Únor 2012

Inventarizace 2011

29. února 2012 v 11:42 | Jiří Polánský
Jak nám ukládá zákon o účetnictví, provedla naše organizace k 31. 12. 2011 inventarizaci majetku.
Byla stanovena tři inventarizační místa: klub důchodců v ulici Roháče z Dubé, cvičební prostory Nerudova 2 a kancelář Lidická 7. Pro každé inventurní místo byla stanovena dílčí inventarizační komise a hmotně odpovědný člen. Práci dílčích inventarizačních komisí řídila ústřední inventarizační komise ve složení Polánský, Prášil a Škoda. Všechny dílčí inventarizační komise svůj úkol ve stanoveném termínu splnily.
Na stanovených inventurních místech byl zjištěn následující stav majetku:
klub Roháče z Dubé 43 392 Kč
Nerudova ul. 54 844 Kč
Lidická 7 145 079 Kč
Celkem 243 315 Kč
Všechny inventurní soupisy byly díky naší hospodářce paní Jiřině Šimotové zpracovány na počítači, aby s nimi bylo možné operativně pracovat. Současně dílčí inventarizační komise zjišťovaly fyzický stav majetku včetně návrhu na vyřazení, odprodej, popř. likvidaci. Zároveň byly v inventurních seznamech označeny předměty, které podléhají revizi elektrických zařízení, která bude na inventarizaci navazovat. Pro likvidaci nepotřebných předmětů byla stanovena likvidační komise, která rozhodne, jak bude s nepotřebnými předměty naloženo.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

29. února 2012 v 11:19 | Zdeněk Škoda
Ke dni 24. 2. 2012 byl dohrán 2. ročník turnaje ve stolním tenise naší městské organizace. Senioři byli opět rozděleni do dvou kategorií, a to do 70 let a nad 70 let. V každé věkové kategorii hrál nejdříve každý s každým, čtyři hráči s největším počtem bodů postoupili do semifinále, vylosované dvojice postoupili do finále. V kategorii do 70 let ve finále zvítězil pan Jan Pihera, v kategorii nad 70 let se stala vítězem paní Boženka Krausová. Vítězům srdečně blahopřejeme.

Oddíl tenisu tvoří 20 seniorů a schází se pravidelně 1xtýdně. Věříme, že aktivita seniory v prevenci svého zdraví neopustí ani v následujících dnech a měsících. Výbor naší městské organizace bude tento druh seniorské aktivity prevence fyzického a duševního zdraví nadále plně podporovat.
Závěrem je nutno poděkovat našim členkám paní Natálii Petrové a Janě Holubové, které bez ohledu na svůj volný čas obětavě otevírali klub v ulici Roháče z Dubé, kde turnaj mezi vánočními svátky a Novým rokem začal. Poděkování patří i panu Mgr. Petru Podholovi, náměstkovi primátora a paní Pavle Jandové, vedoucí oddělení sociální pomoci Magistrátu Českých Budějovic, díky jejich vstřícnému přístupu se mohl turnaj rozehrát. Kluby důchodců jsou totiž o vánočních prázdninách běžně uzavřené.

Evropský týden žen

29. února 2012 v 10:44 | Majka Ticháková
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám oznámila start letošního Evropského týdne sportu a relaxace pro ženy 2012.
Na webových stránkách (www.tydenzen.cz) byly spuštěny registrace. Do 1. června 2012 se můžete zaregistrovat, tím splníte první podmínku pro zasílání všech důležitých informací (identifikační číslo pro rezervace, apod.). Všechny čtyři oblasti ETZ (Sport, Kultura, Relaxace a moje oblast - Zdravý životní styl) jsou ve stručnosti popsány na webu a budou v průběhu měsíců březen až červen průběžně aktualizovány.
Podívejte se i na fotografie z naší sekce Zdravý životní styl z loňska!!!
Zdravý životní styl nabízí spoustu novinek a umístění bude již stabilní - přímo v centru všeho dění v JURTĚ ve Sportovním a relaxačním areálu. Na webu zatím nanajdete časový harmonogram ani jména firem a lektorů, konkrétní informace budou zveřejněny před spuštěním rezervací nebo se více dozvíte odemne na váš přímý dotaz. Buďte proto trpěliví.
Věřím, že vás anotace programu zaujme, novinek bude skutečně mnoho, na základě vašich připomínek jsme se všichni snažili, aby byl pro vás ETZ zábavný a odpočinkový a aby se vám líbil, přinejmenším tak jako loni. Proto neváhejte a klikněte na www.tydenzen.cz děkujeme předem za váš zájem a event. za zaslání informací dále vašim kamarádkám a přítelkyním.
S pozdravem
Majka Ticháková
manažerka sekce Zdravý životní styl
+420 737 121 376

Netradiční klubové odpoledne

29. února 2012 v 10:01 | Jiří Polánský
V Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé 11 má Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích pravidelné úterky věnované přednáškám na nejrůznější témata. V úterý 28. 2. 2012 jako obvykle ve 14 hodin byl ale pořad, který vybočil ze zaběhnutého schématu. Paní Jarka Studená, členka výboru městské organizace, přivítala v klubu dva protagonisty - spisovatele Jaromíra Jindru a hudebníka Josefa Jakla, kteří spolu besedovali o své práci a o životě vůbec. Pan Jakl doprovázel besedu hrou na kytaru a zpěvem písniček převážně vlastní tvorby. Tento druh pořadu byl netradiční nejen v tom, že se sešli dva hosté, ale i tím, že českobudějovická organizace tím zahájila cyklus besed se zajímavými lidmi, který bude probíhat po celý rok, vždy poslední úterý v měsíci, ale který produkujeme i pro další seniory v Českých Budějovicích - Jihočeské seniory, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Klub vojenských důchodců.
Pořad zahájil pan Jakl, který se nám představil jak českobudějovická "naplavenina", v Českých Budějovicích žije teprve 8 let, předtím dělal kulturu v Českých Velenicích a okolí. Pan Jindra začal pracovat jako účetní, ale už jako školák začal psát nejrůznější povídky a tak po půl roce přesedlal na novinařinu a začal psát knihy, které píše dodnes. Věnuje se především literatuře faktu a historickému románu, který bere také jako literaturu faktu, protože svoje knihy vždycky opírá o skutečné historické události. Pan Jindra v současné době upřednostňuje historický román, ale má rozepsanou i knihu faktů - Naplněná proroctví, kterou věnuje naplněným proroctvím z nejrůznějších kulturních okruhů. Jeho poslední historická kniha je Sny umírají s králi, všechny jeho knihy jsou beznadějně vyprodané, která je věnovaná nástupu Jana Lucemburského na český trůn. Cestu na trůn mu otevřela vražda posledního Přemyslovce Václava III. a tak Jaromír Jindra mimo jiné řešil a také vyřešil detektivní zápletku, kdo vlastně Václava III. zavraždil.
Vedle činnosti spisovatele pan Jindra sbírá od svých 10 let nálepky od zápalek. Má jich už 200 000 kusů, což je solidní světový průměr a také o výrobě zápalek něco ví. V Českých Budějovicích byly 3 sirkárny, nejstarší z roku 1847 a nejmladší byla v objektu současné Igly, odtud ulice U Sirkárny. Dnes už není ani jediná, a to nejen v Českých Budějovicích, ale v celé České Republice. Historicky bylo na našem území 180 sirkáren, zanikly všechny včetně známé sirkárny Solo Sušice. Dnes dovážíme zápalky z Indie. Pochopitelně nejvzácnější jsou historické nálepky, pan Jindra se honosí tím, že ve své sbírce má i 20 nálepek z nejstarší českobudějovické sirkárny.
Další část besedy byla věnována literatuře faktu. V ní pan Jindra patří mezi uznávané autory vedle Ericha von Dänikena a Ludvíka Součka. K tomuto žánru ho přivedla záliba ve shromažďování faktů o neobvyklých jevech. Pečlivě vystřihoval nejrůznější zprávy z novin až se zrodila jeho první kniha tohoto žánru Stopy z budoucnosti. Jeho knihy jsou natolik fundované, že je po faktografické stránce nikdo nenapadá, dokonce ani katolická církev. A tak jsme se dozvěděli, že Adam měl před Evou ještě jinou ženu - návštěvnici z hvězd? Na tuto knihu tématicky navazuje další kniha tohoto žánru - Čekání na stvořitele.
Závěrem pan Jindra vyprávěl o svém rozpracovaném historickém románu. I on je založen na historické události - vraždě pana Kapra z Kaprsteinu, hlavního žalobce v procesu s 27 popravenými českými pány. Dodnes se po něm jmenuje jedna ulice na Starém Městě v Praze. Byl zavražděn milencem své ženy, rytířem Zabským ze Zab. Je vidět, že na psaní historických románů toho musí člověk hodně nastudovat, pokud si nechce historii cucat z prstu. Došlo i na poměry na českém knižním trhu. Psaním knih se u nás nikdo neuživí. Konkurence je velká. Denně vychází zhruba 65 titulů. Za slušný náklad u beletrie se považuje 1 000 - 1 500 ks, u poezie 100 - 300 ks.
Beseda byla velmi zajímavá, na řadu věcí jsme se mohli zeptat a v závěru si i zazpívat známou písničku. Dík patří paní Jarce Studené, oběma hostům a těšíme se na další setkání tohoto cyklu.

Paní Jaroslava Studená


Pan Jaromír Jindra


Pan Josef Jakl

Čína očima baťůžkářky

22. února 2012 v 14:49 | Jiří Polánský
Naše členka, paní Jaromíra Freyová, ano, to je ta excelentní tanečnice kankánu na zájezdu do Volyňských Hoštic, podnikla nízkonákladovou třítýdenní turistiku do Ruska, Mongolska a Číny. Jela s naším členem, Ing. Jaroslavem Machovcem, CSc, který takové cesty organizuje. Ze své cesty natočila amatérské video, které nám v KD Roháče z Dubé i s patřičným komentářem na našich pravidelných úterních besedách 21. 2. 2012 promítla. Klub byl doslova narvaný.
Na cestu se vydali v září 2011 po trase Peking - Vladivostok - Ulan Ude (s největší hlavou Lenina na světě, vida, co všechno se může stát turistickou atrakcí) - Ulan Batar - Peking. Z výčtu je zřejmé, že cesta byla dlouhá a náročná, beseda se omezila na část trasy z Ulan Bataru přes poušť Gobi do Pekingu a samozřejmou návštěvu Čínské zdi. Cesty v Číně jsou dlouhé a absolvovat je není jen tak. Jízdenku na vlak je nutno zakoupit 2 - 3 dny předem a podobně i jízdenku a autobus. Raritou jsou lehátkové autobusy, tři řady lehátek vedle sebe, kdy cestující má nohy v bedně pod hlavou cestujícího před ním, ale dá se to zvládnout.
Čínská zeď je velkým turistickým lákadlem. Pro potřeby turistů byl určitý úsek zdi restaurován. S údivem jsem sledovali, jak se návštěvníci úzkostlivě přidržují zábradlí. Dostalo se nám vysvětlení, které bylo i patrné ze záběru, že některé úseky Čínské zdi, která vede po hřebenech hor, jsou hodně strmé, a pokud tam nejsou schody, a těch je tam opravdu dost, tak vozovka na vrcholu zdi je těmi staletími\tak ohlazená, že hrozí nebezpečí pádu. A to nikdo nechtěl riskovat. A jako všude, kde je velká koncentrace turistů, lhostejno, zda je to na západě nebo východě pevniny, nabízí se nejširší palety výrobků a služeb. Umělci na parkovišti na místě vyklepají do kamene portrét či jiný motiv, nepřeberná nabídka suvenýrů a pouliční gastronomie. V restauracích se vaří přímo před zraky návštěvníků, každý se může přesvědčit, že jídlo je opravdu čerstvé.
Další etapou cesty byl Peking. Paní Jaromíra ho rozdělila na Peking císařský a moderní. Císařský Peking, to je především Zakázané město, ono srdce Říše středu. Císařský palác, který byl nejvyšší budovou ve městě - nikdo nesměl mít vyšší budovu než císař, palác konkubín, palác bubnu (hudby), i nejstarší čínskou a patrně i světovou observatoř. Dozvěděli jsme se leccos zajímavého ze života císařů. Císař se svou zákonnou manželkou spal jen o svatební noci a pak vždy o novoluní, po ostatní dny mu poskytovaly sexuální servis početné konkubíny. Nahlédli jsme do letní zahrady císaře a viděli i mramorovou loď na jednom z kanálů.
Z moderního Pekingu jsme si prohlédli zvenku i zevnitř olympijská sportoviště, bylo rok po olympiádě, která mají velmi originální architekturu. Škoda, že viditelnost byla snížena pískem ze vzpomenuté pouště Gobi. Svezli jsme se pekingským metrem, kde se velmi dbá na bezpečnost cestujících a poslechli si melodii pekingského Big Benu - hodin na hlavním nádraží. Ze všeho bylo patrné, že Čína se rychle rozvíjí a její technika má světové parametry. Mile překvapil schodolez, který pomáhá vozíčkářům překonávat schody. Informace o Číně jsou v našich sdělovacích prostředcích převážně negativistické, proto přednáška paní Jaromíry byla vítaným oživením.

Jaromíra Freyová


Takhle bylo plno

Výroční členská schůze

15. února 2012 v 18:47 | Jiří Polánský
VČS naší organizace se koná dne 16. 3. 2012 ve 14 hodin KD Slavie s tímto programem:

1) Zahájení VČS
2) Vystoupení pěveckého souboru Rozmarýn,
3) Schválení programu VČS
4) Volba mandátové a návrhové komise,
5) Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 + Plnění usnesení z minulé VČS 03/2011 - Polánský
Plán činnosti MěO SD na rok 2012 - Polánský
6) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 + Návrh rozpočtu org. na rok 2012, Prášil
7) Výroční zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2011 - Holubová
8) Diskuse,
9) Zpráva mandátové a návrhové komise.
Návrh usnesení VČS
Schválení usnesení VČS
10) Závěr
Volná zábava s hudbou
.
Při prezenci bude provedena kontrola vylepených členských známek, které bude možné na místě zakoupit.

Sociální postavení důchodců

14. února 2012 v 17:56 | Jiří Polánský
V úterý 14. 2. 2012 jsme měli v Klubu důchodců Roháče z Dubé vzácnou návštěvu. Zavítal mezi nás předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes. Po uvítání jsme si vzájemně vyměnili dárky. Předal jsem panu Pernesovi poslední tři čísla našeho měsíčního Zpravodaje a Průvodce sociálními službami v Českých Budějovicích za rok 2011, pro rok 2012 se teprve připravuje, a on pro naši organizaci přinesl dvě čísla Doby seniorů. V úvodu představil občanské sdružení, které zastupuje. Rada seniorů má kolem 300 000 členů, sdružených v řadě členských organizací. Je připomínkovým místem pro vydávání zákonů tří ministerstev. Vydává časopis Doba seniorů a provozuje pět poraden. Dr. Pernes pracuje v seniorském hnutí už 18 let.
Pak se věnoval hlavnímu tématu přednášky - sociálnímu postavení důchodců. Důchodci v České republice jsou vystaveni sociálním důsledkům tří reforem - sociální, daňové a zdravotní. V sociální oblasti se zhoršilo postavení důchodců dojížděním důchodců pro sociální dávky na úřady práce, zaostáváním důchodů za inflací. Novodůchodci budou podle nového výpočtu diskriminováni. ČR nemá stanovenou hranici pro odchod do důchodu. Důchodový věk se stále prodlužuje. Předpokládá se, že věk dožití by měl být 20 let. Snižují se příjmy důchodového systému. Odvody na sociální pojištění jsou dnes zastropovány na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy. Nad tuto hranici se odvody neplatí a to v sociálním systému chybí. Za Fišerovy vlády byl strop na úrovni pětinásobku a ještě předtím na úrovni na úrovni šestinásobku. Předtím žádný strop nebyl.
Průměrný důchod v ČR nyní dosahuje 10 740 Kč, v okrese České Budějovice je to 10 880 Kč. Zdražuje se nájemní bydlení. Tržní nájem v Praze činí 155 Kč na metr čtvereční bytové plochy, v Českých Budějovicích je to 102 Kč. Připravuje se zákon o mimořádné valorizaci penzí a je hotov zákon o sociálním bydlení osob seniorského věku, jehož autorem je právě Zdeněk Pernes. Daňová reforma doléhá na důchodce růstem DPH, což je zdrojem inflace. Její očekávaný vývoj se pohybuje v rozmezí 3,1 až 3,6 % za rok. Zdravotní reforma se do života důchodců promítá zvýšením poplatků za pobyt v nemocnici a zvýšením cen léků. Velkou otázkou jsou tzv. nadstandardní výkony. Pro nízkopříjmového důchodce bude velké dilema, co platit dřív - zda náklady na pobyt v nemocnici nebo nájem za byt.
Dále věnoval pan Pernes pozornost zakládání rad seniorů v krajích. V současné době jsou jsou založeny rady seniorů v 9 krajích, mimo jiné i v Jihočeském. V jihočeském kraji byla rada seniorů ustavena v dubnu loňského roku, předsedou přípravného výboru byl pověřen pan Václav Minařík z českobudějovické organizace SD a v té době předseda krajské rady SD, který byl následně zvolen i předsedou ustavené krajské rady seniorů. Krajská rada dostala od Jihočeského kraje na svou činnost loni 100 000 Kč, letos 140 000 Kč. V této souvislosti jsem pana Pernese upozornil na nedemokratické praktiky pana Minaříka, který o zastoupení členů SD v krajské radě seniorů rozhodl sám, aniž by o zastoupení v krajské radě seniorů s kýmkoliv jednal. Jasně jsem v této souvislosti řekl, že o zastoupení naší organizace kdekoliv musí rozhodovat výbor naší organizace a nikdo jiný. Pan Pernes řekl, že zastoupení naší organizace není problém, abychom mu nahlásili jméno člověka, který nás bude zastupovat a on to zařídí. Současně nás požádal o shovívavost s činností krajské rady seniorů. Další diskuse se týkala účasti důchodců ve volbách a peněz na aktivní trávení volného času seniorské generace.

O místních názvech v našem městě

7. února 2012 v 10:37 | Eva Vejrostková
Přednášky a vyprávění pozvaného pana Dr. Jiřího Chvojky v Klubu důchodců Roháče z Dubé nikdy účastníky nezklamou. V úterý 31. ledna 2012 připravil známý historik a numismatik pořad o názvech náměstí i ulic v Českých Budějovicích.
Nejdříve vyprávěl o celé historii nejkrásnějšího náměstí města Přemysla Otakara II. Dozvěděli jsme se, že v historii to byl nejdříve bezejmenný rynk, dále Františka Josefa I., od roku 1918 náměstí Svobody, v roce 1934 bylo přejmenováno na Masarykovo náměstí, za 2. světové války to byl A. Hitlerplatz. Od r. 1951 - 90 Žižkovo náměstí. A teprve od r. 1990 je to zase již tradiční náměstí Přemysla Otakara II.
Na řadu přišla další náměstí -Senovážné (tam se vážilo seno, které se vozilo do města), Mariánské, Palackého, Piaristické (pro zajímavost, název tohoto náměstí se nikdy nezměnil), Suchovrbenské, nám. Bratří Čapků. Není možné v tomto článku všechny změny v různých dobách jmenovat. Za zmínku však stojí, že jediné náměstí z města zmizelo a bylo to Wilsonovo náměstí, které se nalézalo v místech Krajské vědecké knihovny v Lidické ulici.
Dále nás autor seznámil s důležitými a známými ulicemi Č. Budějovic, jak se dříve jmenovaly a kolikrát se v historii města jejich názvy měnily. Po této zajímavé přednášce následovala beseda s přítomnými členy. Členka výboru Jana Petříková poděkovala panu Dr. Chvojkovi za pěkný pořad a pozvala jej na další jarní pořad.

Paní Jana Petříková má na starosti naši osvětu. Teď uvádí Dr. Chvojku

Vděční posluchači. Dr. Chvojka je vtipný, tak se i zasmějeme.