Říjen 2013

Zajímavá říjnová přednáška

31. října 2013 v 17:10 | Eva Vejrostková
V úterý 29. října byl v klubu Městské organizace Svazu důchodců opět zajímavý program.
Nejprve se ujal slova pan Dr. J.Kolář, člen Krajské rady seniorů české republiky a hovořil o činnosti této důležité organizace, která vznikla v roce 2005 a prosazuje zájmy všech seniorů. Informoval o registraci Senior Pasu mezi členy Svazu důchodců.Senior Pas vznikl v Jihomoravském kraji již v roce 2007 a přihlásily se k této důležité akci i další kraje -např. Olomoucký kraj, Hradec Králové i Vysočina. Tento produkt je v těchto krajích již známý a přihlásilo se přes 2.000 organizací spolupracovat. Má to smysl pro všechny seniory, neboť získají slevy od 5 - 50%.Koordinátor tohoto projektu je pan Ing.Petkovský z firmy,která zabezpečuje smlouvy s organizacemi, které poskytují seniorům slevy.Senior Pas je pro seniory od 55 let výše. Tato akce má trvalý charakter a Krajská rada seniorů podporuje tento záslužný projekt, který má trvalý charakter v celé republice.
V druhé části pořadu měla důležitou přednášku paní Ing. L.Oulehlová, ředitelka Sdružení obrany spotřebitelů "Ochrana spotřebitelů". Autorka informovala podrobně přítomné o právu spotřebitele, záručních lhůtách, předvedení výrobků, reklamaci, opakovaných vadách, bezpečnosti i značení výrobků. Poukazovala také na prodej mimo obchodu, na nekalé praktiky u předváděcích akcí.Vyhláškou je zakázáno obchodování na ulicí i v domácnostech, pokuta je až 30.000 Kč.Nakonec In. Oulehlová zdůraznila, že nikde není nic zadarmo a velký pozorse musí dávat na to,než se něco podepíše. Nový občanský zákoník má být vyhlášen v roce 2014, kde bude vše podrobně uvedeno. Sdružení rady spotřebitelů sídlí v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí.
Členka výboru SD Jana Petříková poděkovala za tento důležitý pořad
Eva Vejrostková členka M+ěO SD Č. Budějovice

Ochrana seniorů

15. října 2013 v 12:45 | Eva Vejrostková
Ochrana seniorů, rodinné právo,exekuce
8.října 2013 měl v klubu českobudějovického Svazu důchodců zajímavou přednášku zástupce europe direct, České Budějovice pan Mgr. Milan Severa. Nejdříve hovořil obsáhle o problematice stárnutí, že je třeba stále aktivně žít, zapojit se do různých zájmových akcí i předávat zkušenosti mladším lidem. Důležitá je ochrana práv seniorů v zákoně o rodině. Rodina je základ dobrého života a je třeba toto respektovat a ctít.Dále autor podrobně informoval přítomné o exekučním řízení, exekuční komoře i o bezplatné poradně,když se senior dostane do problematické situace. Byl to velmi pěkný i důležitý pořad a členka výboru Jana Petříková p. Mgr. Severovi srdečně poděkovala.
Eva Vejrostková členka SDČR České Budějovice.