Leden 2014

Jihočeská architektura

18. ledna 2014 v 14:13 | Eva Vejrostková
Členové českobudějovické městské organizace Svazu důchodců se sešli 14.ledna 2014 v klubu ul.Roháče z Dubé s panem Mgr. Petrem Luniaczkem a vyslechli si odborné a zajímavé vyprávění o jihočeské lidové architektuře.
Jihočeské vesnice s kapličkou na návsi a usedlostmi s krásně zdobenými štíty se těší oprávněné přízni nejen architektů a etnografů, ale i malířů, fotografů, turistů i obdivovatelů. Pů§vod této architektury sahá hluboko do minulosti. V 16. a na počátku 17.st. je jihočeská venkovská architektura ovlivněna "rožmberskou" pozdní gotikou a renesancí jihočeských měst (kamenné sýpky, špýcharové domy s patrovými kamennými komorami).
V 18.st. jsou to roubené stavby na Jistebnicku, ve středním Povltaví a Podšumaví. V 1. polovině 19.st. je známý pojem"selské baroko", vyznačující se nádherně zdobenými štíty.Nalezneme je na Hlubockých, Zbudovských a Soběslavsko-veselských blatech, v podhůří Blanského lesa, v Pošumaví a na Písecku. Z období 2. poloviny 19. a na počátku 20.století pochází většina zděných staveb s patrovými domy a čtyřbokými uzavřenými usedlostmi (jihovýchodní Šumava, Českokrumlovsko a Novohradské hory).Po roce 1948 v důsledku kolektivizace nastal vpád socialistické architektury hlavně v podobě nevzhledných bytovek a tzv. kulturních domů. Nejvíce byly postiženy vesnice mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Typicky český fenomén - chalupaření - zachránil mnoho cenných staveb na jihočeském venkově.Změna poměrů po roce 1989 znamenala obrat k lepšímu, neboť vedla k vytvoření památkových rezervací a zón v jihočeském kraji a jejich záchraně.
Hlavní oblastí jsou Soběslavsko-veselská, Hlubocká a Zbudovská blata, podhůří Blanského lesa, kde nejvýznamnější vesnice jsou Holašovice, zařazené v roce 1998 do seznamu Světového zařazením UNESCO. Do hlavní oblasti patří Podšumaví, Písecko, střední Povltaví, Jistebnickio, Česká Sibiř, Jindřichohradeco i jižní a východní Třeboňsko.a také Podlesí a Javornicko.
Autor pořadu přinesl na ukázku svou knihu "Putování za jihočeskou lidovou architekturou 2" a někteří členové si ji koupili. Členka výboru Jana Petříková poděkovala panu Mgr Luniaczkovi za hodnotný pořad. Eva Vejrostková.členka MěO SDČR