Prosinec 2012

Vystoupení souboru Rozmarýn v roce 2012

22. prosince 2012 v 9:30 | Míla Bursíková
1/ 16. 3. na výroční členské schůzi MěO SD ve Slavii.
2/ 18. 4. na VČS Jednoty v Ternu,
3/ 8. 5. státní svátek - hřbitov Otylie,
4/ 22. 5. na pozvání DD na Dobré Vodě.
5/ 9. 6. Hornické slavnosti Rudolfov,
6/ 21. 9. Seniorská píseň Gerbera,
7/ 28. 9. Svatováclavské slavnosti Rudolfov,
8/ 2. 10. DD Křišťana v Prachaticích a pak na plese tamtéž,


9/ 28. 10. státní svátek před radnicí,
10/ 7. 11. DD U Hvízdala,
11/ 13. 11. DD Dobrá Voda,
12) 20. 11. DD Seniorský dům,
13) 28. 11. DD Hluboká n/Vlt.
14) 2. 12. Rudolfov u rozsvícení vánočního stromu,
15) 11. 12. penzion v Tylově ul. v Č. Bu.,16) 12. 12. Seniorská píseň II ve Slavii,
17) 16. 12. v Roudném.
Kromě toho jsme byly pozvány na 90 let jubilea koncem srpna a zazpívaly jsme také na pohřbu naší zpěvačce M. Zachové 17.11. S těmito dvěma vystoupeními, kde nebyl celý soubor je to celkem 19 vystoupeních. Oficiálních je celkem 17.

PŘEDVÁNOČNÍ SENIORSKÁ PÍSEŇ

18. prosince 2012 v 18:23 | Jaroslava Studená
to byl bonus vánočních dárků od MěO SD pro českobudějovické důchodce 12. 12. 2012 v Městském kulturním domě Slávie. Než stužky od dárků rozvázal moderátor pan Zdeněk Škoda, tak přítomné seniory přivítal předseda pan Ing. Jiří Polánský. Všem popřál dobrou pohodu, zdraví, lásku svých nejdražších a hodně dobrých a spolehlivých přátel.
Vánoční pásmo písní a koled ženského sboru ROZMARÝN, pod vynikajícím vedením paní Mgr. Anny Postlové otevřelo první balíček.
Dalším dárkem bylo vystoupení pěveckého sboru CANZONA. Sbor od svého založení pracuje v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská pod vedením paní Mgr. Anny Knotkové, které patří obrovské díky. Profesionalita sboru divákům tajila dech. Výkony, které mladí pěvci předvedli pod taktovkou slečny Andrei Benedové, plně odpovídaly výkonům vyspělých studentů konzervatoře. Na klavír sbor doprovázel pan Ing. Martin Krčmář.
Otevření dalšího dárku bylo vystoupení BLAŤÁCKÉHO SOUBORU ze Ševětína. Mottem 40 členného souboru je "Zpíváme a tančíme pro potěšení své i těch, kteří se na nás přišli podívat. "
Vedoucí paní Marie Švejdová a paní Marie Klapušová dokáží neskutečné. Soubor rozproudil krev a zvýšil tep přítomným seniorům, kteří velkým aplausem poděkovali za velkolepé pásmo písní, tanců a hudby zaměřené na předvánoční adventní období.
Kapela PATRIOTI byla dalším velkým překvapením. Svým repertoárem provázela celé předvánoční setkání. PATRIOTI, to je šest muzikantů seniorského věku, pro které je muzika životním koníčkem.
Kapelníkovi panu Milanu Grillovi patří veliký dík a obdiv za to, co dokázal. V krátké době dál dohromady muzikanty, kteří zahráli seniorům hity 60 - 80 let a tito si při vzpomínce na hudbu svého mládí zazpívali a zatančili.
Na závěr předvánočního setkání v rámci Seniorské písně byla mezi diváky rozdána velká kytice růží, které byly uvázány z těch nejkrásnějších květů - z květů štěstí, porozumění, radosti a zdraví.
Závěrem je ovšem potřeba poděkovat Statutárnímu městu České Budějovice, Krajskému úřadu Jihočeského kraje a Nadaci Charty 77- projekt SENSEN. Bez jejich finanční podpory by vánoční dárky nemohly bát rozvázány a předány českobudějovickým seniorům.

K tanci a poslechu hrála skupina PATRIOTI. Kapelník Milan Grill třetí zleva.

Sál byl plný.

Na parketě nám to ještě jde.

Pěvecký sbor ROZMARÝN Městské organizace SD v Českých Budějovicích pod taktovkou Anny Postlové nesmí chybět.

Pěvecký sbor Canzona pod taktovkou Andrei Benedové

Pěvecká sekce souboru BLAŤÁK ze Ševětína.

Devadesátníci

18. prosince 2012 v 10:46 | Jiří Polánský
Trvalou součástí činnosti Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích je kontakt s našimi členy a péče o ně. Ke všem kulatinám a půlkulatinám od sedmdesátky dáváme našim jubilantů péčí paní Natálie Petrové zahrát v Jihočeském rozhlase. Její živý vstup do vysílání působí velice bezprostředně. Ovšem největší pozornost věnujeme našim členům, kteří se dožili devadesáti let. Navštěvuje je delegace výboru, zpravidla dvoučlenná, která společně s gratulací přinese i malý dárek.
V poslední době se nakupili dvě tato jubilea a měl jsem štěstí, že jsem byl součástí delegace i já. Není to vůbec jednoduchá záležitost - někde se změnila adresa, někde nemáme telefonický kontakt. Od pevných linek se masově přešlo k mobilům a tato čísla chybí. Nicméně naše členy vždycky najdeme. Vedle drobného dárku je ale největší pozorností samotná návštěva. A tak jsme v v krátkém časovém rozpětí navštívili dva naše členy - paní Marii Horákovou a pana Ing. arch. Juraje Vondrku. V prvním případě se mnou šel místopředseda organizace Zdeněk Škoda, v druhém členka výboru Jarka Studená. Nikdy u toho nechybí malé pohoštění ze strany hostitele a pak už následuje rozhovor plný dojmů.
V obou případech se jednalo o velice spletité a pohnuté životní osudy a návštěvu u skutečných osobností. Jejich životní osudy by si zasloužily literární zpracování a o jednom už jsem začal jednat. I v devadesáti letech byli oba jubilanti duševně velice čilí, s obdivuhodnou pamětí a zájmem o dění ve Svazu. Zcela náhodou se ukázalo, že největším dárkem pro Ing. arch. Vondrku byl náš měsiční Zpravodaj, který jsem s sebou náhodou přinesl a hned nám dal zajímavý námět, jak s ním lépe pracovat. Rozhodně jeho myšlenka nezapadne. Náš Zpravodaj se stane trvalou součástí dárku pro naše jubilanty. S trochou neskromnosti lze říci, že aktivní účast na dění ve Svazu důchodců patří mezi faktory dlouhověkosti našich seniorů. Věřím, že řady našich devadesátníků budou dále narůstat.Vášnivý kulinář

16. prosince 2012 v 17:48 | Eva Vejrostková
Úterní pořad 11. prosince 2012 v klubu českobudějovického Svazu důchodců byl pro seniory atraktivní. Známý kulinář Petr Stupka, českobudějovický rodák, vyprávěl, jak se vůbec dostal k vaření.
Původně chtěl malovat a psát a jít na grafickou školu, kam se pro ministranství v dětství prý nedostal. Jeho sen pak bylo jezdit lodí po světě a tak se nakonec vyučil kuchařem. Po vyučení absolvoval čtyřletou hotelovou školu v Mariánských Lázních. Při dvouleté vojenské službě u PS měl ve volném čase možnost studovat odborné knihy a prot se pak přihlásil na vysopkou školu, kam ho však také nevzali.
Potom pracoval v Českých Budějovicích na nejrůznějších místech a jeden čas dělal vedoucího pekárny, takže měl možnost si rozšířit řemeslo na pekařinu a cukrařinu.
Ve 32 letech se prý konečně usadil a oženil a pak učil jako odborný učitel několik let v budějovické hotelové škole. Nyní je již několik let na "volné noze". Při jedné soutěži byl vybrán, aby v TV Prima uváděl pořad "Prima vařečka". Sledovanost byla velká, celkem to bylo asi 60 dílů o vaření i pečení, ale pak byl pořad zrušen. Petr Stupka vyprávěl různé příhody z tohoto natáčení, kde se musel velmi soustředit.
Kulinář pak dával různé praktické rady na úpravu kapra, na dobrý bramborový salát, majonézu i jaké je dobré koření. O vaření napsal dvě knihy "Kuchařské čarování". Nakonec daroval Petr Stupka účastníkům kalendář na rok 2013 se svým podpisem.
Jana Petříková poděkovala za pěkný program, který se všem líbil.


Vánoce v evropské kultuře

12. prosince 2012 v 21:13 | Eva Vejrostková
V úterý 4. prosince 2012 prožili členové českobudějovického Svazu důchodců veselé odpoledne. Pozvaná paní Mgr. Helena Stejskalová, vedoucí knihovny Jihočeského muzea přiblížila účastníkům vánoce v evropské kultuře.
Nejprve se přítomní podíleli na přípravě ozdob pro stromeček, který bude v rámci dobré spolupráce mezi Jihočeským muzeem a Svazem důchodců společně ozdoben v budějovickém Stavounionu.
Dále hovořila autorka pořadu o adventu, v dřívější době to bylo období půstu. Od 18. století se advent zdobí věncem se 4 svíčkami. Je to doba očekávání vánoc a pro věřící příprava na narození Páně.
Vánoce v lidovém pojetí se slavily vesele již od 12. století a všude na světě jsou to nejdůležitější svátky v roce. Paní Stejskalová pak podrobně vyprávěla o zvycích a tradicích v jednotlivých evropských zemích (např. ve Španělsku, Itálii, Řecku, Francii, Švédsku, Belgii i Polsku).
Vánoční svátky jsou též všude spojeny s charitou, dobročinností a provádějí se různé akce pro potřebné občany.
Nakonec popřála paní Stejskalová všem krásné vánoce a členka výboru paní Petříková poděkovala za pohodový pořad.

Společné jednání Studentského parlamentu a Seniorského senátu

10. prosince 2012 v 9:32 | Zdeněk Škoda
Dne 28. 11. 2012 jsem se zúčastnil setkání Studentského parlamentu a Seniorského senátu Statutárního města České Budějovice na magistrátu Českých Budějovic.
V úvodu vystoupil a setkání zahájil primátor Juraj Thoma, vyzdvihl úlohu a význam obou poradních orgánů včetně přínosu pro město za dobu jejich činnosti. Náměstek Mgr. Petr Podhola připomněl, že České Budějovice jsou první město, kde je tento projekt realizován.
Jednání zahájil předseda Senátu p. Kolář a předseda Studentského parlamentu p. Pikous a ve svých vstoupeních informovali o činnostech obou poradních orgánů. Za zastupitele se setkávání zúčastnila paní Eva Hajerová.
V diskusi dále vystoupili zástupci jednotlivých organizací Seniorského senátu a studenti Studentského parlamentu. V diskusi byla probírána i témata mezigenerační solidarity solidarity i cesty jejího naplňování. V mém diskusním příspěvku jsem vyzdvihl projekt zavedený a podporovaný náměstkem Podholou, realizovaný v konkrétních návštěvách seniorů na školách a získávání názorů mladých lidí na seniorskou obec v rámci anonymních anket.
Setkání probíhalo v pracovní srdečné atmosféře a přispělo ke spolupráci obou poradních orgánů.

Za adventní atmosférou do Polné na Šumavě

5. prosince 2012 v 10:59 | Taťána Ješetová
22. prosince 2012

Vydejte se s Českými drahami poslední adventní sobotu na pohodový výlet Zvonkovým vlakem do Polné na Šumavě. V kostele sv. Martina z 13. století vás přivítají děti se svými vánočními a muzikálovými písněmi.

Každý cestující, který přijde se zvonečkem pojede zdarma (případné jízdné bude teprve stanoveno).

Spolupráce s:
- jihočeské Pohádkové království
- Armáda České republiky
- Vojenský výcvikový prostor Boletice


Jízdní řád vlaku
Stanice
Tam
Zpět
České Budějovice
14:23
20:06
Boršov nad Vltavou
14:32
19:56
Křemže
14:49
19:39
Zlatá Koruna
15:07
19:24
Český Krumlov
15:16
19:16
Kájov
15:24
19:08
Hořice na Šumavě
15:39
19:49
Polná na Šumavě
15:48
18:39