Srpen 2013

Všechen sex mého života

27. srpna 2013 v 15:39 | MOTUS>Alfred ve dvoře
Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře,
je nezisková nezávislá organizace snažící se podporovat, rozvíjet a propagovat nové umělecké práce a projekty. Pořádá rovněž řadu mimodivadelních aktivit korespondujících s obecným kulturním rozvojem v otevřené a demokratické společnosti.
Pokud jste starší šedesáti pěti let a chtěli byste se zúčastnit výzkumu, jenž bude předcházet realizaci projektu "všechen sex mého života", představení o stárnutí a sexualitě, hledáme právě vás.
Od kdy do kdy mám být k dispozici?
Je potřeba, abyste byli k zastižení v rozmezí od 19. 8. do 30. 9. 2013 ke krátkému telefonickému nebo osobnímu rozhovoru.
Bude s informacemi, které sdělÍm, nakládáno jako sdůvěrnými?
vše, co nám řeknete, bude pokládáno za striktně důvěrné a bez vašeho souhlasu nebude zveřejněno. Sdělené příběhy a informace budou sloužit coby vodítko k zúžení výběru kandidátů.
Co bude následovat po rozhovoru?
Údaje z rozhovorů budou zdrojem k druhé, na přelomu října a listopadu probíhající, fázi výzkumu. Ta zahrnuje hlubší skupinové diskuze i rozhovory jeden na jednoho, zvukově či obrazově zaznamenané pro dokumentární účely. za souhlasu účastníka se tento materiál může objevit ve finální podobě projektu.
Jak a do kdy se musím zaregistrovat?
zaregistrujte se prosím nejpozději do 30. 9. 2013 a to na telefonním čísle 777 862 614 nebo emailové adrese
klara@alfredvedvore.cz, kde vám též budeme schopni sdělit další informace či zodpovědět případné dotazy

Fotografická soutěž Náš život v Evropě

16. srpna 2013 v 13:02
Informační středisko Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s Akademickým klubem třetího věku Aktiv, o.s. vyhlašují v rámci Evropského roku občanů 2013 fotografickou soutěž
Náš život v Evropě
Úkolem je zachytit neobvyklé životní situace evropských občanů a práv, která přináší evropské občanství. Soutěž je určena amatérským fotografům. Účastníkem fotosoutěže může být fyzická osoba bez rozdílu věku, která se přihlásí do soutěže zasláním fotografie na dané téma.
Velikost delší strany snímku min. 3000, max. 5000 obrazových bodů
Autor uvede své jméno, název fotografie a typ fotoaparátu, kterým byl snímek pořízen
Účastník zašle do 30.11.2013 e-mailem na adresu europedirect@kraj-jihocesky.cz
max. 3ks fotografie spolu s kontaktními údaji.
Fotografie jsou přijímány i v tištěné podobě max. 30x40 cm.
1. cena je fotoaparát
Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. Před dvaceti lety byl v Maastrichtské smlouvě poprvé položen právní základ občanství EU.
Evropský rok letos poukáže na to, co EU občanům již přinesla, zdali byla naše očekávání splněna a které překážky je třeba ještě překonat.
Evropský rok občanů 2013 je věnován právům, která automaticky požíváte v případě, že jste občanem některé z členských zemí Evropské unie. Každodenně tak těchto práv může využívat celkem 500 milionů Evropanů. Obrovský význam však mají rovněž pro evropské hospodářství. Budou-li občané zemí EU lépe obeznámeni s právy, která pro ně vyplývají z evropského občanství, a budou-li je lépe chápat a využívat, bude to přínosem nejen pro ně samé, ale i pro hospodářství Unie a celou společnost.

Pozvánka na petangue

13. srpna 2013 v 9:42 | Hana Rabenhauptová

POZVÁNKA na HRU PETANGUE do Prachatic


20. srpna (úterý) 2013 od 14:00 hodin
petanguové hřiště, v areálu Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936
(Domov seniorů je vedle obchodu COOP směr na přehradu, zaparkovat lze právě u obchodu COOP a nebo objet přes sídliště "čtvrťák" a zaparkovat již tam u prodejny "Mášlová", a nebo vjet přímo do areálu domova seniorů, na parkoviště před vstupem a pak projít chodbou do zahrady). Nebo volat: 724 188 864

Zdravé město Prachatice společně s KLUBEM SENSEN, Svazem tělesně postižených, Klubem zdravotně postižených Prachatice Vás zveme na zábavné sportovní odpoledne spojené s posezením v altánku a hudbou, vyhodnocením a výstavou fotografií z předcházejících turnajů.

Kulturní léto s Rozmarýnem

6. srpna 2013 v 11:11 | Míla Bursíková
Dne 1. srpna 2013 jsme se zúčastnily KULTURNÍHO LÉTA ve Valdštejnské zahradě v Praze.
Před vystoupením nám pracovnice Senátu zprostředkovaly prohlídku Valdštejnského paláce i sál, kde zasedá Senát ČR. Od 17 h. do 18 h. byla tato hodina vyhrazena jen pro Jihočeský kraj. Za velké účasti publika jsme představily náš pěvecký i taneční soubor. Naše písně byly pouze jihočeské a básně též zaměřeny na náš Jihočeský kraj. Na závěr jsme zatančily ĆESKOU BESEDU.
Dle reakce publika se vystoupení všem líbilo. Za každou písní, básní i besedou jsme byly odměněny velkým potleskem. Svého úkolu jsme se zhostily a důstojně reprezentovaly náš JIHOĆESKÝ KRAJ.Do Krumlova na balet

1. srpna 2013 v 16:39 | Romana Junková
pro členy Klubů SENSEN ( i Městské organizace SD České Budějovice) jsme zajistili 50 ks vstupenek na představení baletu Romeo a Julie. Přestavení se koná v neděli 4.8. na otáčivém hledišti v Českém Krumlově od 21,00 hod.
Tento balet je jeden z nejlepších, který se na OH kdy hrál. A je to poslední představení.
Cena vstupenky pro seniory je 200,- Kč (původní 550,- Kč)
Vstupenky je nutné si rezervovat nejpozději do pátku do 16,00 hod. e-mailem nebo telefonicky
Na e-mail klub.aktiv@gmail.com zašlete počet požadovaných vstupenek, jméno a kontaktní mobil
nebo volejte na mobil tel.:+420 777 048 879, kde obdržíte další informace.
Rezervované vstupenky si budete moci vyzvednou na své jméno v pokladně v Českém Krumlově před zahájením představení v době od 20,00 do 21,00 hod.