE
DIVADLO "BEZVADYDIVADLO"
Úterý
ZAČÍNÁME S NĚMČINOU
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Středa
CVIČÍME
SI PAMĚŤ
NEBOJTE SE POČÍTAČE
KAPELA "KONÍČEK"
Čtvrtek
NEBOJTE SE POČÍTAČE
CVIČÍME
SI PAMĚŤ
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE: 10. 1. 2012 - POSEZENÍ PŘI KÁVĚ, OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI
17. 1. 2012 - PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PAPÍRU
24. 1. 2012 - PŘÁTELSKÉ POVÍDÁNÍ O ŠUMAVĚ
31. 1. 2012 - VÝROBA DEKORACE ZE SLANÉHO TĚSTA
KDE NÁS NAJDETE
KANCELÁŘ
adresa kontakty
KONÍČEK o.s. Mgr. Jitka Kroupová
Na Zlaté Stoce 14 386 321 476
370 05 České Budějovice kroupova@konicekcb.cz www.konicekcb.cz
MHD: bus č. 1, 14 a 19 - cca 260 m od zastávky U Parku (Čtyři Dvory)
bus č. 3, 7 a 41 - cca 184/50 m od zastávky Vysokoškolské koleje (Čtyři Dvory

Na prahu roku 2012

23. prosince 2011 v 12:47 | Jiří Polánský
Dámy a pánové
Na konci roku je dobrým zvykem zamyslet se nad tím, jaký byl uplynulý rok. Dovolte mi toto malé zamyšlení i teď. Na výroční členské schůzi jsem řekl, že to bude rok těžký. A také byl. Ze zdravotních důvodů jsme museli obměnit funkci pokladní a ekonoma. Lhal bych, kdybych řekl, že se to nepromítlo do naší práce. V dubnu nám, resp. našim cvičenkám, dala Krajská rada výpověď z prostor v Nerudově ulici. Učinila tak poté, co jsme jí vyzvali, aby nám účtovala nájemné v té výši, jaké platí Správě domů. V zápětí na to našim cvičenkám nabídla, že můžou cvičit dál, ale platit už budou Krajské radě. Ve stavu nouze na to přistoupily. V září byl uzavřen klub v ulici Roháče z Dubé. Všechny problémy jsme v našem výboru kromě jediného vyřešili.
Tím jediným pro nás nevyřešeným problémem je výpověď z Nerudovy ulice. Proti výpovědi jsme se odvolali k Radě města. V této věci ještě není rozhodnuto. O celé věci budete v plném rozsahu informováni, až bude celá věc uzavřena a ona uzavřena bude. Řada členek si říká , vždyť je to jedno, pod kým cvičíme, hlavně, že cvičíme. Ne tak docela. Pro naši organizaci to znamená finanční ztrátu. Musíme platit kancelář, energie, telefony, lektory, kteří v úterý přednáší, muziku, která ve středu hraje, vycházkáře, službu v klubu a další věci. Pro naše členy je zábava v klubu zadarmo, ale my ji musíme platit. Tyto peníze jsme nezodpovědně poskytli Krajské radě a nám samozřejmě budou chybět. Je pravda, že jsme v posledních letech byli docela úspěšní v získávání peněz z dotací a příspěvků, ale je to zdroj, na který je vázaný na nějaký konkrétní účel a navíc se na něj nemůžeme spolehnout. Vládní prohlášení, že se musí v příštích letech šetřit, nás příliš velkým optimismem nenaplňují. O to víc si musíme vážit každé koruny, kterou získáme vlastními silami.
Uplynulý rok byl i přes všechny překážky úspěšný. Připravili jsme pro vás celou řadu zajímavých akcí a hodnotnou náplň klubové činnosti. Všem, kteří jste nás v našem úsilí podpořili, upřímně děkuji. Věřím, že ohlédnutí za rokem 2012 bude přívětivější. Proto nám všem do Nového roku přeji hodně zdraví, spokojenosti , vzájemného porozumění a trochu toho tolik kýženého štěstí.

Mezi členy přišel do klubu známý maratonec

20. prosince 2011 v 13:33 | Eva Vejrostková
V úterý odpoledne 13. prosince 2011 byl klub v ul. Roháče z Dubé zaplněn, neboť mezi členy přišel na pozvání členky výboru Jany Petříkové známý sportovec, pedagog a čtyřnásobný maratonec pan Mgr. Zdeněk Přívratský.
Poutavě vyprávěl o svém dětství, jak začal běhat a hlavně pak závodně sportovat při studiu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. V té době již začal cestovat a cílevědomě se připravovat na závody v běhu. Měl stanoven svůj přísný režim a každý den po mvyučováníve škole běhal.
Poprvé se pan Přívratský přihlásil na "Závod na přežití" v osmdesátých letech, který se konal v Maroku. Závod měl 6 etap, zúčastnilo se 700 závodníků. Trasa měřila 240 km a maraton byl rozdělen na 6 etap. Všechny zásoby musel mít každý závodník sebou, nesměly vážit víc než 10 -15 kg a byla přede\psána i výstroj. Příděl vody byl stanoven na 17,5 litrů na den. Závod byl přesně připraven, také zdravotnická služba byla perfektní. Před závodem nastala velká příprava co vzít sebou, jakou stravu i vše ostatní, hlavně zajistit finance.
Nebylo to jednoduché a jak pronesl pan Přívratský po prvním závodu byl velmi unaven. Což ho stejně neodradilo, aby se nezačal připarvovat na další závod zúčastnil se jich celkem čtyřikrát.
Autor přednášky a následující besedy sebou přinesl fotografie závodů, články z novin a časopisů a členové měli možnost si vše prohlédnout na filmu. Dále vyprávěl, že byl ještě na závodech v Tibetu, Himalájích, Austrálii a v Japonsku. Nacestoval se hodně,, mnoho viděl a poznal a rád na všechno vzpomíná.
Pro přítomné členy byl tento pořad pěkný zážitek.

Adventní vystoupení ženského pěveckého sboru Rozmarýn

19. prosince 2011 v 19:36 | Míla Bursíková
Náš pěvecký sbor zahájil dne 27. 11. 2011 adventní dobu na Rudolfově. Byly jsme pozvány občanským sdružením města Rudolfova při rozsvícení vánočního stromu. Nejdříve účinkovaly děti z mateřské školy. Pak přítomné přivítal starosta p. Kavalír a nechyl rozsvítit vánoční strom. Poté nastoupil náš pěvecký sbor a pod vánočním stromem zazpíval vánoční písně. Z výboru Městské organizace SD v Českých Budějovicích byla přítomna též p. Marie Sýkorová a p. Zdeněk Škoda, který z našeho vystoupení pořídil několik snímků.
Do Domova důchodců na Dobré Vodě jsme byly pozvány na den 13. 12 t. r. V zaplněné společenské místnosti nás přivítala p. Lenka Pražáková. Pod vedením p. Slávky Malé uvedl soubor známé i méně známé vánoční písně. Nakonec jsme zazpívaly Narodil se Kristus Pán a všichni přítomní se přidali. Sbormistryně pak popřála všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků, zdraví a pohodu do Nového roku.
S obdobným programem jsme 14. 12. účinkovaly v Nerudově ulici pro seniory Penziopnu i pro zasloužilé důchodce, kteří věnovali svými funkcemi ve SD řadu let od vzniku Svazu důchodců v Českých Budějovicích. Mezi zúčastněnými byla i paní Jandová z Magistrátu našeho města. Toto vy\stoupení sboru bylo věnováno hlavně Nataše Petrové i paní Jandové, které nám umožnily zkoušet v době, kdy naše klubovna byla zavřená, v prostorách Penzionu.
V neděli 18. 12. jsme v Husově sboru v kapli zpívaly vánoční písně pro občany Rudolfova. Pří hře ŽIVÉHO BETLÉMU jsme místní ochotníky doprovázely koledami ke hře se hodícími.
Na den 20. 12. nás očekávají v Domově důchodců ve Vodňanech v čele s paní Davidovou a p. starostou. Tímto naše adventní vystoupení ukončíme.
Ještě se musím zmínit, že z iniciativy Krajské rady SD v Českých Budějovicích jsme se zúčastnily 11. 11. 2011 setkání vojenských důchodců v Žižkových kasárnách v Českých Budějovicích. Přivítal nás p. Štark a p. Svoboda a velmi dobře se o nás starali.
Jejich setkání jsme zpestřily našim repertoárem písní. Nakonec jsme celý sál rozezpívaly připravenými písničkami z vojenského prostředí. Všem se nám u nich velmi líbilo.
Za rok 2011 jsme absolvovaly při různých akcích celkem 15 vystoupení.

Vystoupení v Rudolfově
Foto Zdeněk Škoda


Beseda s náměstkem

13. prosince 2011 v 11:03 | Eva Vejrostková
V úterý 6. prosince 2011 přišel mezi členy do klubu v ul. Roháče z Dubé pozvaný náměstek primátora pan. Mgr. Petr Podhola, kterého přivítala členka výboru Jana Petříková a pan předseda Ing. Jiří Polánský.
Pan náměstek poděkoval za přivítání a hovořil podrobně na téma soužití se seniory a též o své obsáhlé činnosti. Je třeba vědět, jak starší generace žije, co seniory těší, zajímá i trápí a co všechno magistrát Českých Budějovic pro tuto generaci dělá. Informoval přítomné, že ve městě je celkem dvanáct klubů, z toho šest ve městě a šest v penzionech a domovech důchodců. Tyto kluby jsou pro seniory důležité pro vyplnění volného času i navázání přátelství, aby člověk nebyl sám. Dále pan náměstek pronesl, že jsou velmi důležité aktivity seniorů jako jsou různé přednášky a besedy, návštěva kina a koncertů, trénování paměti, kondiční cvičení i vycházky. Zdůraznil, že je velmi důležité zaměřit se na generační problémy, aby starší občané byli shovívaví k mládeži a dávali jim jen dobré příklady a mládež aby měla úctu ke stáří. Důležitá je také dobrá rodina. V této době je prostě jiné klima než dříve a je nutné se s tímto faktem vyrovnat.
Dále pan Mgr. Podhola informoval, co město České Budějovice ještě pro starší generaci dělá. Bude vytvořen seniorský senát, kde se bude diskutovat o názorech, kritice imnávrzích starších občanů a výsledek bude předán magistrátu města. Má to fungovat tak, že v každém klubu bude vybrán jeden kandidát. Také MěO SD bude nominovat jednoho zástupce.
Potom se již rozvinula rušná debata, kde se pan náměstek ptal na názory přítomných. Hovořilo se podrobně o hospicu, pečovatelské službě, o českobudějovickém háječku a problémech v K centru, o pěkném prachatickém parku s cvičebními pomůckami pro seniory. Důležití otázka byla, jestli klub v ul. Roháče z Dubé bude trvale otevřen pro naši organizaci nebo jestli bude moci v budoucnu magistrát nabídnout Svazu důchodců vhodnější objekt. Pan náměstek odpovídal podle svých možností.
Otázek by bylo ještě mnoho, ale pro angažovanost pana Mgr. Podholy poděkovala p. Jana Petříková za zajímavý celkový program a ukončila besedu.

Konečně jsme se dočkali…

7. prosince 2011 v 17:19 | Eva Vejrostková

Členové a členky naší organizace se konečně dočkali otevření klubu v ulici Roháče z Dubé.
V úterý 29. listopadu přivítala členka výboru Jana Petříková paní Blanku Klimešovou, která přišla pobesedovat s účastnicemi nejen o literatuře, ale též o své první knize "Děti z Kratochvilek".
Autorka pracovala ve školství a za svou prvotinu byla oceněna a za podpory Krajského úřadu v Českých Budějovicích vydala tuto prvotinu. V besedě pak hovořila o literatuře, která je vhodná pro děti i mládež. Jak je důležité číst dětem pohádky i odborné knihy, seznamovat je tím způsobem s uměním, přírodou, osobnostmi a také jak žijí lidé v jiných zemích.
Nakonec vyprávěla paní Klimešová, že kniha je sice smyšlená, ale že čerpala ve svých povídkách z životních zkušeností. Jen jména a názvy jsou smyšlené. Dík patří Jarce Studené i Janě Petříkové, že se tento pořad uskutečnil, moc se nám líbil.
Po besedě upozornila Jana Petříková, že v prosinci budou každé úterý odpoledne přednášky. Mezi seniory přijde pan Mgr. Podhola s programem o stáří, dále to bude známý maratonec a před vánocemi, jako vždy, přijdou zazpívat dětičky z Mateřské školy.

Vystoupení na 8. sjezdu SD

1. prosince 2011 v 14:49 | Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích registruje přes 800 členů. Má pro ně připravený bohatý program. Magistrát města svěřil do naší péče klub důchodců v ulici Roháče z Dubé, kde je pro naše členy připravený celotýdenní program. V pondělí dopoledne se tam schází ke svým zkouškám pěvecký soubor Rozmarýn. Tento soubor, jehož jsme zřizovateli, letos oslavil 15. výročí svého trvání. Pro jeho uplatnění naše organizace uspořádala už tři ročníky celostátní přehlídky seniorských pěveckých souborů Seniorská píseň. O tom, kolik je s tím spojeno práce, nemusím rozvádět. V pondělí odpoledne se v klubu schází naši členové ke karetním a společenským hrám. V úterý odpoledne pořádáme pro naše členy přednášky s besedou, kde jako lektoři vystupují zajímavé osobnosti z Českých Budějovic a okolí. Přednášky jsou zaměřeny na témata:
  • prevence zdraví seniorů
  • právní ochrana seniorů a jejich bezpečnost
  • sociální služby pro seniory
a řadu dalších témat, která naše seniory zajímají (kultura, cestování, umění atd.
Ve středu odpoledne je v klubu společenské posezení s hudbou a pokud to prostor dovolí, i s tancem. Ve čtvrtek program v klubu nemáme, jsou tam diabetici, zato pořádáme pro naše členy vycházky po Jihočeském kraji. V pátek se v klubu schází náš kroužek stolního tenisu, který založil hezkou tradici vánočních turnajů. A to je po celý rok s výjimkou července a srpna. Pořádáme jedno i vícedenní zájezdy, o které je velký zájem, protože mnozí lidé se v kolektivu cítí mnohem lépe než na akci cestovní kanceláře. Měli jsme velmi úspěšné vícedenní pobyty - 2009 Beskydy, 2010 jižní Morava, 2011 Jeseníky. Máme sebou vždy autobus na celý pobyt, takže můžeme konat výlety do okolí za přírodou a historickými památkami.
Teď budu muset bohužel muset mluvit už v minulém čase. Mezi naše aktivity patřilo i rekondiční cvičení, organizované pro naše členky. Trvalo do konce prvního pololetí. K 30. 6. nám tehdejší předseda Krajské rady, pan Minařík, dal výpověď z prostor, kde cvičení probíhalo, protože Krajská rada měla tyto prostory pronajaté a my jsme tam byly v podnájmu. Byl to důsledek jak nedůslednosti předchozího předsedy naší organizace, tak i vypočítavosti pana Minaříka. Jeho předchozí iniciativa v těchto prostorách totiž zkrachovala a tak nájem za několika násobně vyšší nájemné než platila Krajská rada, mu přišel docela vhod. Krajská rada tomu říká samofinancování! Když jsme toto předražené nájemné odmítli platit, protože nám Magistrát odmítl toto nájemné uznat při vyúčtování příspěvků a dotací, pan Minařík, reagoval onou výpovědí, ale vzápětí našim členkám nabídl, že v pronajatých prostorách mohou cvičit dál, ale tentokrát už budou platit Krajské radě. Naše členky s tím souhlasily. Nedošlo jim, že z této činnosti my dotujeme naše ztrátové aktivity, především provoz klubu. Takové jednání nás právem rozhořčilo. Projevilo se to i na průběhu naší krajské konference. Zklamalo nás i vystoupení předsedy SD pana ing. Pospíšila, který byl na konferenci přítomen. Svým nekompetentním a alibistickým vystoupením v podstatě jednání Krajské rady podpořil. Samozřejmě, že proti tomuto stavu naše organizace bojuje.
Na druhé straně máme velmi dobrou spolupráci s Magistrátem města a Jihočeským krajem, odborem kultury, od kterých jsme obdrželi granty na naší činnost.
Naše organizace nezapomíná ani na informovanost našich členů. Důsledně dodržujeme zásadu, že naši členové musí být informováni o všem podstatném, co se v organizaci děje. K tomu využíváme jak náš měsíční zpravodaj, tak i naše webové stránky. Máme hned dvoje. První je blog, který plní funkci jakési naší kroniky a umožňuje i operativní informovanost našich členů. Přestali jsem psát kroniku na papíře, kterou jsme vedli řadu let a přešli jsme ke kronice na internetu. Nemusíme jednak skladovat a kupovat papír, jednak je tato kronika dostupná daleko širšímu okruhu členů i širší veřejnosti. Po delším úsilí se mi podařila na tuto stránku nainstalovat počítadlo a tak vím, že její návštěvnost narůstá a její stránky jsou zdrojem informací i pro magistrát. Víme to z ohlasů, které se nám dostávají. Druhé webové stránky jsou na webnode. Plní úlohu jakési úřední desky - jaké dokumenty jsme přijali, jaké je složení orgánů, tak aby si kdokoliv mohl tyto informace vyhledat. I tady máme počitadlo, které svědčí o její návštěvnosti.
Tady se nemohu ubránit kritice naší Ústřední rady. ÚR má webové stránky, ale do naší úrovně mají daleko. Především tam chybí některé důležité dokumenty, kterými se řídí život Svazu důchodců. Pominu-li Ústřední kontrolní a revizní komisi, pak jsou tam jen Stanovy a Organizační řád. Jejich text se navíc do značné míry dubluje. Proč tam nejsou všechny vnitřní normy Svazu důchodců? Proč tam není Statut krajských rad? Kdo před námi tají jejich text? Jen tak mohlo dojít na jihočeské krajské konferenci k tragikomické situaci, kdy členové krajské rady navrhovali do krajské rady sami sebe a zamlčováním informací také dosáhli svého zvolení. Když jsme se ptali, odkud se bere toto právo krajské rady, odpovědí nám bylo ujišťování, že takové právo prý krajská rada má. Kde je toto právo zakotveno, to nám nikdo neřekl. I ÚR na náš oficiální dotaz mlčí. Pokud snad takové právo někde je zakotveno, pak je hluboce nedemokratické. Nabýváme dojmu, že celé stanovy Svazu důchodců jsou poplatné bývalému demokratickému (rozuměj byrokratickému) centralismu. Centrum rozhodovalo, kdo bude kandidovat. To je dneska absurdní a směšné. Naopak, projevem hlubokého demokratismu je, že všichni kandidáti musí projít sítem voleb v městských a místních organizacích. Teprve potom mohou kandidovat v krajských volbách.
Další kritickou výtkou vůči webovým stránkám ÚR je jejich uzavřenost. Pošli nám svůj příspěvek a my (v centru) rozhodneme, zda ho zveřejníme nebo ne. Bezprostřední reakce na nějaký příspěvek není možná. Rozumím snaze ÚR držet se na stránkách archivovaných Národní knihovnou ČR. Ale ve své podstatě je to budování pomníku. Ne nadarmo je symbolem web archivu pavučina. Svaz důchodců ale vedle dokumentování své činnosti také potřebuje názorovou tribunu, na které bude mít své místo i velice ostrá výměna názorů. Naše organizace v květnu loňského roku přijala výzvu ke zřízení takových stránek, třeba formou blogu, na kterých by mohla probíhat předsjezdová diskuse a které by nebyly sešněrovány byrokratickými pravidly. Takovou výměnu názorů potřebujeme jako sůl. Po této naší iniciativě se doslova slehla zem. A bylo by o čem diskutovat. Pokud se ÚR neodhodlá takové stránky otevřít, tak vás, vážení delegáti, zvu na náš blog http://senior-cb.blog.cz , kde budou vaše příspěvky bez výhrad otištěny a můžete publikovat i formou komentářů. Nikdo vás určitě mazat nebude. Vystoupit jednou za tři roky na sjezdové tribuně je zoufale málo. Naše stanovy jsou zralé na zásadní revizi. Měla by být výsledkem alespoň roční práce komise, ve které budou zastoupeny zástupci všech organizačních článků. Tato komise by mohla zohlednit i poznatky z této názorové tribuny. Stanovy dělají především lidé z centra a stanovy také odrážejí především potřeby centra. Úloha krajských rad je stanovena pouze rámcově a o místních a městských organizacích se v podstatě jen dozvídáme jen to, že existují.

K práci Kontrolní komise SD ČR ještě uvádím, že náš člen Ing Milan Prášil zaslal dne 18.9.2011 na KK ÚV SD ČR stížnost týkající se problematiky voleb do Krajské rady a hospodaření KR. Protože jmenovaný neobdržel žádnou odpověď, zaslal dne 24.10.2011 urgenci doporučeným dopisem . Věřím, že KK bude na tuto stížnost odpovědně a v duchu Stanov reagovat.
V seniorském hnutí probíhá názorový kvas. Ne všichni senioři se chtějí nechat svázat byrokratickou strukturou Svazu důchodců. Myslím si, že naše organizace má s těmito proudy kontakt. A i my budeme zvažovat, jestli v této struktuře, necitlivé k našim požadavkům a potřebám, máme zůstat.