Květen 2013

Beseda s představiteli strany Volba lidu 21.století

30. května 2013 v 14:00 | Eva Vejrostková
Městská organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice pořádá pro své členy různorodé pořady. V úterý 28.května 2013 zahájila členka výboru Jana Petříková posezení v klubu s představiteli nově utvořené strany Volba lidu 21.století - předsedou Pavlem Beerem a místopředsedou Petrem Remiášem. Pan předseda Beer hovořil podrobně, jaký je hlavní cíl jejich činnosti: morální hodnoty rodiny i obyvatel, dostupnost zdravotní péče, stabilizace důchodů, finance i právní stránka eutanázie.
Po zajímavé přednášce následovala rušná beseda s účastníky o amnestii, trestu smrti, dostavbě Temelína a dále o všem, co zajímá seniory.
Představitelé strany Volba lidu 21. století. Zleva Petre Remiáš, místopředseda a Pavel Beer, předseda


Den roztroušené sklerozy

22. května 2013 v 10:27 | ROSKA České Budějovice
ROSKA České Budějovice
pořádá 6. června 2013
na náměstí Přemysla Otakara II.
benefiční akci od 14 hodin u příležitosti
CELOSVĚTOVÉHO A NÁRODNÍHO DNE ROZTROUŠENÉ SKLEROZY

Kulturní program v průběhu akce:
  • mažoretky Hlubocké princezny
  • dětský soubor Zpěváčci z centra Arpida
  • soubor Rozmarýn při Městské organizaci Svazu důchodců České Budějovice
  • TJ Sokol Křemže Křemežští draci Teakwondo
  • taneční škola Budside
  • dětský bubínkový soubor Hakuna Matata
  • senior country klub SENSEN Prachatice
  • taneční skupina Move 21
  • folklorní soubor Furiant
  • hudební skupina Koníček band

Oslava Dne matek

18. května 2013 v 11:28 | Eva Vejrostková
Program úterního odpoledne 14. května 2013 pohladil přítomné členky úplně po duši. Členky výboru českobudějovického Svazu důchodců Jana Petříková a Nataša Petrová pozvaly do klubu bývalého operního sólistu pana Miroslava Smyčku a jeho hudební doprovod pana Dr. Ladislava Třísku i učitelky MŠ Zeyerova ulice s dětičkami. Úvodem pořadu byly krásné scénky, zpívánky i básničky krojovaných chlapců i holčiček.
Potom se představil pan Smyčka s panem Dr. Třískou a již jsme se všichni zaposlouchali do nádherných melodií, věnovaným babičkám i maminkám k jejich svátku.Také básničky maminkám, které přednesl p. Smyčka, byly pěkné. Bylo to příjemné odpoledne.

Kolem náměstí

13. května 2013 v 18:00 | Jana Antonová
Naši vycházkáři se 18. dubna 2013 vydali na vycházku po městě, ve kterém většina z nás bydlí, ale jeho historii, architekturu a památky ne všichni dobře známe. Průvodcem nám byl pan Bedřich Holický, který je historik amatér a o svém městě toho hodně ví. Prošli jsme s jeho výkladem celé náměstí, stavební prvky jednotlivých domů, kdo tam bydlel, komu dům patřil apod. Zajímavostí je, že téměř všechny domy byly z náměstí průjezdné do zadní uličky, protože povozy, které na noc zajížděly do hostinců, by se nemohly ve dvoře otočit. Byla to příjemná a poučná vycházka, při níž jsme sice moc kilometrů nenachodili, ale byli jsme bohatší o vědomosti z historie našeho města.

Policie pomáhá a chrání

12. května 2013 v 15:30 | Eva Vejrostková
V úterý 7.května 2013 přišel mezi členy Městské organizace Svazu důchodců zástupce městské policie Mgr. Václav Sup a měl hodnotnou a důležitou přednášku, jak se mají senioři chránit před násilím a kriminalitou.
Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, podvodníků i násilníků. Proto je nutné se aktivně bránit. Při nákupu nebo jakékoliv cestě je třeba nosit kabelku, tašku či baťoh dobře uzavřené. Dávat pozor při tlačenici v dopravních prostředcích, neboť zloději chodí často ve skupinách. Před okradením je nutno se chránit tím, že peníze, doklady i klíče mít vždy odděleně a uložených ve spodní části zavazadla. Také je důležité vyhýbat se návalům. Muži nemají nosit peníze v zadní kapse kalhot, tím nahrávají kapsářům. A je zbytečně nenosit velké množství peněz. Nepřijímat doprovod neznámých lidí a dávat pozor při vstupu do domu či výtahu na neznámého člověka.
V nejnutnějším případě se bránit deštníkem nebo holí. Autor přednášky také upozorňoval, jak se vyhnout podvodu. Podvodníci využívají různé záminky, aby se dostali k penězům. Chtějí vniknout k seniorům do bytu pod různými lákavými nabídkami a ovládají řadu způsobů, jak seniory okrást. Proto je třeba nedůvěřovat neznámým lidem a nikoho vpouštět do bytu. Nepodléhat lákavé vidině dobrého nákupu či snadného zbohatnutí. Nikdy nevyužívat podomní nabídky a nejezdit na lákavé prodejní předváděčky, i když je člověk osamělý. Je lépe se setkávat se svými vrstevníky v klubech důchodců.
Po této důležité přednášce byla jako vždy beseda s účastníky. Členka výboru Jana Petříková poděkovala za pěkný pořad i za malé dárky od policie.

Orientace na trhu finančních institucí

8. května 2013 v 18:47 | Jana Kamínková
Dobrý den,

rádi bychom Vás pozvali na prezenční kurz projektu Nebuď ovčan! Jedná se o kurz z cyklu "Odpovědný přístup k financím" s názvem "Orientace na trhu finančních institucí".

Jsou pro Vás mnohé finanční produkty a pojmy "španělskou vesnicí"? Potřebujete poradit jaký druh půjčky je pro Vaši potřebu nejvhodnější? Nebo jak nakládat s penězi, aby se zhodnocovaly? Na co si dát při sjednávání finančních produktů pozor? Obáváte se obrátit na finanční poradce a nevíte, kde najít spolehlivé informace? Přijďte na kurz Orientace na trhu finančních institucí, kde získáte odpovědi nejen na výše uvedené dotazy, ale budete mít možnost zeptat se na otázky, které tíží právě Vás.

Kurz je veden interaktivně s mnoha ukázkami, příklady z praxe, praktickými cvičeními i návody.

Koná dne 22.5. od 9:00 hodin v Jihočeské hospodářské komoře, Husova 9, České Budějovice.

Akce je hrazena z evropských fondů a státního rozpočtu, pro účastníky je zdarma, včetně občerstvení a proplacení jízdného. K účasti srdečně zveme také Vaše přátele a kolegy a za případné sdílení či vyvěšení pozvánky budeme moc rádi. Kurzů z cyklu je možné se účastnit i jednotlivě.
Detaily k akci a přihlašování zde, pozvánka v příloze.
Další kurzy projektu bude možné absolvovat v podobě bezplatného e-learningu a online kurzů.
Těšíme se na Vás!

Za tým Nebuď ovčan! Jana Kamínková

Poutník

6. května 2013 v 18:08 | Eva Vejrostková
Úterní pořad 30.dubna 2013 se všem líbil. Pozvaný pan Jan Šnokhous seznámil přítomné se svým putováním do poutního místa Santiago de Compostela a při této příležitosti promítal krásné snímky z této cesty. Před třemi lety se vydal čtyřiasedmdesátiletý senior s přítelem autem do francouzského městečka St,.Jean, odkud pak putovali pěšky do cíle. Na začátku obdržel každý průkaz poutníka a po celé trase dostávali v ubytovnách razítko, kam došli. Všude po cestě byl znak "mušle", aby se mohli poutníci dobře orientovat. Ubytovny měly různou úroveň, ale všude byla možnost se osprchovat, najíst a vyspat. Podél cesty jsou prameny s pitnou vodou. Všechno si ale museli poutníci nosit sebou, nutný je spacák, přezůvky, pláštěnka, hygienické potřeby, léky i nejnutnější oblečení. A jak autor podotkl, nejvíce ho bolela po cestě ramena, neboť baťoh vážil 13 kg. Cesta byla náročná přechodem přes Pyreneje, prostě nahoru a dolů. Počasí bylo též nevyzpytatelné - chladno, sníh, déšť i horko. Ale jak řekl pan Šnokhous: byla to cesta rozjímání, kde si každý ujasnil životní hodnoty i priority a byl to zážitek na celý život. Cestou prošli poutníci spoustou zajímavých míst s historickými památkami
Poutní cesta do Santiaga de Compostela je jednou ze tří nejvýznamnějších křesťanských poutí od středověku, kdy se této cesty zúčastnilo v roce až dvěstě tisíc poutníků z celého světa. Délka cesty je 800 km, ale všichni celou trasu nedojdou. V roce, ve kterém putoval pan Šnokhous, se zúčastnilo přes čtyřicet tisíc poutníků.
Nakonec autor řekl, že prožil při té cestě něco, co lze jen těžko definovat. Členka výboru Jana Petříková poděkovala za tento náročný pořad.

Na voru po Malši

4. května 2013 v 11:50 | Jiří Polánský
Pavel Mörtl nám přišel 23. 4. 2013 do Klubu důchodců v ul. Roháče z Dubé vyprávět o plavení dřeva po Malši. Oblast Novohradských hor, kterou Malše odvodňuje, po porážce stavovských vojsk na Bílé hoře připadla Buquoyům. Císařský generál Karel Bonaventura hrabě Buquoy přichází do Čech s katolickými vojsky v roce 1618 (během třicetileté války) a dostává v únoru 1620 zkonfiskovaný majetek Petra ze Švamberka jako úhradu císařova dluhu za nevyplacený žold. Po příchodu do Nových Hradů se starý hrad ukázal jako nevhodný pro obývání a proto si koupili bývalý rožmberský dům na náměstí v Nových Hradech a přestavěli ho na rezidenci. Teprve později vystavěli klasicistní Nový zámek.

V 19. století s rozvojem průmyslu stoupá poptávka po dříví. Na Šumavě i v Novohradských horách bylo dřeva dost, otázkou bylo, jak ho dostat ke spotřebiteli. Jako nejvhodnější v té době se ukázalo využití vodní cesty. Buquoyové se inspirovali sousedy Schwarzenbergy a začali budovat vodní dílo na řece Malši. Malše není tak vodnatá jako Vltava a proto přicházelo v úvahu pouze plavení dřeva na vzduté vodě. Známe ho z filmu Plavecký mariáš. V tom je plavení dřeva na Malši evropským unikátem. Nikde jinde se plavení dřeva na vzduté vodě systematicky neprovozovalo. Tomu odpovídala soustava vodních děl v povodí Malše. Začíná vodní nádrží Zlatá Ktiš na říčce Černé a pokračuje celou řadou nádrží (klauzur nebo klauz) na dalších tocích. Nádrže měly výpustě s kulovými čepy, které umožnily průtok vody plynule regulovat.
Buquoyové nedosáhli takového množství vytěženého dříví jako sousedi Schwarzenbergové, ale přesto to byl objem úctyhodný. Budějovické náměstí by zaplnilo do výšky téměř 50 m. Plavilo se jednak polenové dříví, níže po proudu i vory. Místům, kde se vory vázaly, se říkalo vaziště. Odtud mohl vor plout až do Drážďan nebo Hamburku. Dozvěděli jsme se, že vory se vázali vždy slabšími konci kmenů dopředu, takže na konci byl vor širší. Šířka voru se řídila maximální šíří plavební cesty. Vory se plavily ještě ve dvacátém století. Po roce 1945 připadl majetek Buquoyů státu.
Přednáška o plaveckých tradicích v jižních Čechách naše členy zaujala. Voroplavba patří k našemu kulturnímu dědictví a stále žije v našem povědomí. V neposlední řadě to byl i zajímavý pohled na hospodaření šlechty v jižních Čechách. Přednášku pana Mörtla jsme ocenili potleskem.

DEN PRO DUŠI I TĚLO

2. května 2013 v 16:54 | Martin Polák
Neděle 9.6.2013

Novohradské hory zná každý přinejmenším podle jména. Ne každý ví, že na nejzazším bodě hor se nalézá historické trojmezí Čech, Horního a Dolního Rakouska, jak se říkalo "kraje nad Enží a pod Enží" Tato málo známá vnitrozemská hranice Rakouska nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku. Společně se Šumavou, Českým lesem a dalšími hřbety se toto pohoří někdy zve zelený stůl Evropy. Pod jménem Weinsbergerwald (v NÖ) tvoří více vrcholů s výškou přes 1000m a hluboká údolí a spadá nakonec až k Dunaji do Wachau.. Mnoho turistů tu láká soutěska s vodopády Ysperklamm či v zimě na běžky Bärnkopf i také četné památky.

07:45 - 08:00 odjezd z Budějovic vchod do Mercury (roh ulic Dvořákova-Žižkova)
10:00 Pěší výlet soutěskou Ysperklamm 2,5 - 3 hodiny (doporučuji turistické boty)
Polední pauza navíc cca 30 minut


14:00 Jízda do Roggenreith
14:30 Zážitek z objevu "Waldviertelwhisky" v Roggenhofu, ochutnávka (není v ceně)

15:30 Pokračování cesty autobusem směrem na Ottenschlag
16:15 Armschlag - Mohndorf : Neznámá vesnička se dokázala proslavit mimo jiné "s nejlepším makovým dortem na světě a dobrou kávou". Vše pro blaho turistů.

17:30 Odjezd směr Budějovice
19:00 příjezd do Budějovic
Cena 540,-Kč doprava a 90,- průvodce celkem 630,-Kč
Vstupy a cestovní pojištění nejsou zahrnuty v ceně. Martin Polák
Martin.detours@volny.cz mobil 603-534725