Leden 2013

Členská schůze

27. ledna 2013 v 11:39 | Jiří Polánský
Členská schůze Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích se koná 27. 2. 2013 ve 14 hodin v MDK Slávie s tímto programem:
1. Zahájení
2. Vystoupení Rozmarýnu
3. Volba návrhové a volební komise
4. Zpráva o činnosti za rok 2012 - Polánský
5. Zpráva o hospodaření - Prášil
6. Zpráva kontrolní a revizní komise - Holubová
7. Hlasování o důvěře předsedovi - volební a návrhová komise
8. Diskuse
9. Plán práce a rozpočet na rok 2013 - předseda
10. Usnesení - volební a návrhová komise
11. Závěr
12. Zábava s hudbou

Na členskou schůzi si přineste pro kontrolu členské průkazy s vylepenou známkou na rok 2013. Pokud jí nemáte, bude možné si jí koupit.

Cvičíme si paměť

24. ledna 2013 v 15:35 | Eva Vejrostková
Úterní pořad 22. ledna 2013 byl v klubu českobudějovického Svazu důchodců opět zajímavý i veselý. Pozvaná paní Mgr. Helena Stejskalová z Jihočeského muzea připravila pěkný program "cvičení paměti".
Nejprve si účastníci museli vzpomenout a napsat co nejvíce míst a měst v republice, která znají nebo navštívili. Dále dostal každý plánek Českých Budějovic a každý dostal za úkol vyhledat co nejvíce ulic na písmeno K. Ze současnosti pak členové vyprávěli, co dělají pravidelně v neděli dopoledne. Poslední bod byl o turistovi, který prvně zavítá do krajského města a kam by ho senioři postupně poslali, nebo s ním zajímavá a důležitá místa navštívili.
Členka výboru Jana Petříková autorce poděkovala za tento důležitý pořad a paní Stejskalová slíbila, že opět přijde do klubu s pořadem "slovní hříčky a přísloví".

Vycházky v roce 2012

23. ledna 2013 v 8:49 | Ivana Johnová
Vycházkáři po celý rok vždy ve čtvrtek zanechávali své šlápoty po celém Jihočeském kraji a to za každého počasí. Ale to nám téměř vždy přálo. Do zlatova zbarvené stráně v Blanském lese nám rozjasnily vycházku na Kuklov nebo ke studánce sv. Václava a lesní kapličce.
Podzimní výlovy nás nalákaly k rybníkům Spolský a Dehtář. Dny se ke konci roku krátí a tak i naše vycházky nebyly příliš dlouhé, ale byly. Před koncem roku jsme tak jako loni obdivovali betlém ve Velešíně a počítali, kolik nových figurek zase přibylo.
Celkem se za rok 2012 vyšplhaly kilometry ušlé po cestách i pěšinách na 287,5 km, na kterých se aktivně podílelo 1 041 účastníků naší městské organizace.

Do betléma ve Velešíně

Čekáme na otevření informačního střediska ve Velešíně

Nabídka rekreace

20. ledna 2013 v 15:48
Svaz důchodců ČR , o.s. - Městský výbor Praha, Rekreační komise a CK Cestovka Pohoda s.r.o. (www.cestovkapohoda.cz)
pořádají zájezd:

ITALSKÁ ALPSKÁ JEZERA a MILÁN
Na rozhraní subtropických zahrad a zasněžených horských štítů, aristokratické rezidence na ostrůvcích a březích jezer, malebná městečka prošpikovaná hollywoodskými celebritami, největší gotická katedrála a nejslavnější opera světa, polopenze v ceně

7.5. - 11.5. 2012 5.900,- Kč

Program
1.den V 6.00 ráno odjezd od stanice metra Strašnická (ulice V Olšinách, zastávka busu č.188) v Praze 10. Přejezd do severní Itálie. Příjezd k jezeru Lago Maggiore a zastávka v Aroně u gigantické sochy Karla Boromejského, světce, který pocházel z rodiny, jež dodnes vlastní zámky na jezeře. Nocleh v oblasti Lago Maggiore v Itálii.
2.den Celodenní program u jezera Lago Maggiore. Zastávka v lázeňském středisku Stresa a fakultativně výlet lodí na Boromejské ostrůvky Isola Bella, Madre a Pescatori: šlechtické rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových terasách, parky plné exotických stromů a rybářská vesnice (cca 15 €). Odpoledne výjezd lanovkou na horu Mattarone (1490 m), návštěvou botanické zahrady s alpskou vegetací a nejpůsobivějšími výhledy na Lago Maggiore,. Večer návrat do hotelu.
3.den Celodenní program u jezera Lago di Como: zastávka v lázeňském městečku Tremezzo a prohlídka rezidence Villa Charlotta se sochařskou expozicí, terasovitými zahradami a výhledy na jezero, výlet lodí (cca 10 €) přes jezero Lago di Como do nejmalebnějšího městečka na jeho břehu - Bellaggia, které vyhledávají světové celebrity. V jeho blízkosti má svou vilu Georgie Clony, Brad Pitt nebo rodina Versace. Odpoledne cesta podél jezera a prohlídka města Como se středověkou katedrálou a připomínkami slavných antických rodáků, kterými byli Plinius starší a Plinius mladší. Večer návrat do hotelu.
4.den Prohlídka metropole severní Itálie - Milána (největší gotická katedrála, slavná opera La Scala, obchody s módou, rezidence milánských vévodů, obrazové galerie aj.). Odpoledne prohlídka jedinečného kláštera Certosa di Pavia (hroby milánských vévodů, skvostná architektura, prohlídka v doprovodu mnicha). Noční přejezd do ČR.
5.den Ráno návrat domů.

Cena zahrnuje:
3x ubytování s polopenzí v hotelu ***, dopravu klimatizovaným busem (řidiči prodávají nápoje), průvodce, komplexní cestovní a zákonné pojištění.

Cena nezahrnuje:
Fakultativní lodní výlety, lanovku a vstupné

Orientační částka na vstupy: do 70 €
Loď na Boromejské ostrovy 15,00 €; Vstup na Boromejské vily 13,00 €; Villa Carlotta 7,00 €; Loď po jezeře Como do Bellagia a zpět 10,00 €; lanovka na Monterone 14,00 €, katedrála v Milánu 9€, Certosa di Pavia 5€. Doporučujeme též nějaké drobné € na toalety v SRN, které jsou zpravidla zpoplatněny.

Svaz důchodců ČR , o.s. - Městský výbor Praha, Rekreační komise a CK Cestovka Pohoda s.r.o. (www.cestovkapohoda.cz)
pořádají zájezd:

PETROHRAD + STOCKHOLM A HELSINKY

Carské rezidence, město z ruských románů, největší baltské metropole, noclehy v kajutách na lodi, pohodlná cesta Skandinávií, polopenze v ceně
Při úhradě zájezdu do 31.1.2013 sleva 1000,- Kč

22.6. - 30.6. 2012 13.500,- Kč
Program:
1. den V 9.30 hod. dopoledne odjezd od stanice metra Strašnická (ulice V Olšinách, zastávka busu č.188) v Praze 10. Cesta přes Německo na trajekt do Dánska.
2. den Po připlutí v Dánsku přejezd přes Öresundskou úžinu a nedávno otevřený 9 km dlouhý most Öresundbron do Švédska a přejezd okolo jezera Vättern do Stockholmu. Prohlídka města zvaného "Benátky severu" s romantickými uličkami, návštěva muzea lodi Vasa. Večerní trajekt do Finska s ubytováním v kajutách.
3. den Snídaně na lodi. Vylodění ve finském Turku. Cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska. Příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
4. den Po stopách carů: prohlídka rezidencí v blízkosti Petrohradu - Petrodvorce, letní carské sídlo ležící u Finského zálivu. Car Petr Veliký tu nechal postavit paláce a krásné parky po vzoru Versailles. Za carskou historií se vydáme do Petropavlovské pevnosti a do nádherného chrámu svatého Izáka, který je největším kostelem v Rusku, a chrámu Vzkříšení Páně v tradičním ruském stylu. Večeře a nocleh. Fakultativně: noční program - otvírání petrohradských mostů na Něvě.
5. den Polodenní výlet z Petrohradu do města Puškin. Prohlídka Carského sela, letní carská rezidence, oblíbené místo recepcí. Fakultativně návštěva Kateřinského paláce, kde se nachází legendami opředená Jantarová komnata, která byla věnována pruským králem Fridrichem Vilémem I. ruskému carovi Petru I. Odpoledne prohlídka Smolné katedrály a zastávka u Smolného kláštera. Večeře a nocleh.
6. den Celodenní prohlídka Petrohradu. Návštěva Ermitáže, jedné z největších galerií světa. Případně je možnost návštěvy dalších památek: Kazaňský chrám, Vasiljevského ostrov, Něvský prospekt aj. Připomenutí zahájení Velké říjnové revoluce při prohlídce křižníku Aurora a Zimního paláce. Večer odjezd do Finska.
7. den Průjezd Finskem okolo druhého nejstaršího města Porvoo na zastávku v Helsinkách. Helsinky - prohlídka hlavního města Finska: Senátní náměstí, podzemní katedrála, Uspenský pravoslavný chrám, Sibeliův památník aj. Dojezd do přístavu v Turku. Noční trajekt do Stockholmu. Ubytování v kajutách na lodi.
8. den V ranních hodinách snídaně a vylodění ve Stockholmu. Cestou podél břehů jezera
Vattern, Öresundský most na trajekt do SRN. Trajekt do Německa.
9. den Po vylodění cestou okolo Berlína. Návrat zpět do ČR v podvečer.

Cena zahrnuje:
3x ubytování s polopenzí v hotelu***, 2x nocleh se snídaní v kajutách na trajektu, dopravu klimatizovaným busem (řidiči prodávají nápoje), průvodce, komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění.


Cena nezahrnuje:
Ruské vízum (zajistíme za 1.600,- Kč) a vstupné (Jantarovou komnatu a Petrodvorce je nutné rezervovat a uhradit 1.400,- Kč při zakoupení zájezdu, jen oba vstupy najednou).

Orientační částka na vstupy:
Švédsko cca 40,- €, Finsko cca 20,- € a Rusko cca 80,- €
Švédsko: Museum Vassa: 12- €, vyhlídková plavba kolem památek a přístavu ve Stockholmu: 15,- €, kostel s ostatky švédských králů: 5,- €, katedrála: 4,00 €. Švédskou korunu, budete potřebovat pouze jako kapesné (káva, zákusek, bageta a podobně). Pokud ji nebudete vyvážet z České republiky, je výměna možná ve Stockholmu pouze v pracovní dny. Na vstupy do památek švédské koruny nebudou zapotřebí.
Finsko:Projížďka výletní lodí po Helsinkách: 15,- €. Výjezd na vyhlídkovou věž u Olympijského stadionu 5,- €. Ve Finsku se platí eury.
Rusko: Ermitáž: 400,- RUB, Kazaňský chrám: 250,- RUB, Petropavlovská pevnost (chrám + vězení) 280,- RUB, chrám sv. Izáka: 250,- RUB, vyhlídková kopule (kolonáda) chrámu sv. Izáka: 150,- RUB, chrám vzkříšení Krista - pravoslavný Spas na Krovi 250,- RUB, Aurora: 400,- RUB (bude-li přístupná, změnila vlastníka a ten na lodi pořádá soukromé akce a tím ji znepřístupňuje pro turistickou veřejnost), projížďka lodí po Něvě 300,- RUB, noční fakultativní výlet na zvedání petrohradských mostů: 500,- RUB (při minimálním počtu: 35 účastníků), zahrady a palác v Petrodvorci + Kateřinský palác s Jantarovou komnatou jsou již pro Vás dopředu objednány a uhrazeny přes ruského partnera z důvodu povinné rezervace. Zbývá uhradit povinný poplatek místnímu průvodci á cca 10,00 €/os za obě carské rezidence.. Klienti, kteří nemají rezervaci na cestovní smlouvě objednanou a uhrazenou tyto objekty nebudou moci navštívit. V Rusku se platí zásadně v rublech, na výměnu, která je možná na hranicích, a pak v Petrohradu doporučujeme vyvést volně směnitelné měny, jako např. EUR, USD, GBP, a podobně. Českou korunu, i když je směnitelná nedoporučujeme, směnárny o ni nemají zájem a v bankách je kurz nevýhodný. Kurz se pohybuje přibližně takto: 1 RUB = 0,7 Kč.
Dle svého uvážení si vyberte ze vstupů a podle Vašeho zájmu vyměňte i další eura jako kapesné. Doporučujeme též drobné € na toalety, které jsou zpravidla zpoplatněny.

Pokyny k lodní přepravě:
Na loď společnosti VIKING-LINE (více možno shlédnout na: www.vikingline.fi ) si připravte malé příruční zavazadlo s věcmi, které budete potřebovat k plavbě cca 11 hodin. (Může po dobu přejezdu z ČR zůstat v zavazadlovém prostoru autobusu a v přístavu si je budete moci vyzvednout). Na lodi je možnost občerstvení, restaurace, bufety a bistra. Snídaně v ceně zájezdu. Po dobu plavby bude prostor, kde parkují vozidla uzavřen a nebude možnost se dostat do autobusu. Na lodi budete ubytováni ve čtyřlůžkových kajutách, které jsou s příslušenstvím - toaleta, sprcha. Dvoulůžkovou kajutu není možné zajistit.

VELKÝ OKRUH RUMUNSKEM

Po stopách Drákuly, turismem nedotčená krajina, horský vlak,malované kláštery, bez nočního přejezdu, polopenze v ceně

11.9. - 17.9. 2012 7.900,- Kč

Program
1. den V 6.00 ráno odjezd od stanice metra Strašnická (ulice V Olšinách, zastávka busu č.188) v Praze 10. Přejezd přes Slovensko. Zastávka na Citadele v Budapešti (panoramatický rozhled) a v centru jihomaďarského města Szeged (katedrála, nábřeží Tiszy). Večer příjezd do prvního rumunského města Aradu. Večeře a nocleh.
2. den Po snídani prohlídka historického centra Aradu. Poté přejezd do významného sedmihradského města Deva a odtud fakultativně výjezd lanovkou k bývalé turecké pevnosti, odkud se naskýtá nádherný výhled do okolní krajiny. Hunedoara - návštěva největšího rumunského patřícího rodu Matyáše Korvína. Sibiu - prohlídka bývalého hlavního města transylvánských Sasů - zbytky opevnění, hlavní náměstí Piata Mare s radniční věží a Brukenthalovým palácem aj. Večeře a nocleh v hotelu.
3. den Přejezd okolo pohoří Fagaraš do oblasti horského městečka Sinaia. Procházka k Sinaiskému klášteru. Královský zámek Peles s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, který byl kdysi vládní odpočinkovou rezidencí Nicolae Ceauceska. Hrad Bran ze 14. století, označovaný jako Drákulův. Pohledy na pohoří Piatra Craiuli - mohutná vápencová hradba nad Zarnesti. Horské městečko Busteni ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy u nádherných skalních útvarů známé Babelské sfigny. Večer prohlídka Brašova - hlavní náměstí Piata Sfatului, v centru náměstí stará radnice ze 16. století, gotický černý kostel s kolekcí tureckých koberců. Večeře a nocleh v hotelu.
4. den Po snídani prohlídka Brašova - středověkého města, které založili a osídlili Němci. Zastávka u opevněného saského kostela v Prejmeru a cesta po panoramatické silnici okolo jezera Bicas pod vápencovým pohořím Ceahlau Bicaskou soutěskou (až 300 m vysoké skalní stěny). Večeře a nocleh v oblasti Suceavy.
5. den Po snídani Humor - prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů moldavské oblasti. Kraj Bukovina. Sucevita a Vornet - malované kláštery s freskami na vnějších zdech, harmonicky zasazené do okolní krajiny. Fascinující známá voroněžská modř a výjevy Posledního soudu, s patrně nejkrásnějšími freskami je též nazývaný "Sixtinskou kaplí východu". Prohlídka klášteru Moldovita - nejucelenější komplex nástěnných maleb. Odjezd přes sedlo Tihuta a průsmykem Prislop s panoramatickými výhledy na Karpaty do folklorní oblasti Maramures - hornatý a lesnatý kraj se zapomenutými vesničkami, leží u hranic s Ukrajinou. Krásná krajina je nedotčená civilizací a turismem. Večeře a nocleh v hotelu v oblasti Viseu.
6. den Po snídani odjezd do Viseu, odkud pojedeme turistickým vláčkem s parní lesní úzkorozchodnou železnicí údolím řeky Vaser až k ukrajinským hranicím. Dřevěné mosty, skalní tunely, dech beroucí panoramata klikatícího se údolí. Po cestě je možno sledovat vrcholy hor, jako jsou Tiganului (1736 m), Toroioaga (1930 m) a Piciorul Caprei (1804m). Cesta železnicí patří k nejmalebnějším úzkokolejným železnicím celé Evropy. Noční přejezd do ČR.
7. den Návrat domů v poledních hodinách.

Cena zahrnuje:
5x ubytování s polopenzí v hotelu***, dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění

Cena nezahrnuje:
Turistický vláček, lanovku a vstupné

Orientační částka na vstupy: do 60,00 €
Doporučujeme vzít s sebou €, jelikož rumunské směnárny a banky nemají o Kč zájem, i když je volně směnitelná. Lanovka Deva: 15,00 RON, Hundoreana: 15,00 RON, Kostel Sibiu: 5,00 RON, Hrad Bran: 25,00 RON, Sinaiský klášter: 5,00 RON, Zámek Peleš: 25,00 RON, Kostel Brašov: 5,00 RON, Hrazený kostel Prejmer: 15,00 RON, Hrazené kláštery 4 krát celkem i se zapleceným fotografováním: 40,00 RON, horský vláček: 80,00 RON
Dle svého uvážení si vyberte ze vstupů co Vám průvodce nabídne, který objekt máte zájem navštívit. Podle Vašeho zájmu si vyvezte i další € , jako kapesné na různé nákupy suvenýrů a pamlsků. Doporučujeme též nějaké drobné € na toalety, které jsou zpoplatněny a lze zpravidla hradit v cca 0,50 € . Pro příklad uvádíme ceny v Rumunsku: oběd v restauraci: 20,00 RON, sýr 10 dkg 4,00 RON, bageta 2,00 RON, 1 litr mléka 3 RON, pivo 4 RON, minerální voda 3,00 RON. Pro kalkulaci: kurz 1,00 RON = 6,00 Kč.


Na setkání s Vámi se těší organizátoři zájezdu:
Miloš Kardaš (telefon: 737042877) a Vendula Druhanová (telefon: 223008463 a 723761394)
Platit můžete převodem na číslo účtu: 226341764/0300
CK Pohoda je českobudějovická cestovka, což nám skýtá možnosti využít ji pro dopravu z a do Českých Budějovic.

Kontakty:

CESTOVKA POHODA s.r.o.
cestovní kancelář
Travel Agency
U Černé věže 26
370 01 České Budějovice

tel.,fax: +420 385 310 813
mobil: +420 720 154 400
mobil: +420 721 642 363
e-mail: info@cestovkapohoda.cz

Vzpomínka na Izrael

20. ledna 2013 v 11:05 | Eva Vejrostková
V rámci úterních klubových pořadů českobudějovického Svazu důchodců jsem 15. ledna 2013 vzpomínala na čtrnáctidenní pobyt v Izraeli u Mrtvého moře. I když je to již nějaký pátek, měla jsem své vzpomínky napsané a tak jsem vyprávěla přítomným seniorům, jaké bylo koupání v moři i denní meditace s psychotronikem panem Calábkem, který celý zájezd pořádal.
Při té příležitosti jsme navštívili Nazaret, Galilejské jezero i další zajímavá místa. Na dva dny jsme odjeli do Jordánska a prohlédli si historickou Petru. Při zájezdech jsme se dozvěděli od průvodců zajímavosti navštívených míst i jak se žilo před 15 lety v kibucech.
Při zpáteční cestě jsme byli ještě v Jeruzalémě a prohlédli si nejen známá historická místa, ale zazpívali jsme si tam "Narodil se Kristus Pán". Mám na tu dobu krásné vzpomínky a jsem ráda, že jsem se o ně mohla podělit s účastníky.
Donesla jsem na ukázku i pěkné snímky z té doby.

Zájezdy na jaro

19. ledna 2013 v 13:00 | Marie Sýkorová
1. plánovaný zájezd v roce 2013:
Ozdravný pobyt formou lázeňské péče v lázních Bechyně:
1) Termín : 4. 3. - pondělí ( začínáme obědem) až 9.3. 2013 - v sobotu (končíme zase obědem)
Stravování - plná penze - standard - v jídelně LD Jana
Ubytování - LD Olga, dvoulůžkové pokoje I. kategorie - čtyřhvězdičkové - 5 nocí.
2)Cena: 3.600,- Kč.
3) Léčebné procedury zahrnuté v ceně: 1x přísadová koupel / 30 mn./
1x perličková koupel - /30 min./
2x masáž zad /30 min./
2x cvičení v bazenu -30 min.
1x parafinový zábal rukou
3x plavání v bazénu - 30 min.
3x vířivá koupel skupinová - 15 min.
Pokud má zdravotní pojišťovna léčebně preventivní program, je možné požádat o příspěvek na procedury.
4) Doprava samostatně linkovým autobusem do Bechyně - nástupiště 14, odjezd z Č.B. aut.ádraží v 8,30 nebo 11,10 hod. cena do Bechyně cca 50,- Kč.
Odjezd z Bechyně 9.3. v sobotu v 16,5 hod.
/Parkování auta u hotelu 50,-Kč/den./
5) Přihlášky budu přijímat a současně vybírat peníze dne 6. a 13. února v Klubu R. z Dubé od 13 do 14 hodin.
Marie Sýkorová, mob.728 012 519/O2/ nebo 608 470 482 /Vodaf./ e-mail sykorovam@centrum.cz.

Dále budu přijímat předběžné přihlášky do Itálie - Caorle -Hotel San Marco 30.8. až 8.9. 2013 s polopenzí za 5.000,-Kč, Bližší informace podám při přihlašování.
Informace o pobytovém zájezdu - střední a severní Čechy - budou v březnovém Zpravodaji.

Kursy počítače a trénování paměti

13. ledna 2013 v 10:01 | Jiří Polánský
Naše organizace zajišťuje prostřednictvím Občanského sdružení KONÍČEK
kursy práce na počítači a trénování paměti.

A) Kurs práce na počítači :
Zahájení 12. 2. 2012 (předpoklad), délka 12 týdnů,

Úterý 9 - 10 hod, začátečníci,
10:30 - 11:30 hod, mírně pokročilí

Místo konání kursu : Na Zlaté stoce 14, Č.Budějovice, učebna v přízemí
(MHD č. 3, 7 zastávka vysokoškolské koleje, nebo 1, 21 zastávka U parku)

Vzhledem k velikosti učebny a počtu PC je možno každou skupinu vždy obsadit
3 osoby + 2 osoby s vlastním notebookem.

V případě zájmu budou otevřeny další kursy PC a to v pondělí a středu od 9 - 10 hod.
Příjem přihlášek: v úředních hodinách 9:30 - 11 hod, kancelář, Lidická 7, ČB, pí Dušilová, Ing Polánský.
V přihlášce uveďte : příjmení, jméno, mobil, event. e-mailB) Kurs trénování paměti :

Zahájení 15. 2. 2013, délka 8 týdnů

Pátek 9 - 10 hod, v případě zájmů 10:30 - 11:30 hod

Místo konání kursu : Na Zlaté stoce 14, Č.Budějovice, učebna v přízemí
(MHD č. 3, 7 zastávka vysokoškolské koleje, nebo 1, 21 zastávka U parku)

Počet účastníků ve skupině 5 osob,

Příjem přihlášek: v úředních hodinách 9:30 - 11 hod, kancelář, Lidická 7, ČB, pí Dušilová, Ing Polánský.
V přihlášce uveďte : příjmení, jméno, mobil, event. e-mail

Šedá síla (tj.důchodci) sílí!

10. ledna 2013 v 9:49 | Milan Hemzal
Vynikající dobrá zpráva pro seniory: podle rozhodnutí Evropské unie mohou senioři žádat a musejí dostat příspěvek na topení! A to všichni - bez ohledu na to, kde žijí, třeba i v Africe nebo Karibiku, kde nikdy nemrzne - a stát je povinen jim ten příspěvek tam poslat, jinak by byl od Evropské unie popotahován za to, že je diskriminuje.

A tak k dosavadním seniorským výhodám - m.j. osvobození od televizních poplatků a bezplatného jízdného, přibude seniorům další. A k tomu všemu budou ještě mít zaručen růst penzí vyšší než růst průměrných výdělků!

Ne, nechytla mně fantas ani jsem včera nepřiletěl z Marsu. Je to pravda pravdoucí a ne že ne. Země, která svým seniorům poskytuje takové výhody, skutečně existuje. Má to ovšem jeden malý háček - ta země se nejmenuje Česko, ta země se jmenuje Velká Británie a nejedná se o seniory české, ale o seniory britské. Píše o tom Neil O'Brien, ředitel Policy Exchange ve svém článku: "Šedá síla sílí - a může udělat Británii lepší".

A tak zatímco stále větší část českých seniorů v důsledku špatného řízení státu a společnosti upadá do existenční nouze a musí řešit dilema jestli se mají najíst, zatopit si nebo zajít k doktorovi, protože na všechno, co by potřebovali, prostě nemají, jsou britští senioři tohoto ponižujícího rozhodování ušetřeni. Poučme se jak se jim to podařilo!

Respekt k seniorům ve skutečně demokratických západních zemích je totiž naprosto jiný než respekt k seniorům v Česku. Je to důsledek vzrůstajícího emancipačního hnutí uvědomělých a aktivních seniorů, kterým se říká "Šedá síla". Žádný západní politik - pokud nechce spáchat politickou sebevraždu - by si nedovolil k seniorům ve své zemi chovat tak arogantně a přezíravě jako politici čeští k českým seniorům. Je ovšem i spoluvinou českých seniorů, že to trpí a ve svobodných volbách stále dokola volí stále stejné prolhané a profláknuté ksichty.

Proč začali mít politici, kteří si zachovali pud sebezáchovy, stále větší respekt ze Šedé síly? Protože si uvědomili, že šedivci jsou především disciplinovaným a uvědomělým volebním šikem a kdo s nimi bude lépe komunikovat a lépe vyhoví jejich požadavkům a potřebám, ten dostane jejich hlasy. A vůbec to není o konfliktu generací. A už vůbec ne o tom, že stále déle žijící senioři stále víc "ujídají z mandatorních výdajů"!

Segment seniorů totiž v sobě skrývá ohromný - a v Česku bohužel stále nevyužívaný! - potenciál vzdělanosti, zkušeností, discipliny a síly a co je velice důležité i historické paměti a pocitu odpovědnosti za výsledky a důsledky vlastní aktivity. Seniory život vyučil rozeznávat co je dobré a co ne, senioři dobře vědí, že minulost vůbec nebyla tak špatná, jak se dnes pokoušejí někteří padělatelé dějin se špatným svědomím líčit, senioři se stále nemohou smířit se skutečností, že stát, který není tomu tak dlouho fungoval a prosperoval, je dnes zadlužený a dorozkrádaný. Zkušení senioři tak snadno neskáčí na lep falešným prorokům…

A přitom senioři nechtějí ani mnoho ani nemožného. Chtějí jen mít odpovídající přístup ke zdravotní péči, slušnou životní úroveň, bezpečnost a zajištěnou účast na řízení společnosti a rozhodování. Zdroje jsou! Senioři chtějí a jsou stále připraveni o mnoho víc dávat než brát.

Tak využijme nástupu do nového roku 2013 k tomu, abychom zvedli dosud pokorně skloněné hlavy, dosud prosebně natažené ruce sevřeli v pěst a uvědomili si naši dosud netušenou Šedou sílu! Jen tak přimějeme věrchušku konečně začít Šedou sílu brát vážně. Nebude to snadné, nebude to jednoduché, ale půjde to, musí to jít!

Milan Hemzal, milahem@gmail.com
776 142 142
P.S.
Jak už jsem uvedl ve Zpravodaji 1/2013, na členské schůzi v únoru 2013 požádám členskou základnu o vyslovení důvěry v mé funkci předsedy. Představy některých funkcionářů Svazu důchodců, že jsem ovcí, která chodí za svým bačou, rozhodně odmítám. Pokud někteří naši členové očekávají, že tou ovcí budu, tak je na místě, aby mi svůj hlas nedali.
Jiří Polánský

Rozpis cvičení v Nerudově ulici č. 2

10. ledna 2013 v 9:30 | Milena Nechybová
DenHodinaCvičitelka
Pondělí8,30-9,30Nechybová (Tomášková)
10,00-11,00Nechybová (Tomášková)
13,30-14,30Cimbálníková
Úterý8,30-9,30Nechybová (Tomášková)
10,00-11,00Nechybová (Tomášková)
16,00-17,00Štěpánková
17,45-18,45Cimbálníková
Středa8,30-9,30Nechybová (Tomášková)
10,00-11,00Nechybová (Tomášková)
Čvrtek8,30-9,30Štěpánková
10,00-11,00Štěpánková
Pátek8,30-9,30Štěpánková
10,00-11,00Štěpánková

Finanční krize v Evropě a její dopad na EU

10. ledna 2013 v 9:13 | Eva Vejrostková
V úterý 8.ledna 2013 v klubu českobudějovického Svazu důchodců přednášel pozvaný pan Ing. Dušek z Vysoké školy evropských a regionálních studií o evropské finanční krizi a dopadu na euro. Nejdříve autor podrobně hovořil, že již v 7O.letech minulého století se začalo uvažovat o evropské společné měně, aby se vytvořil Evropský měnový systém. Jak pokračovala doba, tak se v roce 199O utvořila Eurozóna a platební jednotka byla nazvána euro. Eurozóna měla 15 členů. Nezapojilo se Švédsko, Dánsko, Velká Británie. V dalších letech sepřipojily další země - v roce 2OO2 Slovinsko, 2OO4 Slovensko, v roce 2O11 to bylo Estonsko.Světová finanční krize dopadla i na EU a také Česká republika bohužel nepatří mezi úspěšné státy.Nejmenší dluh má Estonsko, Lucembursko, Bulharsko a dokonce i Rumunsko. Vstup naší republiky do EU hodnotil Ing.Dušek na cca 1O let. Nakonec autor informoval seniory o různých podnicích v našem státě, jak byly úspěšné či nikoliv. Byla to zajímavá přednáška, za kterou Jana Petříková i účastníci panu Ing. Duškovi poděkovali.

Připomínky ke Statutu krajských rad

3. ledna 2013 v 10:46 | Jiří Polánský
Městská organizace SDČR v Českých Budějovicích dostala více méně náhodou do rukou Návrh Statutu krajských rad SDČR. Protože nejen tento Statut, ale všechny dokumenty SDČR naprosto nedostatečně upravují postavení základních organizací SDČR, rozhodli jsme se tento návrh připomínkovat. Kurzívou je vytištěné znění navrhované ÚR SDČR, normálním tiskem námi navrhované znění. Naše připomínky jsme zaslali ÚR SDČR.
Čl. 12 Krajskou radu SDČR volí na společné konferenci zástupci sdružených organizačních jednotek SDČR příslušného kraje. Při této volbě volí také revizní komisi kraje. Krajská revizní komise je minimálně tříčlenná.
Čl. 12 Kandidáty do krajských rad SDČR navrhují jen základní organizace SD podle kvóty stanovené krajskou radou v závislosti na počtu členů jednotlivých základních organizací. Základní organizace navrhují za kandidáty do krajské rady jen své členy. Kandidáty do krajské rady potvrzuje do krajské rady krajská konference. Zároveň krajská konference potvrzuje také revizní komisi krajské organizace podle návrhů základních organizací. Krajská revizní komise je minimálně tříčlenná.
Čl. 14 Zástupci zvolení do krajské rady volí na své první ustavující schůzi předsedu a místopředsedu, přihlíží přitom k doporučení konference. Krajská revizní komise volí svého předsedu.
Čl. 14 Krajská rada volí na své první ustavující schůzi předsedu a místopředsedu. Krajská revizní komise volí svého předsedu.
Čl. 19Odvolání člena krajské rady SDČR během funkčního období může být provedeno jen se souhlasem delegující organizace nebo na základě jejího návrhu.
Čl. 19 Odvolání člena krajské rady SD ČR během funkčního období může být provedeno jen se souhlasem delegující organizace nebo na základě jejího návrhu. Vysílající organizace může svého delegáta odvolat, pokud není spokojena s jeho činností. Pokud člen krajské rady z nějakého důvodu přestane vykonávat svoji funkci, organizace, která ho do krajské rady vyslala, ho nahradí jiným kandidátem ze svých řad.
Čl. 22 Krajská konference se schází pro volbu nových orgánů. Delegáty krajské konference jsou stávající členové KR, členové krajské revizní komise a delegáti zvolení organizačními jednotkami SDČR dle stanoveného klíče.
Čl. 22 Volební období krajských rad je tříleté. Volební mandát členů krajské rady končí svoláním krajské konference. Zúčastnit se krajské konference s právem hlasovat mají jen delegáti zvolení svou základní organizací.
Čl. 23 Krajská revizní komise pracuje nezávisle na orgánech krajské rady. Kontroluje činnost, hospodaření a dodržování Stanov i dalších norem SDČR v rámci území příslušného kraje.
Čl. 23 Krajská revizní komise pracuje nezávisle na orgánech krajské rady. Kontroluje činnost, hospodaření a dodržování Stanov i dalších norem SDČR krajskou radou. V rámci své kontrolní pravomoci má předseda revizní komise právo zúčastňovat se jednání krajské rady a musí dostávat z jednání krajské rady zápisy.
Čl. 33 Po schválení Ústřední radou SD ČR je tento statut vzorový a každá krajská rada si ho může upravit podle své potřeby v souladu se Stanovami SD ČR, tímto vzorovým Statutem a platnou legislativou. Statut jednotlivých krajských rad podléhá schválení krajskou konferencí.
Článek 33 v Návrhu vzorového statutu není. Ten jsme navrhli, protože z textu ÚR SDČR není vůbec jasné, kdo Statut krajských rad schvaluje.
Na to nám místopředseda ÚRSD pan Ing. Krňanský odpověděl:
Vážený pane Ing. Polánský
VR se na svém zasedání dne 13.11.2012 zabývala vaším mailem, ve kterém zasíláte připomínky ke Statutu Krajských rad. VR nemá k těmto vašim návrhům námitky a doporučuje, aby si v tomto smyslu vaše Krajská rada Statut upravila. Statut ,který jste připomínkoval je pouze doporučení a každá Krajská rada si ho může upravit dle svých podmínek.
S pozdravem Ing. Krňanský
Odpověď pana Ing. Krňanského lze charakterizovat slovy: Vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Se svými připomínkami si dělejte, co chcete, my je do vzorového statutu nezařadíme. My svoje připomínky považujeme za natolik zásadní, že na jejich zařazení do vzorového statutu trváme. Naše úsilí za přijetí našich připomínek tím rozhodně nekončí.

Do Nového roku

3. ledna 2013 v 9:27 | Jiří Polánský
Dámy a pánové,
přelom letopočtu je příležitostí k zamyšlení nad tím, jaký byl uplynulý rok a co lze očekávat od roku nadcházejícího. Jak už se pomalu stává tradicí během mého předsednictví, i loňský rok byl dramatický a snad se dá říci i úspěšný. Osobně jsem si předsevzal, že rok 2012 bude rokem pořádku. Z velké části se mi tento úkol podařilo splnit. Udělali jsme si jasno v našich ekonomických vztazích s Jihočeskou krajskou radou Svazu důchodců. Dnes mohu s uspokojením říci, že každý článek svazové struktury hospodaří nezávisle na druhém. Díky úsilí naší předchozí hospodářky paní Šimotové jsem dali naši evidenci majetku na počítač a tak nám odpadlo neustále opravování a opisování inventurních seznamů. Vytiskli jsme očištěnou kartotéku našich členů a naše současná hospodářka paní Dušilová díky vytištěnému seznamu doplňuje chybějící údaje v naší kartotéce. Tento úkol ještě trvá a proto jediný, kdo bude prodávat členské známky, bude paní Dušilová.
Pořádek v našem hospodaření musela konstatovat i kontrola Ústřední kontrolní a revizní komise SD ČR. Neshledala v našem hospodaření žádné závady. Produktivní jsme byli i v úsilí o pořádek ve vztazích uvnitř celého Svazu důchodců. Poslali jsme připomínky k návrhu Statutu krajských rad Svazu důchodců, aby se neopakovalo porušování demokratických principů kolem voleb do Jihočeské krajské rady, které je ostudou celého Svazu. Někteří lidé ovšem tomuto úsilí o pořádek nechtějí rozumět. Vyhovuje jim stav, kdy si svazové normy mohou vykládat, jak je napadne. Abych čelil těmto tendencím, rozhodl jsem se, že na členské schůzi naší organizace, která se bude konat v druhé polovině února, dám svou funkci předsedy k dispozici. Podle nových Stanov Svazu důchodců volí předsedu základní organizace členská schůze. Zvolen je ten, kdo získá hlasy více než poloviny přítomných.
Mohl bych o tomto svém rozhodnutí informovat členskou základnu až na členské schůzi, tak jako jsme byli o složení kandidátky do krajské rady informováni až na krajské konferenci, ale podobné praktiky jsou mi cizí. U voleb se o kandidátech také nedozvídáme až ve volební místnosti. Proto to říkám včas, aby nespokojenci s výkonem mé funkce měli dost času najít protikandidáta a postavit ho proti mně. Věřím, že ať členská základna rozhodne jakkoliv, rozhodne dobře.
V uplynulém roce jsme zorganizovali celou řadu úspěšných akcí a zajistili hodnotný spolkový život. Navzdory finanční krizi jsme dokázali pro naši činnost získat dostatek finančních prostředků. Úspěšně jsme zvládli problém vícezdrojového financování. Všem, kteří v našem sdružení přiložili ruku k dílu, upřímně děkuji. Rokem 2013 vstupuje současný výbor do posledního roku svého funkčního období. Jsem přesvědčen, že kvalita našeho spolkového života se tím nesníží. Aby se nám v nadcházejícím roce dařilo, k tomu všem přeji pevné zdraví, hodně životní pohody a vzájemného porozumění.