Říjen 2012

Práce psovodů Městské policie

27. října 2012 v 11:45 | Pavla Jandová
Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice
a náměstek primátora Mgr. Petr Podhola

Vás srdečně zvou na ukázku:


PRÁCE PSOVODŮ MĚSTSKÉ POLICIE

http://mpolicie.c-budejovice.cz/imagePreview.ashx?img=%2fcz%2fprevence-kriminality%2fPublishingImages%2fPsovodiZlivMlade%2fPsovodiMladeZliv_03.JPG&w=200

Uvidíte ukázku výcviku služebního psa včetně modelových situací, jak služební pes zasahuje.


Kde:
v zahradních prostorách DPS Nerudova 2a


Dne5. 11. 2012 ve 13 hodin
Tato aktivita je součástí projektu "Senioři, nedejte se" finančně podpořeném v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012 MV ČR.

Senioři, nedejte se

27. října 2012 v 11:36 | Pavla Jandová
Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice
a náměstek primátora Mgr. Petr Podhola
Vás srdečně zvou na přednášky,

které jsou součástí projektu "Senioři, nedejte se" finančně podpořeném v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012 Ministerstva vnitra ČR

Než koupíte, přemýšlejte! Spotřebitelská a dluhová problematika
Přednášející: M. Hanousková, vedoucí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dne 15.11.2012 ve 13.00 hodin
Jak se bránit manipulaci a umět říci ne
Přednášející: PhDr. Rostislav Nesnídal, ředitel Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy
Dne 26.11.2012 ve 13.00 hodin
Znáte spotřebitelská práva? Nevíte, jak zjistit,který výrobek je kvalitní?
Přednášející: Libuše Oulehlová, Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Dne 3.12.2012 ve 13.30 hodin
Bezpečí pro seniory; rady, praktická doporučení, techniky sebeobrany
Přednášející: Mgr. Václav Sup, preventista Městské policie ČB
Dne 10.12.2012 ve 13.00 hodin

Kde: Klub důchodců DPS Nerudova 2a, České Budějovice


Problémy Evropské unie

24. října 2012 v 16:08 | Jiří Polánský
Pan Ing. Jiří Dušek, PhDr. z Vysoké školy evropských a regionálních studií nepřišel mezi naše členy 23. 10. 2012 do Klubu důchodců v ul. Roháče z Dubé poprvé. Vždycky byla na programu problematika Evropské unie, která se stále více dotýká i životů občanů v Česku, seniory nevyjímaje. Proto také už během přednášky jsme pro lektora měli řadu dotazů a přednáška měla velmi otevřený a neformální charakter.
Přenáška se týkala čtyř základních okruhů:
1. legislativa EU
2. rozšiřování EU
3. finanční krize
4. udržitelnost sociálně ekonomického modelu
Legislativa EU má dva základní okruhy. První okruh jsou smlouvy. zatím jsou čtyři, poslední z nich, Lisabonská, byla přijata před třemi lety. Česko ji ratifikovalo jako poslední. Už dneska se ukazuje jako zastaralá a byla revidována. Při její tvorbě nikdo nepočítal s tak hlubokou krizí. S hlubokou finanční krizí se objevuje požadavek na kontrolu národních rozpočtů, ke kterému evropské státy mají rozdílná stanoviska. ČR takovou míru kontroly odmítá.
Druhý okruh jsou sekundární akty. Patří sem: doporučení (nejsou závazná), rozhodnutí (rozhodnutí nás postihují - nesmíme používat označení tuzemský rum, pomazánkové máslo, marmeláda). Lze z nich vyjednat výjimku, tu jsme pro výše uvedené výrobky nevyjednali, pro budějovické pivo naštěstí ano. Dalším aktem je rozhodnutí o pokutě - za překročení nějakého nařízení a tudíž posledními akty jsou nařízení a směrnice. Nařízení stanovuje, co a jak se má dosáhnout, směrnice jenom, co se má dosáhnout. V některých případech jsme papežštější než papež. Směrnice nám ukládala, aby se ve stravovacích zařízeních lidská ruka nedotýkala vodovodní baterie. My jsme si vymysleli bezdotykové baterie, pochopitelně dražší, i když páková baterie by stačila. To už bylo zrušeno. Podobně směrnice, aby se lidská ruka nedotýkala v obchodě pečiva. Je určeno k přímé konzumaci. Tady jsme už naštěstí byli poučenější, ne všechno pečivo se balí, u některých druhů jsou k dispozici chňapky.
Naši úředníci nedokážou s evropskou legislativou efektivně pracovat. Česko má naprosto zbytečně 26 rozvojových programů, na které můžeme čerpat peníze z evropských fondů, což je suverénně nejvíc v EU. Jejich sledování je administrativně velice náročné. Za námi druhé Polsko, které je několika násobně větší, jich má jen 16. Velký význam má sjednocování norem v rámci EU. Náš řidičák platí v celé Evropě, ale "řidičák" na lokomotivu platí našim strojvůdcům jen u nás. Našim drahám to dělá značné potíže. Ne vždy ale jsou evropské normy pro nás zátěží. Tam, kde slouží lepší ochraně spotřebitele, je lze jen vítat. Klienti cestovních kanceláří jsou v Evropě lépe chráněni a cestovní kanceláře mají tvrdší normy než u nás. Projevuje se to i na jejich počtu. V Česku je zhruba 1 000 CK, v Německu je jich 100.
V problematice rozšiřování EU je na pořadu dne přistoupení Islandu a Chorvatska, v horizontu několika let i dalších balkánských států. Velký otazník visí nad přistoupením Turecka. Problémem je zeměpisná poloha, Turecko je převážně asijská země, kulturní rozdíly, ale především peníze. Česká republika dosahuje 81 % z průměru ekonomiky EU, Turecko jen 20 %. Pokud by se stalo členem EU, všechna pomoc by při jeho velikosti šla jen do Turecka. Proto Turecko v nejlepším případě čeká dlouhá čekací doba.
Všechny evropské státy jsou zadlužené. Nejlépe je na tom Estonsko, jeho dluh činí jen 6 % HDP (hrubého domácího produktu), následuje Bulharsko - 16 % HDP, Česko má 40 % HDP, přitom v roce 1989 žádný dluh nemělo. Nejvíc zadlužené je Řecko - na pokraji státního bankrotu. Finanční krize s sebou přináší i politickou nestabilitu. Je velkou otázkou, jak finanční rozpočet ufinancovat. Zvýšit příjmy a snížit výdaje státního rozpočtu je samozřejmostí. Není ale jednota v tom, jak toho dosáhnout. Stále je patrná tendence peníze prostě natisknout, což by mělo za následek roztočení inflační spirály.
O budoucnosti Evropy existují tři představy:
1. dostat všechny státy na stejnou úroveň - viz problém Turecka.
2. Evropa podle "jídelního lístku" (francouzská představa) - každý ať si z evropské integrace vybere, co chce.
3. Evropská federace - bankovní dohled je krokem na této cestě.
Finanční problémy Evropy vyplývají z jejího ekonomického zaostávání. Evropa už není dílnou světa, ba nejsou jí ani USA. Dílnou světa je dneska Asie, zejména Čína, Indie a další země. Před Evropou dnes stojí problém jak zvýšit svou konkurenceschopnost. Německo sází na kvalitu své výroby. Zdá se, že se mu to daří. Německá ekonomika je tahounem Evropy. Druhá možnost zvýšení konkurenceschopnosti je snížení sociálních standardů - menší zdravotní péče, kratší dovolená (USA neznají nárok na zákonnou dovolenou), nižší úroveň sociálního zabezpečení. I tyto tendence jsou u nás patrné. Ve svém důsledku to znamená přibližovat se sociálním standardům asijských zemí. To je pro naše obyvatele tvrdý oříšek.

Rehabilitace ve stáří

23. října 2012 v 17:52 | Eva Vejrostková
Odpolední úterní přednáška 16. října 2012 v klubu českobudějovického Svazu důchodců byla o rehabilitaci ve stáří.

Členka výboru Jana Petříková přivítala MUDr. Vladko Bydžovského, který odborně poradil účastníkům, jak žít aktivně ve vyšším věku. Základem správného přístupu ke stáří je mít pozitivní pohled na život a snažit se užívat aktivně a pohodově každý den. Psychicky dobře působí hudba, rozhlas, mít dobré přátele, hrát společenské hry, luštit sudoku, křížovky, osmisměrky, event. se naučit na počítači nebo i být na zahrádce.
Pro dobrou fyzickou kondici je dobré plavání, chůze, cyklistika, výlety, tělesné i dechové cvičení - hlavně nezatěžovat těžkými nákupy klouby. Ve vyšším věku má skoro každý artrosu či různé potíže a bolesti, ale člověk se s tím musí naučit žít. Dobré je protahování těla, cvičit rukama, ale pozor na krční páteř nebo rychlé vstávání či shýbání (nedokrevnost mozku).
Také pan doktor radil zdravě se stravovat, mít dobrý pitný režim. Malá dávka alkoholu (i sklenka piva či vína) také neškodí. Při potížích nečekat dlouho nebo si brát velké dávky tablet na bolest. Proto je nutné navštívit odborníka a poradit se s ním.
Nakonec následovala beseda s přítomnými členy o rehabilitaci i různých léčebných procedurách. Dík za dobrý pořad.

Sdělení

22. října 2012 v 9:36 | Jiří Polánský
Zpráva z Jihočeské krajské rady

Výkonný výbor Jihočeské krajské rady na svém zasedání dne 4. 10. 2012 rozhodl kooptovat do krajské rady za odstoupivší Mgr. Hanu Tesařovou z Prachatic naši členku paní Jaroslavu Královou.

Vybírání členských příspěvků
Vzhledem k potřebě aktualizovat a zpřesnit databázi našich členů výbor naší organizace rozhodl, že členské příspěvky bude vybírat pouze naše hospodářka paní Marie Dušilová ve stanovených úředních hodinách od 9 do 11 každé pondělí a úterý v kanceláři na Lidické 7. Při zaplacení členského příspěvku je nutné také předložit průkaz člena. Kromě uvedených časů bude také organizováno vybírání členských příspěvků při velkých akcích, nejblíže 12. 12. 2012 v KD Slávie.


Rozmarýn na Šumavě

20. října 2012 v 18:37 | Míla Bursíková
Výbor naší organizace SD schválil na den 17.10. 2012 výlet pěveckému sboru Rozmarýn na Šumavu po kulturních památkách. Naše cesta vedla přes Brloh kolem EKOFARMY. První zastávka byla u trosek hradu Kuklov. Pokračovali jsme přes Prachatice do Chlístova k památnému stromu - 750 let staré lípě pod níž kázal M.Jan Hus. Pod památnou lípou jsme si procvičily hlasivky několika písněmi. Naše cesta pokračovala přes Volary do Horní Plané. Po krátké zastávce jsme již směřovali k cíli naší cesty ke "Stezce v korunách stromů" na Kramolíně. Za příznivého počasí jsme obdivovali podzimní krásu Šumavy přes Lipenské jezero až k vrcholkům Alp.V nejvyšším bodě "Stezky" jsme se rozezpívaly nad Šumavskými hvozdy. Z Kramolína jsme jeli kolem Lipna na Vyšší Brod, Č. Krumlov a navštívili jsme ještě obec Plešovice. Obdivovali jsme zručnost p. Bauera, který za obcí postavil miniaturní maketu celé vesničky se vším co k ní patří. Provázela nás po celé cestě výborná průvodkyně p. Boženka Krausová a upozorňovala na zajímavosti všude kudy jsme projížděli. Přidala i různé historky vážící se k daným místům. Obdivovali jsme její znalosti a paměť. Všichni jsme se vraceli domů s bohatými zážitky a s uspokojením z vydařeného výletu.

Beseda s poslankyní

16. října 2012 v 18:37 | Eva Vejrostková
Místo plánovaného pořadu s náměstkyní hejtmana p. Mgr. Ivanou Stráskou, která byla služebně mimo Budějovice, přišla 9. 10. 2012 mezi členy do klubu českobudějovického Svazu důchodců poslankyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky p. Mgr. Vlasta Bohdalová.

Nejdříve hovořila o důležitých a komplikovaných záležitostech v jižních Čechách - snížení lůžek v nemocnicích Český Krumlov, Strakonice a Prachatice i když pro občany z blízkého okolí jsou tato lůžka potřeba. Potom podrobně hovořila o S-kartách i zvyšování DPH, což postihne každého z nás.
Dále se rozvinula beseda s účastníky, kde se hovořilo o požadavku církve, důchodech i otázce Romů a jejich vzdělávání, jakož i o zdravotnické péči pro seniory.
Mgr. Bohdalová, která je předsedkyní Podvýboru pro regionální školství, podrobně informovala o své činnosti. Byl to dobrý pořad.

Pozvánka na přednášku

15. října 2012 v 9:36 | Pavla Jandová
Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice
a
náměstek primátora Mgr. Petr Podhola
Vás srdečnou zvou na přednášku na téma:
JAK SE BRÁNIT DOMÁCÍMU NÁSILÍ
"Senioři, nedejte se"


Přednášející: Dana Bedlánová
vedoucí Intervenčního centra České Budějovice

Klub důchodců DPS Nerudova 2a

Dne 22. 10. 2012 ve 13 hodin

Přednáška se realizuje v rámci projektu MV ČR "Senioři, nedejte se"


Po Jižní Americe

2. října 2012 v 10:15 | Eva Vejrostková
Dne 25. září 2012 přivítala členka výboru českobudějovické městské organizace Svazu důchodců Jaroslava Studená paní Hanku Hosnedlovou a p. Josefa Jakla. Každé poslední úterý v měsíci je uváděn v klubu Roháče z Dubé cyklus úterních akcí osobností jižních Čech.
Vyprávění pozvané novinářky, spisovatelky, redaktorky i cestovatelky Hanky Hosnedlové bylo nejen o cestování, ale hlavně o poznávání cizích zemí, krajin i přírody. Celý pořad hudebně doprovázel svým zpěvem s kytarou Josef Jakl.
Před rokem 1989 bylo cestování po západních zemích vyloučeno, ale již po roce 1990 procestovala H. Hosnedlová s batohem celou Evropu vyjma Skandinávii. V následujících letech to bylo zámoří - Amerika, Kanada, severní Afrika - Tunisko, Egypt, Maroko, Alžír.
Loňského roku to byla Jižní Amerika a z tohoto trampování s kamarádkou od března do června popsala cestovatelka některé nádherné zážitky. V Brazílii a Argentině to byly vodopády, národní parky v Paraguay, v Peru Machu Picchu. Mezi Chile a Bolivií projely džípem horskou krajinou (výška 4 - 5 000 m n/mořem). V Chile to byla poušť, tzv. "Údolí smrti", kde nerostla ani travička a bylo tam tak prašno, že prach působil na kůži jako brusný papír. V Bolívii navštívily město, založené v 16. století, a byl to prý zvláštní dojem. Mezi městy a venkovem jsou velké rozdíly, na venkově je skoro středověk.
Není možné popsat všechny zážitky cestovatelky. Letos v květnu navštívila ještě Izrael a Jordánsko.
Za tento pěkný a zajímavý pořad poděkovala Jaroslava Studená oběma účinkujícím.