Září 2012

Pozvánka na den otevřených dveří

30. září 2012 v 13:05 | Jana Zadražilová
Vážení a milí,
srdečně Vás zveme na jedinečnou akci
"Den otevřených dveří",
který se bude konat ve středu 10.10.2012.
Od 9:30 hod. nás bude doprovázet hudební kapela MP3, která nám zahraje k tanci a poslechu v již zrekonstruovaných prostorách DD. Obsluhu při zábavě zajistí příjemný personál oděný v retro stylu.
Odpoledne, v době od 13:30 - 17:00 hod., pak strávíme ve vestibulu, který také prošel kompletní rekonstrukcí. I zde se budete moci občerstvit při poslechu vybraných písní z let 60. a 70. minulého století.
Nenechte si ujít jedinečnou možnost shlédnout nové prostory DD.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Zadražilová, ředitelka DD

Výlet do Bayerwaldu

28. září 2012 v 10:49 | Jiří Polánský
Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích se vydala 27. 9. 2012 do Bavorského lesa. Pro nás je to Šumava, ale z bavorské strany. Naše první zastávka byla v Lohbergu, kde jsme nastoupili do vláčku, což je vlastně traktor, převlečený za mašinku se dvěma valníky, upravenými jako vagónky. Má tu výhodu, že jezdí po silnici. S ním jsme se vydali k 10 km vzdálenému Malému javorovému jezeru. Jinak se tam nelze dostat nebo po svých. Jezero totiž leží v přírodní rezervaci. Jeho rozloha, ač se to nezdá, je cca 9 ha. Jeho hladina je totiž pokryta plovoucími ostrovy, které jsou až 3 m silné. Počasím bylo podmračené, ale nepršelo, a tak někteří z nás, místo aby jezero obešli po upravené cestičce, dali přednost pobytu v restauraci na břehu jezera. Po dvou hodinách pobytu se vláček vrátil, byly vlastně dva a dopravil nás zase zpátky. Sympatické bylo, že náš pan řidič uměl perfektně česky a během celé cesty nás průběžně informoval. Je vidět, že Bavoráci si už zvykají dívat se na Čechy jako na zákazníky, i když ne všude.
Po návratu do Lohbergu jsme nasedli do našeho autobusu a jeli se podívat na Velké javorové jezero. Obě jezera jsou pozůstatkem doby ledové a velké je největším jezerem na Šumavě. To jsme neobcházeli, je přece jenom dost rozlehlé, jen jsme si prohlédli okolí, krmili kachny, fotili na památku, popřípadě se občerstvili. Je vidět, že jezero je hojně komerčně využívané: hotel s terasou, šlapadla na hladině, pohádkový les, velké parkoviště. Naštěstí už bylo po sezoně, a tak jsme si krásy jezera v klidu užili. I počasí se zlepšilo. Ve výhledu na Velký javor, nejvyšší horu Šumavy (1455 m), nám ale bránily mraky. Náladu nám to ale nezkazilo a tak jsme se vydali k dalšímu cíli naší cesty, lázeňskému a zimnímu středisku Bodenmais.
Městečko Bodenmais je typicky načančané turistické centrum. Po procházce po hlavní třídě, s mnoha obchody a restauračními zařízeními jsme navštívili místní sklárnu Joska, která má za sebou už čtyřsetletou tradici šumavského sklářství. Těch skláren už moc nezbývá. Je vidět, že ve sklárně Joska jsou na návštěvníky připraveni a cíleně je využívají k propagaci svých výrobků. Do sklárny je volný přístup a pro pohodlí návštěvníků jsou ve výrobní hale lavičky, ze kterých lze sledovat výrobu skla. Na výrobu navazuje velká vzorkovna s výrobním sortimentem sklárny, kde je možné si výrobky i zakoupit. Aby prodejních příležitostí nebylo málo, hned proti prodejně je velká reprezentativní prodejna této firmy, dokonce dvoupodlažní. Tak velkou a specializovanou prodejnu skla jsem ještě neviděl. Nejedná se ale jen o skleněné výrobky, ale i lustry a jiná osvětlovací tělesa. Nutno říci, že to nebyla jediná prodejna skla v městečku. S respektem k práci bavorských sklářů jsme se vydali k dalšímu, již poslednímu cíli naší cesty.
Bylo to městečko Zwiesel se známou likérkou Bayerwald Bärwurzerei (alespoň tak hlásal nápis na štítě). Tady už prohlídku provozu neumožňují, ale nabídli nám promítnutí videa o výrobním procesu, bohužel v německém jazyce. To jsme odmítli, ale neodmítli jsme návštěvu podnikové prodejny, spojenou s ochutnávkou tří druhů likérů. Výrobní sortiment likérky je samozřejmě širší, ale kapacita prodejny byla pro 50 lidí z autobusu přece jen malá, a tak při ochutnávce vznikla malá tlačenice. Nicméně na každého se dostalo a také téměř každý si koupil nějaký suvenýr v podobě lahvinky likéru, pokud se litrová plastová láhev dá označit za lahvinku. A nezůstalo jen u jediné. Zřejmě se projevil vliv české prohibice. Tím byl program našeho výletu opravdu vyčerpán. Organizátor výletu Ing. Milan Prášil seznámil účastníky s dalšími možnostmi vyžití, které naše organizace pro své členy připravila a poděkoval i sponzorům našeho zájezdu, Společnosti tří zemí, která usiluje o hlubší vzájemné poznání obyvatel tří sousedících regionů - Jižních Čech, Horního Rakouska a Dolního Bavorska. Našemu úspěšnému návratu do Českých Budějovic už nic nebránilo.

Po příjezdu do Lohbergu

Nastupujeme do vagónků

Vzhůru do sklárny Joska

Všichni chceme ochutnat

Dopis Jihočeské krajské radě SD

26. září 2012 v 11:16 | Jiří Polánský
Dámy a pánové,

ve vztazích mezi Jihočeská krajskou radou SD ČR a Městskou organizací SD ČR v Českých Budějovicích panuje neudržitelná situace. Je to způsobené tím, že pan Václav Minařík a paní Jaroslava Nováková odmítají uznat autoritu výboru naší organizace, soustavně narušují její integritu a dělají si, co chtějí.
Doložit to mohu tím, že pan Minařík a paní Nováková jako členové výkonného výboru krajské rady přesto, že jsou našimi členy, hlasovali pro výpověď z nájmu naší organizace v Nerudově ulici, čímž naši organizaci poškodili. Jednali tak v rozporu se zájmy naší organizace. Už samotný fakt, že členové organizace hlasují pro výpověď vlastní organizaci, je hodný kroniky města Kocourkova. Dále oba jmenovaní jako členové krajské rady sami sebe navrhli na delegátku do nové krajské rady a pomocí manipulací dosáhli svého zvolení. Tím byl porušen čl. 23, odst. 1 Stanov SD (Orgány jsou voleny od základních organizací k vyšším organizačním složkám).
Od konání poslední krajské konference pan Minařík soustavně vyvíjí činnost k rozeštvávání a poškozování naší organizace. Svědčí o tom
1. absurdní hádka v minulé krajské radě zda v Suchém Vrbném byla či nebyla základní organizace SD,
2. "opravování" mého projevu na členské schůzi dne 5. 5. 2010 panem Minaříkem,
3. opakované návrhy pana Minaříka v krajské radě na založení dalších organizací SD v Českých Budějovicích,
4. zupácký dopis pana Minaříka adresovaný mojí osobě ze dne 21. 11. 2011
5. rozbíječské vystoupení pana Minaříka na naší členské schůzi dne 11. 3. 2012.
6. verbální útoky vůči výboru vůči výboru (naše organizace prý nedostatečně zhodnotila zásluhy zasloužilých členů při členské schůzi 2011).
Krajská rada těmto tendencím nečelí a fakticky jim ustupuje. Problém hledá v mojí osobě, nikoliv v osobě pana Minaříka. V této souvislosti musím připomenout, že jsem už druhý předseda, na kterého pan Minařík systematicky útočí. Můj předchůdce ve funkci Ing. Řežábek tento tlak neustál a rezignoval nejdříve na funkci člena krajské rady, posléze i předsedy organizace. Proto jsem se rozhodl, že pokud budou pan Václav Minařík a paní Jaroslava Nováková po 31. 10. 2012 nadále členy krajské rady, budu rezignovat na funkci předsedy i člena výboru naší organizace. Pan Minařík může zahájit proces likvidace dalšího, v pořadí již třetího předsedy naší organizace.


Úspěšná akce českobudějovického Svazu důchodců

25. září 2012 v 10:56 | Eva Vejrostková
V pátek 21. září 2012 uspořádala Městská organizace Svazu důchodců ČR v sálu Gerbera České Budějovice od 14 hodin 4. ročník Seniorské písně. Zúčastnilo se šest Jihočeských hudebních tanečních a pěveckých souborů. Tato nádherná akce byla realizována s finanční účastí Statutárního města České Budějovice i Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Celý program uváděl pan Dr. Stanislav Štádler, který přivítal přítomné i pozvané hosty - pana hejtmana Mgr. Jiřího Zimolu, paní náměstkyni hejtmana Mgr. Ivanu Stráskou a člena rady Jihočeského kraje pro ekonomiku Ing. Jaromíra Slívu. Statutární město České Budějovice reprezentoval primátor Mgr. Juraj Thoma a náměstek primátora pro sociální oblast Mgr. Petr Podhola. Nadaci Charty 77/Konto Bariéry zastupovala paní Mgr. Romana Junková. Hosté pronesli krátké projevy, kde celou akci pochválili a popřáli úspěch v další činnosti.
Seniorskou píseň zahájil ženský pěvecký soubor MěO SD Č. Budějovice ROZMARÝN pod vedením sbormistryně Mgr. Anny Postlové a zazpíval veselé písničky ze svého bohatého repertoáru.
Dále se představil publiku s báječným programem prachatický čtrnáctičlenný soubor SENIOR COUNTRY KLUB pod vedením pana Karla Hrůzy a zatančil při dynamické hudbě několik tanců. Jejich ohnivé tance rozproudily krev návštěvníkům, kteří tanečníkům nadšeně tleskali. Soubor byl založen v dubnu 2010 s podporou města Prachatice. Jejich motto zní "Pobavit a přežít".
V dalším pořadu účinkoval pod vedením pana Jiřího Letovského krojovaný pěvecký a taneční soubor RADOST a venkovská dudácká muzika BEDRNÍK. Při jejich veselé hudbě zatančil folklórní soubor SOUMRAK ze Záluží u Českého Krumlova.
Na závěr vystoupila pod vedením Miroslava Stechera kapela DUDLAJDA i pěvecký a taneční jihočeský soubor ÚSVIT, který v letošním roce slaví 60. výročí svého založení. Jejich krásná a perfektní muzika, folklórní písně i tance se všem líbily.
Pan Dr. S. Štádler poděkoval všem účinkujícím za nádherný pořad a předal slovo panu předsedovi MěO Svazu důchodců České Budějovice Ing. Jiřímu Polánskému., který poděkoval zástupcům Jihočeského kraje i města České Budějovice za účast i finanční přispění na celou akci. Dále pronesl slova díků všem jihočeským souborům a předal jim malý dárek. Poděkoval též organizátorům celé akce. Zvláštní poděkování patří člence výboru MěO SD České Budějovice paní Jaroslavě Studené, která se o celou akci s velkým úsilím starala. Na závěr si mohli přítomní zatančit a zazpívat při hudbě DUDLAJDY.

Sál byl opravdu plný

Přehlídku zahájil jako obvykle pěvecký soubor Rozmarýn Městské organizace SD v Českých Budějovicích

Pak zatančili členové Senior Country Klubu z Prachatic

Nastupují tanečníci z Úsvitu

Několik záběrů na solubor Dudlajda
O vzdáleném Tibetu

24. září 2012 v 20:18 | Eva Vejrostková
V úterý 18. září 2012 vyprávěl pozvaný pan Ing. Machovec účastníkům v klubu českobudějovického Svazu důchodců o svém cestování po Tibetu. Tato vzdálená země má své tradice, jinou ideologii i myšlení podle 4.000 let staré kultury a je tam ještě středověk. Představitel lidu je dalajláma. Hlavní město Tibetu je Lhasa.
Důležité jsou kláštery a vybraní chlapci tam žijí od dětství. Mniši vybírají od lidí obětní dary pro potřeby klášterů. Školní děti žijí v internátech a nosí uniformy.
V této zemi žije nejvíce Mongolů a jsou to většinou pastevci, kteří pěstují kozy, jaky a ovce. Obyvatelé tam žijí chudě, ale věří, že se vše v budoucnosti změní k lepšímu.

Program DS J.K.Tyl České Budějovice říjen 2012

22. září 2012 v 8:27
03.10. 19:00 M.Doleželová, R.Vencl:Když se zhasne
Vánoční večírek na Manhattnu nebo swingersparty? Mrazivá komedie, která polechtá vaše bránice.
režie: Jan Štěch
07.10. 15:00 J.Drda: Zapomenutý čert.
Starý čert na zemi zapomněl strašit i jak se vrátit zpátky do pekla. Jak to s ním nakonec dopadne? Vrátí se nebo zůstane?
Pro DS J.K.Tyl upravil J.Havlín
Režie: Jiří Havlín
10.10. 19:00 M.Doleželová, R.Vencl: Když se zhasne
Vánoční večírek na Manhattnu nebo swingersparty? Mrazivá komedie, která polechtá vaše bránice.
režie: Jan Štěch
14.10. 15:00 Marie Mašková: Vánoční příběh - premiéra
Princeznina kouzla poezie vás přenesou do předvánočního času a s ní budete sledovat příběh osamělého děvčátka, kterému se splní jeho největší přání.
režie: Marie Mašková
17.10. 19:00 J.Franco,G.Melanie: Bordel na ministerstvu - premiéra
Nepoliticky korektní komedie. Chcete vědět více? Přijďte a dozvíte se.
režie: Jiří Havlín
21.10. 15:00 Marie Mašková: Vánoční příběh
Princeznina kouzla poezie vás přenesou do předvánočního času a s ní budete sledovat příběh osamělého děvčátka, kterému se splní jeho největší přání.
režie: Marie Mašková
24.10. 19:00 J.Franco - G.Melanie: Bordel na ministerstvu
Nepoliticky korektní komedie. Chcete vědět více? Přijďte a dozvíte se.
režie: Jiří Havlín
28.10. 15:00 Marie Mašková: Babička - derniéra
Přijměte pozvání na Staré bělidlo, abyste poznali příběh babičky, tak jak ji znáte z knihy Boženy Němcové.
Režie: Marie Mašková
31.10. 19:00 Marc Comoletti: Láska, sex a žárlivost.
Na počátku byla láska…pak přišla nevěra…a na konci stojí geniální plán na pomstu spáchanou ve jménu ušlechtilé žárlivosti aneb co je člověk schopen obětovat pro jeden ošoupaný ušák!
Režie: Martin Hruška

Vycházky za historií

22. září 2012 v 8:23 | Kultur-kontakt
8. Vycházka za historií budovy okr. hejtmanství, Stegmannovy továrny a Krumlovského rybníka - Ing. Jan Schinko
Čt. 4.10.2012 16,30 - 18,30 hod. Sraz před Krajským úřadem, U Zimního stadionu 2 v 16,15 hod.
Známý budějovický historik Ing. Jan Schinko zavzpomíná nejen na dobu, kterou strávil v nynější budově krajského úřadu,ale připomene nám i bohatou historii komplexu těchto budov a to včetně proměny dna bývalého Krumlovského rybníka.
 
9. Vycházka za historií vodárenské věže a vodní elektrárny na Jirsákově jezu - Tomáš Hobizal, Josef Mochaň
Čt. 18.10.2012 16,30 - 18,30 hod. Skupina A sraz před vodárnou v 16,15 hod. Skupina B sraz před Jiráskovým jezem ze strany od Sokolského ostrova v 16,15 hod. Po hodině prohlídky se skupiny vystřídají.
V této dvoj vycházce, se dozvíme o významu vody pro město České Budějovice. S panem Hobizalem vystoupáme na vodárenskou věž a povíme si o její historii. Poté navštívíme nově opravenou vodní elektrárnu na Vltavě u Jiráskova jezu a vrátíme se v historii až do doby jejího vzniku.  
 
10. Vycházka za historií bouřlivých časů vzniku církve československé a českobratrské v ČB - Richard Vlasák
Čt. 1.11.2012 16,30 - 18,30 hod. Sraz před Mariánským sousoším na Mariánském náměstí v 16,15 hod.
S historikem Husitského muzea v Táboře Richardem Vlasákem se vydáme na místa, která hrála velkou úlohu při vzniku církve československé i českobratrské. Mariánské náměstí, kde se konaly demonstrace, evangelický i husitský sbor budou ukázány z netradičního úhlu pohledu.

11. Vycházka za historií barokního opevnění města České Budějovice - PhDr. Daniel Kovář
Čt. 15.11.2012 16,30 - 18,30 hod. Sraz před KD Slávie v 16,15 hod.
Ředitel Státního okresního archivu České Budějovice pan. PhDr. Daniel Kovář nás provede po zbytcích opevnění města od bývalé věže Manda přes Rabenštejnskou věž až k bývalé Rybářské bráně. Po minulé vycházce za gotickou částí opevnění si nyní připomeneme část barokní.   
 
12. Vycházka za historií kostela Panny Marie Růžencové - Ing. arch. Marie Petrmanová
Čt. 29.11.2012 16,30 - 18,30 hod. Sraz před kostelem Panny Marie Růžencové Žižkova tř. 4 v 16,15 hod.
Při poslední vycházce letošního roku se vydáme objevovat krásu kostela Panny Marie Růžencové, který je jednou z nejvýznamnějších ucelených památek tzv. beuronského stylu. Naší průvodkyní bude paní Ing. arch. Marie Petrmanová.

Vstupenky pouze na předběžné rezervace.

Cena vstupného:
Dospělí: 150,- Kč
Dětí do 15 let, studenti a senioři nad 60 let 80,- Kč
Předprodej vstupenek:
Agentura Kultur-Kontakt, Krajinská 7, 370 01 České Budějovice,
www.kultur-kontakt.cz Tel. 387 310 412, 777 113 433

Městský rezervační systém CB systém.

Návštěva v knihovně

19. září 2012 v 9:31 | Eva Vejrostková
V úterý 11. září 2012 se sešlo 18 našich členů v budově Stavounionu s p. Mgr. Helenou Stejskalovou, ,vedoucí knihovny Jihočeského muzea. Jak je známo, budova Jihočeského muzea je v rekonstrukci a proto všechna oddělení sídlí po různých místech Českých Budějovic. V 5. patře nás Mgr. Stejskalová přivítala a provedla celou knihovnou. Nejprve to byly ukázky vzácných svazků knih i regionální literatury, které mohou badatelé studovat prezenčně ve studovně. Dokumentátorka p. Mgr. Helena Motyčková ukázala jedinečnou filmotéku. Tyto historické negativy i vzácné knihy mají nesmírnou hodnotu a proto je celé oddělení sledováno kamerou.
Dále jsme si prohlédli další rozsáhlé oddělení, kde je na 175 000 svazků. Jsou to různá historická vydání časopisů, novin, kalendářů, atlasů i odborné literatury a také staré tisky od r. 16+50 - 1850.
V 6. patře jsme se pak všichni sešli k zajímavé přednášce Mgr. Stejskalové nejen o obsáhlé činnosti muzea , kde mimo jiné také funguje v pondělí odpoledne houbařská poradna, ale také o tom, jak bylo nesnadné přestěhování celé knihovny do této budovy. Měli jsme tétž možnost si prohlédnout a přečíst několik historických časopisů, např. "Budějovické noviny" a "Jihočech" i starou knihu z roku 1853 o modlitbách.
Po tomto hodnotném pořadu poděkovala Jana Petříková Heleně Stejskalové za krásné a zajímavé odpoledne.

Počítačový kurs

18. září 2012 v 10:25 | Jiří Polánský
Pokračuje druhý díl počítačového kurzu, pořádaného ve spolupráci s Klub aktivem, vždy v 9,00 až 11,45, v počítačové učebně č. 28 v KD Slávie. Kurzy se konají ve dnech 5., 12. a 19. října (pátky).

Dva zájezdy

17. září 2012 v 17:00 | Marie Sýkorová
Jihočeská krajská rada SD ČR uspořádá (s použitím grantu Jč kraje) pro začleněné organisace SD
v pátek dne 19. října 2012 zájezd po pamětihodnostech Jihočeského kraje.

Pro členy naší MěO SD v ČB je vyčleněno 2 x 15 míst v autobusech, které pojedou po těchto trasách:

Trasa A: Odjezd z Prachatic na zámek Kratochvíle, pak do ČB - Černá věž a prohlídka radnice, zámek Třeboň, pak zpět do ČB a Prachatic.
Zájemci z naší organisace - 15 členů - nastoupí v ČB a pojedou do Třeboně na zámek
Odjezd z ČB ve 13 hodin. - návrat cca v 16 hod do ČB.

Trasa B: Odjezd z Třeboně do ČB, pak na zámek Kratochvíle, do Prachatic, zpět do ČB a Třeboně.
Zájemci - členové naší organizace SD (opět 15 členů) - nastoupí v Čes. Budějovicích a pojedou na zámek Kratochvíle a do musea v Prachaticích. Odjezd z ČB v 10,30 hodin a návrat do ČB cca v 16,30 hod..

Cena zájezdu včetně vstupného činí 50,- Kč. Přihlášky na tyto zájezdy, včetně výběru peněz bude provádět pí Sýkorová v Klubu Roháče z Dubé dne 9. října od 13,30 do l4,- hodin a stejný den od 15,15 do 16 hodin.

Na každý zájezd může jet pouze 15 členů SD.

Změny ve funkcích

13. září 2012 v 11:08 | Jiří Polánský
Ve výboru Městské organizace SD v Českých Budějovicích skončila na vlastní žádost funkci hospodářky paní Jiřina Šimotová a na její místo nastoupila paní Marie Dušilová. Dále v revizní a kontrolní komisi ukončil své členství pan Ing. Ladislav Dvořák a jeho funkci převzala paní Marie Vávrů. Oběma jmenovaným, jak paní Šimotové, tak panu Ing. Dvořákovi za odvedenou práci děkujeme.

Doma na sídlišti

13. září 2012 v 10:36 | Petr Kurz
Přijměte, prosím, pozvání na akci pro veřejnost Doma na sídlišti, která se uskuteční v úterý 18. září od 14 hodin v zahradě Cassiopeii (Jizerská 4, České Budějovice). Rádi Vás provedeme prostory našeho centra a podrobně Vás informujeme o našich aktivitách, poznáte naši unikátní přírodní zahradu a ochutnáte zdravé potraviny. Od 16. 30 hodin proběhne koncert folkových kapel. Cílem akce je prohloubit zájem o ochranu životního prostředí a seznámit obyvatele s aktivitami centra a napomoci k jejich společnému soužití na sídlišti. Kromě vzdělávacích aktivit jsou připraveny hry pro děti, kulturní program, ochutnávka zdravých pokrmů a další lákadla.
Budeme se na vás těšit
S pozdravem Petr Kurz

Informace ze 4. zasedání Seniorského senátu města Českých Budějovic 29. 8. 2012

12. září 2012 v 9:55 | Zdeněk Škoda
Seniorský senát projednal:
1. Zprávu o nebytových lůžkových kapacitách v Domovech pro seniory ve správě města podal Mgr. Petr Podhola.
2. Organizační zajištění setkání seniorů s představiteli města České Budějovice dne 4. 10. 2012 od 14,30 v Kulturním domě Slávie.
3. Stanovisko senátu k "Vyhlášce o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích".
4. Přípravy a organizace Dne zdraví ve středu 26. 9. 2012 od 9 hodin v DK Metropol v rámci Evropského roku aktivního stárnutí.
5. Stanovisko obyvatel Domovů pro seniory k aktuálním problémům v místě Domovů v oblasti:
- odpočinkové možnosti
- stav chodníků, přechodů pro chodce atp.

Změny v ochraně spotřebitelů

11. září 2012 v 21:39 | Eva Vejrostková
V úterý 4. září 2012 byl po prázdninách otevřen klub českobudějovického Svazu důchodců. První pořad byl o změnách v ochraně spotřebitelů a o tomto problému hovořil pozvaný pan Ing. Roman Bureš ze Sdružení na ochranu spotřebitelů.
Záruční doba zakoupeného zboží se prodlužuje z jednoho roku na dva, minimálně na 18 měsíců. Na zboží ve slevě platí též záruka, nejedná-li se o vadu, na kterou byl předmět zlevněn. Při reklamaci musí zákazník doložit příslušný paragon do 30 dnů. Prodávající nesmí zkrátit záruční dobu bez vědomí zákazníka.
Přednášející se zmínil též o předváděcích akcích, kde je třeba při podpisu smlouvy důklkadně si vše přečíst. Do 14 dnů je možno odstoupit od smlouvy, ale nesmí být v ní uvedeno, že zákazník pozval prodávajícího domů. Prodávající nesmí nikdy zrušit záruku. Pozor na podomní prodejce i telefonické nabídky!
Sdružení ochrany spotřebitelů má kancelář v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí č. 14 a otevřeno je v pondělí a ve středu ode 10 do 14 hodin.