Listopad 2012

Návštěva z Pasova

28. listopadu 2012 v 12:38 | Martin Polák
PROGRAM NÁVŠTĚVY BBG V Č.B. SOBOTA 1.12.2012
Místa a časy srazů umožňují vybrat si program a volno podle vlastního uvážení

11:00 odjezd z Pasova, zaparkujeme u Muzea nebo u Zimního stadionu dle možnosti
13:00 příjezd do Českých Budějovic a oběd v Masných krámech asi až od 13:20
14:20 setkání v Masných krámech (kdo si chce připít) nebo před restaurací
14:30 procházka městem s možnostmi krátkých prohlídek
14:40 sraz v radnici u Samsona před výstavní síní: výstava obrazů Alfréda Kindlera
15:00 volno na náměstí Přemysla Otakara II. (punč, nákupy aj.)
15:40 Galerie pod Kamennou žábou výstava "Cesta do Betléma" do 16:00 Tvor (20,-Kč)
16:00 sraz před vchodem do kláštera (pod sochami P.Marie), prohlídka kostela Obětování Panny Marie a pak křížové chodby (od 17:00 mše)
16:30 náměstí Přemysla Otakara II. - slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
16:50 sraz na rohu Plachého ulice a náměstí Přemysla Otakara II.
17:00 Wortnerův dům, výstava Český plakát a Workshop do 18 hodin (bez vstupného)
17:45 sraz před Zvonem odchod k autobusu a odjezd do Budvaru
18:00 večeře
18:45 vystoupení Furiantské muziky (vánoční program)
19:45 vystoupení Furiantské muziky (folklórní program s možností tance)
21:00 ukončení a rozloučení

Vánoční vlak do Polné

28. listopadu 2012 v 12:25 | Jiří Polánský
Jedná se o charitativní vlak, s bezplatným případně opravdu symbolickým jízdným (zatím je návrh takový, aby byla jízda pestřejší a veselejší, tak kdo bude mít zvoneček pojede zdarma).
Záměrem je připravit pohodové a příjemné odpoledne s předvánoční atmosférou.

Dne:
- 22. prosince 2012 (sobota),
- odpoledne (cca kolem 15 hodiny?) odjezd z Českých Budějovic do Polné na Šumavě (doba jízdy cca 1 a 1/2 hodiny), jízdní řád bude teprve stanoven,
- návrat je naplánován na večer.

Program v Polné:
- v kostele sv. Martina, který se nachází 300 metrů za nádražím v Polné,
- zpívání dětí, ukázky z muzikálových a vánočních písní.


Zájemci nechť se přihlásí v klubu Roháče z Dubé nebo v kanceláři na Lidické

Prosba

21. listopadu 2012 v 18:37 | Šárka Kovárnová
Dobrý den,
Obracím se na vás s prosbou - kdybyste věděli o někom, kdo by mohl jedné mladé rodině věnovat jakýkoliv kus nábytku (postel, skříňku, stůl, židli) nebo elektrospotřebič (pračku), prosím dejte mi vědět.

S přáním hezkého dne

Šárka Kovárnová
Odbor sociálních věcí
Magistrát města České Budějovice
Nám. Př. Otakara II. č.1,2
370 92 České Budějovice
tel.: 386 801 623 / 607 603 223

Pozvánka na setkávání Zvolte si svého prezidenta 23.11

16. listopadu 2012 v 11:42 | František Batysta
Vážení přátelé
občanské sdružení Klub Aktiv si Vás dovoluje pozvat na sekání s besedou s osobnostmi našeho společenského a kulturního života.

v pátek 23.11. 2012 od 17, 00 hod. KD Slavie, Jirsíkova 2, ČB
Jste srdečně zváni na setkání a besedu s panem Janem Fischerem, kandidátem na prezidenta ČR,
s paní Boženou Jirků, ředitelkou nadace Charty 77/ Konta Bariéry
s panem Zdeňkem Troškou , filmovým režisérem,
s panem Milanem Heinem, ředitelem divadla Ungelt
Dovolte mi krátký komentář této pozvánky:
Začátkem října sdružení Klub Aktiv nabídlo uspořádat besedu tehdy všem 6 potvrzeným kandidátům na prezidenta ČR.
Byli to: Miloš Zeman, Přemysl Sobotka, Vladimír Dlouhý, Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg a Jan Fischer.
Jako první nám nabídl termín besedy pan Jan Fischer právě 23.11.
Dále přislíbili účast pan ministr Schwarzenberg, pan Zeman, a pan Dlouhý.
Poprvé v naší novodobé demokratické době si budeme volit svého prezidenta.
Můžeme tedy naplnit rčení, že národ bude mít prezidenta, jakého si zaslouží.
Přijďte si popovídat i s paní Boženou Jirků, která byla v minulém roce vyhodnocena jako třetí nejvýznamnější žena roku 2011.
Božena Jirků vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a do roku 1991 pracovala jako redaktorka v Československé televizi. Před nástupem do nadace dělala krátce šéfredaktorku zpravodajství Rádia Vox. Organizovala například i první velkou sbírku na Konto Míša. Díky Nadaci konta bariéry má Klub Aktiv vybavenou počítačovou učebnu.

Pana režiséra Trošku jistě není třeba představovat.

Obvykle to neděláme, ale nyní si Vás dovoluji poprosit, pošlete tuto pozvánku Vašim přátelům a přijďte i s nimi, aby velký sál Slavie nebyl poloprázdný.


Soutěž s Europe Direct

14. listopadu 2012 v 9:17 | Jiří Polánský
V klubu Roháče z Dubé uspořádala 13. 11. 2012 Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích ve spolupráci informačním střediskem Europe Direct v Českých Budějovicích zábavnou vědomostní soutěž pro naše členy. S Europe Direct naše organizace dlouhodobě spolupracuje, zejména využíváme služeb jejích lektorů. Na kvalitě odpovědí našich členů to také bylo znát. Nejdříve nás představitelka ED Michaela Pospíšilová seznámila s posláním sítě informačních středisek Evropské unie po celé Evropě, v naší republice je jich deset, jedno je i v Českých Budějovicích na Krajském úřadě. Informační středisko poskytlo i ceny pro soutěžící a dárek pro všechny účastníky.
Zároveň nás informovala i o akcích, které ED v České republice pořádá. Především je to fotografická soutěž Jakou barvu má stáří, kterou ED vyhlásila u příležitosti letošního celoevropského roku Přípravy na stáří a mezigenerační solidarity. Tato soutěž probíhá už od 1. 6. 2012 a její uzávěrka je 30. 11. 2012. Kdo se chce ještě zúčastnit, má nejvyšší čas. Dále je to pro Budějovičáky Večer o Kypru v kavárně Horká vana, Česká ul. 9, který se koná 8. 12. od 19 hodin. Tam bude možné se o Kypru něco dozvědět, ale ochutnat i něco z kyperské kuchyně.
Pak už mohla začít vědomostní soutěž, kterou moderoval a organizačně připravil Ing. Milan Prášil z výboru naší organizace. Soutěžící se rozdělili do tří družstev v čele s kapitány Johnovou, č. 1, Polánským, č. 2 a Studenou, č. 3. První částí soutěže byly otázky z historie a současnosti EU i znalosti Evropy, které dodala ED. Bylo vidět, že naši senioři toho o Evropě i EU ví dost. Jak jsme si testy vzájemně opravovali, z dvaceti možných správných odpovědí byly správných odpovědí od 17 do 19.
Druhá část soutěže spočívala v testu všeobecných znalostí, který připravila Jana Petříková. Tady na nás čekaly některé záludnosti, včetně prémiové otázky. Opět jsme si testy vzájemně opravili. Soutěž byla velice vyrovnaná. Mužstva č. 1 a 2 dosáhla po součtu všech bodů stejného výsledku. Musel tedy nastoupit závěrečný rozstřel. Tím byla otázka na čas - jaká je oficiální hymna Evropské unie. V té bylo úspěšnější mužstvo č. 2, a tak ho mohla rozhodčí soutěže, paní Marie Sýkorová, vyhlásit vítězem celé soutěže.
Soutěž byla dobře organizačně připravena, všem přítomným, jak divákům, tak soutěžícím, se líbila a už se ozvalo volání po další podobné akci. Tomuto volání výbor městské organizace rád vyhoví.
Tvůrci pořadu: zleva Michaela Pospíšilová, Šárka Postlová, Ing. Milan Prášil

Ceny pro soutěžící

Vítězné družstvo ve složení Karolina Vondrášková, Marie Šmejkalová, Karolina Bezpalcová, Jiří Polánský

Družstvo na druhé příčce, v čele stolu kapitánka Ivana Johnová

Bronzové medaile získalo družstvo Jarky Studené (první zprava)

Zájezd do Vinohradského divadla

13. listopadu 2012 v 12:56
Naše organizace zajišťuje pro své členy návštěvu Vinohradského divadla na silvestrovské představení hry To byla moje písnička dne 29. 12. 2012. Odjezd v 10,00 z Mariánského náměstí, cena 640 Kč včetně dopravy. Přihlášky u paní Petříkové v klubu Roháče z Dubé.

Biochemické zdraví

13. listopadu 2012 v 12:52
Seminář Biochemické zdraví se koná 16. 11. 2012 ve 14 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Českých Budějovic.

Informace pro členy

13. listopadu 2012 v 10:36 | Ing. Milan Prášil
Výbor MěO SD v Českých Budějovicích se na své schůzi 12. 11. 2012 zabýval vztahy mezi městskou organizací a Jihočeskou krajskou radou SD.
Výbor byl seznámen jak s návrhem na rezignaci předsedy organizace, tak s návrhem na zrušení členství pana Václava Minaříka ve Svazu důchodců, z důvodů porušování Stanov Svazu důchodců ČR.
Po diskusi, ve které se vyjádřili všichni členové výboru, členové hlasovali dle čl. 10, odst. 1, pís. c), Stanov Svazu důchodců ČR takto
7 členů pro, 2 členové proti, 2 se zdrželi hlasování - zánik členství pana Minaříka ve Svazu důchodců ČR.
O návrhu na rezignaci pana Ing. Jiřího Polánského na funkci předsedy a člena výboru rozhodne výbor na některé své příští schůzi.

Pozvánka na seminář

12. listopadu 2012 v 13:53 | Zdeněk Pernes
Dne 26. 11. 2012 od 10 hodin se koná seminář s názvem Ochrana seniorů při předváděcích akcích a podomním prodeji na Krajském úřadu jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na telefonním čísle 241 404 922 nebo na e-mailové adrese dtest@dtest.cz. Dopolední občerstvení je pro účastníky zajištěno.

OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

9. listopadu 2012 v 17:38
Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice
a náměstek primátora Mgr. Petr Podhola
Vás srdečně zvou na přednášku
OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK
A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Přednášející:
mjr. Mgr.Kamila Mráčková
z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Klub důchodců DPS Nerudova 2a

Dne 22. 11. 2012 ve 13 hodin

Tato aktivita je součástí projektu "Senioři, nedejte se!" finančně podpořeném v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012 MV ČR.

Setkání s osobností

9. listopadu 2012 v 13:20 | Eva Vejrostková
V rámci pravidelného cyklu "Setkání s osobností" přišel 30. 10. 2012 mezi členy do klubu českobudějovického Svazu důchodců pozvaný pan Vladimír Janda. Pan Josef Jakl, který pořad provázel s kytarou a písničkami, představil pana Vladimíra Jandu, který je novinářem, spisovatelem a ilustrátorem knih.
Vladimír Janda prošel řadou zaměstnání v kulturní oblasti a od roku 1991 je na volné noze. Píše povídky, články do časopisů i novin a sestavuje též křížovky. Dále Vl. Janda vyprávěl o svém společenství s lidmi z různých měst, které spúojuje zájem o kulturu, historii i umění a pořádají též výstavy. Napsal 1. díl knihy "Z vodnických splavů" a v roce 2013 má vyjít druhý díl knihy s pracovním názvem "Mokrou cestou". Napsal též knihu "Barča" o rovnoprávném vztahu psa s člověkem. Ilustrace několika knih, které Vl. Janda přinesl na ukázku, jsou pěkné.
Nakonec pronesl Vladimír Janda, že cílevědomá činnost ho neuspokojuje, že má stále plno různorodých zájmů. Nyní například sbírá v archivech historické materiály pro psaní povídek.
Na závěr poděkoval Josef Jakl panu Jandovi za jeho vyprávění o životě na rozloučil se s přítomnými veselou písničkou.


Pozvánka

8. listopadu 2012 v 10:57 | Libuše Oulehlová
POZVÁNKA
na přednášku MUDr. Karla Erbena, primaře poradny pro civilizační
choroby na téma
"BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ a neb jak odbourávat jed z krve, který způsobuje infarkt, rakovinu, Alzheimerovu nemoc a další civilizační choroby"
Přednáška se koná pod záštitou
náměstka primátora Mgr. Petra Podholy v zasedací
místnosti zastupitelstva magistrátu České Budějovice dne
16. listopadu 2012 ve 14 hodin
Libuše Oulehlová
koordinátor SOS JcK

Angličtina pro seniory

6. listopadu 2012 v 12:42
Kurzy anglického jazyka pro seniory "Chci rozumět svému vnoučkovi" - V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity připravilo středisko Europe Direct České Budějovice kurz anglického jazyka pro seniory. S pomocí speciálně sestavených výukových materiálů doplněných o DVD se senioři seznámí se základními tématy, jako např. seznamování, rodina, koníčky atp. Kurzy začínají 8.11. od 10:30 na Krajském úřadě Jihočeského kraje.