Červenec 2012

Uzavření smíru

24. července 2012 v 11:31
Dne 24. července 2012 se správní odbor - oddělení přestupků Magistrátu města Českých Budějovic zabýval návrhem pana Ing. Jiřího Polánského na zahájení přestupkového řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití, podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) Zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, proti:
Mgr. Jiřímu Dolejšovi
dne 29. 3. 2012 v 9,00 hodin, v Českých Budějovicích, ul. Nerudova č. 2, v Penzionu, jako předseda, na jednání Krajské rady Svazu důchodců ČR, jste měl verbálně napadnout Ing. Jiřího Polánského slovy "že je zakomplexovaný, trpí pocity méněcennosti apod.", čímž jste jej měl velmi urazit na cti, tedy měl jinému ublížit na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.
Správní orgán se v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších pokusil uraženého na cti a obviněným z přestupku smířit.
Při smírčím řízení před správním orgánem se pan Ing. Jiří Polánský s m í ř i l s panem Mgr. Jiřím Dolejšem.
Obviněný se uraženému na cti omluvil, navrhovatel omluvu přijal.

Výlet s BBG

15. července 2012 v 11:57 | Martin Polák
Vážení,
dne 14.7.2012 proběhl společný výlet do Třeboně pasovské BBG, Společenosti Č.Budějovice-Pasov a Městské organizace svazu důchodců ČB.
Program: 09:45 setkání členů českých spolků před Metropolem v Českých Budějovicích. Následovala společná cesta autobusem firmy Eichberger do Třeboně. Slunce svítilo a po obloze plula oblaka. Po příjezdu jsme se prošli kolem Bertiných lázní a po náměstí, kde právě probíhaly Slavnosti Jakuba Krčína. V 11 hodin následovala prohlídka zámku Třeboň v českém jazyce, kterou tlumočil Martin Polák pro naše hosty do němčiny. Během prohlídky sice začalo pršet, ale nás čekal bezprostředně nato oběd v restauraci hotelu Zlatá hvězda. Hosté z Bavorska velmi chválili filé z třeboňského kapra. Na naše talíře přiletěli i moravští vrabci a jiné dobroty. Po dobrém obědě jsme prošli zámeckým parkem k přístavišti motorové lodi a vydali se bohužel v nepříznivém počasí na světovou okružní jízdu (14:00). Na plavbě kolem Světa fičel vítr a zahánělo do lodi. Na vlnách se houpaly i závodní veslice. Rčení: je-li v Třeboni "Regata", tak prší, se opět vyplnilo. Z Ostendee kolem hřbitova k Schwarzenberské hrobce není daleko. I prohlídka hrobky (15:00) byla v obou jazycích současně. Každý obdržel copii rodokmenu Schwarzenberků, aby se mohl snáze orientovat mezi rakvemi. Těžko říci, zda bylo vlídněji venku pod šedými mraky nebo v příšeří hrobky. Do města jsme se vrátili po hrázi rybníka. Byl čas na kávu a dort (16:30). U kávy jsme probrali plány do budoucna, zejména společný kurz vaření/pečení a oslavy partnerství měst v roce 2013. Se vzpomínkou v podobě suvenýru nebo pouze pěkného společného zážitku jsme se vraceli k autobusu a s ním do Českých Budějovic. Hned na kraji Třeboně zazářilo slunce a objevila se modrá obloha (18:00). Popřáli jsme si hezké léto, zamávali si a už od teď se zase těšíme na další společnou akci. Jen kdyby nás mohlo být víc.
Za skupinu BBG zdraví pánové Gerhard Fröhlich a Ludwig Schmiedlehner + 8 dalších účastníků zájezdu, za českou skupinu zdraví paní Kocourková, Rajchlová, Šanderová, Johnová, Petříková, Bursíková, pan ing. Jiří Polánský a organizátor zájezdu Martin Polák. Ten děkuje srdečně všem zúčastněným za podporu, zejména ing. Polánskému za finanční spoluúčast.

Po příjezdu do Třeboně

Na náměstí se konají slavnosti Jakuba Krčína z Jelčan

Stánky jsou i na příchodu k zámku

Instrukce u kašny především pro bavorské přátele

Na vnitřním nádvoří zámku před schody do státního archivu. Muž s batohem je pan Polák.

Na lodičce zahajujeme cestu kolem Světa. Teď začalo pršet.Jeseníky 2012

4. července 2012 v 11:46 | Ivana Johnová, Marie Sýkorová
Ve dnech 24. až 30. 5. 2012 uspořádala na MěO SD Č. Budějovice krásný zájezd do Jeseníků. Ubytováni jsme byli v malém městečku Rýmařov. Rod Harrachů zde založil proslulou plátenickou manufakturu. Nám zde poskytl přechodný domov hotel "Slunce". Jeho součástí bylo Aguacentrum, jehož bazén s protiproudy, vířivkami a perličkovou koupelí jsme denně rádi využívali.
Cestou do Rýmařova jsme si prohlédli město Litomyšl a také zámek a zámecké zahrady. Při pohledu na opravovaný pivovar, jsme si také připomněli, že se zde narodil Bedřich Smetana
Počasí nám celých osm dnů přálo a tak každodenní výlety a vycházky byly příjemné. Ať už to bylo rašelinné jezírko "Rejvíz", ke kterému je výchozím bodem hospůdka se stejným jménem. Ta je proslulá vyřezávanými židlemi s obličeji těch, kteří na nich sedávali. Jediná drobná sprcha nás zastihla v lázních Jeseník, ale stejně nám nezabránila projít si ve svahu nad lázněmi "Cestu zdraví".
Nepohybovali jsme se jen na povrchu, odvážně jsme se vypravili do podzemní jeskyně na Pomezí na Špičáku - pak zase zpět na povrch na zámek Jánský vrch v městečku Javorník. Zámek imposantně ční nad krajinou na skalním ostrohu.
Protože je nedaleko Polsko, návštěva patřila i starobylému městu Nisa, kde je překrásná cihlová bazilika.
Výstup na nejvyšší horu Moravy Praděd a na Petrovy kameny, byl pravda náročnější, ale ty výhledy za to stály. Nebylo také možné nenavštívit "osmý div České republiky" - přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Tentokrát jsme měli možnost vidět horní nádrž prázdnou - bez vody. Opravuje se její dno, a tak bylo zajímavé vidět místo vody na dně - náklaďáky a jinou těžkou techniku. Viděli jsme také na dně odkrytý jícen, kterým voda padá až na turbiny. Podívali jsme se také do Olomouce, po prohlídce města jsme navštívili známé poutní místo Svatý kopeček - s bazilikou Minor Navštívení panny Marie.
V Jiříkově u Halouzků jsme zkontrolovali, co v Pradědově galerii (obřích dřevěných vyřezávaných soch) od loňska přibylo. Pak už jen zbývalo naposledy využít Aguacentrum - osvěžit se a zaplavat si v bazénu - a pak jít balit a připravit se na cestu domů.
Cestou domů nebylo možno vynechat Loštice a zásobit se tam syrečkovými specialitami. Konečnou tečku za celým zájezdem jsme udělali prohlídkou hradu Bouzov. Pak už nás autobus, řízený p. F. Síkorou, zavezl v pořádku domů do Českých Budějovic.

Na závěr našeho zájezdu jsme ještě v autobusu zorganizovali anonymní anketu od 50 účastníků (nehlasovali pořadatelé a řidič).:
1.) 47 účastníků se vyjádřilo, že bylo se zájezdem velmi spokojeno,
2.) na otázku co se vám na zájezdu nelíbilo a co máme zlepšit odpovědělo: 36 účastníků spokojeno bez připomínek, ostatní připomínky byly následující:
- častější teplá strava,
- zmírnit tempo vycházek
- více informovat o místech kterými projíždíme
- příliš dlouhé jízdy autobusem
- Polsko - zbytečná zajížďka.
3.) na otázku zda máme organisovat dál takovéto pobytové zájezdy -- 42 účastníků se vyjádřilo "ano"
4.) na otázku v jakém období odpovědělo 40 účast. na jaře, a 10 na podzim, / z toho 9 na jaře i na podzim.
5.) na otázku zda uskutečnit na podzim zájezd do Středohoří - odpovědělo 15 ano a 21 že ještě neví.

P.S.
Dík patří organizátorům - Ivaně Johnové, Marii Sýkorové a Zdeňku Škodovi.
Jiří Polánský

Nejvíce starostí se zájezdem měla Marie Sýkorová.

Naše přechodné bydliště - hotel Slunce v Rýmařově

Na výletě v Polsku v městě Nisa

A vzhůru na další výlet

Tentokrát je to přečepávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Galerie U Halouzků v Jiříkově - jako malé děti

Foto Zděněk Škoda

Seniorské cyklovýlety 2012

4. července 2012 v 11:24

Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s., jeden z našich SENSEN klubů, vás zve na letní výlety na kole okolo Jižních Čech.

DatumTrasadélkaodjezdSraz účastníků
24.6.Promo Budějovice Stromovka10 km14 hod.DK Slavie ČB
14.7.Třeboň30(55)8 hod.Autobus.nádraží,Stanoviště 33
28.7.Purkarec30 km8 hod.Autobus.nádraží,Stanoviště 33
4.8.Lipno50 km8 hod.Autobus.nádraží,Stanoviště 33
11.8.Novohradské(ne)HoryJ60 km7,45Autobus.nádraží,Stanoviště 33
18.8.Vitějovice Netolice ČB60 km7,00Autobus.nádraží,Stanoviště 33
15.9.Budějovice - Římov a zpět - Dojezdná40 km8 hod.Autobus.nádraží,Stanoviště 33

Doplňující organizační informace

Kromě promo a dojezdného cyklovýletu využijeme pro přepravu autobusových linek Cyklobusu Jihotrans a budeme platit jízdné dle ceníku. Sraz účastníků v případě cesty autobusem s koly je v Č. Budějovicích na stanovišti č.33 (Žižkova ul.) 15 minut před pravidelným odjezdem spoje. Cena cyklovýletu je pro člena Klubu Aktiv 30,- Kč pro ostatní 60,-Kč. Platba při startu výletu. Přihlašovat se můžete nejpozději 3 dny před výletem na email:
klub.aktiv@gmail.com .

Organizátor si vyhrazuje právo změnit trasu nebo při nepříznivých podmínkách výlet zrušit. Více informací o cyklovýletech naleznete na: www.klubaktiv.cz/cyklovylety

Cvičení paměti v klubu

3. července 2012 v 13:14 | Eva Vejrostková
Poslední úterní odpoledne před prázdninami bylo opět v klubu v ul. Roháče z Dubé živo. Členka výboru Jana Petříková přivítala Mgr. Helenu Stejskalovou, pracovnici Jihočeského muzea.
H. Stejskalová vysvětlila nejdříve, co je krátkodobá i dlouhodobá paměť, jak se musíme snažit paměť stále cvičit. Hlavně je třeba žít pozitivně, aktivně a věnovat se stále jakékoliv myšlenkové činnosti.
Potom jsme společně zpracovávali různá slova i věty, i když třeba vůbec k sobě nepatřily. Byl o veselý a vtipný pořad.

Po stopách Rožmberků

2. července 2012 v 16:49 | Ivana Johnová, Jiří Polánský
MěO SD České Budějovice pořádá každý týden v Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé populárně naučné přednášky. V úterý 12. června 2012 jsme se vrátili k tématu "Rožmberský rok". Výstava byla instalována v městečku Borovany a to oprávněně. Borovany totiž také patřily Rožmberkům. Jsou dokonce starší než České Budějovice. - v písemných pramenech je o nich zmínka již roku 1186. A tak jsme se do Borovan vypravili.
Ve zdejším klášteře, který založil r. 1455 budějovický měšťan Petr z Lindy je velice pěkné muzeum. Po prohlídce rožmberské výstavy jsme si jeho expozice také prohlédli. Už jeho historie je dost pestrá - augustiniánský klášter, zrušený, obnovený, přestavěný jako barokní prelatura (zámek) a opět zrušený. Objekt pak zakoupil Jan ze Schwarzenbergu a sloužil jako bydlí správce statku a část jako pivovar. V roce 1940 koupilo zámek město Borovany a až do r. 1997 zde byla škola.
Expozice muzea zahrnuje kromě kostela Navštívení P. Marie a Škapulířové kaple i rozsáhlou sbírku kamenných soch z celého Jihočeského kraje. Svoje místo zde našly také původní sochy z římovské Křížové cesty. Byla to taková úterní výprava za poznáním naší historie i blízkého okolí a opravdu stála za to.
O týden později jsme přivítali v klubu paní PhDr. Jiřinu Psíkovou z Muzea a galerie Třeboň. I její přednáška byla zaměřena na Rožmberky. V poutavé přednášce jsme se dozvěděli o historii rodu, jejích politických ambicích - Vilém z Rožmberka chtěl být polským králem, ale zejména o hospodaření feudálního dominia. Rožmberkové se nesmazatelně zapsali do dějin jižních Čech. Vedle řady zámků - Třeboň, Kratochvíle, samozřejmě přestavěný Krumlov, založili i klášter ve Vyšším Brodě.
Jejich největší přínos byl ale v rozvoji rybnikářství v 16. století. Využívali k němu tři významné rybnikáře. První byl Štěpánek Netolický. Jeho nejdůmyslnějším dílem byla Zlatá Stoka, vybudovaná v letech 1506 až 1518. Jeho nejvýznamnější rybníky jsou Opatovický, Horusický a Kaňov. Druhý byl Mikuláš Rutard z Malešova, který po sobě zanechal rybniční soustavu na Chlumecku a Novobystřicku. Dotáhl to na hejtmana třeboňského panství. Na něj navázal Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, který se stal správcem celého rožmberského panství. Jeho stěžejním dílem je rybník Rožmberk a Nová řeka. Jména jednotlivých Rožmberků upadají v zapomnění, pamatujeme si jen poslední dva - Petra Voka a Viléma, ale výsledky jejich činnosti zůstávají v krajině dodnes.
Za zdařilou akci patří dík členkám výboru Janě Petříkové a Ivaně Johnové, že něco tak pěkného vymyslely a zorganizovaly.

Cesta z města aneb Za Janem Žižkou do Trocnova – 5. 7. 2012

2. července 2012 v 15:44
V rámci "husitských dnů" uspořádalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s Informačním centrem Borovany a Českými drahami a.s., společný výlet do Trocnova.
Díky této spolupráci můžeme návštěvníky nalákat na společnou cestu zvláštním výletním vlakem Jan Žižka, který bude sestaven z historických, vyhlídkových i bufetových vozů a povede jej motorová lokomotiva přezdívaná "Hektor". Informační centrum Borovany připravilo naučnou stezku po trase z vlakového nádraží a Jihočeské muzeum zajistilo bohatý zábavný program.
Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova tak znovu ožije v duchu Jana Žižky, který je neodmyslitelně spojen s Janem Husem ahusitstvím vůbec. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích tak naváže na tradici těchto oslav, připadajících téměř na den upálení mistra Jana Husa.
Zábavný program začíná ve 14.00 hodin a vystoupí v něm například Krumlovští pištci, Fedrfechtýři - skupina historického šermu s ukázkami husitských bojů nebo Studio Dell´Arte s divadelní hrou Pražská defenestrace. Nebude chybět prohlídka muzea, doplněná odborným komentářem, či tvůrčí dílna pro děti. Závěr bude patřit country skupině Weekend a Janu Žižkovi, který tak ukončí program celé akce.
Mezi středověkými řemesly se představí paní Vařilová s předením vlny na kolovratu, paní Vachová s technikou chainmaille-kroužkování, pan a paní Čížkovi jako kováři s bohatou kovářskou historií, či pan Drhovský s výrobou tradičních dřevěných hraček. Nebude chybět ani ukázka výroby drátěných košil.
Zpět do Českých Budějovic návštěvníky znovu odveze speciální vlak Jan Žižka. Na vlakovém nádraží Radostice bude připraven k odjezdu v 18.38 hodin.