Květen 2012

Na cestě po Austrálii

29. května 2012 v 16:50 | Eva Vejrostková
V úterý 22. května 2012 měli opět členové českobudějovického Svazu důchodců možnost podívat se "do světa". V klubu Roháče z Dubé přiblížil pozvaný Jan Šnokhous své cestování po Austrálii slovem i obrazem.
Autor pořadu pochází z Klikova u Suchdola nad Lužnicí. Po gymnáziu v Třeboni se vydal do Zlína, kde se vyučil nástrojařem a také absolvoval průmyslovou školu strojírenskou. Mimo jiná zaměstnání byl též 10 let programátorem v Rakousku.
Jeho celoživotním zájmem se však stalo cestování. Projel na kole půlku Evropy, procestoval Ameriku, Havajské ostrovy, Izrael, Nový Zéland i Austrálii. Před několika lety putoval pěšky z Francie cca 3 000 km do španělského Santiago de Compostela.
A právě o svém putování po Austrálii nám p. Šnokhous poutavě a zajímavě vyprávěl. V roce 1945 bylo v této zemi 17 milionů obyvatel a dnes má Austrálie přes 20 milionů. Asi 80 % žije ve městech, jen 20 % venkově, většinou na farmách. Za zmínku stojí, že města jsou vzdálená přes 2 000 km. Lékař létá za pacienty vrtulníkem. Pěstuje se tam na 40 milionů ovcí a vlna se vyváží do celého světa. V zemi žijí 3 druhy klokanů a velký klokan skočí prý až na vzdálenost až 13 m.
Také obrazová část byla pěkná. Prohlédli jsme si čisté moderní město Sydney s mrakodrapy, které má č miliony obyvatel. Je tam krásná opera, botanická zahrada, památník věnovaný obětem ve všech válkách. Za prohlídku stála vyhlídková věž, katedrála, záliv u moře i zvláštní most z roku 1932, kde jsou všechny nýty z Vítkovických železáren.
Další cesta vedla pře tzv. "Modré hory", modrá barva je opar z eukalyptů. Lanovkou se dostal cestovatel přes kopce nahoru, odkud byl nádherný výhled. Také snímky z hlavního města Canberry, které je uprostřed zeleně, byly působivé. Hlavní město má 300 000 obyvatel a sídlí tam parlament i vláda. Prohlédli jsme si vojenské muzeum, vyhlídkovou věž i mincovnu, kde se prý razily naše desetikoruny. Poslední cesta vedla do nejprůmyslovějšího města Wolweith.
Neúnavný 77letý cestovatel letí letos opět 10. června do Peru a Brazílie. Členka výboru Jana Petříková poděkovala p. Šnokhousovi za velmi pěkný pořad a popřála mu s námi hodně štěstí na cestě po světě.

Letní Letná

28. května 2012 v 18:25
Letní Letná na cestách 2012 :: Mezinárodní Festival nového cirkusu a divadla, kde fantazie probouzí nečekané zážitky a magickou atmosféru - celodenní program, cirkusové a výtvarné dílny, divadelní fotoateliér, představení pro děti i dospělé - vstup do městečka s cirkusovými šapitó a mnoho dalšího zdarma - 1.- 7.7. Lipno nad Vltavou, centrální parkoviště - více na www.letniletna.cz

Čtverylka na náměstí

21. května 2012 v 11:13 | Milan Prášil
V pátek 25. 5. 2012 ve 12 hod se uskuteční na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích tanec "Čtverylka". Je to pokus o rekord o co největší počet tanečních párů, mohou být i homosexuální. Nácvik ve středu 16. 5. a 23. 5. od 16,30 hod v KD Slávie.

Setkání s Janem Chmelíkem

16. května 2012 v 18:44 | Eva Vejrostková
V rámci programu představit každý měsíc členům českobudějovického Svazu důchodců v klubu Roháče z Dubé známou osobnost, pozvala členka výboru Jaroslava Studená 24. dubna Jana Chmelíka a Josefa Jakla, který pořad uváděl.
J. Jakl pozdravil přítomné a pozdravil J. Chmelíka, redaktora, novináře i publicistu a zahrál na úvod písničku "Deštivé ráno".
J. Chmelík poděkoval za pozvání a seznámil přítomné se svou životní poutí. Pochází z Plzně a při studiu již statoval v plzeňském divadle, kde zpíval a dokonce si zahrál malé úložky. V plzeňském rozhlase si též začal rozumět s mikrofonem.
Po vojně se přiženil do Protivína a nastoupil jako redaktor do Jihočeského rozhlasu. Působil též v krajské redakci Československé televize a jeho činnost trvala přes dvacet let. Psal též články i povídky do novin a časopisů.
Při své plodné činnosti se seznámil s mnoha známými osobnostmi, např. s violoncellistou Mstislavem Rostropovičem, herci Josefem Bulíkem, Hanou Bauerovou, Zdenkou Sulanovou a dalšími. Za zmínku stojí i setkání se slavnými zpěváky Zdeňkem Otavou a Stanislavou Součkovou.
Nyní má J. Chmelík připravenou knihu "Ze života Cehnic" o tamních muzikantech a 19. května t.r. bude křest této knihy při sjezdu rodáků.
M ezi poutavým vyprávěním hrál a zpíval J. Jakl veselé písničky a nakonec poděkoval za všechny účastníky J. Chmelíkovi za vyprávění o své celoživotní činnosti.

O setkání s fyzioterapeutem

16. května 2012 v 18:43 | Eva Vejrostková
Dne 17. dubna byl opět klub Městské organizace Svazu důchodců České Budějovice zaplněn, neboť program "Lázeňské procedury a lázeňská rehabilitace" byl přitažlivý. Pozvaný pan PhDr. Marek Zeman, Ph.D., je fyzioterapeutem v třeboňských Bertiných lázních a také přednáší na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.
Marek Zeman hovořil odborně na dané téma a ukázal přítomným na grafech i obrazech soubor léčivých úkonů v lázních i jak je důležitá rehabilitace pro každého pacienta. Procedury působí na organismus nejen relaxačně a analgeticky, ale uvolňují svalstvo a zlepšují prokrvení celého těla. Mobilizují všechny tělní systémy, posilují poškozené funkce i obanyshopnost.
V tepené léčbě jsou důležité slatinné koupele, zábaly i parafin. Další z léčebných úkonů je vodoléčba, tj. jodová i vířivá koupel, podvodní masáže a cvičení i plavání v bazénu. Také elektroléčba je pro oslabený organismus nutná - je to například ultrazvuk, magnetoterapie, technická novinka VAS a laser.
Na funkční zdatnost každého jedince má rehabilitace velký význam hlavně po operacích, následcích onemocnění i po úrazech. Fyzioterapeut pomáhá pacientům cvičením, i správným dýcháním zlepšit kondici i způsobilost k výkonu povolání.
Důležitá je pro každého chůze, běh i rychlá chůze s holemi nordic walking. Za zmínku stojí i cykloturistika - jízda na klasickém kole nebo na rotopedu, kde dochází ke správnému zatížení páteře, k rovnováze těla i zlepšením kloubů.
Po přednášce následovala beseda s přítomnými členy a autor přednášky ochotně zodpovídal všechny položené otázky. Členka výboru Jana Petříková v závěru srdečně poděkovala panu dr. Zemanovi za zajímavý a hodnotný pořad.

Seniorská olympiáda

15. května 2012 v 10:31 | Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců v Prachaticích pořádá 26. 6. 2012 od 10 hodin v areálu domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích Seniorskou olympiádu, na kterou nás zve. Discipliny jsou následují: 1. hod na dětský basketbalový koš, 2. ruský kuželník, 3. petangue, 4. rotopedový maraton, 5. slalom s chodítkem, s6. myslová hra. Účast 5členných družstev - 3 senioři a 2 děti vylosované přímo na místě. Akce má zajištěnu širokou publicitu. Jedno mužstvo postavíme, ale pokud jsou další zájemci, nechť se přihlásí obvyklou cestou: telefon, e-mail nebo v kanceláři.

Počítačový kurz

12. května 2012 v 10:58 | Jiří Polánský
Na poslední chvíli se odhlásili dva přihlášení do počítačového kurzu. Konání kurzu to nijak neohrožuje, ale je škoda nevyužít příležitosti pro další případné zájemce. Kdo ještě má zájem, může se přihlásit v kanceláři na Lidické 7 od 9 do 11 hodin. Cena kurzu je 600 Kč, splatná ihned při přihlášení. Kurz začíná již v pátek 18. 5. v 9,00 v KD Slávie v učebně č. 28.

Výlet na Vysočinu

12. května 2012 v 10:27 | Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích uspořádala pro své členy 10. 5. 2012 výlet na Vysočinu. Navštívili jsme klášter v Želivi, Litomyšl a skanzen lidové architektury Vysočiny na Veselém kopci u Hlinska v Čechách. První zastávka v Želivi patřila návštěvě kláštera. Klášter má za sebou pohnutou historii, v jeho čele se vystřídala řada významných osobností. Nejméně lichotivou etapou jeho vývoje je období let 1950 - 1956, kdy byl internačním táborem pro české mnichy. Bylo jich tam 464, dnes je v klášteře 10 řeholníků. Po prohlídce kláštera včetně přilehlého klášterního kostela Narození panny Marie jsme se vydali na prohlídku klášterního pivovaru. Pivovar je malý, ale vaří se v něm dobré pivo, které jsme mohli podle libosti ochutnat. Těží z mimořádného přírodního zdroje, pramene Haštal, o kterém se traduje, že má léčivé účinky. A tak pivo ze Želivi kudy teče, tudy léčí. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavého o výrobě piva. Orientuje se na výrobu speciálů, jako většina malých pivovarů.
Návštěva Litomyšle se omezila na prohlídku renesančního zámku, ozdobeného osmi tisíci "psaničky", z nichž každé je jiné. V Litomyšli je toho k vidění mnohem víc, ale dlouhé litomyšlské náměstí, na kterém stojí socha Bedřicha Smetany, litomyšlského rodáka, jsme jenom zaregistrovali. Bedřich Smetana byl synem sládka Antonína Smetany v místním pivovaře a už v sedmi letech hrál pro zámeckou paní na piano, jak jsme se dozvěděli od sympatické paní průvodkyně. Navštívili jsme i zámecké divadlo, v Čechách jsou jen dvě, vedle Litomyšle v Českém Krumlově, v Evropě pak pět. V Českém Krumlově je ovšem starší a větší. Stavební památky a bohatá historie vedla k zapsání Litomyšle do kulturního dědictví UNESCO. Na zpáteční cestě jsme se vraceli na náměstí přes klášterní zahrady - i v Litomyšli byli premonstráti jako v Želivi, které jsou rekonstruované, je to výstava děl Olbrama Zoubka pod širým nebem.
Poslední zastávkou byl skanzen lidové architektury Vysočiny na Veselém kopci u Hlinska. Času už bylo málo, přesto ochotný personál nás nechal prohlédnout si skanzen vlastně už přes čas. Skanzen je ukázkou řemeslnické zručnosti a vynalézavosti vesnických obyvatel Vysočiny a jejich přizpůsobivosti těžkým životním podmínkám. A protože už jsme loni navštívili skanzen lidové architektury Šumavy a Bavorského lesa ve Finsterau, mohli jsme srovnávat. Musím říci, že ten bavorský je "vymakanější". Snad se dočkáme i skanzenu lidové architektury jižních Čech, který je zamýšlený u Ševětína. Turistickému ruchu v jižních Čechách by to jen prospělo. Kdo chce přilákat turisty, musí něco investovat.
I když jsme se vrátili až v nočních hodinách, všichni byli spokojeni. Počasí nám přálo, skoro podezírám organizátory našich zájezdů, že mají nějakou smlouvu se svatým Petrem a počasí vždy vyjde. Obsahově zájezd připravila paní Jana Antonová a nutno říci, že velice pečlivě. Organizačně jej zajišťovala paní Marie Sýkorová, která obětavě vybírala peníze a sháněla na poslední chvíli náhradníky. V cenách našich zájezdů není zakalkulován žádný zisk a proto jsou velmi levné. A bdělým okem sledoval počet kilometrů a délku čekací doby pan Zdeněk Škoda. Zájezd se vydařil a tak se všichni těšíme na další zájezd 7. 6., kdy v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity pořádáme zájezd prarodičů s vnoučaty do plzeňské ZOO. Naše ZOO udělaly v poslední době velký pokrok a naši pozornost si zaslouží.

Nejnádhernější místností želivského kláštera je reflektář.

V kapitulní síni volili mniši opata.

Klášterní pivovar je malý, ale vaří se v něm dobré pivo.

Na náměstí v Litomyšli. Věž v pozadí patří litomyšlské radnici.

Co připravuje Europe Direct

6. května 2012 v 18:41
9. 5. 2012
DEN EVROPY v Českých Budějovicích
Informační středisko Europe Direct spolu s Eurocentrem oslaví 9. 5. 2012 Den Evropy. Všichni jsou srdečně zváni do venkovních prostor Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích (naproti Krajskému Úřadu), kde budou probíhat hry a soutěže. Těšit se můžete třeba na kolo štěstí nebo hod na hvězdičku.

10. 5. 2012
Skandinávie, aneb z Bavorova až za polární kruh
Horkou vanu zaplní 10. května severský chlad skandinávských zemí. Europe Direct spolu s Klubem Aktiv vás zvou na přednášku s promítáním fotografií. O své zážitky se podělí Pavel Hanžl a Milena Sobolová.

24. - 27. 5. 2012
BAMBIRIÁDA 2012
Koncem května se v areálu Sportovní haly v Českých Budějovicích uskuteční tradiční prezentace činností občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času s názvem Bambiriáda. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže a jiné zábavné aktivity. Nebude chybět ani stánek Europe direct s kolem štěstí.

Setkání v lomu u Kosova

3. května 2012 v 16:51 | Jiří Polánský
Občanské sdružení České Budějovice - Pasov pořádá v pondělí 7. května v lomu u Kosova grilování.
O účast na akci projevila i družební BBG z Pasova. Pan Fröhlich (předseda BBG) však požádal o dřívější dobu konání.
Po dohodě výboru OS dochází tedy k časové změně. Ti členové, kteří mohou, přijedou do lomu už ve 13 hodin. Ostatní pak během odpoledne, podle svých možností.
V případě nepříznivého počasí se sejdeme v restauraci Český Mlýn v Kosově.

Vlak z Č. Budějovic jede 12.02 z nádraží a do stanice Chlumec. Cesta trvá asi 25 minut.
Autobus na Český Krumlov jede ve 12, 35. V Kosově je ve 12,58.

Rýmařov

3. května 2012 v 16:44 | Jiří Polánský
Na pobytový zájezd do Jeseníků (replika loňského vydařeného zájezdu) ve dnech 24. - 31. 5. 2012 je ještě 5 míst volných.
Ubytování je v obci Rýmařov, plná penze, ubytování dvou a třílůžkové pokoje, popř. apartmány , vše se sociálním zařízením na pokojích.
Výhody: 2 hodiny denně zdarma přístup do Aquaqcentra (krytý bazén s protiproudy, finská sauna, perličkové koupele a další).
Cena: 4.800 Kč.
Přihlášky v KD v ul. Roháče z Dubé vždy před programem u pí. Sýkorové nebo Johnové nebo na telefonu 728 012 519 (pí. Sýkorová).
Přihlásit se mohou i rodinní příslušníci - nečlenové, vyjímečně i nečlenové SD.