Červen 2013

Aktuální problémy v EU

30. června 2013 v 9:25 | Jiří Polánský
O aktuálních problémech Evropské unie ale i ČR přišel na pozvání p. Jany Petříkové Ing. Jiří Dušek z Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Hned v úvodu nás potěšil zprávou, že od 1. 7. 2013 se členem Evropské unie stává Chorvatsko. Pro naše turisty to znamená snadnější cestování na dovolenou. Postačí jim občanský průkaz a odpadají celní kontroly a pro nás nesmyslná omezení v dovozu potravin. Pro občany EU bude vyhrazen zvláštní odbavovací pruh na hranicích, což cestování urychlí. Kontrola aut probíhá automatickým kamerovým systémem. Zároveň Ing. Dušek informoval, že novým kandidátem na problémy jižního křídla EU se stává Slovinsko díky polostátnímu bankovnímu sektoru, který neustále pumpoval peníze do nerentabilních slovinských podniků a nenávratnost těchto úvěrů působí potíže slovinským bankám.
Dále už se Ing. Dušek věnoval problematice čerpání strukturálních fondů z Evropské unie. V letošním roce totiž končí jedenáctiletý program jejich čerpání. K tomu se přidávají dva roky na vyúčtování. Rozvojové programy mají dvojí zaměření - jednak jsou zaměřeny územně (ROP), jednak odvětvově. Z odvětvových programů se nejhůře čerpají prostředky na vědu a výzkum, pouze 14 % možného objemu, z územních programů si nejlépe vedou jihomoravský kraj a Vysočina. Z čerpání prostředků z Evropské unie je Česko nejhorší z celé EU, vyčerpali jsme a máme certifikováno zatím jen 32 % z celkového objemu dostupných prostředků. Vedle neschopnosti státní administrativy je to způsobeno i tím, že ze všech zemí EU máme rozvojových programů suverénně nejvíc - 24.

Další čerpání peněz od EU je podmíněno přijetím zákona o státních úřednících. Tento zákon ČR jako jediná zatím nemá, ač jeho přijetí přislíbila už v roce 2002. I to je jednou z příčin, že ČR má v současné době státní dluh 1,7 bilionu Kč. V tom nejsou započteny dluhy měst a obcí. Příští rok bude rokem volebním, volit se budou mimo jiné i poslanci do europarlamentu. Pro nás všechny je to příležitost projevit svůj odpovědný občanský postoj.

Seniorské sportovní hry Prachatice

25. června 2013 v 9:17 | Ivana Johnová
Dne 21. června 2013 se čtyřčlennédružstvo MěO SD Č. Budějovice ve složení Z. Škoda, M. Sýkorová, J. Kojanová a I. Johnová zúčastnilo "Seniorského sedmiboje." Cílem Sportovních her je navázání a prohloubení kontaktů mezi senioprskými organizacemi a upevnit tělesnou zdatnost seniorů.
Hry pořádala MěO SD Prachatice pod záštitou města Prachatic, jehož starosta hry zahájil. Hry zaštítily také další organizace: SEN SEN a Krajská rada seniorů Č. Budějovice.
V seniorském sportovním klání se utkalo celkem 7 družstev. Nejlepších výsledků a první místo obsadilo družstvo MěO SD Prachatice. Naše družstvo obsadilo velice pěkné 4. místo.
Tímto bychom chtěli poděkovat za bezchybnou organizaci a příjemnou atmosféru předsedkyni pořádající MěO SD paní Zdeně Hrůzové a celému organizačnímu výbor.

Zájezd do Blatné, Bělčic a Březnice

23. června 2013 v 11:07 | Jiří Polánský
Ačkoliv 21. 6. 2013 překračovaly teploty vysoko 30° C, naše členy to od zájezdu neodradilo. Pravda, nebyl plný autobus, někteří přece jen ze zdravotních důvodů vzdali, ale zájezd se přesto vydařil. Našim prvním cílem byl vodní zámek Blatná. Prostory zámku, který patří rodině Hildprandtů, nejsou tak velké, aby se do nich vtěsnal celý autobus, a tak jsme prohlídku absolvovali na dvě party. Tak tomu ostatně bylo v každém z navštívených městeček. Kdo zrovna nebyl na prohlídce zámku, mohl se projít zámeckým parkem s řadou vzácných stromů, vodními plochami (natáčela se tady Šíleně smutná princezna) a hlavně asi s šedesátihlavým stádem daňků, které jsme mohli i nakrmit. Zámek se stále opravuje, na řadě je poslední, nejstarší část, zvaná Rejtův palác. Až bude oprava dokončena, určitě bude návštěva stát za to, už kvůli sbírce loveckých trofejí a dalšímu mobiliáři, který dokumentuje život vesnické šlechty.
Dalším etapovým cílem byly Bělčice. Tady jsme navštívili sklárnu pana Vlasáka, která se specializuje na výrobu historického skla od antiky po renesanci. Mohli jsme sledovat, opět na dvě party, výrobu číší, pohárů a váz od nabrání sklářské hmoty z pece až po finální produkt. Součástí sklárny je i malá vzorkovna, kde jsme si mohli zakoupit výrobky sklárny. Druhá část se zatím prošla po Bělčicích, které jsou rodištěm známého spisovatele a kreslíře jižních Čech, Ladislava Stehlíka. V jeho rodném domku je malé muzeum, které jsme ovšem z časových důvodů nestihli, ale zašli jsme na hřbitov, kde je spisovatelův hrob. Bělčice pro nás nejsou neznámé, při příležitosti oslav 100. výročí narození spisovatele vystupoval v Bělčicích náš pěvecký soubor Rozmarýn.
Třetím a posledním místem byla Březnice, a to především kvůli krásnému renesančnímu zámku. Jeho sgrafitová výzdoba snese srovnání s vyhlášenou Litomyšlí. A protože byl čas oběda, ti unavenější si mohli dát oběd v zámecké restauraci a ti otrlejší se vydali na prohlídku Galerie Ludvíka Kuby, březnického rodáka, umístěné v bývalé jezuitské koleji vedle kostela sv. Ignáce a Františka. Ludvík Kuba je označován za českého Van Gogha, proslul zejména obrazy městské architektury začátku minulého století, ale maloval i figurální a přírodní motivy. Pak už jsme se vydali na prohlídku zámku. Jeho posledními majiteli byla maďarská rodina Pálffyovců a na základě Benešových dekretů byl zámek znárodněn. Patří tedy státu. Zámek je ve velice dobrém stavu a i on vypovídá o životě venkovské šlechty. Shodně lze konstatovat, že v obou případech byl zálibou vesnické šlechty lov. Není tam sice tolik loveckých trofejí jako na Konopišti, ale je jich tam dost.

Tím byl program našeho zájezdu vyčerpán. Všichni jsme ocenili péči, jakou jeho přípravě věnovali organizátoři - paní Hermína Cimbálníková jako průvodkyně, paní Marie Sýkorová jako organizátorka a pan Zdeněk Škoda, který ji obětavě pomáhal. Přes úmorné vedro jsme všichni zájezd zvládli bez újmy na zdraví a už se těšíme na další zájezd v září, který bude na Vyšebrodsko.
Čekáme na prohlídku zámku v Blatné

Před sklárnou v Bělčicích

Lavička ve stínu přijde vhod v Bělčicích

Orhanizátoři zájezdu, dole jeho účastníci v BřezniciZačátky rozhlasu

19. června 2013 v 9:27 | Jana Petříková
V úterý 18.6.2013 přišla do klubu v ul. Roháče z Dubé Mgr. Helena Stejskalová z Jihočeského muzea. Hovořila na téma "Ohlasy počátků rozhlasového vysílání v Jihočeských listech z let 1923 -1925.
První jihočeské novinové ohlasy na rozhlasové vysílání jsou ze srpna 1923. Slovo ROZHLAS se v českém slovníku objevilo až v roce 1924. Poprvé bylo použito redaktorem D.Richardem v Národních listech v květnu1924. První radiová stanice byla v Č.Budějovicích umístěná v dnešní Dukelské ul. v budově stávající střední průmyslové školy.V roce 1924 se zde konala řada osvětových přednášek o způsobech rozhlasového vysílání spojených s návštěvou přijímací stanice. V září 1924 byl ustanoven Jihočeský Radioklub, který prostřednictvím Jihočeských listů nabízel řadu služeb pro zájemce o poslech rozhlasu. První obrazová reklama na radiový přijímač byla otištěna v Jihočeských listech v prosinci 1925. V pozdějších letech se o rozhlasu psalo častěji.
Foto J. PolánskáPři plzeňském pivu i moravském vínu

18. června 2013 v 15:05 | Jiří Polánský
Uspořádat 5. ročník přehlídky seniorských pěveckých souborů Seniorská píseň nebylo pro Městskou organizaci Svazu důchodců v Českých Budějovicích vůbec jednoduché. Největším problémem je sehnání peněz. Bez záštity hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a jeho finančního příspěvku by to nebylo vůbec možné. Morální podporu nám vyjádřil i primátor Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma. Finanční pomoc přislíbilo i SD Jednota v Českých Budějovicích. Díky jim jsme mohli 14. 6. 2013 přivítat v Gerbeře 5 seniorských souborů, které se zpěvu i tanci věnují.
Pozval jsem i představitele Svazu důchodců. Zatímco předseda ústřední rady SD Ing. Oldřich Pospíšil se z účasti omluvil, že pozvánka přišla pozdě, předseda krajské rady Mgr. Jiří Dolejš neuznal za vhodné vůbec reagovat. Není to poprvé. Zval jsem pana Dolejše už na minulý ročník, kdy tady vystupoval soubor prachatické organizace SD, ani tehdy neuznal za vhodné reagovat. Nezúčastnil se ani našich dvou výročních členských schůzí, na které byl krajskou radou delegován. Pan Dolejš má zkrátka takové způsoby. Před stykem s členskou základnou pan Dolejš utíká. Musíme to brát takové, jaké to je, zřejmě až do příští krajské konference SD.
Jako první tradičně vystoupil ženský pěvecký soubor Rozmarýn Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích. Na letošním ročníku kromě tradičního přednesu lidových písní, zejména jižních Čech, které tvoří hlavní část jeho repertoáru, obohatil svoje vystoupení i o taneční část. Členové městské organizace nacvičili Českou besedu, která byla i pro seniorskou generaci vítaným překvapením a objevila pro diváky součást naší kulturní historie.
Dalším vystupujícím souborem byl kvartet 4Trio z Mladé Boleslavi. I tyto čtyři dámy vystoupili dvakrát, poprvé s lidovými písničkami v úpravě renomovaných hudebních skladatelů, podruhé se šlágry 30. a 40. let, které v jejich podání přerostly v malé herecké etudy.
Již podruhé v historii Seniorské písně zavítal do Českých Budějovic ženský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic, tentokrát doplněný o mužský sbor Old Stars Hradišťanu z Uherského Hradiště. Na moravské soubory se vždycky těšíme. Vnesou do našeho programu svěží závan zemitého moravského folkloru s písničkami především o víně. A obvykle s sebou přivezou i něco na zub - moravské koláče. I tyto dva soubory vystoupily dvakrát, poprvé s pásmem Široká dolina u Kunovic, podruhé s pásmem Na hradišťských lúkách. Oba soubory jsou krojované, a tak jsme se něco dozvěděli i o historii jejich rázovitého kroje.
Posledním vystupujícím souborem byl pěvecký a taneční soubor Dobřanské bábinky z Dobřan. Dobřanské bábinky si pro diváky připravily pěvecké a taneční vystoupení Písně o pivu v dobových kostýmech. Z vystoupení Dobřanských bábinek doslova čiší nezdolný optimismus a elán, který nehledí na přibývající roky. Protože mohu sledovat vývoj seniorských amatérských zpěváků a hudebníků od začátku Seniorské písně, nemohu přehlédnout, jak roste jejich umělecká úroveň, vystoupení jsou promyšlenější a dramaturgicky propracovanější a co je hlavní - rýsují se další kandidáti na vystoupení.
Vedle mne seděla paní Zdeňka Dominiková, předsedkyně Klubu důchodců v Uherském Hradišti, který sdružuje 350 členů a netajila se svým úmyslem založit také u nich v Uherském Hradišti pěvecký soubor. Podle toho, jak mohutně zpívala, o zdaru jejího snažení vůbec nepochybuji. Mohli jsme si i vyměnit zkušenosti z práce našich organizací. V Uherském Hradišti je samostatná seniorská organizace, která nemá zastřešení nějakého Svazu. Pro nás byly její zkušenosti inspirující: jestli bude pokračovat stávající nedialog mezi městskou organizací a krajskou radou SD, zvážíme i my, zda by nebylo efektivnější dát se samostatnou cestou. Nadcházející transformace občanských sdružení nám pro to vytváří vhodné podmínky.

Na závěr došlo k vzájemné výměně dárků a pozorností, které přerostlo ve společné posezení, jak jinak než při zpěvu. Seniorská píseň ukazuje, že v seniorské generaci je velká snaha po uměleckém, byť amatérském, sebevyjádření a naše organizace je hrdá na to, že může být u toho. Dík za celou zdařilou akci patří členům našeho výboru, paní Jaroslavě Studené, která měla celou akci organizačně na starosti a panu Ing. Milanu Prášilovi, který na ni sháněl peníze, vedle našich dalších členů, kteří ji pomáhali zajišťovat.

Foto Marie SýkorováBUSKERS FEST

14. června 2013 v 8:24
Ve dnech 27. - 28. června se uskuteční v Českých Budějovicích již 3. Ročník festivalu pouličního umění - BUSKERS FEST 2013. Na více než deseti místech po celých Budějovicích budou po celé dva dny k vidění muzikanti, divadelníci, kejklíři, akrobati, básníci, tanečnice, výtvarníci a spousta dalších umělců všeho druhu. Po tyto dva dny se naše město stane jedním velkým cirkusem, kde si každý bude moci vybrat z nepřeberného množství různorodé kultury. Cílem festivalu je alespoň na dva dny oživit krásné budějovické ulice a ukázat lidem že pouliční umění nemusí být jen žebrající bezdomovci a podobné obtěžující existence. Vzhledem k tomu že v mnoha českých městech je pouliční umění kriminalizováno a omezováno, je náš festival vlastně takový velký happening na podporu buskingu (pouličního umění) v Česku a zároveň má lidem ukázat, že na pouličním hraní není nic špatného, ba naopak.
Letos se můžete těšit například na akrobacii na šále, 3D malování ve veřejném prostoru, recitaci básní v ulicích, taneční vystoupení, živou muziku, pouliční divadlo či ohňovou show. Samozřejmě nezapomínáme ani na ty nejmenší, nejenom pro ně jsou připravení kejklíři, čtení pohádek nebo dětské divadlo.
Naší myšlenkou je aby město České Budějovice ožilo pouličním uměním, tím že umělci budou roztroušeni téměř na každém rohu historického jádra našeho města, zasáhne náš festival téměř každého obyvatele i náhodného návštěvníka naší metropole, pouliční umělci budou zpříjemňovat lidem cestu z práce, do práce, školákům ze školy, maminkám s kočárky procházku, pejskařům venčení, … Budou mít možnost udělat si chvíli a zastavit se, poslechnout vystoupení, odpočinout si od celodenního shonu všedního dne. Tím, že muzika, divadla a různá představení budou znít celým městem vytvoříme jedinečnou a neopakovatelnou, nebál bych se říci až magickou, atmosféru, kterou bude prodchnuté nejenom centrum ale i celé České Budějovice.
Program v ulicích bude probíhat po oba dny od 14:00 do cca 18:00h. Pouliční umělce budete moci spatřit mimojiné na těchto místech: Lannova třída, park Na Sadech, Piaristické náměstí, Hlavní náměstí, před divadlem, na nábřeží a na Sokolském ostrově. Časové harmonogramy vystupujících budou zveřejněny na našem facebooku na našich stránkách www.buskersfest.cz. Mimo tento oficiální program má samozřejmě každý možnost vzít si hudební nástroj a kdekoliv po Budějicích si zahrát nebo si s ostatními muzikanty třeba zajamovat. Na Sokolském ostrově navíc bude postavena hudební stage na které budou probíhat koncerty, ve čtvrtek od 18:00 a v pátek od 14:00 až do noci.
Více informací a časový harmonogram na www.buskersfest.cz
nebo na FB: https://www.facebook.com/buskersfest
Případní zájemci o vystoupení na našem festivalu nás můžou kontaktovat na emailu kywo@seznam.cz


Co se bude dít

12. června 2013 v 14:55 | Jiří Polánský
21. června proběhne v našem městě Svátek hudby, který organizuje Francouzská aliance. Veškeré informace najdou zájemci na:
Svátek hudby 2013 | Francouzská Aliance České Budějovice http://francouzska-aliance.cz/svatek-hudby-v-ceskych-budejovicich-2013-2/

6. července - doporučujeme návštěvu Vítkova Hrádku, kde se koná:
6.července od 11,00 hod. 8. výročí otevření hradu, celodenní program včetně mše a jízdy krále na hrad, šermíři, středověká řemesla, country kapela
Bližší informace na: Občanské sdružení Vítkův Hrádek http://www.vitkuvhradek.cz/index.htm
Náhradní termín opékání buřtů v lomu u Kosova s Pasovskými je 16. 6. odpoledne.

Spolupráce s o. p. s. Ledax

9. června 2013 v 11:24 | Jiří Polánský
Městská organizace svazu důchodců v Český Budějovicích usiluje o aktivní naplnění stáří svých členů, kterých registruje kolem 850. Hlavním předpokladem aktivního stáří je zdraví. Proto jsme v tomto roce zorganizovali už dva léčebně preventivní pobyty v Lázních Bechyně, dvakrát ročně jezdíme do termálních lázní a v neposlední řadě se staráme i o zdravotnickou osvětu mezi našimi členy, která je velmi žádaná.
V rámci této osvěty pozvala členka výboru paní Jana Petříková na 4. 6. 2013 do Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé zástupkyně obecně prospěšné společnosti Ledax. Tato společnost vznikla v roce 2007 a sídlí v Českých Budějovicích v Riegrově ulici. Je registrovaným partnerem sociálních služeb, což je zárukou jejich kvality. Zaměřuje se především na poskytování sociálních služeb seniorům v jejich domácím prostředí. Činí tak prostřednictvím sedmi středisek pečovatelské služby: v Českých Budějovicích, Dačicích, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Trhových Svinech, Třeboni a v Týně nad Vltavou.
Mezi její služby patří pečovatelská služba, kde zaměstnanci společnosti navštěvují klienta v jeho domácnosti a pomáhají mu v péči o jeho osobu včetně nákupu a dovážky oběda. Další službou je osobní asistence, zejména při obstarávání osobních záležitostí. Dále společnost poskytuje domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči, zejména o osoby se zdravotním postižením. A v neposlední řadě společnost Ledax pronajímá zdravotní pomůcky. Tyto služby v současné době poskytuje už v 68 obcích kraje.

Po představení společnosti došlo na nejdůležitější. Pracovnice Ledaxu změřily zájemcům, a to jsme byli všichni, krevní tlak, procento tělesného tuku a BMI, hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Pro řadu z nás to bylo varování, kde nás bota tlačí a abychom se sebou něco dělali. Také jsme toho využili. Sympatické bylo, že zástupci Ledaxu našim členům přinesli vedle propagačních materiálů i milé pohoštění - štrůdl a minerálku. Právem Jana Petříková zástupcům společnosti Ledax srdečně poděkovala a věříme, že jsme se nesetkali naposledy.
Vedoucí českobudějovického střediska Ivana Maznová a vedoucí osobní asistence Mgr. Jana Luňáková
Další pracovnice českobudějovického střediska
Prezentace společnosti
Pohoštění od Ledaxu - snědli jsme ho před měřením cukru.
Měření tlaku
Měření procenta tělesného tuku a BMI a na závěr měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi.


Příjemné melodie

6. června 2013 v 11:27 | Jiří Polánský
MěO SD v Českých Budějovicích 21. 5. 2013 nahradila již druhé úterní posezení při přednáškách výběrem z nejkrásnějších operetních a swingových melodií k poslechu. Posluchačům vybral ing. Řežábek to nejlepší ze svých sbírek a produkce se setkala s výbornou posluchačskou společností. Posluchači zejména ocenili vynikající práci skladatele Franze Lehára, J. Offenbacha, R. Piskáčka, O. Nedbala a J. Strausse. Překvapili je i nahrávky R. A. Dvorského, Václava Hybše i pěvecké umění Ivety Dufkové. Pro příští kulturní zážitek si přáli někteří dokonce operu. Je potěšující, jak v dnešní uspěchané době si senioři najdou chvíle pro kvalitní hudbu a tím i důležitou relaxaci.