Březen 2012


Pozvánka

31. března 2012 v 9:14 | Jana Petříková

Seznámení se zajímavými osobnostmi

29. března 2012 v 12:50 | Eva Vejrostková
Cyklus seznámení se zajímavými osobnostmi pokračoval v klubu Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích v úterý 27. 3. 2012 odpoledne.
Členka výboru Jaroslava Studená přivítala pana Aleše Klaboucha z Klubu zrakově postižených České Budějovice, který je svým způsobem i přes velké zdravotní postižení úspěšný a také pana Josefa Jakla, který pořad uváděl a hrál na kytaru.
J. Jakl hovořil o svém seznámení s aktivním Alešem, obdivoval veškerou jeho činnost a zahrál na úvod pohodovou písničku. Předal slovo Alešoví, který uvedl, že již od 8 let má zrakové, nervové i pohybové postižení. Od 13 let se mu zdravotní stav ještě více zhoršil a kvůli tomu musel dokonce opustit střední odborné učiliště v Třeboni. V roce 1997 začal používat bílou hůl a naučil se se svým postižením nejen žít, ale i bojovat a stala se z něho i "mediální hvězda". Od roku 2007 se angažuje všude, kde je třeba kritizovat negativní věci, týkající se záležitostí zrakově postižených a snaží se vše zlepšit.
Aleš Klabouch působí v Českobudějovické organizaci zrakově postižených, která má 171 členů a průměrný věk je kolem 60 let. Mladých lidí je v organizaci sice dost, ale každý nemůže pracovat pro blaho druhých. Jednou měsíčně pořádají besedy a také se schází v hudebním oddělení českobudějovické vědecké knihovny.
Po veselé písničce J. Jakla seznámil Aleš v poslední části svého vyprávění se situací, se kterou se do dnešních dnů těžko vyrovnává. Jeden člověk mu nabízel činnost ve své firmě, která měla zrakově postiženým pomáhat, dokonce nabízel pro ně postavit chráněné byty. Bohužel nic z toho se neuskutečnilo, naopak byl ze všeho soud, který stále není ukončen.
J. Jakl ukončil pořad písničkou a rozproudila se beseda s účastníky. A. Klabouch odpovídal na otázky, týkající se jeho činnosti s mobilem, cestování MHD a hovořil i o vodících psech.
Jaroslava Studená poděkovala za hodnotný program a vyzdvihla Alešovu sílu poprat se se svým osudem.


Iránské pohledy

26. března 2012 v 21:23 | Eva Vejrostková
V úterý 13. března 2012 uvedl pozvaný pan Ing. Jaroslav Machovec, CSc. v klubu českobudějovické Městské organizace Svazu důchodců pořad "Iránské pohledy". Seznámil účastníky z cesty po zajímavých místech nejen odborným vyprávěním, ale i snímky na CD.
Vlakem přijel do Cařihradu, který je bohatý na památky i kulturu. Toto město je směsicí orientální vznešenosti, křesťanské víry, římského dechu i řecké kultury.
Asiaexpresem jel přednášející přes Kurdistán do Teheránu. Pohledy na zubožený Kurdistán v území Kurdů ve východním Turecku, poničený trestní výpravou turecké armády, byly skličující.
Konečně zde byl Teherán s historickou částí města, moderními stavbami i rušnými ulicemi. Za prohlídku stála vyhlídková věž, Šáhův památník, královská mešita i archeologické muzeum.
Prohlídka starověkého perského města Persepolis, které je jedno z nejvýznamnějších míst na světě a nachází se v jižní části Iránu, byla také zajímavá. Město Persepolis bylo vrcholem vstupu do historie staré Persie a bylo zničeno roku 332 před n. l. Alexandrem Velikým.
Za zmínku ještě stojí, že se v Teheránu připravovalo v roce 1943 rozdělení Evropy. Konala se konference zástupců tří velmocí. Sešli se tu Stalin, Roosewelt a Churchill. Americe a Anglii bylo jasné, že Sovětský svaz vyhraje válku s Německem a chtěly se také podílet na vítězství.
Tento zajímavý program se všem přítomným líbil. Paní Petříková poděkovala panu Ing. Machovcovi za velmi hodnotný program a také panu Ing. Řežábkovi za uvedení CD.

Stolní tenis

23. března 2012 v 14:43 | Jiří Polánský
Pátkem 23. 3. přestáváme organizovat hraní stolního tenisu v KD Roháče z Dubé a stolní tenisté se přesunou do Centra sociálních služeb Staroměstká. Tam jsme hraní stolního tenisu zajistili formou sociálně aktivizačního programu. Tímto se provoz klubu omezuje na dny pondělí až středa. Čtvrtek a pátek jsou zatím volné pro případné další aktivity.

Počítačový kurs

23. března 2012 v 14:38 | Jiří Polánský
Hledáme zájemce o kurs počítaqčové gramotnosti, který bychom uspořádali s organizací Klub aktiv v KD Slávie. Organizování kursu závisí na dostatečném množství zájemců. Proto se přihlašte na obvyklých místech, buď v kanceláři nebo v KD Roháče z Dubé. Nezapomeňte uvést telefonický kontakt.

O včelách

21. března 2012 v 18:45 | Jiří Polánský
Městská organizace SD v Českých Budějovicích pozvala 20. 3. 2012 do Klubu důchodců v ul. Roháče z Dubé Ing. Václava Krištůfka, pracovníka Akademie věd ČR na přednášku o chovu včel a včelích produktech. Ing. Krištůfek včelaří od roku 1992 a i když má jen čtyři včelstva, dosahuje vynikajících výsledků. Jestliže celostátní průměr produkce medu z jednoho úlu je 35 kg, on dosahuje 50 kg a jeho rekord je 80 kg medu z jednoho úlu.
V první řadě nás seznámil se strukturou a funkcí úlu. Spodní část úlu se nazývá podmet se dvěma otvory, vpředu česno pro včely a vzadu manipulační otvor pro včelaře. Je to jakási vstupní hala úlu. Na dně má podložku, která je vlastně deníkem úlu. Podle spadu na tuto podložku, která se dá vysunout, může včelař usuzovat na zdravotní stav včelstva, velikost snůšky, případně vetřelce. Nad podmet se dává nástavek, kterých může být několik nad sebou. Na nástavku je vpředu otvor, zvaný očko, který může sloužit jednak vstupu včel, popřípadě větrání úlu. Do nástavků se vkládají rámky. Ty si většinou připravuje včelař sám z nakoupených lišt, zadrátuje je a pak do drátů vkládá voskovou matrici, kterou mezi drátky zataví. V takto připravených rámkách pak včely vytvářejí plod - dělničinu nebo trubčinu. Slouží k uskladnění medu a pylu a vývoji larev. V úlu je na vrcholu sezóny až 70 000 včel.
Vedle trubčiny a dělničiny je v úlu také komůrka pro matku. V té se matka vyvíjí. Pohyb matky po úlu je většinou omezen mateří mřížkou, aby nekladla vajíčka po celém úlu. Vzhledem ke své velikosti se matka přes mřížku nedostane, ale pro včely není překážkou. Matka při svém výletu je oplodněna až 9 trubci, nejen z vlastního úlu. Tato činnost je synchronizovaná, neboť k výletu dochází současně a všechny matky se sletí na nějakém místě v krajině. Pokud je v úlu více matek, tak mezi nimi dochází k soupeření, ze kterého vyjde vítězně ta nejsilnější. Matka žije až 3 roky a denně může naklást až 2000 vajec. Je dobré si matku označit barvou na zádech, k jejímu odchytu slouží odchytová klícka a k barvení zvláštní sítko, aby bylo možné sledovat pohyb matky po úlu a její zdravotní stav. Mění se i pohled na funkci trubců - trubci nejen oplodňují matku, ale zahřívají i plod.
Snůška medu u nás začíná květem vrb, bříz a jív a končí květem lip. Takto získanému medu se říká květový a na jeho profilu, jak jsme mohli vidět, je patrné, že se různé druhy podle svého původu liší barvou, vůní i chutí. Vrcholem květové snůšky je řepka , pěstovaná u nás ve velkém měřítku. Právě malá diverzita rostlinstva je vedle používaných pesticidů příčinou horšího zdravotního stavu našich včelstev. Právě pro svůj dobrý zdravotní stav potřebují včely různé druhy pylu, který obsahuje nejrůznější cenné látky jak pro zdraví včel, tak i lidí. Po květovém medu následuje med medovicový (lesní), který je tmavší a jeho zdrojem jsou sladké šťávy z rostlin i savého hmyzu. Květový med je jednoznačně lepší než medovicový právě proto, že medovicový neobsahuje pyl.
Každý med musí být správně ošetřován a skladován. Med sám se nekazí, protože je suchý, neobsahuje vodu a proto musí být také v suchu skladován. Teplota nad 45 stupňů ničí cenné látky z pylu i včelího trávicího traktu a proto by neměl být používán ke slazení horkého čaje. Pozná s to i na jeho konzistenci. Kvalitní med teče tak, že se skládá jako látka, když teče rovně, znamená to, že byl tepelně zpracován a nutriční hodnota je pryč. Vyplatí se proto kupovat med od včelařů. Zcukernatění medu je přirozený proces, který nijak nesnižuje jeho hodnotu. Včelaři tomu ale předcházejí pastováním medu. To znamená, že se med několik dní pravidelně míchá, nejlépe nějakou vrtulí na vrtačce. Řepkový med je napastovaný za 3 dny, lipový za sedm. Dalším produktem včel je propolis, tmel z pupenů rostlin, který včely rovněž sbírají. Slouží k utěsnění úlu, ale má využití i v lékařství. Dá se použít na masáže dásní a desinfekci dutiny ústní, kde má výrazné baktericidní účinky. Pro ten účel se rozpouští v alkoholu. Antirevmatické účinky má mast s aspisinem (včelím jedem). Všechny tyto produkty lze zakoupit ve vysoké kvalitě v prodejně Včelka u Dlouhého mostu. Beseda se setkala s velkým ohlasem a byla doprovázena četnými dotazy posluchačů.
Ing. Václav Krištůfek

Seznamujeme se s včelími produkty

SETKÁNÍ ČESKOBUDĚJOVICKÝCH SENIORŮ

21. března 2012 v 12:09 | Jaroslava Studená
Se uskutečnilo v pátek 16. března 2012 na výroční členské schůzi MěO SD České Budějovice.

Zcela zaplněný sál kulturního domu - Slávie přivítal pan Zdeněk Škoda a svým vystoupením pod taktovkou paní Mgr. Anny Postlové, pěvecký soubor ROZMARÝN.
Předseda MěO SD pan ing.Jiří Polánský popřál přítomným ženám u příležitosti MDŽ hodně zdraví, štěstí, lásky a dnů plných dobré pohody.
Seznámil seniory s činností MěO SD za uplynulý rok 2011, s plněním usnesení z minulé VČS (březen 2011) a s plánem činnosti na rok 2012.
Činnost minulého období byla rozsáhlá a pestrá. Určitě každý měl možnost z nabídky si vybrat podle svého zájmu. A taková je nabídka i na období letošního roku.
Velmi rozsáhlé, emotivní a vyčerpávající vystoupení pana předsedy bylo doplněno o výroční zprávu hospodaření za r. 2011 a návrhem rozpočtu organizace na rok 2012 přednesenou panem ing. Milanem Prášilem. Dále byla paní Janou Holubovou podána zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2011 .
V následující diskusi vyjádřili diskutující své přípomínky k uplynulému období a návrhy pro období další. Předsedkyně návrhové a mandátové komise seznámila přítomné s usnesením, které bylo přítomnými seniory schváleno.
A závěr VČS patřil hudbě a tanci.
Podle tohoto hodnocení to vypadá, že VČS proběhla plynule a bez problémů. Úplně tak tomu nebylo. Již ve zprávě předsedy MěO SD proběhly informace o stále přetrvávajících nedobrých vztazích mezi MěO SD a Krajskou radou Svazu důchodců. Tyto vztahy jsou stále napjaté a nedaří se je urovnat. Bylo by dobře, aby KR konečně našla odvahu k řešení, které by bylo prospěšné pro obě strany. Aby konečně přestalo dopisování, ale aby se přikročilo k radikálnímu osobnímu jednání zástupců obou stran. Aby konečně došlo k navázání dobré spolupráce, tolik prospěšné pro všechny. Spolupráci, která by napomohla k větší koordinaci celé činnosti pro širokou seniorskou veřejnost. Opravdu je nejvyšší čas jednat u "kulatého stolu" a to tím spíše, že z jednání o přípravě krajské konference SD byl náš předseda bez jakéhokoliv vysvětlení vyloučen. Zato se na kandidátní listině objevili za naši organizaci lidé, které naše organizace neschválila. Nevím, jestli myšlenka jednání u "kulatého stolu" bude přijata a nebo budou dále popsány stohy papíru se vzájemný napadáním a osočováním.
Mějme na mysli, že v tomto světě žijeme jenom jednou.
foto Jaroslava Studená a Míla Bursíková

Zpráva na výroční členské schůzi 2012

17. března 2012 v 9:38 | Jiří Polánský
Vážený pane primátore,
dámy a pánové
naši VČS už tradičně plánujeme na toto období mimo jiné z toho důvodu, že termín je blízký MDŽ a já jménem celého výboru všem našim členkám přeji zdraví a dlouhá léta plná pohody, ke kterým bychom chtěli přispět i my v naší organizaci Svazu důchodců. Taky jim děkuji za všechnu práci, kterou ve Svazu vykonávají, protože my muži jsme v organizaci v menšině a ve výboru jsme tři. I tak jsme raritou, protože takové Prachatice mají ve výboru samé ženy. Nemyslím si, že by to byl ideální stav, ale dovedu si představit, že by v čele naší organizace stála žena. Rozhodně nehodlám být funkcionářem SD až do smrti a pokud možno ještě déle. Vůbec nepřeháním, když řeknu, že činnost naší organizace stojí a padá s aktivitou a obětavostí ženské části našich členů. Milé členky, opravdu upřímně vám děkuji.
Loňský rok nebyl pro naši organizaci jednoduchý. Táhnu tuhle káru dva roky a žádný rok nebyl jednoduchý. Během roku odstoupily ze svých funkcí ze zdravotních důvodů paní Eva Horváthová a Bohumila Hrubá . Místo nich byli do výboru kooptováni paní Jiřina Šimotová jako hospodářka a pan Ing. Milan Prášil jako tajemník. Nedosti na tom. Bezprostředně po VČS, konkrétně 11. 4. dostala naše organizace od Jihočeské Krajské rady výpověď z pronajatých prostor v Nerudově ulici 2 s odůvodněním, že krajská rada chce tyto prostory využívat pro své aktivity. Z těchto aktivit se nakonec vyklubalo přetažením našich cvičících členek pod krajskou radu. Tak nám krajská rada ukradla nejen činnost, ale i příjem. Výčet problémů ještě není úplný. Na podzim loňského roku došlo k uzavření klubu v ulici Roháče z Dubé. K jeho znovuotevření došlo až ke konci listopadu.
Všechny tyto okolnosti se musely odrazit ve vývoji naší členské základny. Naše organizace evidovala k 31. 12. 2010 772 členů, dnes jich evidujeme přes 800, ale ve srovnání s rokem 2010, kdy mělo členské příspěvky zaplaceno 665 členů, jak konstatovala krajská kontrolní a revizní komise před krajskou konferencí, tak k 31. 12. 2011 mělo zaplaceno 540 členů. To je důsledek rozbíječské politiky krajské rady. Samozřejmě, že jsme proti této politice podnikly obranné kroky, Které se neminuly účinkem. Požádaly jsme Radu města, aby zrušila nájemní smlouvu krajské rady na prostory v Nerudově a tyto prostory pronajala nám, protože tyto prostory slouží našim členům. Rada Města rozhodla o výpovědi krajské radě k 30. 4. 2012 a nadějeme se, že pronájem těchto prostor dostane ta organizace, jejíž členové tyto prostory skutečně využívají. Děkuji proto panu primátorovi a celé Radě města za její objektivnost a vstřícný přístup vůči naší organizaci. Tímto krokem dojde konečně k oddělení naší organizace a krajské rady a každý si bude hospodařit za své. Nebyl to jednoduchý proces, začal majetkovým oddělení bezprostředně mým nástupem do funkce důsledným oddělení inventáře, který patřil nám a využívala ho Krajská rada. Tento inventář jsme předali Krajské radě bez náhrady kromě diktafonu. Dovršen bude zrušením závislosti na prostorách v nájmu Krajské rady. Na tomto pronájmu Krajská rada dosahovala osminásobného zisku. Chápu, že se to krajské radě nelíbí, ale bez tohoto oddělení spolu nemůžeme mít narovnané vztahy.
Dalším velkým pokrokem minulého roku bylo uzavření nové smlouvy o věcném břemeni mezi Správou domů a sdružením majitelů bytů domu v ulici Roháče z Dubé. Tato smlouva nám umožňuje průchod do klubu ve dvoře zmíněného domu. Tato smlouva byla novelizována a stabilizuje podmínky užívání klubu naší organizací. Tady jsme byli pouze pasivními účastníky, klub je zařízením města a jednajícími stranami byla Správa domů, s. r. o. jako pověřená organizace a sdružení majitelů bytů. Přesto jsme se snažili, aby uzavření klubu trvalo co nejkratší dobu a aby naše práva byla ošetřena. I tady děkuji za naši organizaci prostřednictvím pana primátora Radě města za její pochopení pro řešení našich problémů a samozřejmě za to, že město hradí náklady na energie v klubu a další režijní náklady. Bez klubu v ulici Roháče z Dubé by naše činnost zdaleka neměla takový rozsah. Kapacita i prostředí klubu sice nejsou ideální, využili bychom i větší prostory, ale je to jistota, ze které můžeme vycházet.
Pro naši činnost má klub v ulici Roháče z Dubé zásadní význam. Kromě letních a vánočních prázdnin v něm zajišťujeme prakticky celotýdenní program. V pondělí dopoledne v něm jsou zkoušky našeho pěveckého souboru Rozmarýn, odpoledne v něm probíhá trénování paměti formou společenských her. V úterý v něm probíhá osvětová činnost na téma z oblasti zdravotnictví, sociální tématiky a zájmové činnosti. Ve středu jsou odpoledne vyhrazena společenskému styku, který překonává společenskou izolovanost seniorů při hudbě a zpěvu. Došlo by i na tanec, kdyby prostory klubu nebyly tak stísněné. Zejména ve středu by byla účast větší, ale naráží na omezenou kapacitu klubu a zájemci odchází zklamáni. V pátek se schází v klubu naši stolní tenisté. I pro stolní tenis to není nejvhodnější prostředí. Celá klubovní místnost se totiž musí uklidit, stoly naskládat na sebe a pak teprve se tam dá hrát. Ale tady se rýsuje řešení - kontaktovali jsme nového ředitele Centra sociálních služeb Staroměstská, zda by se tam nenašla nějaká místnost pro stolní tenis a pan ředitel tuto možnost přislíbil. Tím bychom provoz klubu omezili na pondělí, úterý a středu, zároveň bychom snížili náklady na obsluhu i energie a rovněž odstranili případné třecí plochy s majiteli bytů. Je to na dobré cestě. Nechci tady uvádět konkrétní čísla účastí na akcích právě z toho důvodu, že loňský rok byl atypický a čísla se nedají porovnávat.
I přes tyto nepříznivé podmínky jsme pokračovali v našich pohybových aktivitách. Jsou to rekondiční vycházky po celém Jihočeském kraji. Konají se každý čtvrtek mimo prázdninové měsíce v červenci a srpnu. V loňském roce 2011 se našich procházek přírodou zúčastnilo 1 065 účastníků oproti 375 našich členů v roce 2010, délka tras byla celkem 357,5 km. Tato aktivita je velmi oblíbená a získává nám další zájemce. Je to ovšem aktivita ztrátová a musíme ji dotovat z nějaké jiné činnosti. Navzdory problémům v klubu pokračovala činnost kroužku stolního tenisu, který čítá 20 členů. Mohlo by jich být i víc, ale opět narážíme na omezenou kapacitu. Uspořádali jsme už druhý ročník turnaje ve stolním tenise se dvěma věkovými kategoriemi - do 70 let, kterou vyhrál pan Jan Pihera a nad 70 let, kterou vyhrála paní Božena Krausová. O jejím věku se ani nechci zmiňovat, ale paní Krausová je učebnicovým příkladem jak se dožít vysokého věku při aktivním stáří. Právě to naše organizace svým členům nabízí.
Nemohu přehlédnout činnost pěveckého souboru Rozmarýn. Myslím si, že je to průkopník seniorského sborového zpívání v naší republice. Loni oslavil už 15 let svého trvání a kromě toho, že jsme loni uspořádali už třetího ročník Seniorské písně, na kterém Rozmarýn stabilně vystupuje, se loni zúčastnil 15 různých vystoupení v rámci kraje. Průběžně doplňujeme i jeho jednotné oblečení, což ovšem není zadarmo. Úspěchem je i zajištění místa druhé sbormistryně, paní Malé, což Rozmarýnu poskytuje určitou personální jistotu. Všem členkám souboru Rozmarýn patří náš dík.
Myslím, že máme propracovaný informační systém nejen vůči naší členské základně, ale i vůči celé českobudějovické veřejnosti. Byl jsem okolnostmi donucen se zajímat, jaká je vlastně informovanost ve SD v celé republice a mohu říci, že náš systém je nejlepší v celé republice. Využíváme v něm nejen našeho měsíčního zpravodaje, ale i dvou webových stránek - http://senior-cb.blog.cz a http://sdcbwebnode.cz. Kromě toho publikujeme i na webových stránkách ÚR SD, webových stránkách jiných seniorských organizací, v denním i odborném tisku a Jihočeském rozhlasu. Cením si toho, že okruh našich dopisovatelů se neomezuje jen na jednoho člověka, ale je to celý aktiv - Vejrostková, Johnová, Bursíková, Studená, Sýkorová, Škoda a moje maličkost. Počet osob, které náš informační systém oslovuje, se stále zvyšuje. Svědčí o tom jak počitadla na našich webových stránkách, tak i stoupající náklad našeho Zpravodaje.
Zpráva o naší činnosti by nebyla úplná, kdybych se nezmínil o našich zájezdech. V loňském roce jsme jich uspořádali 6, včetně jednoho pobytového do Karlovy Studánky v Jeseníkách. Byli to zájezdy na Karlštejnsko, do Volyňských Hoštic a Prachatic - tyto dva ve spolupráci s prachatickou organizací SD a do Bavorska - do Bavorského lesa a Bad Füssingu. Všechny zájezdy byly obsazené a setkaly se s velkým ohlasem. V plánu letošního roku máme proto 8 zájezdů a to nepočítám zájezdy za kulturou prostřednictvím cestovních kanceláří.
Nelze přehlédnout ani naši veřejnou angažovanost. Zdeněk Škoda a já jsme členy dílčích územních komisí a nejsme tam rozhodně jen do počtu. Myslím si, že právě proto, že se na život ve městě díváme právě očima staré generace, je naše účast v těchto orgánech nezastupitelné. Jinak by nás ti mladí převálcovali. Já se zúčastňuji práce pracovní skupiny pro sociální plánování se zaměřením na seniory a vytrvale tam prosazuji, že péče o seniory se nemůže omezit jen na služby vyjmenované v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. To jsou služby pro lidi, kteří už nejsou plně soběstační. Ale i soběstačný senior potřebuje určitý okruh služeb, aby se neocitl na pokraji společnosti, aby mu nehrozilo sociální vyloučení a mohl udržovat svoje fyzické, duševní a sociální zdraví. A protože naše organizace tyto služby poskytuje, domníváme se, že má nárok i na určité množství prostředků z veřejných rozpočtů. Loni jsme tyto prostředky získali ve výši 129 000 Kč. Letos zatím nic. Věřím, že pro obhajobu našich zájmů poslouží i oznámené ustavení Seniorského senátu v našem městě jako poradního orgánu Rady města. Svého kandidáta, pana Škodu, jsme do Senátu nominovali a jsem přesvědčen, že bude pro práci Senátu přínosem. Seniorský senát má příští týden zahájit svoji činnost a budeme vás o ní informovat.
Naše rozmanitá činnost je možná díky tomu, že se v našem výboru sešel kolektiv dělných lidí, kde i přes nějaké zaskřípaní všichni pracujeme pro společné dílo. Řekl jsem členům výboru, já jsem tak dobrým předsedou, jak dobří jste vy vejboři. Musím říci, že se všichni snaží. Jednu výhradu ale mám, paní Petrová je aktivní členkou výboru naší organizace, vážím si jí pro její práci, ale jak sedne na židli v krajské radě, chová se úplně jinak a vystupuje v rozporu se zájmy naší organizace. Chci věřit, že paní Petrová si tenhle svůj dualismus vyřeší. Pracujeme podle pololetního plánu činnosti, každý člen má svoji vymezenou agendu, mě nevyjímaje, a plní své konkrétní a termínované úkoly. Nejde všechno jako podle pravítka, máme své starosti, zdravotní potíže i zásahy zvenčí. Přesto si myslím, že se za své výsledky nemusíme stydět. A protože, jak už jsem řekl, jsem byl nucen se poohlédnou, jak to dělají jinde, mohu říci, že jsme patrně nejaktivnější organizací SD v republice. Naše aktivita byla oceněna i z tribuny 8. sjezdu Svazu důchodců, kde jsme byli výslovně uvedeni. A také jsme toho využili k tomu, abychom našeho člena, Ing. Prášila, prosadili do Ú KRK. Závěrem se nemohu nezmínit o jednom palčivém problému naší organizace. Je to vztah mezi námi a krajskou radou. Jestliže jsme byli na sjezdu oceněni, z pohledu krajské rady Budějovice dělají všechno špatně. Budu to ilustrovat na e-mailu, který jsme dostali 12. března od Jihočeské krajské rady - cituji:

Dámy a pánové - členové výboru MO SDČR Č.Budějovice včele s předsedou Ing. Polánským !

Přeplatek nájemného za užívané prostory v Nerudově ul., zjištěný Krajskou kontrolní a revizní komisí ve výši 7.134,- Kč byl připsán na účet MěO SDČR Č.Budějovice u České spořitelny dne 10.2.2012.
Dále Vám sděluji že současná Krajská rada svazu důchodců ČR se nebude zabývat oživováním minulých záležitostí. Pracujeme v jiném období a naším cílem je sjednocovat naše organizace a nikoliv je rozdělovat.
Aby nedocházelo ke zkreslování informací - případné připomínky k činnosti současné Krajské rady sdělujte přímo mě, mimořádně panu Škodovi, který se zúčastňuje jednání jak výkonného výboru, tak i celé Krajské rady svazu důchodců ČR. Nevyužívejte k tomu
nevhodné, veřejně přístupné prostředky.
Předseda Krajské rady svazu důchodců ČR:
Mgr. Jiří D o l e j š

Nemohu jinak, než označit obsah dopisu za pokrytecký. Jako důkaz uvádím, že 23. května 2011 se jednání našeho výboru zúčastnila na vlastní žádost delegace KR ve složení Václav Minařík a Mgr. Jiří Dolejš. Na tomto výboru jsem prohlásil, že podíl člena na řízení musí být přímo úměrný práci, kterou člen vykonává. V reakci na tento požadavek mě KR vyloučila z jednání na přípravě krajské konference. Kdo na těchto jednáních zastupoval naši organizaci, to opravdu nevím, protože organizaci může zastupovat jenom předseda. Jestli tam někdo vystupoval mým jménem, tak je to na trestní oznámení. Podobně krajská rada lhala, když tvrdila, že má právo delegovat své kandidáty do KR. Šetřením K KRK bylo zjištěno, že KR takové právo nemá. To zpochybňuje členství pana Minaříka a paní Novákové v KR. Požádali jsme ÚKRK, aby tento postup přešetřila. A pokud její závěry nebudou v souladu s dodržováním demokratických norem, obrátíme se s určovací žalobou na soud.
Krajská rada nás odmítá naše požadavky s argumentem, že jdou za hranici jejího funkčního období. Tuto hranici ale KR bez váhání překročila, když žádala Radu města, aby zrušila její výpověď z prostor v Nerudově, kterou KR dostala. Tak jak je to s dodržováním této hranice? Pro nás platí a pro KR neplatí? Chce snad touto žádostí KR přispět k proklamovanému sjednocování organizací v kraji?
Jestli chce KR udělat tečku za minulostí, tak o tom, jaká ta tečka bude, musí s námi jednat a musí ta tečka být přijatelná i pro nás. Trvám na tom, aby se nám KR písemně omluvila za svůj postup při přípravě a i průběh krajské konference. Jinak ta tečka nebude, i kdyby si jí KR desetkrát odhlasovala. A starost, jestli jsou naše prostředky vhodné nebo nevhodné, nechte na nás. Jestli budete naše požadavky ignorovat, tak se žádných legálních prostředků nezříkáme.

Dámy a pánové,
omlouvám se vám za předchozí extempore, ale bylo nutné, abyste věděli, jak se věci mají.
Myslím, že jsem vás dostatečně seznámil se všemi okolnostmi, za kterých naše organizace existovala v loňském roce. Organizace SD není fabrika, ne všechno vyjde tak, jak jsme zamýšleli. Přesto však mohu říci, že víme, co chceme, a že svých cílů v zásadě dosahujeme. Jsem netrpělivý a chtěl bych, aby to šlo rychleji, ale nejde vždycky všechno tak, jak bych si přál. Přesto věřím, že s vaší podporou budeme svých cílů pro dobro nás všech dosahovat i nadále.


Za poklady historie

13. března 2012 v 11:02 | Marie Sýkorová
Dne 1. března 2012 se uskutečnil první plánovaný zájezd naší Městské organizace SD v Českých Budějovicích pro rok 2012. Cílem byla Praha a její Pražský hrad, kde se konaly nádherné výstavy pokladů moskevského Kremlu a Svatovítského pokladu. Oba poklady jsou historií státnosti Ruska a Českých zemí.
Výstava pokladů moskevského Kremlu si klade za cíl seznámit návštěvníky se zakladateli proslulé vládnoucí carské dynastie Romanovců včetně života na carském dvoře.
U Svatovítského pokladu, který je největším chrámovým pokladem v Českých zemích, potom seznámit návštěvníky s nejvýznamnějšími etapami rozhojňování Svatovítského pokladu včetně představení jeho bohatství po stránce žánrové, materiálové a duchovní. K němu se upírali naděje a úcta generací našich předků v touze po svobodě a samostatnosti.
Počasí nám přálo celý den, jen program výletu na Pražském hradě nám trochu zkomplikovala cizí státní návštěva, takže výměnu stráží ve 12 hodin na 1. nádvoří jsme mohli sledovat jen za hlavní bránou. Mnozí z nás se stačili podívat ještě i do Katedrály sv. Víta a někteří i do Zlaté uličky.
První zájezd v letošním roce se vydařil a mnozí účastníci mi říkali, že se již těší na další zájezdy pořádané naší MěO SD České Budějovice

Na poklady Romanovců se stála frontaByli jsme tady
Foto Zdeněk Škoda


Slevy na dráze pro důchodce

9. března 2012 v 17:56 | ČD
Na základě zásadní změny cenového výměru Ministerstva financí ČR bylo k 1. lednu 2012 zrušeno státem garantované zvláštní jízdné pro důchodce. Proto společnost České dráhy připravila nabídky pro skupiny cestujících, kterých se omezení týká. Díky nim bude důchodcům umožněno nadále výrazně levnější cestování.
Průkaz na zvláštní jízdné
Stávající držitelé papírového průkazu na zvláštní jízdné (s modrými pruhy) mají nově nárok na slevu ve výši 25 % z obyčejného jízdného. Pro přiznání této slevy budou nadále uznány všechny dříve vydané průkazy - není třeba žádat o nové ani nijak aktualizovat ty stávající. Průkazy platí pro přiznání slevy až do vypršení doby platnosti na nich uvedené (průkaz za 50 Kč).
Cestující starší 70 let
Cestující starší 70 let mohou získat tyto typy slev na jízdné
· slevu 25 % z obyčejného jízdného, a to po předložení občanského průkazu kterékoliv členské země EU, cestovního pasu nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince (pro uplatnění slevy není třeba si vyřizovat žádný zvláštní průkaz)
· slevu 50 % zakoupením In-karty s aplikací IN 50 (cena 490 Kč/rok, 980 Kč /2 roky nebo 1 330 Kč/3 roky)
· cestování bez kupování jízdenek v osobních a spěšných vlacích a 50 % slevu z obyčejného jízdného v rychlících a vlacích vyšší kvality zakoupením In-karty se slevou IN senior (cena 1 330 Kč/rok, 2 660 Kč/2 roky nebo 3 490 Kč/3 roky)
Stávající držitelé In-karty In senior
Pro držitele slevy IN senior platí nadále beze změny přeprava v osobních a spěšných vlacích ČD bez zakupování jízdenek. Pro cesty v rychlících a vlacích vyšší kvality nově získávají slevu IN 50, která představuje slevu 50 % z obyčejného jízdného. Jelikož sleva je nahraná jako aplikace v čipu In-karty, ke změně dojde automaticky a není potřeba o ni žádat. Slevu lze využívat do skončení její platnosti, nejpozději do data uvedeného na přední straně In-karty
Stav k 1. 2. 2012