Srpen 2012

Kontrola

30. srpna 2012 v 14:46 | Jiří Polánský
Na základě rozhodnutí Výkonné rady SD ČR o. s. byli na kontrolu hospodaření naší organizace za rok 2011 a 1. pololetí 2012 vysláni předseda ÚKRK pan Petr Kalábek a členové Kratochvíl Jaroslav, Bláhová Hana a předseda Krajské kontrolní a revizní komise JKR Čestmír Kotek. Ač Městská organizace SD ČR je podle Stanov SD ekonomicky zcela samostatný subjekt a kontrolovat ji může jen Policie ČR, finanční úřad a její vlastní kontrolní a revizní komise, na důkaz dobré vůle a jako vstřícný krok k urovnání problémů jsme kontrolu umožnili.
Kontrola se uskutečnila dne 28. 8. 2012 a byla jí přítomna i předsedkyně naší kontrolní a revizní komise paní Jana Holubová. Kontrola nezjistila v našem hospodaření žádné závady. Svědčí to o dobré práci jak bývalé hospodářky naší organizace paní Jiřiny Šimotové, tak i současné hospodářky paní Marie Dušilové, jakož i tajemníka naší organizace pana Ing. Milana Prášila. Rovněž členové naší kontrolní a revizní komise dobře plní své povinnosti kontrolního orgánu. Za odvedenou práci všem jmenovaným děkuji.

Permanentky do bazénu

14. srpna 2012 v 10:38 | Jiří Polánský
Naše organizace získala 2 permanentky do bazénu od Europe Direct. Vzhledem k tomu, že v současné době je plavecký stadion uzavřen, bude permanentky distribuovat paní Petříková od září vždy v úterý před přednáškou v KD v ulici Roháče z Dubé.

Pokladní hodiny

10. srpna 2012 v 14:04 | Jiří Polánský
Pokladna Městské organizace SD v Českých Budějovicích bude otevřena dne 27. 8. od 13 do 14 hodin. Všichni, kteří si ještě nevyzvedli odměny za 1. pololetí, nechť tak učiní v tomto termínu.

Zájezd do Německa

10. srpna 2012 v 14:01 | Jiří Polánský
Dne 27. 9. 2012 (pozor změna termínu) pojedeme na zájezd do Německa - jezera Kleiner a Grosser Arbersee, lázeňské středisko Bodenmais, sklárna Joska a likérka Zwiesel. Odjezd v 6,30 z Mariánského náměstí. Cena zájezdu je 520,- Kč. Kdo ještě nezaplatil nebo se nepřihlásil, může tak učinit 5. 9. 2012 ve 13,30 až 14,- hodin a 11. 9. 2012 od 15,15 do 16,- hod. v Klubu Roháče z Dubé. Vybírat bude paní Sýkorová.

Hledáme nové síly

10. srpna 2012 v 13:59 | Jiří Polánský
Vzhledem k tomu, že paní Holubová a Petrová už nechtějí dále pracovat v Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé, hledáme za ně náhradu. Klub je otevřený od pondělí do středy od 14 do 17 hodin. Střídání služeb dle dohody pracovnic. Práce v klubu je přiměřeně ohodnocena. Zájemci nebo zájemkyně nechť se přihlásí na telefonu 604 554 617, popřípadě v kanceláři na Lidické. Začátek úvazku od 3. 9. 2012. Pokud se žádný zájemce o tuto činnost nepřihlásí, nebude v klubu podáváno občerstvení.

Z jednání krajské rady SD

10. srpna 2012 v 13:57 | Jiří Polánský
Jihočeská krajská rada SD se sešla 28. června 2012. Z jejího průběhu vyjímám:
1. Pan Škoda přečetl dopis od Ing. Polánského z 26. 6. 2012, adresovaný členům krajské rady, ve kterém se vyjadřuje k dopisu Mgr. Dolejše, předsedy krajské rady, kterým ho vyzývá, aby se ujal funkce člena Krajské rady po odstoupivší Mgr. Tesařové z Prachatic. K tomu musím podotknout, že všichni členové krajské rady, zvolení na krajské konferenci, byli dotázáni, zda funkci přijímají. Mně se nikdo neptal - pocem, jedno místo se uvolnilo, budeš radní. Někteří lidé se se slušností neustále míjejí. Místo po paní Tesařové patří prachatické organizaci a já ho v žádném případě nemíním obsadit. Jen tak lze naplnit ustanovení Stanov SD, že každá organizace musí mít v krajské radě své zastoupení.
2. Dále pan Škoda předal Mgr. Dolejšovi fotokopii mailu Ing. Polánského z 12. 4. 2012, který obsahuje žádost o zaslání kopie smlouvy mezi Jihočeskou krajskou radou SD a firmou E-on o sponzorském daru Jihočeské krajské radě ve výši 30 000 Kč. Z tohoto daru českobudějovická organizace SD jako jediná v kraji nic nedostala. Dále mail obsahuje žádost o zaslání zápisu z jednání Jihočeské krajské rady SD ze dne 9. 6. 2011, rozšířeného o předsedy základních organizací Jihočeského kraje, opět s výjimkou předsedy českobudějovické organizace. Těmto požadavkům Jihočeská krajská rada SD nevyhověla a podle průběhu jednání ani vyhovět nehodlá.
Krajská rada si stěžuje, že se musí neustále zabývat připomínkami MěO SD v Českých Budějovicích, ale ve skutečnosti naše připomínky neřeší, pouze je přežvykuje. Za této situace ovšem je řešení problémů mezi krajskou radou SD a českobudějovickou organizací SD v nedohlednu.