Březen 2013

Práce záchranářů a první pomoc při oživování

27. března 2013 v 12:42 | Jiří Polánský
Paní Jana Petříková je zárukou, že na pravidelné osvětové úterky v klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé č. 11, které pořádá Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích, přijdou kvalitní lektoři. Dne 26. března 2013 pozvala do klubu MUDr. Marka Slabého, ředitele Záchranné služby v Českých Budějovicích a zároveň předsedu Asociace záchranných služeb ČR. Pan ředitel nás nejdříve informoval o historii první pomoci, která je od roku 1992 upravena zákonem o záchranné službě. Posláním záchranné služby je poskytnout neodkladnou lékařskou pomoc lidem, kteří jsou v ohrožení života.
Pro tento účel má Záchranná služba v Českých Budějovicích v současné době 7 posádek, z toho jednu na sídlišti Vltava a leteckou záchrannou posádku na Hosíně, ostatní jsou v ulici Boženy Němcové. Snahou Záchranné služby je rozložit posádky více po městě, aby se zkrátily dojezdové časy. Letecká záchranná služba se zřejmě přesune na letiště v Plané. O vytíženosti českobudějovické Záchranné služby svědčí fakt, že uskuteční 25 000 výjezdů za rok. A pak už nás pan ředitel instruoval, jak si počínat při volání záchranné služby.
Především stále platí, že bezplatně voláme linku 155. Mezinárodní linka SOS 112 je určena především cizincům a byla zavedena především proto, že ne ve všech zemích je tak propracovaný systém jako u nás. Aby cizinec měl aspoň nějakou šanci, byla zavedena tato mezinárodní linka. Pokud voláme záchrannou službu, vždy je nutné uvést co nejpřesněji místo, kde se událost stala a co se stalo. Tyto údaje stačí, aby záchranná služba vyjela. A pak už kvalifikovaní operátoři záchranné služby mohou volajícímu poradit, jak si počínat dál. Vždy je nutné jistit, zda postižený dýchá - podle pohybů hrudníku, zda má tep - podle krkavice a zda je při vědomí. Pokud nedýchá, je nutné zjistit, zda jsou dýchací cesty volné, zajistit mírný záklon hlavy a zahájit oživovací činnost. Ta dnes spočívá v nepřímé masáži srdce. Ta zajistí i ventilaci plic, nezbytnou pro udržení života. Vytahování jazyka či dýchání z úst do úst jsou dneska už překonané, o nebezpečí nákazy zachránce nemluvě.
S postiženým pokud možno vůbec nemanipulujeme, nedáváme mu pít ani nepodáváme žádné léky. Důležité je ale zajistit teplo nějakou přikrývkou nebo folií a ticho. O ostatní se už postará posádka sanitky. Ne vždy v ní musí být lékař. Někdy postačí i kvalifikovaní záchranáři - bakaláři. Lékař může jet v doprovodném osobním autě a po zajištění nezbytné lékařské pomoci je volný pro další zásah. Lékař je ale vždycky u letecké záchranné služby. Pan ředitel odpověděl i na řadu našich dotazů. Na otázku, zda se záchranáři setkávají s agresivitou zachraňovaných, zejména opilců, odpověděl, že to není nijak dramatické. Platí tady pravidlo - kdo uteče, vyhraje. Když někdo může napadat záchranáře, tak zjevně není v ohrožení života a je to spíše na zákrok policejní než lékařský. Hovořil i o dobré spolupráci s Horskou službou. Zasvěcený a temperamentní projev pana ředitele se nám líbil a tak jsme si vzájemně slíbili, že jsme se neviděli naposledy.
Publikováno v Českobudějovickém deníku 4. 4. 2013.

Pobytový zájezd České středohoří a sev. Čechy

26. března 2013 v 13:01 | Marie Sýkorová
Závazné přihlášky a zálohy na pobyt byly přijímány ve dnech 25. a 27 března 2013 , jak bylo uvedeno v březnovém Zpravodaji/3 2013 a kde byl uveden podrobný seznam a program osmidenního zájezdu/ 7 nocí s plnou penzí/ za.600,-Kč.
Poslední termín přijímání přihlášek a vybírání zálohy je 3.dubna 2013 od 13 do 14 hodin v Klubu Roháče z Dubé. Přijímat přihl. a vybírat zál. bude pí Johnová nebo pí Sýkorová.

Pokud bude dostatečný zájem - DOPLATKY na pobyt budou, s ohledem na květnové svátky vybírány dne :
6 května 2013 /pondělí/ od 13 do 14 hodin v kanceláří SD na Lidické 7.
a 7. května 2013 /úterý/ od 13 do 14 hodin v Klubu Roháče z Dubé č 11..
Vybírat bude opět pí Sýkorová a pí Johnová.

Informační seminář

22. března 2013 v 13:46 | Jana Kamínková
Dobrý den,

ráda bych Vás pozvala na bezplatný workshop, brunch a informační seminář.

Jsme malá vzdělávací společnost, která v současnosti realizuje projekt z Evropských fondů, jehož účelem je vzdělávání veřejnosti v občanských kompetencích jako je např. aktivní občanství, dobrovolnictví, odpovědný přístup k životnímu prostřední, odpovědný přístup k financím či prevence extremismu.

Ve dnech 4.4. a 11.4. pořádáme v Hotelu CB Royal v Pražské ulici úvodní workshop, brunch a informační seminář. Chtěla bych tedy Vás i Vaše kolegy srdečně pozvat.
Cílem workshopu je analýza vzdělávacích potřeb založená na testování a interaktivních úkolech. Účastníci zjistí svůj typ v osobnostní typologii a vyzkouší se v testu občanských kompetencí. Brunch je zaměřen na moderní výukové metody v dalším vzdělávání a možnosti rozvoje dalšího a občanského vzdělávání, informační seminář přináší informace o stavu dalšího vzdělávání v ČR a Evropské unii. V neposlední řadě jsou všechny akce dobrou příležitostí k setkání s novými lidmi a aktivními občany či k vzájemnému předání zkušeností a kontaktů pro další společné občanské snažení. Akce jsou hrazeny z evropských fondů a státního rozpočtu, pro účastníky jsou zdarma, včetně občerstvení a proplacení jízdného. Podrobnější informace najdete v přiložených pozvánkách a na stránkách projektu www.nebudovcan.cz.

Přeji úspěšný a pohodový den,

Za tým Nebuď ovčan! Jana Kamínková

Ochrana seniorů

22. března 2013 v 13:43
Informační středisko Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice pořádá seminář

Ochrana seniorů

V pátek 29. března 2013 od 9:00
Na Krajském úřadě Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2) v sále OVÁL

Program:
9:00 - 9:45 Přednáška "Ochrana spotřebitele aneb jak se vyhnout úskalím ve smluvních vztazích" - Libuše Oulehlová
9:45 - 10:30 Přednáška Marie Paukejové ze Sdružení obrany nájemníků
10:30 - 11:00 Prezentace dokumentu Sylvie Dymákové "Šmejdi" - dokument o nekalých praktikách prodejců na předváděcích akcích
11:00 - 12:00 Tisková konference

Občerstvení a vstupné je zdarma.

Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na telefonním čísle 386 720 110 nebo na emailové adrese: europedirect@kraj-jihocesky.cz.

Pozvánka

19. března 2013 v 12:35
Magistrát města České Budějovice
Odbor sociálních věcí

zve návštěvníky Klubů důchodců na besedu
Senioři
v dopravě

přednášející:

pan Václav Kovář

krajský koordinátor pro JČ kraj

BESIP Ministerstva dopravy
dne 27. 3. 2013 ve 14,00 hodin

v KD DPS Nerudova


Těšíme se na Vaši účast


Změny klimatu a jejich vliv na ČR

14. března 2013 v 10:43 | Jiří Polánský
V Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé č. 11 uspořádala 12. 3. 2013 Městská organizace Svazu důchodců, tak jako každé úterý, zajímavou přednášku. Pozvaný energetický poradce Mgr. Karel Murtinger přednášel o změnách klimatu. Že ke změně klimatu skutečně dochází, dokumentoval fotografiemi severní polární oblasti z kosmu. Porovnají-li se fotografie v časové řadě, je na nich patrný ústup polárních ledovců. To je velmi rozporná situace. Ne jedné straně to vadí ledním medvědům, na druhé straně to umožňuje lodní dopravu tzv. severní mořskou cestou i těžbu surovin v polárních oblastech. Dnes už se nepoužívá otřepaná fráze o globálním oteplování, protože jestliže se klima někde otepluje, může se zase jinde ochlazovat.
Příkladem může být právě oblast kolem severního pólu, zejména Grónska. Roztají-li ledovce, pak lehčí sladká voda z nich potopí teplý a slaný Golfský proud a z toho nám může být v Evropě zatraceně zima. Kromě změny klimatu by se zároveň změnila i hladina moří a rozsáhlé, hustě zalidněné oblasti by se ocitly pod vodou. Sociální důsledky tohoto stavu lze stěží domyslet. Samozřejmě by nastal exodus obyvatelstva ze zatopených oblastí, zejména by se jednalo o Asii, jinam. Na něco takového není svět vůbec připravený a následky jsou neodhadnutelné. O přírodu nemusíme mít obavy, ta si s těmito důsledky jistě poradí, s lidstvem je to horší.
Společným jmenovatelem těchto jevů je skleníkový efekt. Od dob průmyslové revoluce lidstvo ke svému rozvoji využívá zásoby energie, nahromaděné ve fosilních palivech - uhlí ropě, plynu. Spalovaný uhlík se mění na kysličník uhličitý a to je právě jeden ze skleníkových plynů. Rozptýlený v atmosféře brání vyzařování tepla do kosmického prostoru a země se zahřívá. Z tohoto pohledu jsou značně zcestné protesty rádoby ekologů, kteří říkají - nevyrábějte elektřinu v jaderných elektrárnách, ohrožuje to životní prostředí. Ale zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře má daleko závažnější důsledky než případná havárie jaderné elektrárny. A výroba elektřiny v jaderných elektrárnách žádné skleníkové plyny neprodukuje.
Pan Murtinger naznačil, jak z této pasti ven. První krokem je energií maximálně šetřit. Dnešní technologie umožňují šetřit energií. Jsou ovšem drahé. Je to otázka ekonomické kalkulace - vyplatí se investovat do drahé technologie nebo spotřebovávat a tedy i platit více energie. Druhým krokem je vyrábět energii jinou cestou než spalováním fosilních paliv, které navíc nejsou nevyčerpatelné. Alternativní zdroje jsou také drahé, a to nemluvím o cenové politice, která v ČR nesmyslně zvýšila cenu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Z tohoto pohledu je elektřina z jaderných elektráren nejlacinější. Jestliže chceme oddálit, když ne odvrátit důsledky skleníkového efektu, je rozvoj alternativních zdrojů a šetření energií jedinou cestou.
Diskuse ukázala, že tyto otázky naše seniory zajímají zejména z praktického hlediska - jak ušetřit energii ve vlastní domácnosti. Proto paní Petříková, která přednášku zajišťovala, jménem všech zúčastněných panu Murtingerovi za jeho hodnotný výklad poděkovala.

Výzva Městské policie České Budějovice

12. března 2013 v 9:50 | Mgr. Václav Sup
Jelikož nám naše personální kapacity a plnění mnoha dalších úkolů nedovolují dohlížet na všech přechodech pro chodce, kde by to bylo z hlediska bezpečného přecházení dětí zapotřebí, hledáme pomoc i v řadách aktivních seniorů, kteří by o tuto činnost, tedy o dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách v blízkosti základních škol (7:30 až 8:00 hod.), měli zájem.
Celá spolupráce bude probíhat na dobrovolnické bázi. Jelikož se však jedná o významnou preventivní aktivitu, budou účastníci projektu i finančně odměněni.
Výběr dobrovolníků bude probíhat do konce března. Před tím, než naše dobrovolníky vyšleme na přechody, budou během jednoho dne proškoleni (zásady první pomoci, teorie a praxe zastavování vozidel) a vybaveni reflexními vestami.
Vlastní dohled na přechodech bude probíhat v blízkosti těchto základních škol:
ZŠ Matice školské, ZŠ Pohůrecká (Suché Vrbné), ZŠ Grünwaldova, ZŠ Dukelská, ZŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I,II, ZŠ O. Nedbala, ZŠ Kubatova
Dohled na přechodech bude probíhat od dubna do konce června (necelé tři měsíce). Poté celý projekt vyhodnotíme a v případě zájmu s počátkem nového školního roku opět spustíme. Samotný dohled pak bude probíhat vždy od pondělí do pátku.
S pozdravem
Mgr. Václav Sup
Městská policie České Budějovice
Prosím případné zájemce, aby se přihlásili na telefonu 387 021 522 nebo 724 156 185 s udáním jména, adresy a telefonního čísla.

Den Irska

12. března 2013 v 9:34 | Michaela Pospíšilová
Pozvánka na Den Irska v Českých Budějovicích
Milovníci irské literatury, kuchyně či hudby si přijdou na své během literárně-hudebního večera, který se bude konat u příležitosti předsednictví Irska v Radě Evropské unie. Akce se uskuteční v prostorách klubu Horká Vana v Českých Budějovicích v sobotu 16. března od 19 hodin.
Přijďte se zaposlouchat do originálních příběhů britského autora irského původu Oscara Wilda (1854-1900). V netradičních pohádkách tohoto světově proslulého spisovatele může čtenář (v tomto případě posluchač) nalézt jak společenskou satiru, tak řadu symbolických významů. To se někdy může dít, jak autor varuje, jen na "vlastní nebezpečí".
Ochutnejte vybrané irské speciality a buďte svědky gastronomické show, při které uvidíte přípravu slávek na whisky. Poznejte krásy Irska skrze promítání fotografií z cest po Irsku, to vše za doprovodu irské hudby v podání kytarového kvarteta FÓRTET.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích připraví knihy irských spisovatelů a knihy o Irsku, které jsou v knihovně k zapůjčení.
Večer pořádá informační centrum Europe Direct a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.
Vstup na akci a ochutnávka irských specialit je zdarma.

Za zdravím do Bechyně

10. března 2013 v 11:16 | Jiří Polánský
Péče o zdraví našich členů není pro výbor Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích prázdným slovem. Kromě přednášek se zdravotní tématikou, které se pravidelně objevují na programu našich osvětových úterků, se staráme o zdraví našich členů prakticky. Každý čtvrtek chodíme na oblíbené vycházky do přírody i za historickými památkami v blízkém i vzdáleném okolí Českých Budějovic, v pátek hrajeme stolní tenis a celý týden organizujeme pro naše členy rekondiční cvičení v pronajatých prostorách v Nerudově ulici. Na tato cvičení je přihlášeno 115 členek. Na poplatek za cvičení (pronájem není zadarmo) přispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna našim členům nějakou částkou, protože pro udržení svého zdraví něco efektivně dělají.
V poslední době se nám naskytla nová možnost, jak péči o zdraví rozšířit. Lázně Bechyně, s. r. o., nám nabídly možnost týdenního ozdravného pobytu za výhodných podmínek. Tato možnost se rozvíjela zpočátku nenápadně, ale díky publicitě, kterou jsme jí dali, se nakonec přihlásilo 58 členů. Podmínky byly opravdu výhodné. Šestidenní pobyt od 4. do 9. března 2013 s plnou penzí, obědem počínaje, obědem konče, stál naše členy 3 550 Kč. V ceně byly i tyto léčebné procedury: 1 parafinový zábal rukou, 2x masáže zad, 2x cvičení v bazénu, 1 perličková koupel se zábalem a 1 koupel s přísadou bylinek. Kromě toho nám vedení lázní dalo po čtyři dny k dispozici bazén od 15 do 17 hodin s vířivkou, finskou saunou a parní lázní. K dispozici byly i rotopedy a stůl pro stolní tenis. Byl to opravdu intenzivně využitý týden.
Bechyně leží přece jen trochu stranou a tak jsme svého lázeňského pobytu využili k jejímu poznání. Navštívili jsme františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie s unikátní sklípkovou klenbou, po cestě do kláštera jsme se dozvěděli mnohé o historii Bechyně. Dalším navštíveným objektem byla Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni se zaměřením na keramiku. Vyslechli jsme zajímavou přenášku paní Dagmar Faktorové, kulturní referentky lázní, o Jakubu Krčínovi. Lze jen litovat, že se nám nepodařilo navštívit zámek Bechyně pro špatnou výměnu informací mezi lázněmi a městským informačním střediskem. Pestrý byl i společenský život. Dvakrát jsme si mohli zajít do kavárny zatančit při živé hudbě a pokud nebyla, vystačili jsme si sami. Naše členka, paní Marie Ehrenbergerová, nám zahrála na harmoniku a mohli jsme si zazpívat i zatančit.
Je předpoklad, že cena pobytu se ještě sníží. Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci svých léčebně preventivních programů přispívá svým pojištěncům na úhradu léčebných nákladů. Lázně nám vystavily potvrzení, kolik jsme za procedury zaplatili a je oprávněná naděje, že po splnění nezbytných formalit nám VZP na úhradu nákladů přispěje. Téměř všechny starosti s vyřizováním formalit a celého pobytu na sebe vzala členka našeho výboru paní Marie Sýkorová. Díky její obětavosti a vstřícnosti lázeňského personálu se pobyt v lázních stal pro nás všechny velkým zážitkem. Věříme, že to nebyl pobyt poslední.
P. S. Pokud by se ještě našli zájemci o pobyt v Bechyni, nechť se obrátí do 20. 3. na p. Sýkorovou, která jim vyjedná pobyt za přibližně stejných podmínek.

Fotodokumentace v Galerii Bechyně 2013

Publikováno v Českobudějovickém deníku 27. 3. 2013.

Výroční členská schůze MěO SD

10. března 2013 v 9:55 | Jana Petříková
Ve středu 27. února 2013 se v KD Slávie sešli členové MěO SD na své VČS. Schůzi zahájil předseda organizace Ing. Jiří Polánský. Přivítal přítomné, kterých se sešlo 146 z celkového počtu 742 registrovaných členů. S programem schůze, který byl jednomyslně schválen, seznámil členy místopředseda Zdeněk Škoda. Slavnostní náladu navodil pěvecký soubor ROZMARÝN Městské organizace SD. Zahájil hymnou důchodců, která vznikla za spoluúčasti známé pěvecké dvojice Evy a Vaška. Nejen hymna, ale celé vystoupení souboru přispělo k příjemné atmosféře. Další průběh schůze byl přesně podle odhlasovaného programu. Předseda přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období. V druhé části svého vystoupení se zaměřil na činnost v roce 2013. Rovněž v tomto roce bude výběr aktivit pro volný čas opravdu bohatý. Nadále bude v Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé 11 pokračovat pondělní trénování paměti formou karetních a stolních her, úterní osvětové přednášky, středeční muzikoterapie, ve čtvrtek se mohou naši členové těšit na pravidelné vycházky a v pátek na stolní tenis v Centru sociálních služeb Staroměstská. Kromě toho naši členové každý den týdnu cvičí podle rozvrhu v pronajatých prostorách v Nerudově ulici č. 2.
Součástí VČS bylo vyslovení důvěry předsedovi naší organizace. Hlasování o důvěře, které proběhlo na žádost předsedy organizace, bylo vyvoláno porušováním demokratických pravidel spolkového života Jihočeskou krajskou radou SD a nutností těmto tendencím čelit. O porušování demokratických pravidel krajskou radou svědčí i fakt, že se výroční členské schůze již podruhé nezúčastnil delegovaný předseda krajské rady Mgr. Jiří Dolejš pod falešnou záminkou, že nebyl pozván. Spíše je pravdou, že pan předseda se styku s členskou základnou vyhýbá. Z prezentovaných 146 členů se hlasování zúčastnilo 132 členů, z toho 117 bylo pro setrvání předsedy ve funkci, 12 členů se zdrželo hlasování, 3 přítomní byli proti setrvání předsedy ve funkci.
Dalším bodem jednání byla diskuse. Velký ohlas měl diskusní příspěvek paní Sýkorové, která seznámila přítomné s plánovanými zájezdy na rok 2013. Ze zamýšlených zájezdů vyjímám: léčebně preventivní pobyt v Lázních Bechyně, dvakrát zájezd do Bad Füssingu a týdenní poznávací zájezd do severních Čech. Další jednodenní zájezdy budou podle zájmu členů. Součástí schůze bylo i slavnostní předání diplomů absolventům počítačového kurzu, který organizace spolupořádala.
Příjemná odpolední nálada byla umocněna vystoupením hudební skupiny Patriot, která hrála k poslechu i tanci.Publikováno v Českobudějovických listech 14. 3. 2013

Milí senioři

10. března 2013 v 9:19 | Romana Junková
obrátila se na nás studentka třetího ročního Masarykovy Univerzity v Brně Lucie Dubová a požádala nás o pomoc při vyplnění anonymního dotazníku, jehož výsledky budou sloužit výhradně k vypracování její bakalářské práce na téma Volný čas a cestování seniorů. Pokud je Vám 60 let a více, jste to právě Vy, na koho je tento výzkum zaměřen.
Dotazník je možné vyplnit zde, nezabere vám více jak cca 15 minut.
Velice děkuji za pochopení

Pohádková podobenství Oscara Wilda

10. března 2013 v 9:17
Tradiční hudebně-literární večer pořádaný jednou za půl roku informačním střediskem Europe Direct České Budějovice se tentokrát ponese v duchu Irska. Jakožto předsedající zemi Evropské Unie představíme Irsko opět z několika úhlů. Za doprovodu kytarového kvarteta se zaposloucháme do originálních příběhů britského spisovatele irského původu Oscara Wilda a Irsko si připomeneme i ochutnávkou tradičních irských specialit.
V sobotu 16. března 2013 od 19:00 v Horké Vaně (Česká 7, ČB)
Vstupné je zdarma.

Podpořte SENzační SENiory Konta BARIÉRY.

10. března 2013 v 9:10 | Romana Junková
Projekt Konta BARIÉRY - SENSEN (Senzační senioři) - přihlásil letos do soutěže o Cenu SozialMarie jeden ze svých stěžejních pilířů - Druhý život dětské knihy. Cena je udělována sociálně inovativním projektům z Rakouska, Maďarska a České republiky. Letos budou předány tři ceny publika: vždy po jedné ceně pro rakouský, maďarský a český projekt.
Pokud Vás projekt zaujal, tak jej můžete do 25. března zvolit i Vy a zároveň pro něj hledat podporu v okruhu svých známých a přátel. Dáte-li hlas Druhému životu dětské knihy (Second life of children´s book), přispějete ke zdaru skutečně dobré věci! Proto prosím hlasujte a všude o tom mluvte! Moc Vám děkujeme za podporu.
Jak hlasovat
Na stránce http://sozialmarie.org/projects/druhy_zivot_detske_knihy.2944.html můžete hlasovat přímo pro náš projekt. Pokud se Vám stránka neotevře česky, zvolte prosím možnost "my choice" (můj výběr). Do okna, které se otevře, pak prosím uveďte svoji emailovou adresu a zmáčkněte tlačítko "vote" (volit).
Informace o projektu Druhý život dětské knihy
Přirozeně propojuje seniory, děti a knížky, reaguje na ekonomické a sociální proměny společnosti, v jejíž velké části, zejména u sociálně slabších rodin, se dětské knihy staly luxusem. Projekt využívá dobrovolnickou aktivitu seniorů, kteří ve svém regionu vyhledávají občany ochotné věnovat obsahově kvalitní dětské knihy, které pak nacházejí své čtenáře v sociálně slabších rodinách, azylových domech či dětských domovech. V prvních měsících fungování projektu našlo své nové čtenáře na tisíc knih v Prachaticích, Českých Budějovicích, Litoměřicích, Mladkově a v Praze. Tento rok chceme projekt rozšířit do desítek dalších měst a obcí po celé republice.
Cílem projektu v širším smyslu slova je podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudružnosti mezi generacemi.

Můj život s operou

2. března 2013 v 16:03 | Jan Vaněček

Klub přátel JD


Spisovatel Jan Vaněček a Inge Švandová prezentují novou knihu
Můj život s operouPořad se koná ve středu 20. března 2013 v 16 hodin
Malé divadlo
Hradební 18, České Budějovice

Hosté: Věra Zabilková, Miroslav Smyčka, Petr Dopita, Radek Žalud, David Sobol, Miroslav Mareš.
Hudební doprovod Ladislav Tříska

Při této příležitosti je možnost si zakoupit knihu
Prezentace knihy bude spojená s autogramiádou

Pořad připravil Miloš Dědič

Vstupné zdarma